Презентаціія "ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ"

Фізична культура

Для кого: Дорослі

12.01.2021

226

1

0

Опис документу:
Причини негативного ставлення школярів до уроків фізичної культури : - недоліки матеріально-технічного забезпечення; - недостатня вимогливість до відвідування занять; - брак часу; - недостатній методичний рівень проведення занять; - відсутній інтерес до занять; - особиста недисциплінованість і відсутність взаєморозуміння з учителем.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Магістр заочної форми навчання Спеціальність: 014.11 Середня освіта. (Фізична культура) Носенко Марини Магістерська робота за темою: ФОРМУВАННЯ ІНТ...
Слайд № 1

Магістр заочної форми навчання Спеціальність: 014.11 Середня освіта. (Фізична культура) Носенко Марини Магістерська робота за темою: ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Причини негативного ставлення школярів до уроків фізичної культури : - недоліки матеріально-технічного забезпечення; - недостатня вимогливість до в...
Слайд № 2

Причини негативного ставлення школярів до уроків фізичної культури : - недоліки матеріально-технічного забезпечення; - недостатня вимогливість до відвідування занять; - брак часу; - недостатній методичний рівень проведення занять; - відсутній інтерес до занять; - особиста недисциплінованість і відсутність взаєморозуміння з учителем.

Об'єкт дослідження освітній процес у закладах повної середньої освіти.
Слайд № 3

Об'єкт дослідження освітній процес у закладах повної середньої освіти.

Предмет дослідження методика формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.
Слайд № 4

Предмет дослідження методика формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику фізичного виховання, що спрямована на формування інтересу учнів, я...
Слайд № 5

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику фізичного виховання, що спрямована на формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.

Завдання дослідження Проаналізувати наукову літературу з проблеми формування інтересу до занять фізичними вправами здобувачів повної середньої осві...
Слайд № 6

Завдання дослідження Проаналізувати наукову літературу з проблеми формування інтересу до занять фізичними вправами здобувачів повної середньої освіти на уроках фізичної культури. Розглянути стан і формування в учнів інтересу до виконання фізичних вправ. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.

Методи дослідження теоретичні(аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, систематизація); емпіричні(опитування, анкетування, тестування, бесіди); ...
Слайд № 7

Методи дослідження теоретичні(аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, систематизація); емпіричні(опитування, анкетування, тестування, бесіди); обсерваційні (спостереження, самооцінка); експериментальні (констатувальний та формувальний етапи експерименту); методи математичної статистики.

Практичне значення результатів дослідження методика може бути застосована учителями фізичної культури у практиці викладання уроків фізичної культури.
Слайд № 8

Практичне значення результатів дослідження методика може бути застосована учителями фізичної культури у практиці викладання уроків фізичної культури.

Теоретичні основи формування інтересу в учнів до виконання вправ на уроках фізичної культури. Найбільші можливості для надання школярам спеціальних...
Слайд № 9

Теоретичні основи формування інтересу в учнів до виконання вправ на уроках фізичної культури. Найбільші можливості для надання школярам спеціальних теоретичних знань, формування у них необхідних умінь і навичок має урок фізичної культури. Якщо урок результативний, якщо він викликає у школярів інтерес і задоволення від виконаної роботи, якщо він має інструктивну спрямованість, він стає основним фактором формування в молодої людини потреби до занять фізичними вправами, а далі – виховання стійкої звички займатися фізичною культурою та спортом.

Педагогічні аспекти формування інтересів учнів. Умови формування інтересу Перша умова – це розуміння школярами змісту і значення вивченого матеріал...
Слайд № 10

Педагогічні аспекти формування інтересів учнів. Умови формування інтересу Перша умова – це розуміння школярами змісту і значення вивченого матеріалу; Друга – це наявність нового як у змісті вивченого, так і в самому підході до його розгляду. Третя умова– це емоційна привабливість навчання. Четверта – це наявність оптимальної системи тренувальних творчих прав і пізнавальних завдань до відповідної «порції» програмного матеріалу.

Сучасний стан і формування інтересу в здобувачів освіти до виконання фізичних вправ. У цілому біля 50% школярів не відчувають стійкого інтересу до ...
Слайд № 11

Сучасний стан і формування інтересу в здобувачів освіти до виконання фізичних вправ. У цілому біля 50% школярів не відчувають стійкого інтересу до уроків фізкультури. Причини неадекватність фізичних навантажень фізичним можливостям школярів, не цікаві заняття, не враховуються інтереси учнів, відсутність сенсу у виконанні домашніх завдань.

Організація дослідження. аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; анкетування; тестування фізичних якостей; тестування анат...
Слайд № 12

Організація дослідження. аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; анкетування; тестування фізичних якостей; тестування анатомо-фізіологічних особливостей (антропометричні дані); методи математичної статистики.

Слайд № 13

Аналіз середніх показників фізичних якостей учнів 10 та 11 класу Досліджувані Біг30м (с) Стрибок у довжину з місця (см) Гнучкість (см) Човнико-вий ...
Слайд № 14

Аналіз середніх показників фізичних якостей учнів 10 та 11 класу Досліджувані Біг30м (с) Стрибок у довжину з місця (см) Гнучкість (см) Човнико-вий біг (с) Підтягу- вання (раз) Біг 2000м (хв.) Юнаки10-Акласу(n=15) 4,86±0,12 198,67±6,98 14,0±2,39 10,7±0,22 13,2±0,89 10,08±0,25 Дівчата10-Акласу(n=14) 4,86±0,12 117,36±2,42 18,43±1,42 11,22±0,21 14,79±0,94 11,21±0,23 Юнаки11-Бкласу(n=13) 4,86±0,12 215,77±6,84 13,77±1,4 9,45±0,17 11,0±0,82 9,51±0,27 Дівчата11-Бкласу(n=11) 4,86±0,12 118,55±5,27 15,27±2,39 10,59±0,17 16,45±1,56 10,55±0,23

Порівняння середніх показників рівня розвитку швидкості у учасників експерименту
Слайд № 15

Порівняння середніх показників рівня розвитку швидкості у учасників експерименту

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ Аналіз літературних джерел дає підставу зробити висновки що, не дивлячись на наявність достатнього числа наукових праць, присвяче...
Слайд № 16

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ Аналіз літературних джерел дає підставу зробити висновки що, не дивлячись на наявність достатнього числа наукових праць, присвячених вивченню інтересу й мотивації до виконання вправ на уроках фізичної культури, проблема формування інтересу до виконання вправ на уроках фізичної культури учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи залишається актуальною й мало розробленою. 2. Проведене анкетування показало, що вирішальну роль в мотивації школярів до занять фізичною культурою на уроках відіграє саме вчитель фізичної культури та, що у сучасний час інформаційних технологій дуже мало уваги приділяється руховій активності.

Дослідження показало, що за результатами анкетування та Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України рівень фізи...
Слайд № 17

Дослідження показало, що за результатами анкетування та Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України рівень фізичної підготовленості вище у тих учнів, у яких краща мотивація до уроків фізичної культури. 4. Дослідження показало, що до факторів, які впливають на формування інтересу до виконання вправ на уроці фізичної культури у школярів 10–11 класів загальноосвітньої школи у процесі навчання належать: 1) авторитет вчителя; 2) постановка та організація освітнього процесу; 3) усвідомлення необхідності занять фізичною культурою. 5. Отримані в ході дослідження результати дають підставу рекомендувати вчителям фізичної культури та батькам включати в процес фізичного виховання вправи, які викликають в учнів інтерес та задоволення від їх виконання.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Слайд № 18

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили