Презентація :" Портфоліо педагогічного досвіду "

Опис документу:
Ппезентація ілюструє портфо́ліо вчителя — ілюстрація напрацювань та едагогічного досвіду вчителя. Призначення портфоліо —показати накопичення досягнень, відслідковування професійного прогресу, представлення діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу. Завдання: проаналізувати і узагальнити свою роботу; відобразити динаміку свого професійного росту; представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Заставнівський ЗЗСО І-ІІІст Ковальчук Ганна Михайлівна вчитель української мови ї літератури,українознавства     Навчання: 1976-1981 Факультет: філ...
Слайд № 1

Заставнівський ЗЗСО І-ІІІст Ковальчук Ганна Михайлівна вчитель української мови ї літератури,українознавства     Навчання: 1976-1981 Факультет: філологічний Форма навчання: стаціонар Спеціальність: українська мова і література, українознавства,християнської етики  

Життя людського строки стислі - немає часу на поразку… Ліна Костенко Моє життєве кредо : Мети досягає той , хто прагне Моє педагогічне кредо : Вчит...
Слайд № 2

Життя людського строки стислі - немає часу на поразку… Ліна Костенко Моє життєве кредо : Мети досягає той , хто прагне Моє педагогічне кредо : Вчитель має бути творцем

Правила педагогічної майстерності 1.Не зупинятися на досягнутому 2.Самоосвіта 3.Відповідати вимогам сучасності Проблема, над якою працюю: Активізац...
Слайд № 3

Правила педагогічної майстерності 1.Не зупинятися на досягнутому 2.Самоосвіта 3.Відповідати вимогам сучасності Проблема, над якою працюю: Активізація творчої діяльності учнів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання

Слайд № 4

СУЧАСНИЙ УРОК поліфункціональне, багатоаспектне явище в навчально-виховному процесі; відображення поєднання традиційності та новацій; засіб встанов...
Слайд № 5

СУЧАСНИЙ УРОК поліфункціональне, багатоаспектне явище в навчально-виховному процесі; відображення поєднання традиційності та новацій; засіб встановлення суб'єктно-суб'єктних стосунків учителя й учнів

Ознаки сучасного уроку
Слайд № 6

Ознаки сучасного уроку

До основних типів уроків (за дидактичною метою) належать: урок формування (засвоєння) знань; урок формування (засвоєння) й удосконалення навичок та...
Слайд № 7

До основних типів уроків (за дидактичною метою) належать: урок формування (засвоєння) знань; урок формування (засвоєння) й удосконалення навичок та вмiнь; урок застосування (закрiплення) знань, умiнь та навичок; урок узагальнення та систематизацiї знань; урок контролю та коригування знань, умiнь, навичок; комбiнований урок.

Підготовка до конкретного уроку включає: формулювання теми; формулювання освітньої, розвивальної і виховної мети; добір конкретного матеріалу до те...
Слайд № 8

Підготовка до конкретного уроку включає: формулювання теми; формулювання освітньої, розвивальної і виховної мети; добір конкретного матеріалу до теми; визначення структури вибраного типу уроку; визначення методики і прийомів на всі фази уроку; підготовку дидактичних засобів і матеріалів; визначення форми контролю та оцінки знань, умінь і навичок;

Під час підготовки до уроку враховують: рівень сформованості вміння навчатися, працездатність, регулярність навчальної праці, виконання домашнього ...
Слайд № 9

Під час підготовки до уроку враховують: рівень сформованості вміння навчатися, працездатність, регулярність навчальної праці, виконання домашнього завдання; рівень активності учнів на уроках; увага та дисциплінованість; уміння застосовувати знання на практиці; здібності кожного, потенційні можливості; можливість використання ТЗН і наочності; працездатність самого вчителя; санітарно-гігієнічні умови майбутнього уроку.

Педагогiчне проектування конкретного уроку складається з трьох послідовних етапів:
Слайд № 10

Педагогiчне проектування конкретного уроку складається з трьох послідовних етапів:

Етап створення проекту уроку Проект уроку являє собою записану на паперi структуру педагогiчного процесу вiдповiдно до визначеної мети
Слайд № 11

Етап створення проекту уроку Проект уроку являє собою записану на паперi структуру педагогiчного процесу вiдповiдно до визначеної мети

Етап конструювання уроку Конструктор уроку (записана на паперi послiдовнiсть дiй усiх учасникiв навчального процесу) може мати вигляд плану уроку, ...
Слайд № 12

Етап конструювання уроку Конструктор уроку (записана на паперi послiдовнiсть дiй усiх учасникiв навчального процесу) може мати вигляд плану уроку, конспекту, сценарiю тощо. Елементами конструктора уроку є чiтко сформульованi мета, завдання, тип та форма проведения уроку, видiленi етапи (структурнi елементи) навчальної дiяльностi, домашнє завдання

Найголовніші риси уроків, побудованих на основі технологічного моделювання сучасність – постійне прагнення до новизни й удосконалення змісту уроку;...
Слайд № 13

Найголовніші риси уроків, побудованих на основі технологічного моделювання сучасність – постійне прагнення до новизни й удосконалення змісту уроку; оптимальність – спроба досягти навчально-виховних цілей при економному використанні часу; інтегральність – синтез знань з мови, літератури, історії, краєзнавства тощо; науковість – опора на досягнення сучасної лінгвістики, лінгводидактики, лінгвопсихології; відтворення процесу навчання і його результатів; програмування діяльності вчителя й учнів; використання різноманітних засобів навчання, ТЗН; якісна й кількісна оцінка результатів уроку.

Фактори, які необхідно враховувати при проектуванні уроків з використанням ІКТ: По-перше, провести детальний аналіз ресурсів інформаційних технолог...
Слайд № 14

Фактори, які необхідно враховувати при проектуванні уроків з використанням ІКТ: По-перше, провести детальний аналіз ресурсів інформаційних технологій із позицій принципу генералізації інформації, спрогнозувати ефективність використання даного ресурсу при проведенні різного роду занять, визначити методику їх проведення та спроектувати основні види діяльності з цими ресурсами в навчальному процесі. По-друге, урахувати санітарні норми роботи учнів за комп’ютером. По-третє, продумати організаційні форми уроку, оскільки комп’ютерний клас має в середньому 10-12 комп’ютерів, у той час як кількість учнів становить 25-30 чоловік, а робота за комп’ютером передбачає індивідуальний режим роботи.

Структура уроків із використанням ІКТ: Урок пояснення нового матеріалу. Урок контролю і перевірки знань. Урок повторення пройденого матеріалу.
Слайд № 15

Структура уроків із використанням ІКТ: Урок пояснення нового матеріалу. Урок контролю і перевірки знань. Урок повторення пройденого матеріалу.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА привітання, перевірка підготовленості учнів до уроку, виявлення відсутніх, повідомлення плану роботи. Мета - мобілізувати діт...
Слайд № 16

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА привітання, перевірка підготовленості учнів до уроку, виявлення відсутніх, повідомлення плану роботи. Мета - мобілізувати дітей до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмосферу на уроці

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Нумо, діти, підведіться! Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок, Починаємо урок!
Слайд № 17

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Нумо, діти, підведіться! Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок, Починаємо урок!

Повідомлення теми, мети й завдань уроку Повідомлення теми, мети й завдань уроку сприяє підвищенню організаційної чіткості й цілеспрямованості уроку.
Слайд № 18

Повідомлення теми, мети й завдань уроку Повідомлення теми, мети й завдань уроку сприяє підвищенню організаційної чіткості й цілеспрямованості уроку.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Метою цього етапу с збудження iнтересу учнiв до обговорюваної теми й розумової активностi, пiдготовка до свiдомого ...
Слайд № 19

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Метою цього етапу с збудження iнтересу учнiв до обговорюваної теми й розумової активностi, пiдготовка до свiдомого сприйняття нового матерiалу.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Це застосування різних способів і засобів формування в учнів позитивних мотивів. Передбачає формування в учнів потр...
Слайд № 20

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Це застосування різних способів і засобів формування в учнів позитивних мотивів. Передбачає формування в учнів потреби вивчення конкретного навчального матеріалу. Містить повідомлення теми, мети та завдань уроку.

МОТИВАЦІЯ Рефлексія з предмета Це я хочу вивчити Це я скоро вивчу Це я вивчив нещодавно Це я вивчив давно
Слайд № 21

МОТИВАЦІЯ Рефлексія з предмета Це я хочу вивчити Це я скоро вивчу Це я вивчив нещодавно Це я вивчив давно

Нетрадиційні уроки Завдання педагога в тому, щоб підвести до дверей, дати ключ і навчити учня користуватися цим інструментом. Ніхто, крім самого уч...
Слайд № 22

Нетрадиційні уроки Завдання педагога в тому, щоб підвести до дверей, дати ключ і навчити учня користуватися цим інструментом. Ніхто, крім самого учня, не зможе ввійти у світ знання” (Н. Маслова)

Слайд № 23

Слайд № 24

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.