+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Проблеми та перспективи електроенергетики

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Навчальний проект «Проблеми та перспективи електроенергетики»

Ключове питання:

Енергетична криза – реальність?

Тематичні питання:

Сучасні способи вироблення електричної енергії – шлях до краху чи панацея?

Чи має людство перспективи розвитку екологічно безпечної енергетики?

Чи зможе стати наша країна енергетично незалежною?

Змістові питання:

Як зменшити втрати електроенергії при передачі на відстань?

Яка динаміка розвитку енергетики в Україні?

Які перспективи альтернативної енергетики.

Стислий опис:

Учні обирають галузь знань за своїми інтересами ( складають установку-модель для демонстрації вироблення та передавання електроенергії на відстань, досліджують питання розвитку та структури електроенергетики в Україні за допомогою навчального диску, оцінюють співвідношення різних видів електростанцій на Україні, досліджують екологічний аспект теми, знайомляться з альтернативними видами електроенергетики та оцінюють перспективи розвитку її в нашій країні, монтують відео репортаж за матеріалами навчального фільму, досліджують останні розробки в галузі розвитку енергетики в цілому як запоруки подальшого розвитку людської цивілізації); свою участь у навчальному проекті презентують на підсумковому уроці-семінарі, результати своїх досліджень представляють презентацією, публікацією чи веб-сайтом.

Міжпредметні зв’язки: фізика, інформатика, економіка, людина і суспільство, географія.

Державні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь «Фізика». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ( для шкіл з українською мовою навчання)- 9-11 клас: Розділ «Закон збереження енергії».Уявлення про історичний характер становлення фізичних знань, сфери застосування фізичних знань; про природничо-наукову картину світу. Знання параметрів нормальних умов життєдіяльності людини та її безпеки, допустимих норм забруднення природного середовища та методів його очищення. Уміння застосовувати набуті знання для пояснення практичного використання законів фізики в технічних пристроях, на виробництві, у різних сферах життєдіяльності людини. Уміння досліджувати фізичні параметри довкілля, визначати характеристики приладів і установок. Уявлення про етапи пізнавальної діяльності в природничо-наукових дослідженнях, елементи метрології. Знання алгоритмів спостереження, проведення досліду, вимірювання. Уміння планувати дослід, складати дослідні установки, вимірювати фізичні величини довжину, масу, об’єм тіл, густину речовини, температуру тіл, час, період, силу, тиск, силу струму, напругу, електричний опір провідника, оптичну силу лінзи, радіоактивний фон, користуватися вимірювальними приладами, будувати таблиці і графіки, аналізувати та оформляти результати дослідження, розв'язувати фізичні задачі різними методами. Уявлення про структуру наукового пізнання, основні фізичні моделі, науковий стиль мислення, наближений характер вимірювання, екологічні наслідки впливу людини на довкілля. Знання фундаментальних дослідів, основоположних гіпотез і принципів фізики, способів обчислення похибок. Уміння досліджувати фізичні явища і процеси адекватними засобами, використовувати в пізнавальній діяльності алгоритми спостереження, вимірювання; вимірювати відносну вологість повітря, показник заломлення світла; розв’язувати фізичні задачі різними методами.

Освітня галузь «Технології». Пошук, опрацювання, зберігання і передавання інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Апаратне та інформаційне забезпечення комп’ютера. Операційні системи. Системи опрацювання текстових числових і графічних даних. Програмні засоби навчального призначення. Знання поняття інформації, способів і засобів одержання та опрацювання сучасної інформації;

типів моделювання та основних етапів технології розв'язання різних задач з використанням засобів інформаційно - комунікаційних технологій;

функціональних можливостей комп’ютера та програмних засобів різного призначення;

основних властивостей алгоритмів і способів та їх базових структур;

уміння будувати найпростіші інформаційні моделі і досліджувати їх за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

описувати алгоритми розв’язання навчальних задач;

раціонально використовувати комп'ютерні засоби при розв'язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням.

Усвідомлення можливостей використання комп’ютерних мереж і систем; можливостей комп’ютерного моделювання технічних засобів і процесів. Уміння користуватися компютерними мережами і працювати з комп'ютерними системами різного призначення; застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Вибір теми проекту, визначення основних джерел дослідження теми. Ознайомлення з темою за допомогою літературних та Інтернет – джерел.

Визначення ключових та змістовних питань проекту. Розробка плану реалізації проекту. Визначення мети і завдань проекту.

Очікувані результати :

Визначено склад групи яка проводить дослідницьку та пошукову діяльність.

Учні ознайомляться із поняттям проекту, специфікою проектної діяльності. Формується інтерес до пошукової роботи.

Учні навчаються співпрацювати у групі, розподіляти обов’язки відповідно до можливостей.

Одержання, аналіз, узагальнення і систематизація даних. Обробка даних з використанням комп’ютерних технологій. Створення текстових матеріалів, презентації, публікації, веб-сайту. Формулювання висновків і результатів дослідження.

Очікувані результати:

Завершення роботи з джерелами. Узагальнення основних компонентів проекту.

Корегування матеріалу проекту. Підготовка до захисту на шкільній науково-практичній конференції.

Очікувані результати :

Презентація проекту.

В учнів розвивається уміння аналізувати, виділяти головне, систематизувати, узагальнювати та представляти одержаний матеріал. Формується інтерес до предмету.

І група працює над створенням моделі –установки для вироблення та передавання електроенергії на відстань

ІІ група збирає та опрацьовує матеріал, з питання проблеми екології пов’язаної з перетворенням і використанням енергії та станом електроенергетики в країні

ІІІ група збирає та опрацьовує матеріал з питання пошуку нових джерел енергії, зокрема альтернативних, та представляє результати у вигляді WEB-сайту

IV група готує відеорепортаж «Альтернативні джерела енергії» та висвітлює питання перспективи розвитку енергетики та значення її для подальшого розвитку суспільства, результати досліджень презентує у вигляді публікації

Розвиваються уміння працювати з комп’ютерною технікою. Закріплюється інтерес до вивчення фізики; навички групової роботи, співпраці.

Вхідні знання та навички:

Уявлення про загальні закономірності плину фізичних явищ електромагнітної природи, про етапи пізнавальної діяльності в природничо-наукових дослідженнях, знання алгоритмів спостереження, проведення дослідів, дослідження.

Уміння застосовувати набуті знання для пояснення практичного застосування законів фізики в технічних пристроях, на виробництві, у різних сферах діяльності людини. Уміння планувати дослід, складати дослідні установки, вимірювати фізичні величини.

Учні повинні мати уявлення про принципи вироблення і передавання електроенергії на відстань, основні галузі застосування електроенергії, значення електричної енергії для розвитку суспільства;

Учні повинні знати принципи вироблення електричного змінного струму, основні його характеристики; принцип дії трансформаторів генератора змінного струму, взаємні перетворення енергії, закон збереження та перетворення енергії;

Учні повинні володіти основними користувацькими навичками при роботі з комп’ютером; мати навички роботи з прикладними програмами пакету Microsoft Office.

Друковані матеріали:

Довідники з фізики

Енциклопедія «Фізика астрономія»

Журнал « Фізика в школі»

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Навчальний диск «Географія України. Атлас»;

Відеофільм «Альтернативні джерела енергії»;

штативи з муфтами, з’єднувальні провідники, трансформатори, джерело струму чи демонстраційна модель генератора змінного струму, вольтметри, лампочка).

Ресурси Інтернету:

http://www.krugosvet.ru/articles/11/1001198/1001198a1.htm

www.myplanet-earth.com/energy.html

news.students.ru/2007/11/26/nefti_ostalos_na_43_goda.html

www.ngvrus.ru/lib1.shtml

www.ieer.org/ensec/no-30/no30russ/deararjun.html

www.textreferat.com/referat-1794-1.html

elmagazin.ru/archives/98

Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Працюють над проблемою пошуку екологічно чистих нетрадиційних джерел енергії, знайомляться з теорією вакууму та гравітаційного поля.

Оцінювання знань та вмінь учнів: оцінювання буде проводитись за формами розробленими керівником проекту за підсумками роботи.

Ключові слова: Трансформатор, генератор змінного струму, вітроенергетика,сонячні батареї, геотермальна енергетика, електростанція, фізичний вакуум, енергетична криза.

Опис документу:
Навчальний проект для учнів старших класів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами»
Байталюк Ольга Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти