і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Проект « Громадянсько -патріотичне виховання школярів через організацію позаурочної діяльності в умовах реалізації державного освітнього стандарту»

Проект « Громадянсько -патріотичне виховання школярів через організацію позаурочної діяльності в умовах реалізації державного освітнього стандарту»

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Проект « Громадянсько -патріотичне виховання школярів через організацію позаурочної діяльності в умовах реалізації державного освітнього стандарту»

Любов до Батьківщини - це прояв патріотизму, а захист Вітчизни - це борг і обов'язок

Життя суспільства сьогодні ставить серйозні завдання в галузі виховання і навчання нового покоління. Державі потрібні здорові, мужні, сміливі, ініціативні, дисципліновані, розумні люди, які були б готові вчитися, працювати на її благо і, в разі необхідності, встати на її захист. Найважливіша складова процесу виховання - формування і розвиток патріотичних почуттів.

Без наявності цього компонента не можна говорити про виховання по-справжньому гармонійної особистості.

Громадянсько -патріотичне виховання тісно пов'язане з вихованням патріотизму. Громадянсько -патріотичне виховання - освітня технологія подвійного призначення, оскільки всіма доступними формами озброює юного громадянина найважливішими морально-психологічними якостями, необхідними як майбутньому захиснику Батьківщини, так і цілком мирному народу.

Державний стандарт визначає патріотизм як почуття яке сформувало позицію вірності своїй країні і толерантності з її народом. Патріотизм включає почуття гордості за свою Батьківщину , малу батьківщину, тобто край, район, місто або сільську місцевість, де громадянин народився і ріс, включає активну позицію, готовність до служіння Батьківщині патріота.

Мета: створення системи патріотичного виховання, формування в учнів високої патріотичної свідомості, вірності Батьківщині, готовності до виконання конституційних обов'язків.

Завдання :

 • створення цілісної системи патріотичного виховання через урочну і позаурочну діяльність;

 • Розробка та апробація Програми громадянсько-патріотичного виховання в КЗО Майська СЗШ ;

 • розробка робочих програм для реалізації напрямків позаурочної діяльності громадянсько -патріотичному вихованні;

 • підвищення якості патріотичного виховання підростаючого покоління в школі;

Гіпотеза: якщо застосувати системугромадянсько -патріотичного виховання через організацію урочної та позаурочної діяльності до умов школи, то це буде сприяти збереженню спадкоємності поколінь на основі історичної пам'яті, прикладах героїчного минулого народу, прививання до традицій і багатющої культури країни, розвитку в учнів кращих якостей патріотів України.

Вирішення зазначених завдань буде здійснюватися шляхом реалізації програмних заходів.

Комплекс програмних заходів передбачає охоплення патріотичним вихованням всіх вікових груп учнів. Система патріотичного виховання учнів школи передбачає формування і розвиток соціально значущих цінностей, громадянськості і патріотизму в процесі виховання і навчання в школі, масову патріотичну роботу, спільну діяльність з іншими культурними установами.

Основні напрямки в системі патріотичного виховання.

гуманістично-моральне виховання: розвиток умов для самовизначення і самореалізації особистості на основі принципів взаєморозуміння і співпраці між людьми, розвитку почуття гідності особистості, відповідальності за Батьківщину, виховання емоційно-вольових якостей і інтересів національно-патріотичного характеру;

громадянсько-правове виховання: знання основних законів держави, поваги до Конституції, дотримання законів, чітке усвідомлення своїх прав і обов'язків у суспільстві;

культурно-історичне виховання: знайомство з історією свого народу, його звичаями культурними традиціями, вивчення історії своєї родини, вулиці, міста, краю;

військово-історичне виховання: вивчення основних етапів української військової історії, військових традицій, звернення до доль пересічних полководців і рядових воїнів;

духовно-моральне виховання: усвідомлення учнями в процесі патріотичного виховання вищих цінностей, ідеалів і орієнтирів, соціально значущих процесів і явищ реального життя, здатність керуватися ними в якості визначальних принципів, позицій у практичній діяльності;

спортивно-оздоровче виховання: розвиток фізичної культури молоді, виховання вольових якостей, підготовка до служби в українській армії;

спортивно-патріотичне: розвиток морально-вольових якостей, виховання сили, спритності, витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості в процесі занять фізичною культурою і спортом, формування досвіду служіння Батьківщині і готовність до захисту Батьківщини;

соціально-патріотичне: активізація духовно-моральної і культурно-історичної спадкоємності поколінь, формування активної життєвої позиції, прояв почуттів благородства і співчуття, прояв турботи про людей похилого віку;

героїко-патріотичне: орієнтування на пропаганду героїчних професій, а також знаменних героїчних і історичних дат нашої історії, виховання почуття гордості до героїчних подвигів предків і їх традиціями.

Очікуваними кінцевими результатами проекту стануть:

впровадження передових форм і методів патріотичного виховання;

збереження і розвиток почуття гордості, любові до Батьківщини, рідного краю, школи;

активізація інтересу до поглибленого вивчення історії Вітчизни;

підвищення інтересу учнів до військово-прикладних видів спорту, розвитку фізичних і вольових якостей;

виховання у школярів поваги до подвигу і доблесті;

формування готовності учнів до дій в екстремальних ситуаціях;

залучення широкої громадськості до участі в роботі по патріотичному вихованню школярів;

розширення і вдосконалення інформаційної бази пропаганди патріотичного виховання в школі;

активізація творчого потенціалу педагогів у справі патріотичного виховання.

оцінка ефективності виховної програми в системі освіти, збереження фізичного та духовного здоров'я учнів.

Проблема: розв'язання суперечностей, що виникли між пропагандою «західних цінностей» і необхідністю відродження авторитету армії, держави і розуміння ролі і місця в житті суспільства і Вітчизни; зниження виховного впливу, насадження культу вседозволеності, насильства і жорстокості в засобах масової інформації.

Виходячи з цього, можна говорити про актуальність громадянсько -патріотичного виховання.

Актуальність :

Необхідність створення системи громадянсько-патріотичного виховання, найбільш повно задовольняє інтересам держави, суспільства, учнів та їхніх батьків;

необхідність створення системи громадянсько-патріотичного виховання в рамках організації позаурочної діяльності в умовах реалізації Національно — патріотичної концепції виховання в умовах територіального розташування школи.

Терміни реалізації діє до: 2017 – 2022р.р.

Зміст діяльності:

1. Діагностико-проектний: комплексне обстеження рівня сформованості патріотизму у членів шкільної громади і стану патріотичного виховання в школі; узагальнення досвіду роботи школи в організації патріотичного виховання; розробка проектів з розвитку окремих аспектів героїко-патріотичного виховання окремими класами; збір інформації, аналіз і участь в таких же проектах і програмах поза школою.

2. Змістовно-діяльнісний: реалізація комплексу проектів як новостворених, так і традиційних - шкільних і позашкільних. Проводити науково обґрунтовану організаторську і пропагандистську діяльність з метою подальшого розвитку патріотизму як стрижневої духовної складової України.

3. Рефлексивний етап: зміна соціальної та громадянської позиції; визначення подальшої діяльності по патріотичному вихованню школярів.

Система роботи з патріотичного виховання учнів включає в себе три основних компоненти:

1. Патріотичне виховання в системі загальношкільних заходів:

Місячник патріотичного виховання, що включає зустрічі з ветеранами, загальношкільні класні години, спрямовані на виховання шанобливого ставлення до історичного минулого родини, свого народу, його звичаїв і традицій, почуття гордості за свою Вітчизну, за символи держави, за свій народ; боргу і відповідальності за долю Батьківщини і свого народу, за її майбутнє, здатності проявляти гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності, що реалізовується також в матеріалах підручників і навчальних посібників, літературних творів в урочній діяльності.

2. Патріотичне виховання у позаурочній діяльності учнів реалізується через організацію різних видів діяльності, спрямованих на освоєння знань про історію, традиції, культуру народів України, своєму рідному краї, місце народження; змістовному знайомству з історією своєї родини, формування шанобливого ставлення до праці оточуючих, прагнення посильно брати участь в ньому, проявляти моральну поведінку.

Які форми патріотичного виховання використовуються: класні години, зустрічі з ветеранами війни і праці, диспути, бесіди, вікторини, виставки малюнків, конкурси творів, екскурсії, ведення гуртків патріотичної спрямованості.

3. Патріотичне виховання в рамках роботи з батьками.

Які форми роботи з сім'єю з патріотичного виховання:

- батьківські збори громадянсько-патріотичної спрямованості;

- допомога в організації та проведенні позакласних заходів;

- залучення батьків до організації екскурсій, походів, свят;

- спільних позакласних заходів (виставки, конкурси, екскурсії).

Форми роботи:

Заходи, присвячені важливим історичним датам;

Ділові ігри;

Класні години;

Бесіди, диспути, вікторини;

Дослідницька діяльність;

Колективні творчі справи;

Огляди-конкурси, виставки;

Змагання ;

Екскурсії, поїздки, походи;

Трудові відносини;

Тренінг

Гурткова робота громадянсько-патріотичної спрямованості.

Приблизний перелік заходів щодо реалізації програми патріотичного виховання учнів школи.

1. Проведення уроків в бібліотеці, музеях (шкільних сільських ).

2. Проведення інтегрованих уроків історії та літератури з патріотичної тематики

3. Позаурочна діяльність як умова виховання патріотизму у школярів

4. Заходи, присвячені Дню Перемоги.

5.Проведение місячника військово-патріотичної та оборонно-масової роботи, присвяченого Дню захисника Вітчизни.

6.Організація і проведення змагань з військово-прикладних і технічних видів спорту.

7.Проведення зустрічей учнів з випускниками та курсантами вищих військових училищ, військових університетів та академій.

8.Створення виставкових експозицій «Вони Захищали Батьківщину», «Ніщо не забуте, ніхто не забутий».

9.Організація зустрічей учнів з колишніми військовослужбовцями.

10.Проведеня фестивалів військової інсценованої пісні.

11. Участь шкільних гуртків в обласних і районних оглядах - фестивалях, присвячених патріотичним заходам.

12.Залучення батьківської громадськості до проведення масових заходів в школі.

13.Надання допомоги ветеранам та людям похилого віку.

14. Привітання ветеранів ВВВ і праці.

15. Організація концертів.

16.Екскурсіонно-туристична діяльність.

Фізкультурно-оздоровча та військово-спортивна діяльність

1. Участь у районній спартакіаді допризовної молоді.

2. Проведення ігор на місцевості «Школа безпеки».

3. Проведення «Огляду строю та пісні».

4. Організація роботи спортивних секцій та гуртків.

Краєзнавство

1. Тематичні класні години.

2. Зустрічі з цікавими людьми.

3.Суспільно-користно праця.

4.Благоустрій шкільної території.

5.Участь в суботниках.

6. Благоустрій мікрорайону школи.

7. Організація роботи ремонтних бригад в літню пору.

методичне забезпечення

1. Створення кіно-, відео-. CD- фонду для проведення тематичних класних годин.

2. Організація підписки на періодичні видання.

3. Розробка сценаріїв традиційних свят школи.

4. Розробка положень про конкурси та спортивні змагання.

5. Розробка інструкцій з охорони праці при проведенні екскурсій, походів.

6. Висвітлення досвіду роботи школи в ЗМІ.

Виховання патріотів своєї Батьківщини - відповідальна, складна і одна з пріоритетних виховних завдань сучасної школи. Планомірна, систематична робота, використання різноманітних засобів виховання, спільні зусилля школи і сім'ї, відповідальність дорослих за свої слова і вчинки можуть дати позитивні результати і стати основою для подальшої роботи з патріотичного виховання підростаючого покоління.

Позаурочна діяльність громадянсько-патріотичної спрямованості:

Гурток «Я - громадянин України » (2 клас) (учитель Бур’ян А.Г..)

Програма гуртка "Я - громадянин України " складена на основі Концепції духовно-морального виховання українських школярів, з урахуванням "Вимог до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти", встановлених Стандартом освіти .

Програма "Я - громадянин України " є основою до програми духовно-морального розвитку та виховання учнів на ступені початкової загальної освіти з урахуванням виховної, навчальної, позаурочної , соціально значимої діяльності учнів, заснованої на системі духовних ідеалів, моральних пріоритетів, що реалізується в спільній діяльності школи , сім'ї та інших об'єктів громадського життя.

Програма спрямована на системний підхід до формування громадянської позиції школяра, створення умов для його самопізнання і самовиховання. При цьому важливо використовувати педагогічний потенціал соціального оточення, допомогти учням освоїти суспільно-історичний досвід шляхом входження в соціальне середовище, виробити свій індивідуальний досвід життєдіяльності.

Дана програма являє собою певну систему змісту, форм, методів і прийомів педагогічних впливів, спирається на принципи індивідуалізації, взаємодії особистості і колективу, розвиток виховання і єдності освітнього та виховного середовища.

Програма "Я - громадянин України " передбачає формування патріотичних почуттів і свідомість на основі історичних цінностей і ролі України в долі світу, розвиток почуття гордості за свою країну; виховання особистості громадянина - патріота України, здатного стати на захист інтересів країни; формування комплексу нормативного, правового та організаційно-методичного забезпечення функціонування системи патріотичного виховання. Любов до Батьківщини, патріотичні почуття формуються у дітей поступово, в процесі накопичення знань і уявлень про навколишній світ, про історію та традиції українського народу, про життя країни, про працю людей і про рідну природу.

Програма включає заходи щодо посилення протидії спотворення історії Вітчизни. Рекомендує залучати ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці, воїнів - афганців з метою збереження наступності "славних бойових і трудових традицій"; проводити зустрічі з цікавими людьми; екскурсії; дискусії, інсценовані уявлення, усні журнали, вікторини; брати участь в соціальних проектах (вахта пам'яті, акція добра і милосердя); збирати матеріали для музею; а також організовувати теоретичні та практичні заняття для дітей і батьків.

Мета: створення умов для формування особистості громадянина і патріота України з притаманними йому цінностями, поглядами, орієнтаціями, установками, мотивами діяльності та поведінки; вдосконалення системи патріотичного виховання, формування в учнів громадянськості і патріотизму як якостей конкурентоспроможної особистості, виховання любові до Батьківщини, духовності, моральності на основі загальнолюдських цінностей.

завдання:

- створювати умови для ефективного громадянського та патріотичного виховання школярів;

- формувати ефективну роботу з патріотичного виховання, що забезпечує оптимальні умови розвитку у кожного учня вірності Батьківщині, готовності приносити користь суспільству і державі.

- стверджувати у свідомості і почуттях вихованців громадянських і патріотичних цінностей, поглядів і переконань, виховання поваги до культурного та історичного минулого України , до традицій рідного краю;

- розвивати системи громадянського і патріотичного виховання через інтеграцію урочної та позаурочної діяльності, оновлення змісту освіти, перенесення акценту з навчання на виховання в процесі освіти;

- виховувати шанобливого ставлення до героїчного минулого Батьківщини, її історії, традицій через пошуково-краєзнавчу роботу, спільну діяльність учнів з радами ветеранів війни і праці;

- підвищувати якості патріотичного виховання через організаторську і пропагандистську діяльність з метою подальшого розвитку патріотизму як стрижневий духовної складової громадянина України .

Програма "Я - громадянин України " використовується з 1-4 класи. Вона включає шість напрямків, пов'язаних між собою логікою формування справжнього громадянина України .

1. "Я і я" - формування громадянського ставлення до себе.

завдання:

-формувати правосвідомість і виховувати громадянську відповідальність;

- формувати свідоме ставлення до свого здоров'я та здорового способу життя;

- виховувати у дітей розуміння сутності свідомої дисципліни і культури поведінки, відповідальності і старанності, точності при дотриманні правил поведінки в школі, вдома, в громадських місцях;

- формувати потребу до самоосвіти, виховання своїх морально-вольових якостей.

Передбачуваний результат діяльності:

Високий рівень самосвідомості, самодисципліни, розуміння учнями цінності людського життя, здоров'я, справедливості, безкорисливості, поваги людської гідності, милосердя, доброзичливості, здатності до співпереживання.

Заходи: ігри на розвиток довільних процесів (уваги, пам'яті, уяви і т.д.), бесіди "Хто я? Який я?", "Моє хоббі", "Що таке особистість?", Тест "Пізнай себе", психологічний практикум "Правила щасливої людини", година відвертої розмови "Мій сусід по парті", конкурс "Учень року", бесіди про шкоду алкоголю, куріння і наркоманії, дні Здоров'я, спортивні заходи, випуск тематичних газет, бесіди з профорієнтації, акції милосердя.

2. "Я і сім'я" - формування громадянського ставлення до своєї сім'ї.

Завдання :

-формувати повагу до членів сім'ї;

-виховувати сім'янина, люблячого своїх батьків;

-формувати у дітей розуміння сутності основних соціальних ролей: дочки, сина, чоловіка, дружини.

Передбачуваний результат діяльності:

-сформувати уявлення про те, що справжній чоловік має розум, рішучість, сміливість, благородство;

- сформоване уявлення про те, що справжня жінка відрізняється добротою, увагою до людей, любов'ю до дітей, умінням прощати;

-сформувати уявлення про те, що справжній син і дочка бережуть спокій членів сім'ї, готові допомогти старшим в роботі по дому, не створюють конфліктів, вміють тримати дане слово, піклуються про свою сім'ю.

Заходи: бесіди "Що значить бути хорошим сином і хорошою дочкою", "Турбота про батьків - справа совісті кожного", конкурс малюнків та віршів "Я люблю свою маму", конкурси творів "Я і мої родичі", "Про батька кажу з повагою "," моя мама - найкраща ", змагання" мама, тато, я - дружна сім'я ", концерт для батьків" Від щирого серця ", свята" Сімейні традиції "," Тільки раз на рік ", фотовиставка" я і моя сім'я ", класні години із залученням батьків, спільні святкові вечори, день відкритих дверей" день школи ", батьківські зібраний я, педагогічний лекторій для батьків.

3. "Я і культура" - формування ставлення до мистецтва.

завдання:

-виховувати у школярів почуття прекрасного, розвивати їх творче мислення, художні здібності, формувати естетичні смаки, ідеали; формувати розуміння значущості мистецтва в житті кожного громадянина

Передбачуваний результат діяльності:

Уміння бачити прекрасне в навколишньому житті, заняття дітей одним з видів мистецтва в гуртках художньої циклу, участь у художній самодіяльності.

Заходи: екскурсії, бесіди про мистецтво, зустрічі з творчими людьми, організація виставок дитячої творчості та фотовиставок, конкурс художньої самодіяльності, виставки книг, Книжчині тиждень, КВН.

4. "Я і школа" - формування громадянського відношення до школи.

Завдання :

- формувати у дітей усвідомлення приналежності до шкільного колективу, прагнення до поєднання особистих і суспільних інтересів, до створення атмосфери справжнього товариства і дружби в колективі;

- виховувати свідоме ставлення до навчання, розвивати пізнавальну активність, формувати готовність школярів до свідомого вибору професії;

- виховувати свідому дисципліну і культуру поведінки;

- виробляти потребу учнів постійного поповнення своїх знань, в зміцненні свого здоров'я;

- виховувати свідому готовність виконувати Статут школи.

Передбачуваний результат діяльності:

Усвідомлення учнем ролі знань у житті людини, оволодіння етикою взаємовідносин "учень - вчитель", "учень - учень", виконання розпорядку роботи школи і покладених на учня обов'язків, уміння користуватися правами учня, виконання ролі господаря в школі, що підтримує обстановку доброзичливості і радості спілкування, поваги один до одного.

Заходи: свято першого дзвоника’, екскурсія по школі "Мій шкільний будинок", бесіди "Правила поведінки в школі", бесіда про шкільному статуті "Мої права та обов'язки", конкурс творів та малюнків "Моя школа", "Моя вчителька", організація чергувань , ігри "Найсильніше ланка", "Простіше простого про ввічливість", конкурс творів "Наша школа в майбутньому", конкурс поздоровлень, випуск плакатів до Дня вчителя, концерт для вчителів, акція "Бібліотеці - нашу допомогу", конкурс класних кімнат "Самий затишний клас ", конкурс класних куточків, трудовий десант" Прикрась територію школи ", .

5. "Я і моя Батьківщина " - формування громадянських відносини до Батьківщини.

Завдання :

- розвивати громадську активність учнів, виховувати в них свідоме ставлення до народного надбання, вірність до бойових і трудових традицій старшого покоління, відданість до Вітчизни, готовність до захисту її свободи і незалежності;

- виховувати політичну культуру, почуття відповідальності і гордості за свою країну.

Передбачуваний результат діяльності:

Переконаність навчаються в тому, що справжній громадянин любить і пишається своєю Батьківщиною, вивчає її історико-культурну, духовну спадщину, вірний своєму громадянському обов'язку і готовий до захисту Вітчизни.

Заходи: бесіди про державну символіку України і малої Батьківщини, зустріч з працівниками прокуратури "Про відповідальність неповнолітніх", лекція "Права і обов'язки дитини", конкурс малюнків та творів "Моя мала Батьківщина", зустрічі з ветеранами ВВВ, учасниками локальних війн.

6. "Я і планета" - формування громадянського відношення до планети Земля.

Завдання :

- виховувати розуміння взаємозв'язків між людиною, суспільством, і природою;

- формувати естетичне ставлення дітей до навколишнього середовища і праці як джерела радості і творчості людей.

Передбачуваний результат діяльності:

Ті, що навчаються повинні серйозно задуматися над своїм існуванням на планеті Земля і над тим, як її зберегти. Справжній громадянин любить і береже природу, займає активну позицію в боротьбі за збереження миру на Землі.

Заходи: круглий стіл "Я - житель планети Земля", конкурс малюнків "Бережи природу - наш дім", прибирання території навколо школи "Прикрась шматочок планети", "Квітник у школи", конкурс віршів "Природа в поезії", бесіди "Ми в відповідаємо за тих, кого приручили ", екскурсії в природу" Ось і осінь до нас прийшла "," Зима-зима ","В гості до зеленій аптеці ", Майстерня годівниць, акція" Покорміть птахів взимку ".

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Ціннісні установки:

 • любов до України до свого народу, до своєї малої батьківщини,

 • закон і правопорядок,

 • свобода і відповідальність,

 • довіра до людей,

 • борг перед старшим поколінням, сім'єю,

 • шанування батьків,

 • турбота про старших і молодших,

 • справедливість,

 • милосердя,

 • честь,

 • гідність, толерантність;

 • рідна земля, заповідна природа, планета Земля;

 • краса, гармонія, духовний світ людини, естетичний розвиток, художня творчість.

Очікувані результати:

Формування ціннісного ставлення до України, свого народу, краю, державної символіки, законів , старшого покоління, до природи.

Учні мають знання про значущі сторінки історії країни, про приклади виконання громадянського і патріотичного обов'язку, про традиції і культурне надбання свого краю, про моральні норми і правила поведінки, про етичні норми взаємин в сім'ї, між поколіннями, знають традиції своєї родини і освітнього закладу, дбайливо ставляться до них.

Учні мають досвід рольової взаємодії і реалізації громадянської, патріотичної позиції, досвідом взаємодії з людьми різного віку,небайдужі до життєвих проблем інших людей, вміють співчувати людині, яка перебуває у важкій ситуації, бачити красу в навколишньому світі, в поведінці, вчинках людей.

Школярі мають початкові уявлення про права та обов'язки людини, громадянина, сім'янина, товариша, естетичне ставлення до навколишнього світу і самому собі.

У дітей молодшого шкільного віку накопичений особистий досвід участі в екологічних ініціативах, проектах, в природоохоронній діяльності в школі, на пришкільній ділянці.

В результаті реалізації проекту очікується:

 • "Розвиток творчих здібностей;

 • "Усвідомлення відповідальності за долю країни, формування гордості за причетність до діянь попередніх поколінь;

 • "Здатність до самореалізації в просторі української держави, формування активної життєвої позиції; знання і дотримання норм правової держави;

 • "Усвідомлення учнями вищих цінностей, ідеалів, орієнтирів, здатність керуватися ними в практичній діяльності.

Шкільний вокальний гурток «Муза» (керівник Михайлова К.Ю.., учитель музики)

Мета: розвиток потенційних здібностей, закладених в дитині і розкриття їх, виховання патріотичних якостей відповідно до моделі «Громадянина - патріота України»; згуртування колективу учнів, вчителів та батьків в процесі спільної діяльності.

Завдання :

- підвищення рівня духовно-моральної культури;

- формування гуманістичного ставлення до навколишнього світу;

- підготовка учнів до життя в сучасній дійсності, їх соціалізація;

- збереження і розвиток почуття гордості за свою країну, свій край, свою сім'ю;

- знайомство з різноманітністю жанрів музики;

- формування любові і стійкого інтересу до музики;

- виховання прагнення, цілеспрямованості, чітко йти до поставленої мети, прищеплення навичок роботи в колективі;

- виховання прагнення до організації свого вільного часу, допомога дітям в прагненні поліпшити свої досягнуті результати;

- розвиток естетично-художнього смаку, моральності, фантазії, абстрактного мислення.

Очікуваний результат:

Повинні навчитися, повинні вміти:

слухати і чути музику;

вчасно вступати після музичного вступу;

руху дитини, повинні обмежено поєднуватися з музикою;

ритмічно рухатись під музику;

красиво виходити на сцену;

орієнтуватися в просторі сцени;

красиво йти зі сцени.

Форми контролю:

- участь у конкурсах декламаторів, в конкурсі інсценування пісні;

- виступ на класних ранках, шкільних заходах;

- участь в районних оглядах вокально-театральних колективів;

- анкетування батьків, учнів;

-створення портфоліо особистих досягнень учнів.

Після закінчення кожного року навчання проводитися підведення підсумків. Діти беруть участь в різних конкурсах і концертах.

Перший рівень результатів - придбання школярем соціальних знань (про громадські норми, про устрій суспільства, про соціально схвалюваних і несхвалюваних формах поведінки в суспільстві), розуміння соціальної реальності і повсякденному житті. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія учня зі своїми вчителями (в основній і додатковій освіті) як значущими для нього носіями соціального знання і повсякденного досвіду.

Другий рівень результатів - формування позитивного ставлення школяра до базових цінностей суспільства (людина, сім'я, Батьківщина, природа, світ, знання, праця, культура). Ціннісного ставлення до соціальної реальності в цілому. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має рівноправна взаємодія школяра з іншими учнями на рівні класу, школи, тобто в захищеному, дружньому соціальному середовищі. Саме в такому близькому соціальному середовищі дитина отримує перше практичне підтвердження набутих соціальних знань, починає їх цінувати.

Третій рівень результатів - отримання школярем досвіду самостійної соціальної дії. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія школяра з соціальними суб'єктами за межами школи, у відкритому суспільному середовищі.

Науково-методичне забезпечення проекту

1. Нормативно-правова база:

Закон про освіту;

Конституція України;

Державний освітній стандарт початкової загальної освіти;

Конвенція про права дитини;

Зразкові програми позаурочної діяльності;

Концепція духовно-морального розвитку та виховання особистості громадянина;

Нормативно-правова база школи: Статут

2. Кадрова забезпеченість:

адміністративний блок школи,

класні керівники,

вихователі групи продовженого дня,

вчителі-предметники,

бібліотекар,

психолог,

педагог-організатор,

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
створення системи патріотичного виховання, формування в учнів високої патріотичної свідомості, вірності Батьківщині, готовності до виконання конституційних обов'язків.
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  898
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  9
 • Номер матеріала
  RL385842
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь