Проект "МІЙ ДОМАШНІЙ УЛЮБЛЕНЕЦЬ". Презентація "Теоретичний блок"

Опис документу:
Майже в кожній родині є домашній улюбленець. Діти доглядають за кішками, собаками, папужками, хом'ячками. Учні спостерігають за тваринками, їх поведінкою, меню харчування, звичками, хараткторм.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
підготовлений учнями 2-А класу БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 під керівництвом вчителя – методиста Омельчук Н. М.
Слайд № 1

підготовлений учнями 2-А класу БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 під керівництвом вчителя – методиста Омельчук Н. М.

Тема проекту: «Мої домашній улюбленець». Керівник проекту: Омельчук Наталія Михайлівна. Навчальні дисципліни: природознавство, українська мова, обр...
Слайд № 2

Тема проекту: «Мої домашній улюбленець». Керівник проекту: Омельчук Наталія Михайлівна. Навчальні дисципліни: природознавство, українська мова, образотворче мистецтво, трудовне навчання. Учасники проекту: учні 2-А класу. Вид проекту: довгостроковий, інформаційно-творчий. Тривалість роботи над проектом: 2 місяці. Паспорт проекту

Метою вивчення даної теми є озна-йомлення учнів з особливостями життя деяких домашніх тварин на прикладах тих, які живуть у них вдома. В ході робот...
Слайд № 3

Метою вивчення даної теми є озна-йомлення учнів з особливостями життя деяких домашніх тварин на прикладах тих, які живуть у них вдома. В ході роботи дітям пропо-нується скласти невеличкі творчі роботи про те, як вони доглядають за своїми домашніми улюбленцями. Анотація проекту

Перед учнями ставиться ряд додаткових питань про те, на-віщо люди стали заводити до-машніх тварин, навіщо потрі-бні домашні тварини, яку роль вони ...
Слайд № 4

Перед учнями ставиться ряд додаткових питань про те, на-віщо люди стали заводити до-машніх тварин, навіщо потрі-бні домашні тварини, яку роль вони відіграють у житті люди-ни, яку відповідальність дома- шні тварини покладають на людину. В завершенні роботи на уроках української мови виконується твір на тему «Мій дома-шній улюбленець».

- розширити знання про домашніх тварин, умови їх життя; - дізнатися особливості догляду за улюбленцями; - формувати відповідальне ставлення до дома...
Слайд № 5

- розширити знання про домашніх тварин, умови їх життя; - дізнатися особливості догляду за улюбленцями; - формувати відповідальне ставлення до домашніх тварин. Мета проекту (для учнів)

Завдання проекту 1. Вивчити умови життя домашніх улюбле- нців. 2. Дізнатися особливості догляду за ними. 3. Зробити висновки, навіщо потрібні до- м...
Слайд № 6

Завдання проекту 1. Вивчити умови життя домашніх улюбле- нців. 2. Дізнатися особливості догляду за ними. 3. Зробити висновки, навіщо потрібні до- машні вихованці. 4. Оформити матеріли проекту. (для учнів)

Навчальна мета: вчити дітей класу - вести пошукову роботу; - аналізувати інформацію у відповід-ності з освітніми стандартами і техні-чними ресурсам...
Слайд № 7

Навчальна мета: вчити дітей класу - вести пошукову роботу; - аналізувати інформацію у відповід-ності з освітніми стандартами і техні-чними ресурсами. Мета проекту (для вчителя)

Педагогічна мета: - стимулювання інте-ресу учнів до даної теми; - розвиток в учнях са-мостійності, відпові-дальності за тих, кого приручили; - розв...
Слайд № 8

Педагогічна мета: - стимулювання інте-ресу учнів до даної теми; - розвиток в учнях са-мостійності, відпові-дальності за тих, кого приручили; - розвиток пізнавального інтересу, твор-чої активності учнів, уміння використо-вувати додаткову літературу; - розвиток системного, критичного мис-лення, - вміння застосовувати отримані знання при вирішенні різних завдань.

Задачі проекту (для вчителя) Виховна задача: - розвиток пізнавального інтересу, логічного ми-слення, - посилення пізнавальної мотивації усвідомлен-...
Слайд № 9

Задачі проекту (для вчителя) Виховна задача: - розвиток пізнавального інтересу, логічного ми-слення, - посилення пізнавальної мотивації усвідомлен-ням учня своєї значущості в освітньому процесі.

Навчальна задача: - Ознайомлення з умовами жит-тя домашніх вихованців; - розвиток інтересу до активної творчої діяльності; - формування навички сам...
Слайд № 10

Навчальна задача: - Ознайомлення з умовами жит-тя домашніх вихованців; - розвиток інтересу до активної творчої діяльності; - формування навички самостій-ної роботи, роботи з літературою по підбору віршів, загадок, при- слів’їв про домашніх тварин,

Розвивальна мета: розвиток - логічного мислення, пам’яті, уважності, системного та кри-тичного мислення, - уміння працювати з додатковою літературо...
Слайд № 11

Розвивальна мета: розвиток - логічного мислення, пам’яті, уважності, системного та кри-тичного мислення, - уміння працювати з додатковою літературою, правильно обирати джерела додаткової інформації.

В результаті виконання проек-ту будуть написані твори, ство-рені презентації, фотоальбом, малюнки, поробки за темою «Мій домашній улюбленець».
Слайд № 12

В результаті виконання проек-ту будуть написані твори, ство-рені презентації, фотоальбом, малюнки, поробки за темою «Мій домашній улюбленець».

Практичне завдання для учня 1. Сфотографуй свого домаш- нього улюбленця (краще, якщо буде декілька знімків).
Слайд № 13

Практичне завдання для учня 1. Сфотографуй свого домаш- нього улюбленця (краще, якщо буде декілька знімків).

2. При можливості зніми на відео витівки домашнього вихованця.
Слайд № 14

2. При можливості зніми на відео витівки домашнього вихованця.

3. Напиши невеличку розповідь (твір) про домашнього улюб- ленця (за окремими планом).
Слайд № 15

3. Напиши невеличку розповідь (твір) про домашнього улюб- ленця (за окремими планом).

4. Намалюй малюнок із зображенням свого домашнього ви- хованця (акварель, гуаш, фломастери, крейда тощо).
Слайд № 16

4. Намалюй малюнок із зображенням свого домашнього ви- хованця (акварель, гуаш, фломастери, крейда тощо).

5. Зроби поробку із зображенням свого домашнього улюблен- ця (природний матеріал, квілінг, аплікація, закладинка, м’я- ка іграшка тощо).
Слайд № 17

5. Зроби поробку із зображенням свого домашнього улюблен- ця (природний матеріал, квілінг, аплікація, закладинка, м’я- ка іграшка тощо).

1. Вступ. 2. Порода мого вихо- ванця. 3. Кличка мого друга. 4. Вік. 5. Портрет мого улю- бленця (забарвлен- ня шерсті, висота, колір очей тощо) 6. ...
Слайд № 18

1. Вступ. 2. Порода мого вихо- ванця. 3. Кличка мого друга. 4. Вік. 5. Портрет мого улю- бленця (забарвлен- ня шерсті, висота, колір очей тощо) 6. Улюблена їжа. 7. Особливості пове- дінки. 8. Моє ставлення до вихованця (почут- тя, догляд за ним). План твору

1. Класна година «Домашні тварини» (Введення в проект). 2. Урок природознавства «Як доглядати за домашніми улюб- ленцями» (Робота над проектом). На...
Слайд № 19

1. Класна година «Домашні тварини» (Введення в проект). 2. Урок природознавства «Як доглядати за домашніми улюб- ленцями» (Робота над проектом). Навчальні заходи 3. Класна година «Мій дома- шній улюбленець» (Підведе ння підсумків проекту. Оці- нка досягнень).

4. Українська мова. Розвиток мовлення. Складання розповіді про домашню тварину з використанням мовленнєвих шабло- нів і правил складання простих по...
Слайд № 20

4. Українська мова. Розвиток мовлення. Складання розповіді про домашню тварину з використанням мовленнєвих шабло- нів і правил складання простих поширених пропозицій. Скла- дання речень-міркувань і пропозицій-висновків в якості ви- сновку за темою.

План проведення проету Підготовчий етап: - Знайомство зі стартовою презентацією.  - Обговорення цілей і завдань проекту. - Анкета для виявлення інт...
Слайд № 21

План проведення проету Підготовчий етап: - Знайомство зі стартовою презентацією.  - Обговорення цілей і завдань проекту. - Анкета для виявлення інтересів учнів. - Ознайомлення з критеріями оцінювання продуктів діяльно- сті в ході реалізації проекту.

Основний етап: а) Вивчення роботи учнів – за- слуховування розповідей уч- нів про своїх домашніх тва- рин. б) Мозковий штурм методом «Каруселі» - Щ...
Слайд № 22

Основний етап: а) Вивчення роботи учнів – за- слуховування розповідей уч- нів про своїх домашніх тва- рин. б) Мозковий штурм методом «Каруселі» - Що ви знаєте про правила догляду за кішкою, собакою, папугою? (Розповіді учнів, доповнення вчителя). в) Написання творів.

Заключний етап: Підготовка та оформлення ре-зультатів у вигляді фотоальбому, творів, малюнків, поробок.
Слайд № 23

Заключний етап: Підготовка та оформлення ре-зультатів у вигляді фотоальбому, творів, малюнків, поробок.

Рефлексія Я хочу знати більше про... Найважче мені... Я дізнався, що я можу... У мене виходить... Я повинен навчитися...
Слайд № 24

Рефлексія Я хочу знати більше про... Найважче мені... Я дізнався, що я можу... У мене виходить... Я повинен навчитися...

Нагородження Після заслуховування кожного учасника проекту і перегляду підготовлених матеріалів визначаються переможці конкурсу, вручаються подарунки.
Слайд № 25

Нагородження Після заслуховування кожного учасника проекту і перегляду підготовлених матеріалів визначаються переможці конкурсу, вручаються подарунки.

Нагородження переможців
Слайд № 26

Нагородження переможців

Слайд № 27

Слайд № 28

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!