Презентація "Представлення професії. Адміністратор готелю"

Опис документу:
Після школи всі дороги відкриті. Яку професію обрати?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М. Представлення професії
Слайд № 1

Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М. Представлення професії

Професія адміністратор готелю
Слайд № 2

Професія адміністратор готелю

Адміністратор готелю – людина, яка привітно зустрічає гостей на ресепшені, тому на ньому лежить від-повідальність за створення позитивно-го першого...
Слайд № 3

Адміністратор готелю – людина, яка привітно зустрічає гостей на ресепшені, тому на ньому лежить від-повідальність за створення позитивно-го першого враження.

Обов’язки адміністратора готелю
Слайд № 4

Обов’язки адміністратора готелю

В його обов’язки входить координува-ння роботи готелю. Він відповідає за злагодженість дій персоналу і дає вка-зівки працівникам, консультує постоя...
Слайд № 5

В його обов’язки входить координува-ння роботи готелю. Він відповідає за злагодженість дій персоналу і дає вка-зівки працівникам, консультує постоя-льців готелю, розселяє їх, знайомить з правилами проживання, видає і заби- рає ключі від номерів, від- повідає за кореспо- нденцію.

Обов’язки адміністратора: бронювання номерів; прийом, реєстрація, розміщення і виписка відвідувачів; проведення взаєморозрахунків з постояльцями і ...
Слайд № 6

Обов’язки адміністратора: бронювання номерів; прийом, реєстрація, розміщення і виписка відвідувачів; проведення взаєморозрахунків з постояльцями і підготовка звітної документації; координація роботи працівників готелю;

контроль над дотриманням правил проживання та експлуатації номерів; контроль якості обслуговування від- відувачів; надання повної інформації про по...
Слайд № 7

контроль над дотриманням правил проживання та експлуатації номерів; контроль якості обслуговування від- відувачів; надання повної інформації про послу-ги готелю при особистому спілкуванні і по телефону; врегулювання конфлікт- них та нестандартних си- туацій.

В обов’язки адміністратора готелю вхо-дить спілкування з клієнтами та задово-лення їх прохань (провести прибиран-ня, розбудити в певний час або, на...
Слайд № 8

В обов’язки адміністратора готелю вхо-дить спілкування з клієнтами та задово-лення їх прохань (провести прибиран-ня, розбудити в певний час або, навпа-ки - не турбувати), додаткових послуг, реагування на скарги (дрібні поломки в но- мері).

Найчастіше адміністратор відповідає за готельне господарство комплексу. Цей фахівець може керувати закупів-лею, зобов’язаний стежити за інтер’є-рам...
Слайд № 9

Найчастіше адміністратор відповідає за готельне господарство комплексу. Цей фахівець може керувати закупів-лею, зобов’язаний стежити за інтер’є-рами та технічним оснащенням комп-лексу та своєчасно повідомляти дирек-тору готелю про всі потреби закладу. 

Спеціаліст повинен знати:    основи економіки, готельної справи, комп’ютерне діловодство,    основи бухгалтерського обліку і діло- вого спілкування.
Слайд № 10

Спеціаліст повинен знати:    основи економіки, готельної справи, комп’ютерне діловодство,    основи бухгалтерського обліку і діло- вого спілкування.

Спеціаліст повинен вміти: правильно заповнювати документацію;     вести рахунки;     користуватися комп’ютерною програ-мою “Готель” або іншими спец...
Слайд № 11

Спеціаліст повинен вміти: правильно заповнювати документацію;     вести рахунки;     користуватися комп’ютерною програ-мою “Готель” або іншими спеціальни-ми;     вести телефонні переговори з клієнта- ми.

Персонал в підпорядкуванні
Слайд № 12

Персонал в підпорядкуванні

Обов’язки старшого адміністратора го-телю включають в себе управління всі-ма підлег- лими пра- цівниками та оптимі- зація їх ро- боти.
Слайд № 13

Обов’язки старшого адміністратора го-телю включають в себе управління всі-ма підлег- лими пра- цівниками та оптимі- зація їх ро- боти.

Даного фахівця з упевненістю можна назвати управлінцем. Зазвичай навіть у невеликих готелях в підпорядкуванні адміністратора знаходиться певна кіль...
Слайд № 14

Даного фахівця з упевненістю можна назвати управлінцем. Зазвичай навіть у невеликих готелях в підпорядкуванні адміністратора знаходиться певна кіль-кість працівників. Це покоївки, двірни-ки, електрики, слюсарі та інший обслу-говуючий персонал, який працевлашто-ваний в штаті готелі.

Особисті якості адміністратора
Слайд № 15

Особисті якості адміністратора

Адміністратор готелю повинен бути хо-рошим психологом,вміти спілкуватися. Цей фахівець зобов’язаний знаходити підхід до кожного клієнта, вміти слух...
Слайд № 16

Адміністратор готелю повинен бути хо-рошим психологом,вміти спілкуватися. Цей фахівець зобов’язаний знаходити підхід до кожного клієнта, вміти слуха-ти і вирішувати різні ситуації. Зробити кар’єру в рамках цієї професії зможуть спокійні врівноважені люди.

Професійно важливі риси:     вміння спілкуватись, легко вступати в контакт з людьми;     швидка можливість переключати увагу, гнучкий розподіл уваг...
Слайд № 17

Професійно важливі риси:     вміння спілкуватись, легко вступати в контакт з людьми;     швидка можливість переключати увагу, гнучкий розподіл уваги;     особлива зорова пам'ять на зовніш-ність і поведінку людини;     хороша дикція і вираз- на мова;     емоційна стійкість.

Відповідальність, вміння швидко опра-цьовувати інформацію і приймати ріше-ння – також важливі якості, здатні допо-могти якісно виконувати обов’язки...
Слайд № 18

Відповідальність, вміння швидко опра-цьовувати інформацію і приймати ріше-ння – також важливі якості, здатні допо-могти якісно виконувати обов’язки ад-міністратора готелю. Робота в готельно-му бізнесі цікава, але при цьому пов’я-зана з регулярними дрібними трудноща-ми. Cтресостійкість і оригінальне мис-лення, що допомагає швидко вирішува-ти різні складності, також допоможуть.

Стандарти ділового етикету
Слайд № 19

Стандарти ділового етикету

Основу корпоративної культури склада-ють фірмові стандарти - корпоративні правила і принципи, зведені в певні но-рми, яких повинні дотримуватися вс...
Слайд № 20

Основу корпоративної культури склада-ють фірмові стандарти - корпоративні правила і принципи, зведені в певні но-рми, яких повинні дотримуватися всі співробітники готелю у спілкуванні між собою і в роботі з гостями.

Груповий портрет співробітників вклю-чає зовнішній вигляд, стиль, манери по-ведінки і спілкування службовців готе-лю, а також їх особисті якості, н...
Слайд № 21

Груповий портрет співробітників вклю-чає зовнішній вигляд, стиль, манери по-ведінки і спілкування службовців готе-лю, а також їх особисті якості, необхід-ні в праці і допомагають відповідати стилю готелю. Дуже важливі в роботі адміністратора стандарти ділового ети-кету, зокрема форма спіл- кування по телефону.

Освіта, навички та вміння
Слайд № 22

Освіта, навички та вміння

Обов’язки адміністратора готелю, його функції пред’являють більше вимог до оcобистісних якостей претендента, а не рівнем його освіти. Однак влаштув...
Слайд № 23

Обов’язки адміністратора готелю, його функції пред’являють більше вимог до оcобистісних якостей претендента, а не рівнем його освіти. Однак влаштувати-ся у велику престижну мережа готелів без профільного диплома з вузу не вий-де. Отримати цю спеціальність можна і в середньо-спеціальному навчальному закладі.

Багато готелів приймають на роботу претендентів з вищою та середньо-про-фесійним освітою за будь-якої профе-сії. Найголовніше, щоб на співбесіді ка...
Слайд № 24

Багато готелів приймають на роботу претендентів з вищою та середньо-про-фесійним освітою за будь-якої профе-сії. Найголовніше, щоб на співбесіді кандидат зміг довести, що він здатний якісно виконувати всі обов’язки адміні-стратора готелю. Деякі роботодавці пред’являють більш високі вимоги до претендентів (знання комп’ютера або вільне володіння іноземними мовами).

Історія професії
Слайд № 25

Історія професії

У часи, коли готелі ще називали заїж-джими домами, функції адміністратора готелю найчастіше виконували безпо-середньо господарі закладу. Вони прий-...
Слайд № 26

У часи, коли готелі ще називали заїж-джими домами, функції адміністратора готелю найчастіше виконували безпо-середньо господарі закладу. Вони прий-мали гостей, встановлювали порядки, контролювали їх виконання.

Сьогодення професії
Слайд № 27

Сьогодення професії

На сьогоднішній день професія адміні-стратора готелю дуже затребувана тому, що сфера туризму активно розвиваєть-ся і кількість готелів і хостелів з...
Слайд № 28

На сьогоднішній день професія адміні-стратора готелю дуже затребувана тому, що сфера туризму активно розвиваєть-ся і кількість готелів і хостелів зростає. Для готельного бізнесу актуальна тен-денція підвищення якості обслуговува- ння, де б вони не бу- ли розташовані.

На півночі: у льоду та в снігах.
Слайд № 29

На півночі: у льоду та в снігах.

На колесах.
Слайд № 30

На колесах.

На воді.
Слайд № 31

На воді.

Під водою.
Слайд № 32

Під водою.

В «ячейках».
Слайд № 33

В «ячейках».

У скляній колбі.
Слайд № 34

У скляній колбі.

У піску та глині.
Слайд № 35

У піску та глині.

З готельними номерами «Люкс».
Слайд № 36

З готельними номерами «Люкс».

Готель «5 зірок». Готель «Тисячі зірок».
Слайд № 37

Готель «5 зірок». Готель «Тисячі зірок».

Слайд № 38

Використано ресурси Інтернету
Слайд № 39

Використано ресурси Інтернету

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
2
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!