Презентація "Використання презентації на уроках словесності як засіб формування інформаційної та самоосвітньої компетентності"

Опис документу:
Впровадження мультимедійних технологій в практику викладання світової літератури здійснюється у формі електронних презентацій як різновидів методичних матеріалів для вчителя та проектної діяльності учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Виступ на м/о “Використання презентації на уроках словесності як засіб формування інформаційної та самоосвітньої компетентності” Вчитель – Мукан Н. М.
Слайд № 1

Виступ на м/о “Використання презентації на уроках словесності як засіб формування інформаційної та самоосвітньої компетентності” Вчитель – Мукан Н. М.

Актуальність. Впровадження мультимедійних технологій в практику викладання світової літератури здійснюється у формі електронних презентацій як різн...
Слайд № 2

Актуальність. Впровадження мультимедійних технологій в практику викладання світової літератури здійснюється у формі електронних презентацій як різновидів методичних матеріалів для вчителя та проектної діяльності учнів. Електронні презентації, узагальнюючи досвід вчителя, відображаючи його методичну палітру, є авторським посібником з окремих тем світової літератури, засобом надання методичної допомоги. Водночас вони дають змогу урізноманітнити навчально-виховний процес, залучити учнів до активної участі в ньому.

Основна ідея. Впроваджуючи мультимедійні технології в практику викладання світової літератури, прагну підняти шкільний урок на якісно новий, сучасн...
Слайд № 3

Основна ідея. Впроваджуючи мультимедійні технології в практику викладання світової літератури, прагну підняти шкільний урок на якісно новий, сучасний рівень, сприяти розвитку дослідницьких, аналітичних, творчих здібностей учнів.

Технологія реалізації ідеї. Алгоритм створення та використання електронних презентацій Підготовчий етап: а) опанування необхідних для створення еле...
Слайд № 4

Технологія реалізації ідеї. Алгоритм створення та використання електронних презентацій Підготовчий етап: а) опанування необхідних для створення електронних презентацій комп’ютерних програм; б) ознайомлення з вимогами до структури, змісту, оформлення презентацій, дотримання авторських прав у використанні матеріалів. Пошуковий етап: визначення теми й мети презентації, збір даних, ілюстративного матеріалу.

Аналітичний етап: розробка сценарію презентації з урахуванням досвіду викладання тієї чи іншої теми з курсу світової літератури, вікових особливост...
Слайд № 5

Аналітичний етап: розробка сценарію презентації з урахуванням досвіду викладання тієї чи іншої теми з курсу світової літератури, вікових особливостей учнів. Практичний етап: створення презентації засобами програми Power Point відповідно до складеного сценарію. Презентаційний етап: використання електронної презентації в освітній діяльності учнів. Контрольний етап: аналіз результатів використання презентації, коригування створених електронних матеріалів.  

Методи, прийоми, форми роботи. Методична ідея – прирощення знань у процесі уроку. В основі ідеї – принцип забезпечення міцності результатів навчанн...
Слайд № 6

Методи, прийоми, форми роботи. Методична ідея – прирощення знань у процесі уроку. В основі ідеї – принцип забезпечення міцності результатів навчання, спрямований на таку організацію педагогічного процесу, котра гарантує якісне засвоєння учнями знань, умінь, навичок.

Структура уроку у системі «Кола прирощення знань»: перше коло – вихідні знання дітей, зокрема їхній життєвий досвід, компетенції з інших навчальних...
Слайд № 7

Структура уроку у системі «Кола прирощення знань»: перше коло – вихідні знання дітей, зокрема їхній життєвий досвід, компетенції з інших навчальних предметів; друге коло – пояснення вчителем нового матеріалу та активізації першого кола знань; третє коло – закріплення вивченого матеріалу; четверте коло – самодіагностика учнів, заповнення прогалин у знаннях та діагностика учнівських досягнень учителем.

Таким чином: одна й та сама тема розглядається в процесі уроку три-чотири рази. На кожному з його етапів можливе використання електронної презентац...
Слайд № 8

Таким чином: одна й та сама тема розглядається в процесі уроку три-чотири рази. На кожному з його етапів можливе використання електронної презентації. Викладання предмета в системі «Кола прирощення знань» із залученням засобів мультимедіа забезпечує кращу результативність навчання, стимулює активність дітей на уроці, створює ситуацію успіху.  

Електронні презентації можна успішно використовувати на уроках різних типів: вивчення нового матеріалу; повторення й закріплення вивченого матеріал...
Слайд № 9

Електронні презентації можна успішно використовувати на уроках різних типів: вивчення нового матеріалу; повторення й закріплення вивченого матеріалу; контролю засвоєння учнями знань, умінь та навичок; комбінованому; узагальню вального вивчення творів; формування теоретико-літературних понять; вивчення біографії письменника; узагальнення, повторення, опитування; усних відповідей та усних доповідей.

Критерії ефективності. Швидкий доступ до матеріалу, зручне і компактне збереження, що сприяє раціональній організації часу на уроці. Урізноманітнен...
Слайд № 10

Критерії ефективності. Швидкий доступ до матеріалу, зручне і компактне збереження, що сприяє раціональній організації часу на уроці. Урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання; використання інтерактивних технологій; можливість впровадження нестандартних уроків.

Естетизація навчання. Формування інформаційної культури школярів. Інтенсифікація навчально-виховної діяльності учнів на уроці.
Слайд № 11

Естетизація навчання. Формування інформаційної культури школярів. Інтенсифікація навчально-виховної діяльності учнів на уроці.

Висновки. Уроки світової літератури з використанням електронних презентацій відбуваються цікаво, образно, жваво, інтенсивно.
Слайд № 12

Висновки. Уроки світової літератури з використанням електронних презентацій відбуваються цікаво, образно, жваво, інтенсивно.

Застосування мультимедіа сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку образного, логічного та аналітичного мислення, формуванню творчої...
Слайд № 13

Застосування мультимедіа сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку образного, логічного та аналітичного мислення, формуванню творчої уяви та навичок аналізу художнього твору, підвищенню комп’ютерної грамотності, впровадженню інтерактивних технологій, посилює виховний ефект заняття.

Кола прирощення знань під час вивчення теми “Давньогрецький театр”
Слайд № 14

Кола прирощення знань під час вивчення теми “Давньогрецький театр”

Мета: ознайомити з особливостями виникнення, облаштування та функціонування давньогрецького театру, його роллю в житті давніх греків; розвивати мов...
Слайд № 15

Мета: ознайомити з особливостями виникнення, облаштування та функціонування давньогрецького театру, його роллю в житті давніх греків; розвивати мову, пізнавальні психічні процеси учнів; формувати інтерес до вивчення світової літератури; виховувати повагу до культурних надбань інших народів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу
Слайд № 16

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Хід уроку Організаційний момент. Повідомлення вчителем теми, мети уроку. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності. Виразне читан...
Слайд № 17

Хід уроку Організаційний момент. Повідомлення вчителем теми, мети уроку. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності. Виразне читання учнями вірша Олега Тарутіна “Древние греки».

Слово вчителя про вплив давньогрецької культури на європейську. Бесіда. 1.У чому полягає значення античної літератури? 2. Які роди літератури в ній...
Слайд № 18

Слово вчителя про вплив давньогрецької культури на європейську. Бесіда. 1.У чому полягає значення античної літератури? 2. Які роди літератури в ній виникли? 3. Що таке драма? 4. Де можна побачити драму?

3. Робота над темою уроку. Перше та друге кола прирощення знань. Перше коло – вихідні знання учнів, зокрема їхній життєвий досвід, компетенції з ін...
Слайд № 19

3. Робота над темою уроку. Перше та друге кола прирощення знань. Перше коло – вихідні знання учнів, зокрема їхній життєвий досвід, компетенції з інших навчальних предметів. Друге коло – пояснення вчителем нового матеріалу та активізація першого кола знань.

Шкільна лекція з елементами бесіди Виникнення театру. Вигляд театру. Особливості постановки п’єс. Глядачі. Культ змагальності в театрі. Структура т...
Слайд № 20

Шкільна лекція з елементами бесіди Виникнення театру. Вигляд театру. Особливості постановки п’єс. Глядачі. Культ змагальності в театрі. Структура трагедії та комедії. Видатні драматурги.

4. Закріплення вивченого матеріалу. Бесіда. Яку форму мав давньогрецький театр? Пригадайте вивчене на уроках геометрії. Чому давньогрецький театр м...
Слайд № 21

4. Закріплення вивченого матеріалу. Бесіда. Яку форму мав давньогрецький театр? Пригадайте вивчене на уроках геометрії. Чому давньогрецький театр мав форму зрізаного конуса? Відповісти на це запитання допоможуть знання з фізики.

3. Чому давні греки використовували для будівництва театрів природний рельєф? Тут знадобляться знання з географії. 4. Які значення мають в сучасній...
Слайд № 22

3. Чому давні греки використовували для будівництва театрів природний рельєф? Тут знадобляться знання з географії. 4. Які значення мають в сучасній мові слова “сцена”, “оркестр”, “театр”?

5. Як 1 – 3 давньогрецьким акторам вдавалосьвиконувати всі ролі у п’єсі? Відповісти допоможуть знання з історії. 6. Як уславлювали греки драматургі...
Слайд № 23

5. Як 1 – 3 давньогрецьким акторам вдавалосьвиконувати всі ролі у п’єсі? Відповісти допоможуть знання з історії. 6. Як уславлювали греки драматургів-переможців? Тут у пригоді стануть знання з історії. 7. Чому держава заохочувала греків ходити до театру?

Третє коло прирощення знань. Аукціон питань з презентації “Давньогрецький театр”. Чому бога Діоніса, котрий був покровителем виноградарства, почали...
Слайд № 24

Третє коло прирощення знань. Аукціон питань з презентації “Давньогрецький театр”. Чому бога Діоніса, котрий був покровителем виноградарства, почали вважати ще й покровителем театру? Чому давньогрецький театр мав форму зрізаного конуса?

Як використовували цю ідею давньогрецьких архітекторів в наступні епохи? 3. Чому, вирушаючи до театру, давні греки брали кошики з їжею? 4. Кому в д...
Слайд № 25

Як використовували цю ідею давньогрецьких архітекторів в наступні епохи? 3. Чому, вирушаючи до театру, давні греки брали кошики з їжею? 4. Кому в давньогрецькому театрі вручали грошові премії та один вінок з плюща? 5. Що таке “театральні гроші”?

Четверте коло прирощення знань. Самодіагностика учнів, заповнення прогалин у знаннях (письмова самостійна робота з подальшою усною перевіркою). Чет...
Слайд № 26

Четверте коло прирощення знань. Самодіагностика учнів, заповнення прогалин у знаннях (письмова самостійна робота з подальшою усною перевіркою). Четверте коло . Діагностика вчителем знань учнів (письмова перевірка результатів самостійної роботи).

Пояснення вчителем домашнього завдання. Підбиття підсумків. Домашнє завдання: вміти розповідати про давньогрецький театр; Підготувати повідомлення ...
Слайд № 27

Пояснення вчителем домашнього завдання. Підбиття підсумків. Домашнє завдання: вміти розповідати про давньогрецький театр; Підготувати повідомлення про Есхіла.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн