Бібліотека

Презентація. "Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки"

Опис документу:
Презинтація з теми " Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Сособи подання даних та їх обробки" Матеріал для учнів 9, 11 класів. В презинтації висвітлені поняття: вибіри, генеральгої сукупності, моди, медіани , середнього значення , наведено перелік видів статистикита інше.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Урок із алгебри та початків аналізу Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Миргородської міської ради Полтавської області. Вчитель Педорич Л.М.
Слайд № 1

Урок із алгебри та початків аналізу Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Миргородської міської ради Полтавської області. Вчитель Педорич Л.М.

Тема:
Слайд № 2

Тема:

Мета: ознайомити учнів із предметом статистика та методами дослідження; рядами розподілу та наочним зображенням статистичного розподілу у вигляді г...
Слайд № 3

Мета: ознайомити учнів із предметом статистика та методами дослідження; рядами розподілу та наочним зображенням статистичного розподілу у вигляді гістограми та полігону розподілу; центральними тенденціями вибірки – модою, медіаною та середніми значеннями – середнім арифметичним, середнім квадратичним та середнім геометричним; завданням математичної статистики

Слово “ СТАТИСТИКА “ походить від латинського status, що в перекладі означає “ стан речей “. Від кореня цього слова виникло італійське слово stato ...
Слайд № 4

Слово “ СТАТИСТИКА “ походить від латинського status, що в перекладі означає “ стан речей “. Від кореня цього слова виникло італійське слово stato – держава. Осіб, які володіли знаннями про устрій та стан справ у державі, тобто державних діячів, називали statusta. Від кореня цього слова утворився іменник statustuka ( статистика)

це одна із суспільних наук, яка має за мету збір, упорядкування, аналіз та порівняння кількісного подання фактів, що належать до різноманітних масо...
Слайд № 5

це одна із суспільних наук, яка має за мету збір, упорядкування, аналіз та порівняння кількісного подання фактів, що належать до різноманітних масових явищ.

це інструмент дослідження, який використовується в природознавчих та суспільних науках з метою встановлення тих специфічних закономірностей, які ді...
Слайд № 6

це інструмент дослідження, який використовується в природознавчих та суспільних науках з метою встановлення тих специфічних закономірностей, які діють у конкретних масових явищах, що вивчаються.

це розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.
Слайд № 7

це розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

розробляти ефективні методи вивчення великих сукупностей об'єктів на основі порівняно невеликих вибірок.
Слайд № 8

розробляти ефективні методи вивчення великих сукупностей об'єктів на основі порівняно невеликих вибірок.

описову й пояснювальну
Слайд № 9

описову й пояснювальну

Описова статистика – займається добором кількісної інформації, необхідної ( або цікавої) для різних людей . Наприклад: спортивна, дані про середній...
Слайд № 10

Описова статистика – займається добором кількісної інформації, необхідної ( або цікавої) для різних людей . Наприклад: спортивна, дані про середній рівень заробітної плати в державі, середньорічну температуру в певному регіоні тощо. Статистика

Пояснювальна статистика – із добутих статистичних результатів допомагає зробити певні висновки. Статистика
Слайд № 11

Пояснювальна статистика – із добутих статистичних результатів допомагає зробити певні висновки. Статистика

Кількість і склад населення; Трудові ресурси суспільства; Національне багатство; Виробництво і розподіл суспільного продукту і національного доходу...
Слайд № 12

Кількість і склад населення; Трудові ресурси суспільства; Національне багатство; Виробництво і розподіл суспільного продукту і національного доходу; Освіта; Культура; Охорона здоров’я; Тощо.

масове спостереження; статистичне зведення; обчислення середніх величин та індексів; побудова графіків.
Слайд № 13

масове спостереження; статистичне зведення; обчислення середніх величин та індексів; побудова графіків.

Вид статистичного спостереження поточне періодичне одиничне суцільне несуцільне звітне експедиційне самообчислення вибіркове спостереження одного м...
Слайд № 14

Вид статистичного спостереження поточне періодичне одиничне суцільне несуцільне звітне експедиційне самообчислення вибіркове спостереження одного масиву анкетне монографічний опис

Вид статистичного спостереження 1. За часовою ознакою: Поточне Періодичне Одиничне 2. За способом організації: Звітне Експедиційне Самообчислення 3...
Слайд № 15

Вид статистичного спостереження 1. За часовою ознакою: Поточне Періодичне Одиничне 2. За способом організації: Звітне Експедиційне Самообчислення 3. За ступенем повноти охоплення одиниць Суцільне Несуцільне - вибіркове - спостереження одного масиву - анкетне - монографічний опис

Суцільним називається спостереження, в якому реєструється ознака всіх без винятку одиниць, що входять у сукупність, яка вивчається ( перепис населе...
Слайд № 16

Суцільним називається спостереження, в якому реєструється ознака всіх без винятку одиниць, що входять у сукупність, яка вивчається ( перепис населення) Несуцільним називається спостереження, під час якого реєструються ознаки лише частини одиниць досліджуваної сукупності, і за частиною роблять висновки про всю сукупність. Види стат спостережень

Несуцільне спостереження Вибіркове спостереження – найпоширеніший із видів несуцільного спостереження. Всю сукупність, з якої роблять вибір одиниць...
Слайд № 17

Несуцільне спостереження Вибіркове спостереження – найпоширеніший із видів несуцільного спостереження. Всю сукупність, з якої роблять вибір одиниць спостереження, називають генеральною. Сукупність одиниць, відібраних для вибіркового спостереження називається вибіркою.

Вибірка з поверненням відібраних об'єктів у генеральну сукупність, Вибірка без повернення відібраних об'єктів у генеральну сукупність. При вибірці,...
Слайд № 18

Вибірка з поверненням відібраних об'єктів у генеральну сукупність, Вибірка без повернення відібраних об'єктів у генеральну сукупність. При вибірці, одержані дані є множиною розташованих як завгодно чисел. При обробці отримані наслідки спостережень розташовують у порядку неспадання. Така обробка називається ранжуванням дослідних даних.

Випадковий вибір - усі одиниці сукупності мають однакову можливість потрапити до вибірки. Вибір відбувається з усієї сукупності жеребкуванням. Меха...
Слайд № 19

Випадковий вибір - усі одиниці сукупності мають однакову можливість потрапити до вибірки. Вибір відбувається з усієї сукупності жеребкуванням. Механічний вибір – одиниці спостереження відбирають у певному порядку. Типовий вибір – усю масу одиниць, що вивчаються, розчленовують на дрібніші однорідні групи і здійснюють наступний вибір одиниць – “ представників “ кожної групи у випадковому чи механічному порядку.

Спосіб прямого перерахунку – результати вибіркового спостереження приймають і для генеральної сукупності. Спосіб поправочних коефіцієнтів – дані ви...
Слайд № 20

Спосіб прямого перерахунку – результати вибіркового спостереження приймають і для генеральної сукупності. Спосіб поправочних коефіцієнтів – дані вибіркового спостереження співставляють з даними суцільного спостереження і визначають коефіцієнти розходження. Види стат спостережень

Несуцільне спостереження Спостереження основного масиву передбачає облік лише частини одиниць певної сукупності, яка має переважну питому вагу в об...
Слайд № 21

Несуцільне спостереження Спостереження основного масиву передбачає облік лише частини одиниць певної сукупності, яка має переважну питому вагу в обсязі досліджуваного об'єкту. Анкетне спостереження використовується переважно для вивчення ефективності обслуговування населення. Многографічний опис – для обстеження береться один об'єкт, який докладно вивчають ( здебільшого вивчення і поширення передового досвіду). Види стат спостережень

Ознакою називається загальна властивість, характерна риса або інша особливість одиниці сукупності, яку можна спостерігати або вимірювати. ознаки як...
Слайд № 22

Ознакою називається загальна властивість, характерна риса або інша особливість одиниці сукупності, яку можна спостерігати або вимірювати. ознаки якісні кількісні дискретні неперервні

Ознака називається якісною, якщо окремі її значення постають у вигляді станів або властивостей, притаманних явищу. Наприклад: професія, промисловіс...
Слайд № 23

Ознака називається якісною, якщо окремі її значення постають у вигляді станів або властивостей, притаманних явищу. Наприклад: професія, промисловість… Ознака називається кількісною, якщо окремі її значення ( варіанти)- числа. Дискретними називаються такі кількісні ознаки, які можуть приймати тільки певні значення, між якими немає місця проміжним значенням ( наприклад, кількість членів сім’ї). Кількісні ознаки, які здатні в певних межах приймати будь – які значення, як цілі так і дробові, називаються неперервними.

Статистичне зведення – другий етап дослідження масових суспільних явищ. Суть його полягає в класифікації первинних статистичних даних. На етапі зве...
Слайд № 24

Статистичне зведення – другий етап дослідження масових суспільних явищ. Суть його полягає в класифікації первинних статистичних даних. На етапі зведення елементи сукупності за принципом схожості та відмінності певних ознак об'єднуються в групи. Результати зведення оформляютьcя у вигляді статистичних таблиць.

це форма наочного і систематизованого зображення числових результатів зведення і обробки статистичних матеріалів. Елементами статистичної таблиці є...
Слайд № 25

це форма наочного і систематизованого зображення числових результатів зведення і обробки статистичних матеріалів. Елементами статистичної таблиці є підмет і присудок. Підмет таблиці – це об'єкти, групи чи окремі одиниці сукупності, які описуються, характеризуються в таблиці ( розміщуються в лівій частині таблиці) Присудок таблиці – це система показників, за допомогою яких у таблиці характеризується підмет ( розміщується в заголовках граф – стовпців).

За структурою підмета статистичні таблиці поділяються на Простою називається таблиця, підмет якої містить перелік об'єктів. Груповою називається та...
Слайд № 26

За структурою підмета статистичні таблиці поділяються на Простою називається таблиця, підмет якої містить перелік об'єктів. Груповою називається таблиця, підмет якої розділено на групи за однією ознакою. Комбінаційною називається таблиця, підмет якої розділено за двома і більше ознаками, взятими в комбінації.

Проста статистична таблиця Міста Полтавської області з кількістю населення понад 40 тисяч осіб. Види таблиць
Слайд № 27

Проста статистична таблиця Міста Полтавської області з кількістю населення понад 40 тисяч осіб. Види таблиць

Групова статистична таблиця враннішні вечірні Різниця % Зміни в пам'яті, увазі, швидкості реакції за день Види таблиць
Слайд № 28

Групова статистична таблиця враннішні вечірні Різниця % Зміни в пам'яті, увазі, швидкості реакції за день Види таблиць

Комбінована статистична таблиця Співвідношення затрат робочого часу на виконання трудових функцій Види таблиць
Слайд № 29

Комбінована статистична таблиця Співвідношення затрат робочого часу на виконання трудових функцій Види таблиць

Варіантою називається значення ознаки у даного члена статистичної сукупності. Варіаційним рядом називається послідовність варіант, записаних у зрос...
Слайд № 30

Варіантою називається значення ознаки у даного члена статистичної сукупності. Варіаційним рядом називається послідовність варіант, записаних у зростаючій послідовності. Варіацією називаються відмінності в значеннях тієї чи іншої ознаки у окремих одиниць, що належать даній статистичній сукупності (наприклад, учні відрізняються успішністю, витратами часу на підготовку до занять, зростом..)

Рядом розподілу називається ряд чисел, які характеризують розподіл одиниць досліджуваної сукупності. Якщо варіації значні, групування здійснюють за...
Слайд № 31

Рядом розподілу називається ряд чисел, які характеризують розподіл одиниць досліджуваної сукупності. Якщо варіації значні, групування здійснюють за інтервалами. Частотою називають чисельність окремої групи згрупованого ряду даних. Позначають ті , де і –індекс варіанта. Частістю ( відносна частота) називають відношення частоти даного відрізка до загальної суми частот усіх варіантів. Позначають Рі , де і –і ндекс варіанта.

називається послідовність стовпців, кожен з яких спирається на один розрядний інтервал, а висота його відображає кількість випадків або частот у ць...
Слайд № 32

називається послідовність стовпців, кожен з яких спирається на один розрядний інтервал, а висота його відображає кількість випадків або частот у цьому інтервалі. При побудові гістограми зазвичай вибирають шкали так, щоб ширина гістограми становила близько 5/3 – її висоти, тобто щоб відношення висоти до ширини було приблизно 3:5

Задача. За даними таблиці побудувати гістограму Кількість робітників 5 10 15 20 1 2 3 4 5 6 Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 Кількість робітників 2 2 5 ...
Слайд № 33

Задача. За даними таблиці побудувати гістограму Кількість робітників 5 10 15 20 1 2 3 4 5 6 Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 Кількість робітників 2 2 5 15 20 6

Для побудови полігона варіаційного ряду на осі абсцис прямокутної системи координат відкладають інтервали значень ознаки і в серединах інтервалів с...
Слайд № 34

Для побудови полігона варіаційного ряду на осі абсцис прямокутної системи координат відкладають інтервали значень ознаки і в серединах інтервалів ставлять перпендикуляри, довжини яких пропорційні відповідним частотам. Потім кінці сусідніх перпендикулярів з'єднують відрізками прями, а кінці крайніх перпендикулярів з'єднують із серединами сусідніх інтервалів, частоти яких дорівнюють нулю. Отриману фігуру називають полігоном.

Задача. Побудувати полігон частот за даними варіаційного ряду. Розподіл учнів випускних класів за зростом 25 20 15 10 5 Кількість учнів 150 155 160...
Слайд № 35

Задача. Побудувати полігон частот за даними варіаційного ряду. Розподіл учнів випускних класів за зростом 25 20 15 10 5 Кількість учнів 150 155 160 165 170 175 180 см Зріст, см 150 155 160 165 170 175 180 ВСЬОГО Кількість учнів 1 4 8 15 25 5 2 60

називається значення ознаки, яке трапляється найчастіше в даному ряді розподілу. називається середня величина змінюваної ознаки, яка міститься в се...
Слайд № 36

називається значення ознаки, яке трапляється найчастіше в даному ряді розподілу. називається середня величина змінюваної ознаки, яка міститься в середині ряду, розміщеного в порядку зростання або спадання значень ознаки.

Не кожна сукупність значень має єдину моду в строгому розумінні цього означення. Коли всі значення в групі трапляються однаково часто (3;3;5;5;7;7;...
Слайд № 37

Не кожна сукупність значень має єдину моду в строгому розумінні цього означення. Коли всі значення в групі трапляються однаково часто (3;3;5;5;7;7;11;11) , вважають, що група не має моди. Якщо два сусідні значення мають однакову частоту , і вона більша від частоти будь - якого іншого значення, мода є серед цих двох значень. Наприклад: 3;3;5;5;5;7;7;7;9;15, мода групи дорівнює ; (5+7):2=6 У групі значень 3;7;7;7;8;12; 15;15;15;17 є дві моди, це числа 7 і 15. Мода використовується, зокрема у практиці торгівельної статистики під час визначення торгівельного попиту на товари. Мода і медіана

- це значення змінюваної ознаки, яке ділить множину даних навпіл, так що одна половина значень більша від медіани , а друга менша. наприклад, у гру...
Слайд № 38

- це значення змінюваної ознаки, яке ділить множину даних навпіл, так що одна половина значень більша від медіани , а друга менша. наприклад, у групі 9;11; 15;18;20 медіана – 15. Ме=15 Якщо дані містять парне число різних випадків, то медіана дорівнює середньому між двома значеннями, якщо вони впорядковані. Наприклад, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23 . Ме=(11+13):2=12 Мода і медіана

При оцінюванні даних за розподілом частот для виявлення міри центральної тенденції ( центрального положення) використовують моду медіану і середні ...
Слайд № 39

При оцінюванні даних за розподілом частот для виявлення міри центральної тенденції ( центрального положення) використовують моду медіану і середні значення. - середнє арифметичне - середнє квадратичне, - середнє геометричне. середнім арифметичним або середнім значенням називають таке число , яке дістають діленням всіх даних вибірки х1,х2,х3,…хп на число цих даних п. знак суми – “ сігма “ велика.

відхилення кожного значення х від середнього Наприклад: Сума всіх п відхилень дорівнює нулю. Якщо величина деяких даних повторюється, то середнє ар...
Слайд № 40

відхилення кожного значення х від середнього Наприклад: Сума всіх п відхилень дорівнює нулю. Якщо величина деяких даних повторюється, то середнє арифметичне визначається за формулою Середні значення середнє арифметичне значення 3 4 4 6 7 8 10 середнє арифметичне 6 6 6 6 6 6 6 відхилення -3 -2 -2 0 1 2 4

Середнє квадратичне відхилення Знаходять так: усі відхилення підносять до квадрата; Знаходять середнє арифметичне квадратів; Із знайденого значення...
Слайд № 41

Середнє квадратичне відхилення Знаходять так: усі відхилення підносять до квадрата; Знаходять середнє арифметичне квадратів; Із знайденого значення добувають квадратний корінь. Середнє квадратичне відхилення позначають буквою σ ( сігма) . У статистиці використовують σ2 , яку називають ДИСПЕРСІЄЮ Середні значення

Середнє геометричне відхилення Середнім геометричним відхиленням n доданих чисел називається корінь n – го степеня добутку цих чисел Середні значення
Слайд № 42

Середнє геометричне відхилення Середнім геометричним відхиленням n доданих чисел називається корінь n – го степеня добутку цих чисел Середні значення

Спостереження за часовою ознакою Поточне спостереження передбачає систематичне вивчення змін, що відбуваються в певній сукупності в міру їх надходж...
Слайд № 43

Спостереження за часовою ознакою Поточне спостереження передбачає систематичне вивчення змін, що відбуваються в певній сукупності в міру їх надходження ( наприклад, щоденний облік відвідування в кожному класі). Періодичне спостереження проводиться через строго визначені інтервали часу – місяць, квартал, рік ( наприклад, облік успішності за семестр, рік). Одиничне спостереження, як правило проводиться в разі потреби в якийсь певний момент за особливим завданням ( наприклад, перепис дітей в певному районі міста). Види стат спостережень

Статистичне спостереження за способом організації Звітне спостереження – вивчення певних явищ і процесів на основі статистичних відомостей, які міс...
Слайд № 44

Статистичне спостереження за способом організації Звітне спостереження – вивчення певних явищ і процесів на основі статистичних відомостей, які містяться у різноманітній звітності. Експедиційне спостереження – обліковці обходять закріплені за ними ділянки території і здійснюють там реєстрацію ( наприклад , перепис населення). Спостереження самообчисленням - заповнення населенням статистичних формулярів, які періодично , через певні інтервали часу, збирають та обробляють для отримання узагальнених даних. Види стат спостережень

Часто статистичні відомості про якусь велику сукупність об'єктів ( генеральну сукупність) одержують в результаті аналізу тільки незначної її частин...
Слайд № 45

Часто статистичні відомості про якусь велику сукупність об'єктів ( генеральну сукупність) одержують в результаті аналізу тільки незначної її частини – вибірки. Наприклад, опитавши 60 чоловіків про розмір їх взуття здобули результати, подані в таблиці. Це – частотна таблиця, в ній числа другого рядка – частоти. Проаналізувавши таку вибірку , роблять загальний висновок: приблизно 10% ( 6:60=0,1=10%) чоловічого взуття потрібно виготовляти 32 розміру, а 26 розміру у 2 рази менше. Розмір взуття в см 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Кількість чоловіків 1 2 3 7 10 9 6 8 6 4 1 1

Нехай дано вибірку 4,3,7,9,6,8,2,6,1,7,7.3,2,5. Упорядкувавши її за зростанням варіант , матимемо варіаційний ряд: 1,2,2,3,3,4,5,6,6,7,7,7,8,9. Роз...
Слайд № 46

Нехай дано вибірку 4,3,7,9,6,8,2,6,1,7,7.3,2,5. Упорядкувавши її за зростанням варіант , матимемо варіаційний ряд: 1,2,2,3,3,4,5,6,6,7,7,7,8,9. Розмах даної вибірки r = 9-1=8 Мода вибірки – її варіанта з найбільшою частотою. Медіана вибірки – число , яке “ ділить ” відповідний варіаційний ряд навпіл. Розглянута вибірка має моду 7, а медіану 5,5 , бо (5+6):2=5,5

Статистика - це наука, яка займається збиранням, обробкою і вивченням різноманітних даних, пов'язаних з масовими явищами, процесами та подіями. Най...
Слайд № 47

Статистика - це наука, яка займається збиранням, обробкою і вивченням різноманітних даних, пов'язаних з масовими явищами, процесами та подіями. Найчастіше вона використовується в економіці, політиці та різних експериментальних дослідженнях. Завдання математичної статистики : розробляти ефективні методи вивчення великих сукупностей об'єктів на основі порівняно невеликих вибірок. Отже,

Слайд № 48

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.