Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Презентація:"Державний стандарт початкової освіти. НУШ"

Діловодство

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, Дорослі

27.09.2020

1091

97

0

Опис документу:
Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Державний стандарт. НУШ Підготувала: Жижій о.В.
Слайд № 1

Державний стандарт. НУШ Підготувала: Жижій о.В.

Державний стандарт початкової освіти ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Мініст...
Слайд № 2

Державний стандарт початкової освіти ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688)

загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти та форму державної атестації. визначає вимоги до обов’яз...
Слайд № 3

загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти та форму державної атестації. визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти ; ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти:

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивіду...
Слайд № 4

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Цикли початкової освіти 1-2 класи 3-4 класи враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей  діяльнісний підхід на інтегрованій основі та з...
Слайд № 5

Цикли початкової освіти 1-2 класи 3-4 класи враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей  діяльнісний підхід на інтегрованій основі та з переважанням ігрових методів у першому циклі (1-2 класи) діяльнісний підхід на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 класи) дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, обумовлених готовністю до здобуття освіти

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу. Ключові компетентності  мовно-літературна математи...
Слайд № 6

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу. Ключові компетентності  мовно-літературна математична; природнича; технологічна; інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; громадянська та історична; мистецька; фізкультурна.

Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншо...
Слайд № 7

Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту.

Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделю...
Слайд № 8

Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір.

Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук.
Слайд № 9

Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук.

Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до змі...
Слайд № 10

Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди.

Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’я...
Слайд № 11

Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку.

Метою соціальної і здоров’я збережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної гром...
Слайд № 12

Метою соціальної і здоров’я збережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого сам...
Слайд № 13

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізич...
Слайд № 14

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку.

Базовий навчальний план Дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти Встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за ...
Слайд № 15

Базовий навчальний план Дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти Встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання Визначає допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями Визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти

Базовий навчальний план інваріантний складник варіативний складник Для учнів з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-ру...
Слайд № 16

Базовий навчальний план інваріантний складник варіативний складник Для учнів з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), які здобувають початкову освіту у спеціальних закладах (класах) загальної середньої освіти, базовий навчальний план визначає кількість годин для проведення корекційно-розвиткової роботи

Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти Формувальне оцінювання допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і хід опан...
Слайд № 17

Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти Формувальне оцінювання допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і хід опановування ними навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну траєкторію особистості Державна підсумкова атестація - завдання для державної підсумкової атестації здобувачів освіти розроблюються з урахуванням компетентнісного підходу Підсумкове оцінювання навчальні досягнення здобувачів освіти співвідносяться з обов’язковими результатами навчання, визначеними цим Державним стандартом

Дякую за увагу!
Слайд № 18

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.