Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Презентація "Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві" 10 клас

Інформатика

Для кого: 10 Клас

17.01.2021

1341

80

0

Опис документу:
Дану презентацію "Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві", можна використати для проведення уроку в 10 класі за підручником Інформатика 10 клас , автор Руденко В.Д.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.
Слайд № 1

Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.

Повторення правил поведінки та БЖД в комп'ютерному класі
Слайд № 2

Повторення правил поведінки та БЖД в комп'ютерному класі

ПРИГАДАЄМО Що таке повідомлення, дані, інформація? Що таке інформаційний процес? Наведіть приклади інформаційних процесів. Що таке інформаційна сис...
Слайд № 3

ПРИГАДАЄМО Що таке повідомлення, дані, інформація? Що таке інформаційний процес? Наведіть приклади інформаційних процесів. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади інформаційних систем. Наведіть приклади повідомлень і даних, які вам доводиться приймати, передавати, опрацьовувати або зберігати на уроках. Визначте, про які інформаційні процеси йдеться: ви пишете твір; уранці вас будить будильник; ви дивитеся кінофільм; г) лікар ставить діагноз хворому.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Технологія - це сукупність прийомів і методів реалізації конкретного процесу, шляхом послідовних операцій для досягнення ви...
Слайд № 4

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Технологія - це сукупність прийомів і методів реалізації конкретного процесу, шляхом послідовних операцій для досягнення високої ефективності в певному виді діяльності

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інформаційні технології — це сукупність методів і прийомів, що використовують з метою збирання, зберігання, розповсюдження ...
Слайд № 5

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інформаційні технології — це сукупність методів і прийомів, що використовують з метою збирання, зберігання, розповсюдження й використання різноманітних даних для потреб користувача Інформаційні технології — це сукупність цілеспрямованих дій щодо опрацювання даних за допомогою комп'ютера

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Слайд № 6

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ Smart технології Технології штучного інтелекту Економічна модель «спільного споживання» Нанотехнології
Слайд № 7

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ Smart технології Технології штучного інтелекту Економічна модель «спільного споживання» Нанотехнології

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Інформаційна система  — сукупність взаємозв’язаних елементів, які призначено для виконання інформаційних процесів та  орієнтов...
Слайд № 8

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Інформаційна система  — сукупність взаємозв’язаних елементів, які призначено для виконання інформаційних процесів та  орієнтовано на  розв’язування завдань певної галузі людської діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Усі інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах (ІС) Біологічна ІС Соціальна ІС Технічна ІС
Слайд № 9

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Усі інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах (ІС) Біологічна ІС Соціальна ІС Технічна ІС

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ За ступеню автоматизації За місцем діяльності За сферою призначення За функціональним призначенням
Слайд № 10

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ За ступеню автоматизації За місцем діяльності За сферою призначення За функціональним призначенням

Для управління підприємством, для збирання і опрацьовування даних Інформаційно-пошукові системи для пошуку у БД Системи опрацювання даних, для опра...
Слайд № 11

Для управління підприємством, для збирання і опрацьовування даних Інформаційно-пошукові системи для пошуку у БД Системи опрацювання даних, для опрацювання великих обсягів інформації Інформаційно-довідкові системи КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ за сферою призначення

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Математичне забезпечення сукупність методів, моделей, алгоритмів для реалізації задач ІС Технічне забезпечення комплекс апарат...
Слайд № 12

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Математичне забезпечення сукупність методів, моделей, алгоритмів для реалізації задач ІС Технічне забезпечення комплекс апаратних засобів, що підтримує роботу ІС (комп’ютери, засоби комунікації, комп’ютерні мережі й ін.) Інформаційне забезпечення сукупність різноманітних даних певної предметної галузі для надання інформаційних послуг клієнтам Програмне забезпечення сукупність програм для реалізації різноманітних задач ІС, підтримки нормального функціонування технічних засобів Організаційне забезпечення сукупність методів і засобів, які регламентують взаємодію фахівців із технічними засобами в процесі розробки й експлуатації ІС Правове забезпечення сукупність правових норм, які визначають створення, юридичний статус і функціонування ІС тощо

РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА Людська цивілізація в процесі свого розвитку пройшла кілька етапів розвитку
Слайд № 13

РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА Людська цивілізація в процесі свого розвитку пройшла кілька етапів розвитку

Основні етапи розвитку суспільства Цікава інформація У постіндустріальний період понад 50% працездатного населення зайнято у сфері послуг. В інформ...
Слайд № 14

Основні етапи розвитку суспільства Цікава інформація У постіндустріальний період понад 50% працездатного населення зайнято у сфері послуг. В інформаційному суспільстві понад 50% населення зайнято у сфері інформаційних послуг. Розвинені інформаційні суспільства в країнах США, Японії, Німеччині та ін. Аграрний етап Основа — розвиток сільськогосподарських відносин, пов’язаних із системою землекористування Індустріальний етап Основа — розвиток промисловості та її технічного забезпечення Інформаційний етап Основа — розвиток технологій отримання, зберігання, накопичення, опрацювання, обміну та продажу даних

Інформаційне суспільство і його характеристики збільшення ролі інформації та інформаційних техноло­гій у житті суспільства; створення та розвиток р...
Слайд № 15

Інформаційне суспільство і його характеристики збільшення ролі інформації та інформаційних техноло­гій у житті суспільства; створення та розвиток ринку інформації та знань як чинників виробництва, що доповнюють уже наявні ринки при­родних ресурсів, праці й капіталу, перехід інформаційних ресурсів суспільства до дійсних ресурсів соціально­економічного розвитку; підвищення частки інформаційних ко­мунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті; зростання інформатизації суспільства завдяки розвитку телефонії, радіо, телебачення, Інтернету, традиційних і електронних засобів масової інформації; створення глобального інформаційного простору, що за­безпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів та ін.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
Слайд № 16

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Стійкі навички міжособистісного спілкування, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій і різними мов...
Слайд № 17

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Стійкі навички міжособистісного спілкування, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій і різними мовами Уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у цій дискусії Знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності, та готовність незаперечно дотримуватися їх

АНАЛІЗУЄМО. ОБГОВОРЮЄМО 1. Основні складові інформаційної системи. 2. Що таке інформаційна технологія? 3. Наведіть приклади використання інформацій...
Слайд № 18

АНАЛІЗУЄМО. ОБГОВОРЮЄМО 1. Основні складові інформаційної системи. 2. Що таке інформаційна технологія? 3. Наведіть приклади використання інформаційних технологій у повсякденному житті. 4. Яке суспільство прийнято називати інформаційним? 5. Назвіть основні етапи розвитку людства. 6. Яке суспільство називають постіндустріальним? 7. Назвіть характерні риси інформаційного суспільства.

Розгадайте ребус СУСПІЛЬСТВО
Слайд № 19

Розгадайте ребус СУСПІЛЬСТВО

Практичне завдання Завдання В мережі Інтернет знайдіть і перегляньте відео про сучасні роботи-андроїди. Складіть інформаційне повідомлення в Google...
Слайд № 20

Практичне завдання Завдання В мережі Інтернет знайдіть і перегляньте відео про сучасні роботи-андроїди. Складіть інформаційне повідомлення в Google документі про найцікавіші факти з переглянутого відео, надайте спільний доступ до створеного документу.

Домашнє завдання 2.1. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві Підручник Інформатика 10 клас Руденко В.Д.
Слайд № 21

Домашнє завдання 2.1. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві Підручник Інформатика 10 клас Руденко В.Д.

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!
Слайд № 22

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.