Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Презентація " Складні випадки правопису апострофа"

Українська мова

Для кого: 10 Клас

24.10.2021

109

20

0

Опис документу:

Презентація має на меті поглибити знання здобувачів освіти про особливості вживання апострофа; удосконалювати вміння правильно писати слова з відповідними орфограмами, обґрунтовуючи написання за допомогою правил, знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; розвивати мовне чуття; виховувати культуру мовлення та потребу у вивченні мови.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Презентацію підготувала викладач Саноян А. О.
Слайд № 1

Презентацію підготувала викладач Саноян А. О.

поглибити знання здобувачів освіти про основні орфограми, зокрема про особливості вживання апострофа; удосконалювати вміння правильно писати слова ...
Слайд № 2

поглибити знання здобувачів освіти про основні орфограми, зокрема про особливості вживання апострофа; удосконалювати вміння правильно писати слова з відповідними орфограмами, обґрунтовуючи написання за допомогою правил, знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; розвивати мовне чуття; виховувати культуру мовлення та потребу у вивченні мови.

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’...
Слайд № 3

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк. Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях, але: верб’я, торф’яний, черв’як. Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити.

2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї. Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р і...
Слайд № 4

2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї. Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін. 3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо.

Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрем...
Слайд № 5

Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти. Апостроф у словах іншомовного походження 1. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї: а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є. б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція,  кон’юнктура.

2. Апостроф не пишеться: а) Перед йо: курйоз, серйозний. б) Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бю...
Слайд № 6

2. Апостроф не пишеться: а) Перед йо: курйоз, серйозний. б) Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Кюв’є, Рюдберг. Апостроф у прізвищах Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Захар’їн, Луб’янцев, Лук’янов, Пом’яловський, Прокоф’єв, Рум’янцев, Юр’єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Бядуля, Пясецький, Рюмін.

Апостроф у географічних назвах Апостроф пишеться в географічних назвах після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються п...
Слайд № 7

Апостроф у географічних назвах Апостроф пишеться в географічних назвах після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї: В’язники, Дем’янськ, Прокоп’євськ, П’ятигорськ, Ак’яр, Амудар’я, Гур’єв; перед йо апостроф не пишеться: Муравйово. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.

Тренувальні вправи Запишіть слова в дві колонки: 1) ті, у які вставили апостроф; 2) ті, які пишуться без апострофа. 1. Дев...ятсот, серм..яга, хуто...
Слайд № 8

Тренувальні вправи Запишіть слова в дві колонки: 1) ті, у які вставили апостроф; 2) ті, які пишуться без апострофа. 1. Дев...ятсот, серм..яга, хутор..янин, зв...язок, духм..яне, пор..ядок, бур..ян, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, реп..ях, п..тдесят, з..ясовано, Солов..йов. 2. Медв..яний, п..ятсот, арф..яр, посер..йознішав, дзв..якнути, розв..язано, помор..янин, св..ято, сузір..я, Харків..янин, вар..яг, від..їзд, різьб..яр, мавп..яча, роз..ятрити, при..їзд. Ключ. З останніх букв прочитаєте назви віршів: 1) В. Сосюри; 2) М. Рильського.

Перекладіть на українську мову. Які знаки вживаються в російській мові там, де в українській стоїть апостроф? 1 В мягком воздухе разлит осенний зап...
Слайд № 9

Перекладіть на українську мову. Які знаки вживаються в російській мові там, де в українській стоїть апостроф? 1 В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина. (І.Тургенєв.) 2. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна. (Максим Горький.) 3. Дубровский объезжал однажды малое свое имение. (О. Пушкін.) 4. Вместо девяти часов утра ми выехали в два. (І. Тургенєв) 5. Дети стали большие — им надо серьезно учиться. (Л. Толстой.)

  Тести "Вживання апострофа" 1. Знайти слово, у корені якого ставиться апостроф: А медв..яний;  Б духм..яний;  В моркв..яний;  Г рум..яний.   2. Зн...
Слайд № 10

  Тести "Вживання апострофа" 1. Знайти слово, у корені якого ставиться апостроф: А медв..яний;  Б духм..яний;  В моркв..яний;  Г рум..яний.   2. Знайти слово, у корені якого не ставиться апостроф: А дерев..яний;  Б олов..яний;  В мавп..ячий;  Г круп..яний.   3. Знайти слово, у якому після р ставиться апостроф: А р..ясний;  Б бур..ян;  В кучер..явий;  Г бур..як.  

4. Знайти слово, у якому після р не ставиться апостроф: А сузір..я;  Б дір..явий;  В подвір..я;  Г матір..ю.   5. Знайти слово, у якому апостроф пі...
Слайд № 11

4. Знайти слово, у якому після р не ставиться апостроф: А сузір..я;  Б дір..явий;  В подвір..я;  Г матір..ю.   5. Знайти слово, у якому апостроф після префікса ставиться: А з..агітувати;  Б без..іменний;  В з..уміти;  Г без..ядерний.   6. Знайти слово, у якому апостроф після префікса не ставиться: А з..ясувати;  Б роз..єднати;  В з..економити;  Г під..їхати.

Правильні відповіді до тесту :  1 Г 2 В 3 Б 4 Б 5 Г 6 В
Слайд № 12

Правильні відповіді до тесту :  1 Г 2 В 3 Б 4 Б 5 Г 6 В

Використана література: http://zno.if.ua/?p=1389 http://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/apostrophe.html http://filologukraine.ucoz.ua/publ...
Слайд № 13

Використана література: http://zno.if.ua/?p=1389 http://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/apostrophe.html http://filologukraine.ucoz.ua/publ/mova/praktikum/vzhivannja_apostrofa/6-1-0-190 http://forfun.pp.ua/publ/ukrajinska_mova/kontrolni/testi_na_temu_vzhivannja_apostrofa/102-1-0-396

Слайд № 14

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.