Проблеми правознавчого характеру

Опис документу:
протистояння негативному прикладу мікросередовища, повага до Закону

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Філософський стіл: "Проблеми правознавчого характеру"

Неповнолітні і молоді члени суспільства перебувають на стадії переходу до соціальної зрілості, до самостійного життя, до здійснення соціальних функцій у повному об'ємі. У їх поведінці з'являються вікові особливості інтелекту, волі емоцій тощо. Саме ці особливості і зумовлюють, зокрема, недостатнє вміння визначати істинне значення того чи іншого факту, дати правильну оцінку прикладу, якій спостерігається, протистояти негативному прикладу мікросередовища і зумовлюють необхідність виховання у дусі поваги до Закону. Важлива роль у цьому відводиться педагогам, батькам та правознавцям.

Необхідно перш за все сформувати розуміння того, яке значення має закон у житті кожного. Причому закон слід розуміти не як формальну заборону, а як керівництво до дій, компас для прийняття правильного рішення в будь-якій ситуації.

Необхідно переконати і прищепити звичку практично співвідносити власні дії з вимогами закону, виробивши правильне ставлення до нього як важливої цінності.

Які ж існують проблеми? До правильного виховання слід підходити з урахуванням соціальної сутності. Не можна зводити його до профілактики правопорушень. Звичайно, профілактичний елемент в структурі правового виховання міститься, і в багатьох випадках він має важливе значення для формування активної життєвої позиції кожного члена суспільства, уміння і готовності боротися з будь- якими негативними відхиленнями від соціальних норм. Але правове виховання спрямоване, перш за все, на забезпечення своїми специфічними засобами досягнення спільних цілей громадянського і морального виховання.

Обов'язковим елементом правового виховання неповнолітніх та молоді є демонстрація прикладів неухильного дотримання вимог законів у повсякденному житті, у тому числі у сімї тощо. Сила слова велика, однак більша сила прихована в реальності, тобто тих суспільних відносинах, у яких відбувається життєдіяльність особи. Слід пам'ятати, що несправедливість в оцінці знань, приховування правопорушень, бездіяльність стосовно джерел негативного впливу на підлітків та молодь - усе це не тільки порушує елементарні правила педагогічної етики, законності, що негативно впливає на формування правосвідомості підлітків.

У правовому вихованні слід проводити ідею взаємозв'язку моралі і права, показувати правову захищеність важливих моральних норм і принципів.

У процесі правового виховання необхідно показати, що сам соціальний зміст законодавчого регулювання пов'язаний із втіленням у життя ідеї справедливості: в рівному підході закону до всіх членів суспільства, урахуванні особистісних характеристик особи і ситуації, які дозволяють максимально диференціювати акт правозастосування, співвіднести рішення суду з конкретною особистістю, умовами її виховання та життєдіяльності мотивацією вибору злочинного варіанту поведінки.

Необхідно виховувати не тільки вікові соціально- психологічні особливості, але й специфічне становище молоді, невизначеність майбутнього, невлаштованість сьогодення.

Правове виховання покликане нейтралізувати або усунути деформації в особистісному розвитку. Засвоєння правових вимог, які містять у концентрованому вигляді досвід суспільства, суттєво полегшує регулювання власної поведінки, формування громадянської позиції тощо.

Акцент у правовому вихованні має бути перенесений із заучування правових вимог на їх застосування у навчальній, трудовій, сімейно - побутовій, громадській діяльності. Права неповнолітніх повинні розглядатися в органічному поєднанні з їх обов'язками. Поширеною на сьогодні є така позиція, коли загальна оцінка права як соціально цінного і корисного явища поєднується з пошуком виправдань для конкретного правопорушення, "винятку" із загального правила. Диференційований також ступінь негативного ставлення молодих людей до правопорушень і злочинів різних видів.

На формування особистості дітей та підлітків з девіантною поведінкою впливає ціла система об'єктивних і суб'єктивних чинників.

Джерела педагогічної занедбаності тих моральних норм, які нехтуються в сімї;

Ставлення важковиховуваного до навчання, уроків;

Низька громадська активність і неблагополучне становище в колективі класу, школи, конфлікти з учнями, учителями;

Негативний вплив мікросередовища;

Брак можливостей виявити свої нахили в діяльності, беззмістовне проведення вільного часу.

Важковиховуваність - складне соціальне та педагогічне явище. Його подолання вимагає розробки ефективної системи превентивного виховання учнівської молоді.

Система превентивного виховання - керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн
790 грн