Презентація "Представлення професії. Адміністратор ресторану"

Опис документу:
Після школи всі дороги відкриті. Яку професію обрати?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Представлення професії Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Представлення професії Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Адміністратора ресторану або кафе ще називають менеджером або керуючим. Суть не міняється. Це людина, яка ба-гато чого вирішує в ресторані і без як...
Слайд № 2

Адміністратора ресторану або кафе ще називають менеджером або керуючим. Суть не міняється. Це людина, яка ба-гато чого вирішує в ресторані і без яко-го зовсім не обійтися.

Слайд № 3

Як отримують посаду адміністратора? Існують 2 найпоширеніші варіанти, як стають адміністраторами в ресторані. Перший можна назвати кар’єрним роc-том.
Слайд № 4

Як отримують посаду адміністратора? Існують 2 найпоширеніші варіанти, як стають адміністраторами в ресторані. Перший можна назвати кар’єрним роc-том.

Цю посаду отримує той, хто вже якийсь час пропрацював в ресторані, (офіціан-том або кухарем). Людині мають бути притаманні організаторські здібност...
Слайд № 5

Цю посаду отримує той, хто вже якийсь час пропрацював в ресторані, (офіціан-том або кухарем). Людині мають бути притаманні організаторські здібності й бажання якіс- но працювати.

Другий варіант полягає в тому, що лю-дина отримала необхідну спеціаль-ність, і у нього є документ, який підтве-рджує, що він має навички в цій сфер...
Слайд № 6

Другий варіант полягає в тому, що лю-дина отримала необхідну спеціаль-ність, і у нього є документ, який підтве-рджує, що він має навички в цій сфері. Організаторські здібності все так само необхідні.

Слайд № 7

Адміністратор повинен вміти: зустрічати клієнтів ресторану; забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідува-чів; перевіря...
Слайд № 8

Адміністратор повинен вміти: зустрічати клієнтів ресторану; забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідува-чів; перевіряти готовність персоналу до роботи, загальний вигляд та охайність;

вживати заходи щодо запобігання і лі-квідації конфліктних ситуацій та розгля-дає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів;...
Слайд № 9

вживати заходи щодо запобігання і лі-квідації конфліктних ситуацій та розгля-дає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів; надавати практичну допомогу та не-обхідні рекомендації офіціантам під час обслуговування клі- єнтів;

здійснювати контроль над роботою оркестру; постійно проводити заняття зі своїми підлеглими по підвищенню кваліфікації обслуговування клієнтів.
Слайд № 10

здійснювати контроль над роботою оркестру; постійно проводити заняття зі своїми підлеглими по підвищенню кваліфікації обслуговування клієнтів.

Індивідуально-психологічні особливос-ті праці адміністратора – це постійна робота з людьми, тут головним крите-рієм успіху є комунікабельність та о...
Слайд № 11

Індивідуально-психологічні особливос-ті праці адміністратора – це постійна робота з людьми, тут головним крите-рієм успіху є комунікабельність та орга-нізованість. Навички ділового спілкува-ння, увага та оперативність – це головні ключі до професій- ного успіху адміні- стратора.

Професійно важливі риси – висока стре-состійкість, хороший рівень уваги, гну-чкість мислення, хороша пам’ять, вира-зна мова, емоційна стійкість, до...
Слайд № 12

Професійно важливі риси – висока стре-состійкість, хороший рівень уваги, гну-чкість мислення, хороша пам’ять, вира-зна мова, емоційна стійкість, доброзич-ливість, гнучкість, організованість, від-повідальність, самостій- ність.

Особливі умови та фактори праці Потрібно розуміти, що робота адмініст-ратора – досить важка у психологічно- му плані. Професійні шкідливості: нер-в...
Слайд № 13

Особливі умови та фактори праці Потрібно розуміти, що робота адмініст-ратора – досить важка у психологічно- му плані. Професійні шкідливості: нер-вово-психічне навантаження, виклика- не інтенсивним спілкуванням з великою кількістю людей; ро- бота в нічну зміну (порушення природ- ного ритму сну).

Однією з посадових обов’язків є при-йом персоналу на роботу. Це досить складно і відповідально. Робота в рес-торані, нічному клубі або кафе дуже ча...
Слайд № 14

Однією з посадових обов’язків є при-йом персоналу на роботу. Це досить складно і відповідально. Робота в рес-торані, нічному клубі або кафе дуже часто залучає недобросовісних людей, нечистих на руку. Для них робота в по-дібному закладі спосіб поживитися і поліпшити свій матеріаль- ний стан не тільки чесно заробленими грошима.

В таких випадках від адміністратора потрібні проникливість і вміння припи-нити такі нахили в людині. Адже нена-лежну поведінку і недобросовісна ро-...
Слайд № 15

В таких випадках від адміністратора потрібні проникливість і вміння припи-нити такі нахили в людині. Адже нена-лежну поведінку і недобросовісна ро-бота одного співробітника може зіпсу-вати репутацію всьо- го закладу.

Не менш важливо, щоб нова людина вписувався в уже існуючий колектив. Від цього залежить якість роботи всьо-го ресторану.
Слайд № 16

Не менш важливо, щоб нова людина вписувався в уже існуючий колектив. Від цього залежить якість роботи всьо-го ресторану.

Ще в обов'язки гарного керуючого вхо-дить знання основних норм етикету і контроль над їх дотриманням у всього робочого персоналу. Такий контроль бу...
Слайд № 17

Ще в обов'язки гарного керуючого вхо-дить знання основних норм етикету і контроль над їх дотриманням у всього робочого персоналу. Такий контроль буде допомагати зводити до мінімуму неприємні ситуації, і накладок між пе-рсоналом і клієнтами буде небагато.

Хорошому адміністратору потрібно проводити час від часу різні тренінги для персоналу, що працює в залі. На них можна обговорювати конфліктні си-туа...
Слайд № 18

Хорошому адміністратору потрібно проводити час від часу різні тренінги для персоналу, що працює в залі. На них можна обговорювати конфліктні си-туації, які виникають, та шляхи їх вирі-шення.

Слайд № 19

Адміністратор повинен вміти працюва-ти з різними касовими апаратами, доб-ре володіти спеціальними програмами, які використовують на підприємствах г...
Слайд № 20

Адміністратор повинен вміти працюва-ти з різними касовими апаратами, доб-ре володіти спеціальними програмами, які використовують на підприємствах громадського харчування. Також необ-хідні навички кори- стування ПК.

Ще прямими обов’язками менеджера ресторану або кафе вважається допомо-га керівництву, спілкування з вищими інстанціями, складання графіка роботи вс...
Слайд № 21

Ще прямими обов’язками менеджера ресторану або кафе вважається допомо-га керівництву, спілкування з вищими інстанціями, складання графіка роботи всього персоналу та контроль за його дотриманням, а також виконан- ням всіх наявних інструкцій.

Адміністратор слідкує за вико- нанням правил техніки безпеки на під- приємстві, якістю про- дуктів.  
Слайд № 22

Адміністратор слідкує за вико- нанням правил техніки безпеки на під- приємстві, якістю про- дуктів.  

Слайд № 23

Адміністратор повинен добре знати ро-боту всіх працівників, слідкувати за її виконанням, вказувати на помилки. У будь-який час може замінити персон...
Слайд № 24

Адміністратор повинен добре знати ро-боту всіх працівників, слідкувати за її виконанням, вказувати на помилки. У будь-який час може замінити персонал.  

Слайд № 25

Слайд № 26

Адміністратор ресторану повинен знати правила сервіровки столів.  
Слайд № 27

Адміністратор ресторану повинен знати правила сервіровки столів.  

Слайд № 28

Адміністратор повинен слідкувати за комфортом та зручністю роботи ку- харів.  
Слайд № 29

Адміністратор повинен слідкувати за комфортом та зручністю роботи ку- харів.  

Він повинен знати тех- нологію приготування всіх страв.  
Слайд № 30

Він повинен знати тех- нологію приготування всіх страв.  

Слайд № 31

Слайд № 32

Адміністратор контролює використан-ня миючих засобів на кухні.  
Слайд № 33

Адміністратор контролює використан-ня миючих засобів на кухні.  

Може здатися, що бути адміністратором досить складно. Але якщо є організато-рські здібності, а також величезне ба-жання працювати і вчитися чомусь ...
Слайд № 34

Може здатися, що бути адміністратором досить складно. Але якщо є організато-рські здібності, а також величезне ба-жання працювати і вчитися чомусь но-вому, тоді цей вид діяльності буде при-носити задово- лення.  

Якщо ви обрали для себе таку роботу, ви повинні бути: активні, наполегливі, жорсткі, неконфліктні, комунікабельні, володіти вмінням переконувати, п...
Слайд № 35

Якщо ви обрали для себе таку роботу, ви повинні бути: активні, наполегливі, жорсткі, неконфліктні, комунікабельні, володіти вмінням переконувати, прий-мати (враховувати надалі) критику від керівництва. Удачі!

Слайд № 36

Використано ресурси Інтернету
Слайд № 37

Використано ресурси Інтернету

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!