Презентація уроку "Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"

Опис документу:
У презентації уроку "Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції" відображено порядок обліку процесу виробництва, розкрито зміст формування витрат виробництва, охарактеризовано поняття калькуляції та порядок обчислення собівартості продукції. Відображено вправи для закріплення теоретичного матеріалу практичними навичками.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Тема уроку: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Слайд № 1

Тема уроку: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»

Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів з особливостями обліку формування витрат виробництва ; закріпити вміння і навички у застосуванні цих знань ...
Слайд № 2

Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів з особливостями обліку формування витрат виробництва ; закріпити вміння і навички у застосуванні цих знань при розв'язуванні задач. Розвивальна: розвивати в учнів логічне мислення, вміння аналізувати та порівнювати. Виховна: виховувати самостійність, взаємодовіру; прищеплювати учням любов до обраної професії; сприяти підвищенню професійного рівня учнів, як майбутніх обліковців. Методична: формування вмінь та удосконалення практичних навичок

Інтерактивний метод «МІКРОФОН» Дайте визначення рахунків бухгалтерського обліку? Які рахунки називають активними, а які – пасивними? Що таке коресп...
Слайд № 3

Інтерактивний метод «МІКРОФОН» Дайте визначення рахунків бухгалтерського обліку? Які рахунки називають активними, а які – пасивними? Що таке кореспонденція рахунків? 4. Підприємства та організації, які поставляють нам матеріальні цінності, виконують певний вид робіт та надають послуги … 5. Винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу… 6. Систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання … 7. Продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використаними за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення … 8. Оборотні активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції, які повністю переносять свою вартість на вартість створеної продукції …

Мотивація навчальної діяльності Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність, яка спрямована на задовол...
Слайд № 4

Мотивація навчальної діяльності Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність, яка спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. «Виробництво» — це цілеспрямована діяльність зі створення будь-якого корисного продукту (товари, предмети, речі, послуги, інформація, знання тощо). Але, чи задумувались ви, що формує вартість цих речей, яка складова витрат на виробництво продукції та яким чином обчислюється собівартість. Професія обліковця на сьогоднішній день користується попитом на ринку праці, і ці всі поняття, які ми розглядатимемо на уроці, Вам потрібні будуть у житті, так як в свою чергу Ви майбутні обліковці, бухгалтера, влаштуєтесь за професією і покажете свої знання, вміння та навички.

« Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції » Девіз уроку: «Чого б ти не вчився, ти вчишся для себе».  Петроній Пр...
Слайд № 5

« Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції » Девіз уроку: «Чого б ти не вчився, ти вчишся для себе».  Петроній Проблемне питання: «Як ви вважаєте, чи актуальна тема з формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції і чи має відношення до кожного з вас ?» Тема уроку:

План уроку 1.Облік формування витрат виробництва 2.Поняття про калькулювання та собівартість продукції 3.Практичне відображення витрат виробництва
Слайд № 6

План уроку 1.Облік формування витрат виробництва 2.Поняття про калькулювання та собівартість продукції 3.Практичне відображення витрат виробництва

Схема процесу виробництва
Слайд № 7

Схема процесу виробництва

За способом включення до собівартості продукції виробничі витрати поділяють на: ПРЯМІ НЕПРЯМІ Матеріали Комплектуючі вироби Зарплата Паливо Загальн...
Слайд № 8

За способом включення до собівартості продукції виробничі витрати поділяють на: ПРЯМІ НЕПРЯМІ Матеріали Комплектуючі вироби Зарплата Паливо Загальновиробничі витрати

За дебетом відображають затрати по виготовленню продукції За кредитом відображаютьвипуск із виробництва готової продукції 23 рахунок «Виробництво»
Слайд № 9

За дебетом відображають затрати по виготовленню продукції За кредитом відображаютьвипуск із виробництва готової продукції 23 рахунок «Виробництво»

Калькуляція – це спосіб групування витрат для обчислення собівартості одиниці придбаних запасів, виробленої і реалізованої продукції, виконаних роб...
Слайд № 10

Калькуляція – це спосіб групування витрат для обчислення собівартості одиниці придбаних запасів, виробленої і реалізованої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Типова калькуляція собівартості продукції містить такі статті витрат: Собівартість одиниці виробу одержуємо шляхом ділення всіх витрат на кількість випущених за місяць виробів. Статті витрат Дебет Кредит сировина та матеріали 23 20 основна зарплата працівників 23 66 відрахування на соціальні заходи 23 65 амортизація основних засобів 23 13 роботи і послуги сторонніх підприємств та організацій 23 63 втрати від браку 23 24 загальновиробничі витрати 23 91

Калькуляція фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції № п/п Об’єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на почат...
Слайд № 11

Калькуляція фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції № п/п Об’єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на початок місяця Затрати за місяць Затрати у незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість готової продукції     1 2 3 4=1+2-3 1. Виробництво продукції А          2. Виробництво продукції Б РАЗОМ

Практична частина
Слайд № 12

Практична частина

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки: За звітний місяць зроблено такі загальновиробничі...
Слайд № 13

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки: За звітний місяць зроблено такі загальновиробничі витрати: - нарахована заплата апарату управління цехом – 2000грн. - проведено нарахування на соціальні заходи – 440 грн. - нарахована амортизація будівель цеху – 3000 грн. - списана електроенергія на освітлення цеху, отримана від постачальника – 500 грн. 2. Списані загальновиробничі витрати на основне виробництво - ?   При списанні здійснити розподіл витрат між продукцією А і Б пропорційно до основної зарплати виробничих робітників. Щодо продукції А зарплата становила 20000 грн., продукції Б – 30000грн. Вправа 1.

    Розподіл загальновиробничих витрат Об’єкти калькулювання Основна зарплата %-не відношення загальновиробничих витрат до зарплати Сума загальнови...
Слайд № 14

    Розподіл загальновиробничих витрат Об’єкти калькулювання Основна зарплата %-не відношення загальновиробничих витрат до зарплати Сума загальновиробничих витрат 1. Виробництво продукції А       2. Виробництво продукції Б       Разом      

Відповідь Об’єкти калькулювання Основна зарплата %-не відношення загальновиробничих витрат до зарплати Сума загальновиробничих витрат 1. Виробництв...
Слайд № 15

Відповідь Об’єкти калькулювання Основна зарплата %-не відношення загальновиробничих витрат до зарплати Сума загальновиробничих витрат 1. Виробництво продукції А 20000  11.88  2376  2. Виробництво продукції Б 30000  11.88  3564 Разом 50000  *  5940 

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки: 1.Для потреб основного виробництва здійснено такі...
Слайд № 16

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки: 1.Для потреб основного виробництва здійснено такі витрати: - списані матеріали – 4500 грн. - нарахована зарплата працівникам – 1000 грн. - проведено відрахування на соціальне страхування – 220 грн. - списані витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 500 грн. Списані загальновиробничі витрати – 500 грн. Списана собівартість випущеної з виробництва готової продукції - ? (Незавершене виробництво на початок місяця – 2100 грн., на кінець місяця – 3300 гн.) Вправа 2.

Калькуляція фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції № п/п Об’єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на почат...
Слайд № 17

Калькуляція фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції № п/п Об’єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на початок місяця Затрати за місяць Затрати у незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість готової продукції     1 2 3 4=1+2-3 1. Виробництво продукції        

Калькуляція фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції № п/п Об’єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на почат...
Слайд № 18

Калькуляція фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції № п/п Об’єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на початок місяця Затрати за місяць Затрати у незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість готової продукції     1 2 3 4 1. Виробництво продукції 2100  6720  3300  5520 

Вправа «Поясни малюнок»
Слайд № 19

Вправа «Поясни малюнок»

З А В Д А Н Н Я Нарахована зарплата працівникам основного виробництва Дт ___ Кт ___ Одержані кошти від покупців за відвантажену продукцію і зарахов...
Слайд № 20

З А В Д А Н Н Я Нарахована зарплата працівникам основного виробництва Дт ___ Кт ___ Одержані кошти від покупців за відвантажену продукцію і зараховані на поточний рахунок підприємства Дт ___ Кт ___ Відпущено зі складу у виробництво матеріали Дт ___ Кт ___ Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів Дт ___ Кт ___ Списана на затрати виробництва сума загальновиробничих витрат Дт ___ Кт ___ Одержані від постачальника матеріали за купівельною вартістю Дт ___ Кт ___ Сума адміністративних витрат списана на фінансові результати діяльності підприємства Дт ___ Кт ___

В і д п о в і д ь Нарахована зарплата працівникам основного виробництва Дт 23 Кт 66 Одержані кошти від покупців за відвантажену продукцію і зарахов...
Слайд № 21

В і д п о в і д ь Нарахована зарплата працівникам основного виробництва Дт 23 Кт 66 Одержані кошти від покупців за відвантажену продукцію і зараховані на поточний рахунок підприємства Дт 31 Кт 36 Відпущено зі складу у виробництво матеріали Дт 23 Кт 201 Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів Дт 201 Кт 63 Списана на затрати виробництва сума загальновиробничих витрат Дт 23 Кт91 Одержані від постачальника матеріали за купівельною вартістю Дт 201 Кт 63 Сума адміністративних витрат списана на фінансові результати діяльності підприємства Дт 79 Кт92

Шановні обліковці! Наш урок закінчується. Ви показали задовільні знання з теоретичної підготовки та практичні навички по темі, познайомилися з облі...
Слайд № 22

Шановні обліковці! Наш урок закінчується. Ви показали задовільні знання з теоретичної підготовки та практичні навички по темі, познайомилися з обліком процесу виробництва, формуванням витрат виробництва та калькулюванням собівартості продукції. «Чи потрібні знання з формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції в вашому подальшому житті?» ДЕБРИФІНГ: Чи сподобався Вам урок? Хотіли б Ви, щоб такі форми уроку використовувалися частіше? Сподіваюся, що в майбутньому, коли ви матимете на меті відкрити власний бізнес, ви правильно і з професіоналізмом визначите, чи буде економічно вигідно впроваджувати власну справу. Домашнє завдання. Опрацювати конспект уроку.   Підведення підсумків

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!