Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Презентація "Використання інтерактивних технологій в розвитку мовлення дітей дошкільного віку"

Дошкілля

16.04.2019

2465

120

0

Опис документу:
Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій. Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях; спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Слайд № 1

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій. Інтегроване вміння аде...
Слайд № 2

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій. Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагне творчо самореалізуватися.

Мовленнєві вміння — це мовленнєві дії, що реалізуються на основі мовних знань і способів діяльності під час вибору і поєднання мовленнєвих операцій...
Слайд № 3

Мовленнєві вміння — це мовленнєві дії, що реалізуються на основі мовних знань і способів діяльності під час вибору і поєднання мовленнєвих операцій залежно від мети, ситуації спілкування і співрозмовника, з яким відбувається комунікація. Оволодіти такими вміннями означає навчитися правильно обирати стиль мовлення, підпорядкувати форму мовленнєвого висловлювання завданням спілкування, вживати найефективніші для поставленої мети і відповідних умов мовленнєві засоби спілкування (вербальні і невербальні).

Мовленнєві навички — це автоматизовані відповідно до певної мовної норми мовленнєві операції, які здійснюються несвідомо і слугують для вираження д...
Слайд № 4

Мовленнєві навички — це автоматизовані відповідно до певної мовної норми мовленнєві операції, які здійснюються несвідомо і слугують для вираження думок, намірів, переживань. Сформувати навичку означає забезпечити правильну побудову і реалізацію висловлювання. Ці операції неусвідомлені, тому виникає потреба у створенні умов для їх формування та реалізації.

Мовленнєва взаємодія — це об'єднання, координація і взаємозбагачення зусиль учасників спілкування для визначення, наближення та досягнення комуніка...
Слайд № 5

Мовленнєва взаємодія — це об'єднання, координація і взаємозбагачення зусиль учасників спілкування для визначення, наближення та досягнення комунікативної мети мовленнєвими засобами. Мовленнєва взаємодія є важливою умовою ефективної організації навчальної діяльності дошкільників у процесі занять. Активізуючи мовленнєву діяльність дітей, можна раціонально використати час заняття.

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції. Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою ко...
Слайд № 6

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції. Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації.

Інтерактивні методи — це способи цілеспрямованої міжсуб'єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Існує низка інтерактивни...
Слайд № 7

Інтерактивні методи — це способи цілеспрямованої міжсуб'єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Існує низка інтерактивних методів, спрямованих на формування навичок мовленнєвої взаємодії. Інтерактивність виробляє в дитини відповідальність, самокритичність, розвиває творчий підхід до розв'язання проблем, вчить правильно і адекватно оцінювати свої сили, бачити "білі плями" у своїх знаннях.

Інтерактивне навчання дошкільників - це специфічна форма організації освітньої діяльності, метою якої є забезпечення комфортних умов для взаємодії,...
Слайд № 8

Інтерактивне навчання дошкільників - це специфічна форма організації освітньої діяльності, метою якої є забезпечення комфортних умов для взаємодії, за яких кожна дитина відчуває свої успіхи і, виконуючи певну інтелектуальну роботу, досягає високої продуктивності. Інтерактивні методи навчання забезпечують таке навчання, яке дає можливість дітям на занятті в парах, мікрогрупах або малих групах опрацьовувати навчальний матеріал, розмовляючи, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору.

Характерними особливостями цих методів є: оптимальна активізація дітей; спільна діяльність вихователя та дітей у режимі рівноправного спілкування; ...
Слайд № 9

Характерними особливостями цих методів є: оптимальна активізація дітей; спільна діяльність вихователя та дітей у режимі рівноправного спілкування; створення умов для переживання успіху кожним учасником педагогічної взаємодії; обов'язкова рефлексія процесу навчання і виховання — осмислення доцільності обраних завдань, форм роботи, способів діяльності, причин невдач або досягнення цілей тощо.

Інтерактивні методи — це способи цілеспрямованої міжсуб'єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Існує низка інтерактивни...
Слайд № 10

Інтерактивні методи — це способи цілеспрямованої міжсуб'єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Існує низка інтерактивних методів, спрямованих на формування навичок мовленнєвої взаємодії. Застосування інтерактивних методів розвитку зв’язного мовлення у роботі з дошкільниками різних вікових категорій має свої особливості.

Ранній вік. Інтерактивні методи — це способи цілеспрямованої міжсуб'єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Існує низка ...
Слайд № 11

Ранній вік. Інтерактивні методи — це способи цілеспрямованої міжсуб'єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Існує низка інтерактивних методів, спрямованих на формування навичок мовленнєвої взаємодії. Під час спільної, або індивідуальної діяльності потрібно супроводжувати свої дії словами, слідкувати за тим, щоб мова вихователя була чіткою, зрозумілою, небагатослівною і обов’язково емоційно забарвленою. Активній зацікавленості і успішному розвитку мовлення сприяє розширення орієнтації в навколишньому світі. Збагаченню словника дітей та розвитку мовлення сприяють також спостереження на прогулянці. Із метою розвитку мовлення у повсякденному житті і на заняттях доцільно використовувати метод доручень. Також доцільно привчати дітей слухати та розуміти короткі, доступні за змістом твори художньої літератури. Опанування мови дітей до трьох років має дуже велике значення, воно змінює взаємини дитини з навколишнім світом,змінює її позицію серед людей,а також власне ставлення до самої себе.

Молодший дошкільний вік.
Слайд № 12

Молодший дошкільний вік.

Молодший дошкільний вік. Одним з основних завдань у дошкільному дитинстві є розвиток зв’язного мовлення, за допомогою якого реалізується головна фу...
Слайд № 13

Молодший дошкільний вік. Одним з основних завдань у дошкільному дитинстві є розвиток зв’язного мовлення, за допомогою якого реалізується головна функція мовлення – комунікативна. Для розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого віку використовуються різні прийоми і методи, в тому числі і інтерактивні: коментоване малювання; суміжне мовлення; переказ літературного твору та складання розповіді за опорними предметами, іграшками, малюнками; складання розповіді за схемою тощо. Не менш важливим у розвитку мовлення молодших дошкільників є спілкування вихователя з дітьми у повсякденні. Дуже важливо, щоб педагог завжди розмовляв з дітьми про побачене й почуте, про улюблені іграшки, про братиків і сестричок, про допомогу батькам, про цікаві вихідні тощо. Такі розмови збагачують словниковий запас дітей, вчать їх зв’язно, логічно висловлюватися, уважно слухати співрозмовника, вести діалог.

Середній та старший дошкільний вік.
Слайд № 14

Середній та старший дошкільний вік.

Середній та старший дошкільний вік. На занняттях з розвитку мовлення дітей середнього та старшого дошкільного віку застосовуються різні методи та п...
Слайд № 15

Середній та старший дошкільний вік. На занняттях з розвитку мовлення дітей середнього та старшого дошкільного віку застосовуються різні методи та прийоми мовленнєвого розвитку, зокрема: лексичні та мовленнєві вправи; мовленнєві логічні задачі; інтерактивні методи - «дерево рішень», «мікрофон», метод багатоканальної діяльності та ін.; полілог; ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) тощо.

Фрагмент заняття.
Слайд № 16

Фрагмент заняття.

Для розвитку мовленнєвої взаємодії широко застосовуються мовленнєві вправи з використанням різних інтерактивних методів. Такі вправи можуть проводи...
Слайд № 17

Для розвитку мовленнєвої взаємодії широко застосовуються мовленнєві вправи з використанням різних інтерактивних методів. Такі вправи можуть проводитися не лише на заняттях, а й під час різних режимних процесів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої творчості, дає змогу створити умови, за яких дошкільники швидко набувають необхідного досвіду комунікативної діяльності.

У практиці роботи активно використовуються й наступні інтерактивних методи: творчі завдання, робота в малих групах, навчальні ігри (рольові та діло...
Слайд № 18

У практиці роботи активно використовуються й наступні інтерактивних методи: творчі завдання, робота в малих групах, навчальні ігри (рольові та ділові, ігри-імітації), ігри-змагання (старший дошкільний вік), інтелектуальні розминки, робота з наочними відео-та-аудіо-матеріалами, тематичні діалоги, аналіз життєвих ситуацій тощо.

Інтерактивне навчання на заняттях (в тому числі й інтегрованих) відбувається: в парах (2 дитини), у мікрогрупах (3-4 дитини), у малих групах (5-6 д...
Слайд № 19

Інтерактивне навчання на заняттях (в тому числі й інтегрованих) відбувається: в парах (2 дитини), у мікрогрупах (3-4 дитини), у малих групах (5-6 дітей) разом з вихователем.

При оцінюванні висловлювань дітей не варто вживати слово «правильно», а казати те, що стимулює дітей до подальших висловлювань: «цікаво», «незвичай...
Слайд № 20

При оцінюванні висловлювань дітей не варто вживати слово «правильно», а казати те, що стимулює дітей до подальших висловлювань: «цікаво», «незвичайно», «добре», «чудово», «оригінально».

На жаль, інтерактивні методи поки що недостатньо використовуються в роботі з дошкільниками. На це є деякі причини: звичка багатьох вихователів вико...
Слайд № 21

На жаль, інтерактивні методи поки що недостатньо використовуються в роботі з дошкільниками. На це є деякі причини: звичка багатьох вихователів використовувати в роботі пояснювально-ілюстративні, монологічні методи; недовіра певної частини педагогів до інноваційних діалогових методів, побоювання їх; дефіцит досвіду їх ефективного застосування, активного самовизначення, прийняття відповідальних рішень, надання переваг комусь (чомусь); побоювання виглядати в очах інших «білою вороною», смішною, безпорадною, невмілою; занижена самооцінка, надмірна тривожність педагогів; схильність до надмірної критики; невміння швидко переключатися, пристосовуватися до нових умов і вимог; несформованість педагогічної рефлексії, здатності об'єктивно себе оцінювати, співвідносити свої можливості, бажання з вимогами часу.

Необхідність упровадження в освітній процес інтерактивних методів очевидна, оскільки: сьогодні, як ніколи раніше, підвищуються вимоги до оновлення ...
Слайд № 22

Необхідність упровадження в освітній процес інтерактивних методів очевидна, оскільки: сьогодні, як ніколи раніше, підвищуються вимоги до оновлення дошкільної освіти вихованців; відбувається диференціація та індивідуалізація освіти дошкільників; змінюються вимоги до якості дошкільної освіти, її оцінка не лише за рівнем знаннєвої підготовленості, але й елементарної життєвої компетенції випускників ДНЗ, їх здатності застосовувати знання у власному житті, постійно їх оновлювати і збагачувати.

Дякую за увагу.
Слайд № 23

Дякую за увагу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.