Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Презентація з теми "Бухгалтерська звітність"

Економіка

Для кого: Дорослі

14.09.2021

81

4

0

Опис документу:

Бухга лтерська зві тність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів, це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік).

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ Визначення фінансової звітності, її сутність, характеристика її елементів та порядок складання.
Слайд № 1

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ Визначення фінансової звітності, її сутність, характеристика її елементів та порядок складання.

Фінансова звітність визначена НП(С)БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за зві...
Слайд № 2

Фінансова звітність визначена НП(С)БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Фінансова звітність складається на основі бухгалтерського обліку.

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 №996-XIY «Поряд...
Слайд № 3

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 №996-XIY «Порядок подання фінансової звітності» затверджений Постановою Кабміну України 28.02.2000 р. № 419 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджені наказом Мінфіну України 07. 02. 2013 № 73 «Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності» затверджені наказом Мінфіну України 28. 03. 2013 № 433 та інші нормативно-правові акти

СКЛАД ТА ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Слайд № 4

СКЛАД ТА ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) у балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства за звітній період ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВ...
Слайд № 5

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) у балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства за звітній період ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ розкриває інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період У ЗВІТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ наводяться дані про рух грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ФОРМА 1 ФОРМА 2 ФОРМА 3

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВ...
Слайд № 6

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними НП(С)БО ФОРМА 4 ПРИМІТКИ

Слайд № 7

Слайд № 8

ЕТАПИ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ: Відображення операцій у первинних документах. Аналіз операції, визнання та оцінка об'єктів обліку, відображення операції у ...
Слайд № 9

ЕТАПИ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ: Відображення операцій у первинних документах. Аналіз операції, визнання та оцінка об'єктів обліку, відображення операції у регістрах бухгалтерського обліку протягом звітного періоду. Інвентаризації об'єктів обліку і внесення корегуючих записів до регістрів бухгалтерського обліку. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЕТАПИ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ: Закриття рахунків доходів та витрат. Узагальнення даних облікових регістрів і заповнення Головної книги. Складання оборотно...
Слайд № 10

ЕТАПИ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ: Закриття рахунків доходів та витрат. Узагальнення даних облікових регістрів і заповнення Головної книги. Складання оборотно-сальдового балансу. Складання фінансової звітності (балансу, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.