+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Приклад пограми " Основи робототехніки "

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Пояснювальна записка

Секція

«РОБОТОТЕХНІКА»

рік навчаня перший;

рівень навчання вищий;

форма навчання групова;

РОБОТОТЕХНІКА

КОМП'ЮТЕРНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ РОБОТІВ).

Цілі та завдання програми

Програма РОБОТОТЕХНІКА КОМП'ЮТЕРНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ РОБОТІВ)

орієнтована на створення моделей роботів віртуальних робототехнічних систем, призначених для автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у т. ч. таких, що виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини при виконанні важких, втомливих і небезпечних робіт.

Тривалість блоку занять теорія, консультація, практика-9 годин у неділю.(заняття 3 години – теорія, 3 години - консультація у тому числі і Інтернет , 3 години-практика).

Головна мета курсу постановка наукового експерименту та вивчення учнями основ робототехніки, вивчення елементів візуального програмування, законів механіки, основних програм пов'язаних з комп'ютерним програмуванням та проектуванням ,продовження ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями та збиранням LEGO”. Вивчення елементів моделювання роботів. Також вивчення прикладної наука робототехніки, яка займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів).

Мета курсу: сформувати у учнів системні знання з робототехніки та програмування , вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних інформаційних технологій при розвязанні задач, повязаних з моделюванням та виготовленням роботів.

Навчити розробляти та захищати власні проекти,оцінювати точність результатів, істотно удосконалювати існуючі конструкції ,повно охоплювати проблему при захисті технічного проекту.Дати можливість учням відвідувати наукові слухання з технічних питань машинобудування та робототехніки.

Загальна структура і зміст програми

Особливістю програми є те, що вона дає можливість розвинути технічну уяву та можливість навчитись моделювати окремі вузли машин та механізмів без використання верстатів. Захищати власні проекти та будувати їх трьовимірні моделі.

-короткий огляд можливостей роботизованих моделей LEGO Оформлення проектної документації та тез захисту дослідницької роботи.

-робота з конструктором „LEGO”збирання та програмування робота - маніпулятора. Участь у виставках та змаганнях „LEGO”- студії.

ривимірна графіка (3DsMax):створення простих об’єктів та застосування

модифікаторів, елементи мультиплікації та побудова трьовимірних моделей.

-оцінка похибки дій робота та порівняльна характеристика моделей.

-графічне візуальне програмування .

-програма AutoCad.Технічні креслення маніпулятора.

-створення власних „LEGO”проектів .

ПРОГРАМА

Тема 1. Поняття робототехніки та її застосування на практиці.

Формування гуртка. Збір, уточнення даних про гуртківців. Анкетування та тестування.

Вступне заняття. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Поняття машинобудувань -ня. Екскурсія на кафедру робототехніки. «Приклади сучасних роботів» - навчальний фільм. По-няття про прикладну науку, що займається розробкою автоматизованих технічних систем -роботів . Поняття робототехніки та її застосування на практиці. Екскурсія.

Тема 2. Поняття та базові моделі LEGO.

Поняття та базові моделі LEGO” роботів та машин. Види алгоритмів та програмування LEGO. Вибір тем написання конкурсних робіт.Екскурсія у гурток програмування. Прин-ципи побудови діючих моделей LEGO. Методика пошуку матеріалів для манівської роботи.Екскурсія у гурток математики. Побудова платформи , яка переміщує робота-мані-пулятора. Консультація з фізики розділ-механіка. Екскурсія у кібернетичний центр. Побудова власне стріли ”маніпулятора». Побудова та випробовування власної моделі LEGO”. Екскурсія у музей технічної спрямованості. Теоретична оцінка характеристик власної моделі LEGO”. Екскурсія у музей космічної спрямовованості.

Тема 3. Комп’ютерне моделювання роботів. (Тривимірна графіка 3DsMax8).

Тривимірна графіка (3DsMax)- у моделюванні технічних процесів. Консультація з роботи у 3DsMax8. Екскурсія у гурток 3D графіки. Інтерфейс програми. (3DsMax-8). Масиви. Кон-сультація з роботи у 3DsMax.( Line, Extrude, Lath). Екскурсія на „LEGO”- студію. Операція Boolean. Консультація з роботи у 3DsMax. ( модифікатори).Екскурсія у центр технічної творчості.Модифікатор Edit Poli.Показ діючих моделей роботів. Карти прозорості, відображення, Матеріали, для відображення трьовимірних моделей„LEGO”роботів. Составні матеріали. Комп”ютерна анімація „LEGO”робота. Тривимірна графіка (3DsMax):створення простих об”єктів. Консультація –створення комп”ютерна анімації „LEGO”робота, створення проектів. Застосування модифікаторів, та побудова моделей. Застосування модифікаторів, та побудова моделей.Створення власних проектів та 3D роботів. Показ власних 3D роботів та діючих моделей LEGO.” Показ власних 3D роботів та діючих моделей LEGO.” .Участь у „LEGO” фумах з метою покращення моделі.

Тема 4. Візуальне програмування в робототехніці та машинобудуванні.

Використання візуального програмування з метою оцінки результатів та похибок роботів.

Графічні можливості візуального програмування. Участь у природничій олімпіаді. Графіка у мові програмування «VisualBasic». Побудова технічних форм з використанням ліній. Побудова форм з використанням кола. Теорія побудова технічних форм з використанням кольру. Створення та захист власних проектів у мові програмування VisualBasic.

Тема 5. Молжливості машинобудівної програми AutoCad

Меню програми AutoCad.Перші кроки. Команди програми AutoCad.Огляд меню. Команди програми AutoCad.Застосування. Особливості роботи програми. Побудова форм з використанням ліній у програмі AutoCad. Побудова окружностей у програмі AutoCad Побудова складної пласкої форми робота. Побудова об”ємної форми маніпулятора у програмі AutoCad. Побудова трьовимірної форми маніпулятора Створення власних проектів.

Створення технічної документації.Захист проектів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Консульта-ції

Всього

1

Вступне заняття

2

-

-

2

2

Тема 1.Поняття робототехніки

6

12

12

30

3

Тема 2. Поняття та базові моделі LEGO.

6

15

20

41

4

Тема 3. Комп’ютерне моделювання роботів.

26

39

52

117

5

Тема 4. Візуальне програмування в робототехніці та машинобудуванні.

10

15

20

45

6

Тема 5. Можливості машинобудівної програми AutoCad

24

27

40

91

7

Масові заходи (конкурси)

6

0

0

6

8

Підсумкове заняття

Всього

72

108

144

324

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи секції « робототехніки»

у відділенні технічних наук

Київської Малої академії наук учнівської молоді

Дата

Кількість годин

тижня

Тема заняття

Теорія

Практика

Консультація

Вересень

2

-

-

1

Т. Вступне заняття. Цілі та завдання гуртка. План роботи на навчальний рік. Права і обовзки вихованців.

3

К.Інструктаж з правил техніки безпеки у позашкільному навчальному закладі. Організаційні питання. Формування групи. Правила внутрішнього розпорядку. Збір, уточнення даних про гуртківців. Анкетування. Поняття машинобудування та робототехніки.

-

-

4

ПР1.Екскурсія у на кафедру робототехніки КПНТУ(КПІ).

Т.б.

2

2

Т.Приклади роботи сучасних роботів - навчальний фільм.

3

-

К.Поняття про прикладну науку, що займається розробкою автоматизованих технічних систем -роботів Поняття робототехніки та її застосування на практиці.

-

-

4

ПР3.Екскурсія у гурток програмування. Т.б.

2

-

3

Т.Огляд та обговорення тем для написання конкурсних робіт

-

3

-

К. Принципи побудови діючих моделей LEGO.

-

-

4

ПР4. Збирання моделі набір LEGO «Міndstroms Educaton Resurse set» №9695Е. Т.б.

2

-

-

4

Т.Методика пошуку матеріалів для манівської роботи

-

3

-

К. Поняття та базові моделі LEGO. Види алгоритмів та програмування LEGO.

-

-

4

Резерв часу.

Жовтень

2

-

-

5

Т. Обзор розділу механіка.

3

-

К.Консультація з питань побудови платформи , яка переміщує робота-маніпулятора Поняття та базові моделі LEGO. Види алгоритмів та програмування LEGO.

-

4

ПР5.Екскурсія у кібернетичний центр(НВЦ України).

2

-

6

Т.Теоретичні засади побудови власне „стріли” маніпулятора.

-

3

-

К. Консультація з питань побудови та випробовування власної моделі LEGO”(початок)

-

-

4

ПР6. Екскурсія у музей технічної спрямованості «Музей води»

2

-

-

7

Т. Теоретична оцінка характеристик власної моделі LEGO

-

3

-

К. Консультація з питань роботи з осцилографом.

-

-

4

ПР6. Екскурсія у музей технічної спрямованості «Музей води»

2

-

-

7

Т. Теоретична оцінка характеристик власної моделі LEGO

-

3

-

К. Консультація з питань роботи з осцилографом.

-

-

4

ПР7.Екскурсія у музей «Космонавтики»

2

-

-

8

Т.Тривимірна графіка (3DsMax)- у моделюванні процесів.

-

3

-

К.Консультація з роботи у 3DsMax.

-

-

4

ПР8.Екскурсія у гурток 3D графіки.

Листопад

2

-

-

9

Т.Інтерфейс програми. (3DsMax-8). Масиви(початок).

-

3

-

ПР9.Екскурсія на LEGO”- студію.

-

-

4

Індивідуальні консультації

2

-

-

10

Т.Інтерфейс програми. (3DsMax-8). Масиви(продовження).

-

3

-

-

К.Консультація з роботи у 3DsMax.( Line, Extrude, Lath-початок).

-

4

ПР10. Збирання моделі.Набір «LEGO Міndstroms Educaton

NXT Вase Set 9797»

2

-

-

11

Т.Edit Poli, Edit Poli-модифікатори

-

3

К.Консультація з роботи у 3DsMax. (Line, Extrude, Lath-продовження).

-

-

4

ПР11.Показ діючих моделей роботів.

2

-

-

12

Т.Моделювання простих форм.

-

3

К.Консультація з роботи у 3DsMax . Консультація- модифікатори Edit Poli.

-

-

4

ПР12. Екскурсія гурток ЗD графіки (Дарницький ЦТТМ)

Грудень

2

-

13

Т. Составні матеріали.(3DsMax).

-

3

-

К. Консультація з приводу матеріалів у.(3DsMax).

-

-

4

ПР13. Комп”ютерна анімація LEGOробота.(початок).

2

-

-

14

Т.Тривимірна графіка (3DsMax):створення простих об”єктів.

-

3

-

К. Створення власних проектів.

-

-

4

ПР14..Комп”ютерна анімація LEGOробота.(продовження).

2

-

-

15

Т. Конструкційні матеріали для створення роботів.

-

3

-

К.Консультація з приводу використання та властивостей різних матеріалів у машинобудуванні.

-

-

4

ПР15. Збирання моделі. Набір «LEGO Simple Powered Masines Вase Set №9686-1»

2

-

-

16

Т.Поняття кінематики.Кінематичні схеми.Робота насосів.

-

3

-

К. Консультація з приводу конструювання насосів.

-

-

4

ПР16. Кінематика. Набір «Pnevmatics N96412

Січень

2

-

-

17

Т. Теорія створення власних проектів 3D роботів.

-

3

-

К. Консультація з приводу теорії створення власних проектів та 3D роботів

-

4

ПР17. Застосування модифікаторів, та побудова моделей.

2

18

Т. 3D моделі LEGO”.

-

3

-

К. Консультація- створення 3D роботів та 3D моделей LEGO”.

-

-

4

ПР18.Показ власних 3D роботів та діючих моделей LEGO.”

2

-

-

19

Т.Роботи з функцією телеприсутності.Відвідування музею КНТУУ (КПІ).Демонстрація діючого робота.

-

3

-

К. Консультація з приводу роботів- розвідників.

-

-

4

ПР19 Участь у „LEGO” фумах з метою покращення моделі.

2

-

-

20

Т. Контроллер-«Arduino».Оператори та загальні правила програмування.

-

3

-

К.Програмування «Arduino».

-

-

4

ПР20 Іспит покращеної моделі LEGO.”

Лютий

2

-

-

21

Т. Використання візуального програмування з метою оцінки результатів та похибок роботів.

-

3

-

К. Графічні можливості візуального програмування.

-

-

4

ПР21. Підготовка та участь у «Природничій олімпіаді».

2

-

-

22

Т. Графіка у мові програмування «VisualBasic».

-

3

-

К. Побудова форм з використанням ліній.

-

-

4

ПР22. Побудова форм з використанням окружностей.

2

-

-

23

Т. Теорія побудова форм з використанням кольру.

-

3

-

К. Створення власних проектів у мові програмування VisualBasic.

-

-

4

ПР23. Створення власних проектів у мові програмування VisualBasic.

2

-

-

24

Т. Захист власних програм для обчислення.

-

3

К.Резерв часу.

-

-

4

ПР24.Резерв часу.

Березень

2

-

-

25

Т Створення власних проектів у мові програмування VisualBasic

-

3

-

К. Створення власних проектів у мові програмування VisualBasic.

-

-

4

ПР25. Захист власних обчислювальних програм

2

-

-

26

Т. Меню програми AutoCad.Перші кроки.

-

3

-

К. Команди програми AutoCad.Огляд меню.

-

-

4

ПР26. Молжливості програми AutoCad

2

-

27

Т. Побудова форм з використанням ліній у програмі AutoCad.

ПР26. Молжливості програми AutoCad

-

3

-

К. Побудова форм з використанням ліній у програмі AutoCad.

-

-

4

ПР27.. Особливості роботи програми.

2

-

-

28

Т. Побудова окружностей у програмі AutoCad.

-

3

-

К. Побудова окружностей у програмі AutoCad.

-

-

4

ПР28. Будова простих креслень у AutoCad.

Квітень

2

-

29

Т. використанням кольру у програмі AutoCad.

Створення різнокольорових моделей механізмів та машин.

3

-

К. Консультаці з приводу використанням кольру у програмі «AutoCad».

Використання графічних позначень в машинобуванні таці робототехнік.

-

-

4

Пр29.Побудова форм з використанням кольру у програмі «AutoCad».Креслення штуцера.

2

-

-

30

Т Закони побудови обємної форми маніпулятора .

-

3

-

К. Побудова обємної форми маніпулятора у програмі «AutoCad».

-

-

4

ПР30 Побудова складної пласкої форми робота у програмі «AutoCad».

2

-

-

31

Т Команди створення трьовимірної форми маніпулятора у програмі «AutoCad».

-

3

-

К. Побудова трьовимірної форми маніпулятора у програмі «AutoCad2.

-

-

4

ПР31.Створення власної трьовимірної форми маніпулятора

2

-

-

32

Т Технічної документації у мові програмування AutoCad.

-

3

-

К. Створення технічної документації .

Понятяя “Мехатронный модуль”— функціонально та конструк-тивно самостійний виріблие для реалізації руху з взаємопро-никненням та и сінергестичной апаратно-програмной інтеграцією складових елементів,маючих різну фізичну природу.

-

-

4

ПР32. Створення технічної документації у мові програмування AutoCad.

Травень

2

-

-

33

Т.Програмуанняв LEGO Mindstorms NXT.

-

3

-

К. Практичне застосування LEGO Mindstorms NXT.

-

-

4

ПР33.Програмування моделей на LEGO Mindstorms NXT.

2

-

-

34

Т. Ардуино "Мигалка" (Інтернет ресурс за адресою: http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF100-101:Arduino ).

-

3

-

К. Ардуіно "Саймон сказал" (Інтернет ресурс за адресою: http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF103:Arduino)

-

-

4

ПР34. «Ардуіно-індикатор»(Інтернет ресурс за адресою: http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF105:Arduino).

2

-

-

35

Т.П’єзодатчикУдарная установка (Інтернет ресурс за адресою: http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF106:Arduino).

-

3

-

КАрдуіно».Светометр(Інтернет ресурс за адресою: http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF107:%D0%90%)

-

-

4

ПР35. Робот телеприсутності (Інтернет ресурс за адресою: http://robocraft.ru/blog/projects/439.html ).

2

-

-

Тестування вихованців з метою виявлення кандидатів для навчання у групі вищого рівня.Підведення підсумків роботи за навчальний рік. Завдання гурківцям на наступний учбовий рік. Виставка робіт вихованців.

Повторення матеріалу.

Організаційно-методичні умови освітнього процесу у секції

РОБОТОТЕХНІКА”

Секція комплектується з з учнів 5-11 класів (як виняток 10, 11 класів) і розрахований на один рік навчання.

Принцип організації груп залежить від рівня знань учня, як професійного користувача обчислювальної техніки так і його технічних знань. Загальний обсяг курсу – 9 годин на тиждень при тривалості одного заняття 2години –теорія (ПН) , 3+4 години-практика.Структура робочих завдань паредбачає модульний підхід до виконання та засвоєння навчального матеріалу. Для викладання курсу необхідне наступне обладнання та інвентар: кожен гуртківець повинен мати окреме робоче місце, яке складається з персонального компютера (Pentium III), програмного забезпечення для роботи (3DsMax, VisualBasic, AutoCad ) необхідного освітлення та вентиляції, дошки для викладання матеріалу та конструктор LEGO .

Моніторінг успішності

Особливості модульного підходу реалізуються у системі заліків з пройдених тем. Основний принцип викладання: доступність матеріалу та взаємоповага до гуртківців. По закінченню навчання гуртківці виконуюють залікову роботу на базі конструктора LEGO, або пишуть творчі роботи, використовуючи програми AutoCad або 3DMaх8.Також заліковою роботою вважається участь у конкурсі-захисті МАН України або олімпіаді з робототехніки.

Очікуваний результат навчання

Виконання самостійних технічних проектів з метою захисту у МАН України засобами трьовимірної графіки – моделювання процесів, оформлення технічної документації за допомогою програми AutoCad- , створення діючої моделі робота за допомогою конструктора LEGO. По закінченню відвідування лабораторних робіт учні захищают вибрану тему та пишуть по ній творчу роботу.Участь у інженерних конкурсах, природничій олімпіаді та LEGO”-олімпіаді з робототехні.

Критерії оцінювання наукових проектів з робототехніки.

1.Наукова обґрунтованість.

Чіткість та сформульованість проблеми.

Новизна гіпотези.

Наявність макету

Чи була проблема свідомо обмежена, аби знайти певний підхід.

Чи достатньо даних експерименту для висновку.

Використання статистичних функцій у обробці результатів.

2.Інженерна думка та практичне застосування.

Чи має проект чітку мету?

Чи відповідає проект потребам споживача.

Чи є запропоноване рішення істотним удосконаленням проектом.

Чи підтвердилась гіпотеза після перевірки на моделі?.

Опис аналогів проектісненним?.

Чи є запропоноване рішення технічно здій

3.Чіткість викладання матеріалу та актуальність теми.

Актуальність досліджень.

Чіткість пояснення мети,подача висновків,незрозумілі автором терміни.

Чи представлені всі важливі стадії проекту?

Чи достовірна презентація?

Чи самостійно виконан проект?

Соціальність проекту.

4.Творчість.Методологічні підходи, та.наукові навички.

Оцінка за навички лабораторних досліджень, які підтверджують висновки.

Місце виконання проекту та рівень сторонньої допомоги.

Самостійність отриманих результатів.

Хто надав обладнання для виконання проекту або моделі.

Чи демонструє проект елементи творчості та оригінальності.

Потенційно максимальні бали

бали

1.Наукова обґрунтованість.

20

2.Інженерна думка та практичне застосування.

50

3.Чіткість викладання матеріалу та актуальність теми.

10

4.Творчість.Методологічні підходи, та.наукові навички.

20

Словник програми

Конструктор „LEGO”- набір елементів для створення діючих моделей на базі „LEGO”, засобом збирання та програмування.

Комп'ютерна графіккиа це -спеціальна ділянка інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів. Комп'ютерна графіка охоплює всі види та форми представлення зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії (папір, плівка, тощо).

Робототе́хніка (від робот і техніка; англ. robotіcs) (рос. робототехника, англ. robotics, нім. Robotertechnik f) — прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів). Орієнтована на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у т. ч. таких, що виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини при виконанні важких, втомливих і небезпечних робіт.

Термін робот уведений письменником-фантастом Айзеком Азимовим у 1942 році (слово робот з'явилося раніше, у п'єсі Карела Чапека "R.U.R.", 1920).

Растрова графіка-застосовується у випадках, коли графічний об'єкт представлено у вигляді комбінації точок (пікселів), яким притаманні свій колір та яскравість і які певним чином розташовані у координатній сітці. Такий підхід є ефективним у випадку, коли графічне зображення має багато напівтонів і інформація про колір важливіша за інформацію про форму (фотографії та поліграфічні зображення). При редагуванні растрових об'єктів, користувач змінює колір точок, а не форми ліній.

Метод з частотною модуляцією-інтенсивність тону регулюється зміною відстані між сусідніми точками однакового розміру, тобто в комірках растра з різною інтенсивністю тону знаходиться різне число точок. Зображення, растровані за частотно-модульним методом, якісніші, оскільки розмір точок мінімальний.

Метод стохастичного растрування -враховується число точок, необхідне для відображення потрібної інтенсивності тону у комірці растра. Згодом, ці точки розташовуються всередині комірки на відстані, що підраховується квазівипадковим методом. Регулярна структура растра всередині комірки й у зображення відсутня. Такий спосіб потребує великих трат обчислювальних ресурсів і високої точності поліграфічного устаткування, тому застосовується лише для художніх робіт.

Глибина кольору- характеризує максимальне число кольорів, які використані у зображенні. Існує декілька типів зображень із різною глибиною кольору:

чорно-білі; у відтінках сірого; з індексованими кольорами; повноколірні;

Чорно-білі зображення. На один піксел зображення відводиться 1 біт інформації - чорний та білий. Глибина кольору - 1 біт.

Інтенсивність тону (світлота). Поділяється на 256 рівнів. Більше число градацій не сприймається людським оком і є надлишковим. Менша кількість погіршує сприйняття інформації (мінімальним є 150 рівнів). Для відтворення 256 рівнів тону достатньо мати розмір комірки растра 16х16 точок.

Прикладні програми растрової графіки -призначені для створення книжкових та журнальних ілюстрацій, обробки оцифрованих фотографій, слайдів, відеокадрів, кадрів мультиплікаційних фільмів. Найпопулярнішими прикладними програмами є продукти фірм

Adobe - PhotoShop, Corel - PhotoPaint, Macromedia - FireWorks, Fractal Design - Painter,

стандартний додаток у Windows - PaintBrush. Програми растрової графіки можуть використовувати: художники-ілюстратори; художники-мультиплікатори; художники-дизайнери; фотографи та ретушери; поліграфісти;web-дизайнери; люба людина - вільний художник, із масою творчих ідей та потенціалу.

  Векторна графіка- базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення даних компактніше, але побудова об'єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друкованого зображення. Лінія є елементарним об'єктом, якому притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо. Любий об'єкт (прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії. Виключення складають лише імпортовані растрові об'єкти. Векторні об'єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Якщо шлях є замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об'єкт має внутрішню ділянку, яка може бути заповненою кольором або іншими об'єктами. Всі шляхи містять дві компоненти: сегменти та вузли.

Шлях -уявляє собою маршрут, що з'єднує початкову та кінцеву точку.

Сегмент - окрема частина шляху, може бути як прямою, так і кривою лінією.

Вузол - початкова або кінцева точка сегмента.

Кожен елемент векторної графіки містить ці три основні елементи і дозволяє їх редагування.

Точка-об'єкт на площині представляється двома числами (х, у) відносно початку координат.

Пряма лінія-відповідає рівняння у=kx+b. Вказавши параметри k та b можна створити пряму лінію у відомій системі координат.

Крива лінія ІІ порядку - еліпси, круги, параболи, гіперболи тощо. Пряма лінія є також випадком кривої ІІ порядку. Крива ІІ порядку не має точок перегину і описується рівнянням а0х2+а1у2+а2ху+а3х+а4у+,а5=0. Для побудови відрізка кривої додатково потрібні ще два параметри початку та кінця відрізку.

Крива лінія ІІІ порядку- наявність точки перегину, що дозволяє відобразити різноманітні об'єкти. Рівняння кривої ІІІ порядку а0х3+а1у3+а2х2у+а3ху2+а4х2+а5у2+а6ху+а7х+а8у+а9=0. Для опису відрізка потрібні ще два параметри початку та кінця відрізку. Зауважимо, що пряма та криві ІІ порядку є частковим випадком кривих ІІІ порядку.

Криві Без'є-спрощений вид кривих ІІІ порядку. Метод побудови кривих Без'є заснований на використанні пари дотичних, що проведені до відрізка лінії в його закінченні. На форму кривої лінії впливає кут нахилу дотичної та довжина її відрізка. Таким чином, дотичні відіграють роль віртуальних важелів, за допомогою яких керують формою кривої.

За допомогою кривих створюється контур об'єкта, всередині якого може бути заповнення (любий колір, штрихування або зображення). Заповнений об'єкт трактується як єдиний елемент, тобто при змінюванні форми об'єкта, заповнення заповнює всю його внутрішню ділянку.

Тривимірна графіка- призначена для імітації фотографування або відеозйомки тривимірних образів об'єктів, які можуть бути попередньо підготовані у пам'яті комп'ютера.

При використанні засобів тривимірної графіки синтез зображень виконується за алгоритмом, що містить: попередня підготовка; створення геометричної моделі сцени;

налаштування освітлення та зйомочних камер; підготовка та призначення матеріалів;

візуалізація сцени.

Робота над композицією: налаштування моделей джерел освітлення та розставляння зйомочних камер. Правильний підбір джерел освітлення дозволяє виконати імітацію фотографування сцени в любих умовах освітлення. Освітлення всіх об'єктів, їхні тіні та відблиски світла розраховуються програмою автоматично. Моделі зйомочних камер надають можливості розглядати тривимірну сцену та виконувати її зйомку під любим кутом зору.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Концепція позашкільної освіти та виховання, зетверджена колегією Міністерства освіти України 25.121996 р.

- Положення про Малу академію наук учнівської молоді, затверждене наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. № 90.

- Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 р. № 1123.

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 676 від 22.07.2008 року “Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України” від 22.07.1008 р. № 676.

- Типовий перплік навчально-наочних посібників і технічниї засобві навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства осіти інауки Кураїни, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Україн від 8.01.2002 р.

1. Алексеев В. Е. Организация техничаского творчества учащихся. – М.: Высшая школа,

1984.

2.Петрович Н.Т., Цуриков В.М. Путь к изобретению (десять шагов). –М.: Молодая гвардия, 1986.

3.Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В. Теория и практика решения изобретательских задач. Методичкские рекомендации. – Кишинев, 1989.

4..Анісімов М. В. Елементи електронної апаратури та їх застосування. – К.: Знання, 1997.

5.Богдан С. К. Наукова думка в МАН. – Луцьк, 1995, - 26 с.

6.Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов – М.: Высшая школа, 1982.

7.Виконуй та захищай науково-дослідницьку роботу у відділенні технічних наук :навч.-метод. посіб. / [О. Дзезинський ; упоряд. О. Лисовий, С. Лихота ]. К. : ТОВ

“Праймдрук”, 2011. - 64 с.

8 Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры. – К.: Вища школа, 1970.

9.ДСТУ 3008. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (наукових робіт авт.).

10.Інтелектуальна власність: Словник-довідник: у 2-х т. / за ред. О. Д. Свято цького. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000.

11.Введение в мехатронику: В 2-х кн. Учебное пособие / А. К. Тугенгольд, И. В. Богуславский, Е. А. Лукьянов и др. Под ред. А. К. Тугенгольда. — Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2004. — ISBN 5-7890-0294-3

12.Карнаухов Н. Ф. Электромеханические и мехатронные системы. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 320 с. — (Высшее образование). — 3000 экз. — ISBN 5-222-08228-8

13Егоров О. Д., Подураев Ю. В. Конструирование мехатронных модулей. — М.: М., 2007

14. Введение в робототехнику. Накано Э., 1988

15. Косулин В.Д., 1988Вентильные электродвигатели малой мощности для

промышленных роботов.

16.Занимательная анатомия роботов. Мацкевич В.В., 1988

17. Как самому сделать робот. Хейзерман Д., 1979

18Мехатроника и робототехника. Системы микроперемещений с пьезоэлектрическими приводами. Смирнов А.Б

19 Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные роботы. Панфилов Ю.В., 1988

20. Популярно о робототехнике. Боголюбов А.Н., 1989

21. Программируемые роботы. Создаем робота для своей домашней мастерской. Вильямс Дж., 2006

22. Программируемый робот, управляемый с КПК. Вильямс Д., 2006

23Проектирование шагового электропривода применительно к робототехнике. Садовский Л.А. (ред), 1985

24Сборка и программирование мобильных роботов в домашних условиях. Жимарши Ф., 2008

25Системы искусственного интеллекта в машиностроении. Учебное пособие. Бровкова Б.В., 2004

 1. Создаем робота-андроида своими руками. Ловин Д., 2007

 1. Создание роботов в домашних условиях. Брага Н., 2007

28Устройства управления роботами. С1. Урок Blink (*Светофор) http://parshev.wordpress.com

29. Урок кнопка-светодиод http://parshev.wordpress.com

30. Урок цикл For и бегущие огоньки http://parshev.wordpress.c

31 Программирование для начинающих МК http://www.proavr.narod.ru/z5.htm

 1. Программирование Ардуино http://robocraft.ru/blog/RoboCraft/41.html

 2. Уроки Ардуино 1 "Мигалка" http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF100-101:Arduino

 1. Уроки Ардуино 2 "Саймон сказал" http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF103:Arduino

 1. Уроки Ардуино 3 Динамик "Саймон сказал" http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF104:Arduino

 1. Уроки Ардуино 4 Индикатор http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF105:Arduino

 2. Уроки Ардуино 5 Пьезодатчик Ударная установка http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF106:Arduino

 3. Уроки Ардуино 6 Светометр http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF107:%D0%90%

 4. Иллюстрированные конструкции на ЛЕГО техникс http://www.asahi-net.or.jp/~pj5y-isgw/toranomaki.pdf

 5. Алгоритмы: черно-белое движение. Часть I http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=21090&showentry=3873

 6. Робот телеприсутствия http://robocraft.ru/blog/projects/439.html

 7. НОЛОГИЯ. Максимова Галина Юрьевна http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=1809

 8. 1811. ТЕХНОЛОГИЯ. Муранова Надия Фитратовна http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=1533

 9. 199. ТЕХНОЛОГИЯ. Дергаева Ирина Александровна http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=717

 1. 651. ТЕХНОЛОГИЯ. Аксенова Елена Владимировна http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=1196

 2. LEGO Mindstorms NXT: основы конструирования и программирования роботов http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280

 1. Робогольф пример видео http://www.youtube.com/watch?v=B0MwRxVi0zg&feature=relatedРобот телеприсутствия http://robocraft.ru/blog/projects/439.html

 2. Робот телеприсутствия нетбук + Arduino http://24gadget.ru/1161048234-oculus-robot-teleprisutstviya-video.html

 3. Робот телеприсутствия смартфон + Lego NXT http://24gadget.ru/1161052072-robot-teleprisutstviya-iz-lego-video.html

 4. Управление силой мысли роботом телеприсутствия https://plus.google.com/109794669788083578017/posts/RaCTV9EtoJ7

 5. ПО управления NXT под Андроидом GPL3 Миндроид https://github.com/NXT/LEGO-MINDSTORMS-MINDdroid

 6. Аватар - робот телеприсутствия + добавленная реальность http://www.nxt-code.com/index/kleekbots2-turn-your-mindstorms%C2%AE-into-an-internet-telepresence-robot http://www.kleekbots.com/public/Schools.aspx

 7. Робот телеприсутствия нетбук + Arduino http://24gadget.ru/1161048234-oculus-robot-teleprisutstviya-video.html

 8. Робот телеприсутствия смартфон + Lego NXT http://24gadget.ru/1161052072-robot-teleprisutstviya-iz-lego-video.html

 9. Управление силой мысли роботом телеприсутствия https://plus.google.com/109794669788083578017/posts/RaCTV9EtoJ7

 10. ПО управления NXT под Андроидом GPL3 Миндроид https://github.com/NXT/LEGO-MINDSTORMS-MINDdroid

 11. Аватар - робот телеприсутствия + добавленная реальность http://www.nxt-code.com/index/kleekbots2-turn-your-mindstorms%C2%AE-into-an-internet-telepresence-robot http://www.kleekbots.com/public/Schools.aspx

 12. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. / [О. О. Артемєва, С. Ю. Білоус, О. В. Биховська та ін.; упорядники О. В. Лісовий, С. О. Лихота] – К.:ТОВ “Інформаційні системи”, 2010. - 150 с. - Вип. 1.

 13. Проект «Изобретательская машина» (демонстрационная) – Минск: НИЛИМ, 1991.

 14. Справочная книга радиолюбителя конструктора /под ред. Н.И. Чистякова. / к.1, к.2. – М.: Радио и связь, 1993.

 15. Стандарты ЕСКД.

 16. Стеценко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. – К.: Знання, 2005, 350 с.

 17. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини /Уклад.: Н. Г. Гоголюк, І. А. Казімірова; За ред.. В. М. Боріцина, К.:Довіра, 2007, - 687 с.

 18. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, - 80 с.

Додаток1 Перелік необхідних наборів «LEGO» для роботи гуртка.

Назва набору

Номер сайті Lego

Призначення

Примітка

Міndstroms Educaton Resurse set

9695

Основний набір.

у першу чергу.

Міndstroms Educaton

NXT Вase Set

9797

Додаток до основного набору.

у першу чергу.

Simple Powered Masines Вase Set

9686-1

Базові машини та механізми.

дуже бажано.

Pnevmatics

9641

Пневматика машин та меха-нізмів.

бажано.

Renewable Energy

9688

Розширення попереднього набору.

бажано.

Electrik, Sensor Color NXT2

64892

Датчик світла.

дуже бажано

Electrik, Speed Computer

32467

Датчик швидкості.

дуже бажано

Акумулятори 6 шт.

-

Живлення

бажано

Пристрій ждля зарядки аккуму-ляторів

-

Живлення

бажано

Опис документу:
Наведен один з варіантів викладання основ робототехніки

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти