Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ"

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
249 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №ET830379
За публікацію цієї методичної розробки БОГУШ ЛОЛІТА ВОЛОДИМИРІВНА отримав(ла) свідоцтво №ET830379
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Опис презентації окремими слайдами:
Види та класифікація документів
Слайд № 1

Види та класифікація документів

Документ — основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність Документ — це матеріальний ...
Слайд № 2

Документ — основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру. Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті. У практичній діяльності установ, організацій і підприємств найчастіше використовують текстові документи, інформація яких фіксується рукописним, машинописним чи друкарським способом.

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається діловодством. Документування управлінської діяльності полягає у фікса...
Слайд № 3

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається діловодством. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення документів на підприємствах, в установах є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

Види документів визначають за ознаками: найменуванням — заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.; походженн...
Слайд № 4

Види документів визначають за ознаками: найменуванням — заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.; походженням — службові (офіційні) й особисті: службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Вони оформляються в установленому порядку; особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності;

Види документів визначають за ознаками: місцем виникнення — внутрішні та зовнішні: внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організац...
Слайд № 5

Види документів визначають за ознаками: місцем виникнення — внутрішні та зовнішні: внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено; зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями; призначенням — організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу; напрямком — вхідні й вихідні;

Види документів визначають за ознаками: формою — стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні): стандартні — це документи, які мають однакову ...
Слайд № 6

Види документів визначають за ознаками: формою — стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні): стандартні — це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення); індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви); строками виконання — звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові: звичайні безстрокові — це такі, які виконуються в порядку загальної черги; термінові — зі встановленим строком виконання. До них належать також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма). Якщо службовий документ потребує негайного виконання, передання тексту документа може здійснюватися також телефоном, телеграфом чи телефаксом; дуже термінові — документи з позначенням «дуже терміново»;

Види документів визначають за ознаками: ступенем гласності — секретні й несекретні (для службового користування). Секретні документи мають угорі пр...
Слайд № 7

Види документів визначають за ознаками: ступенем гласності — секретні й несекретні (для службового користування). Секретні документи мають угорі праворуч позначення «Секретно». Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної відповідальності; стадіями створення — оригінали, копії й виписки: оригінал — це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою; копія — це точне відтворення оригіналу. На копії документа обов'язково робиться помітка «Копія» вгорі праворуч. Листуючись із підприємствами, організаціями й установами, у справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпуском. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу;

Види документів визначають за ознаками: за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться виписка (витяг); якщо документ загубл...
Слайд № 8

Види документів визначають за ознаками: за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться виписка (витяг); якщо документ загублено, видається його другий примірник — дублікат. Юридичне оригінал і дублікат рівноцінні; складністю — прості (односкладові) й складні; строками зберігання — постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання; технікою відтворення — рукописні й відтворені механічним способом; носієм інформації — оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці.

Формуляр документа Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка. Кожний докумен...
Слайд № 9

Формуляр документа Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка. Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром. Формуляр-зразок — це модель побудови однотипних документів.

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Державний герб України. Емблема організації чи підприємства. Зображення держав...
Слайд № 10

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Державний герб України. Емблема організації чи підприємства. Зображення державних нагород. Код установи, організації, підприємства за Українським класифікатором підприємств і організацій (УКПО). Код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД). Назва міністерства або відомства (вищої організації або замовника). Повна назва організації, установи чи підприємства — автора документа. Назва структурного підрозділу.

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (або...
Слайд № 11

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону, факсу, номер рахунка в банку. Назва виду документа. Дата. Індекс. Посилання на індекс та дату вхідного документа. Місце складання або видання. Гриф обмеження доступу до документа. Адресат. Гриф затвердження. Резолюція.

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Заголовок до тексту. Відмітка про контроль. Текст. Відмітка про наявність дода...
Слайд № 12

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Заголовок до тексту. Відмітка про контроль. Текст. Відмітка про наявність додатка. Підпис. Гриф погодження. Візи. Печатка. Відмітка про засвідчення копій. Прізвище виконавця та номер його телефону. Відмітка про виконання документа й направлення його до справи. Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій. Відмітка про надходження документа.

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці; розписка виконавця про одержання документа; хід ви...
Слайд № 13

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці; розписка виконавця про одержання документа; хід виконання; додатки. Розрізняють два основні види формулярів — з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання.

Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпошире...
Слайд № 14

Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів. Трафаретний текст — це дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа. Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру.

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Бланки виготовляю...
Слайд № 15

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Бланки виготовляють згідно з вимогами державних стандартів та Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади від 17 жовтня 1997 року з обов'язковим додержанням правил.

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДВА ВИДИ БЛАНКІВ: бланк для листів; загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Виготовлення бланків конкр...
Слайд № 16

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДВА ВИДИ БЛАНКІВ: бланк для листів; загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається, якщо їх кількість на рік перевищує 200 одиниць; реквізити заголовка розмішуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж площі) або паперовим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) способом; бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору.

ПІДГОТУВАЛА: СТУДЕНТКА Т-1 ГРУПИ, ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, БОГУШ ...
Слайд № 17

ПІДГОТУВАЛА: СТУДЕНТКА Т-1 ГРУПИ, ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, БОГУШ ЛОЛІТА ВОЛОДИМИРІВНА

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Різне
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  7969
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  7
 • Номер матеріала
  ET830379
 • Вподобань
  0
Курс:«Google сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 годин
700 грн
190 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №ET830379
За публікацію цієї методичної розробки БОГУШ ЛОЛІТА ВОЛОДИМИРІВНА отримав(ла) свідоцтво №ET830379
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти