Презентація на тему: "Складні речення зі взаємозалежними частинами".

Опис документу:
Презентація на тему: "Складні речення зі взаємозалежними частинами". Дана презентація складається з 13 слайдів. В ній детально розглядається питання про основні типи синтаксичних зв’язків і їх взаємозалежність поєднуваних компонентів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ 3І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИМИ ЧАСТИНАМИ
Слайд № 1

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ 3І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИМИ ЧАСТИНАМИ

У функційно-категорійній граматиці визначальною диференційною ознакою, що розмежовує основні типи синтаксичних зв’язків i відповідно основні типи с...
Слайд № 2

У функційно-категорійній граматиці визначальною диференційною ознакою, що розмежовує основні типи синтаксичних зв’язків i відповідно основні типи складних речень, править напрямок синтаксичної залежності. Предикативний зв’язок характеризується двобічною спрямованістю, взаемозалежністю поєднуваних компонентів. Він формує складні речения зi взаємозалежними частинами, у яких одна з предикативних частин стоїть у позиції підмета.

Цей тип складних речень в українському мовознавстві виокремив I. Р. Вихованець у 90-х роках XX ст. Традиційно конструкції, у яких одна з предикатив...
Слайд № 3

Цей тип складних речень в українському мовознавстві виокремив I. Р. Вихованець у 90-х роках XX ст. Традиційно конструкції, у яких одна з предикативних частин функціює в ролі підмета щодо присудка іншої предикативної частини, кваліфікували як складнопідрядні речення з підрядними підметовими (за логіко-граматичною класифікацією), з’ясувальними або розподіляли між з’ясувальними та займенниково-співвідносними (за структурно-семантичною класифікацією).

I. Р. Вихованця окреслив основні ознаки цих речень, визначив два їхні види: а) звичайні конструкції, підметова предикативна частина яких може поєдн...
Слайд № 4

I. Р. Вихованця окреслив основні ознаки цих речень, визначив два їхні види: а) звичайні конструкції, підметова предикативна частина яких може поєднуватися з необмеженою низкою присудків та включає до свого складу сполучні слова хто або що б) специфічні складні речення iз з ’ясувально-суб’єктними підметовими частинами, які поєднуються з присудками, вираженими дієсловами третьої особи одними на зразок здаєтъся (здавалося, здаватиметъся), відчувається (відчувалося, відчуватиметься), лякає (лякало. лякатиме) та предикативними словами на взірець дивно (було дивно, буде дивно)

У типових складних речениях зi взаємозалежними частинами предикат присудкової частини виражений дієсловом у будь-якій часовій чи способовій формі а...
Слайд № 5

У типових складних речениях зi взаємозалежними частинами предикат присудкової частини виражений дієсловом у будь-якій часовій чи способовій формі або прикметником (традиційним прикметником, дієприкметником, порядковим прикметником) чи іменником, що постають іменними частинами складених іменних присудків: ...косить пшеницю комбайном у полі, хто смерть з автомата косив (В. Сосюра)

За семантикою виокремлюють кілька предикативів - дії, процесу, стану, якості, кількості. Розглядані речення постають на основі предикатів: 1) дії, ...
Слайд № 6

За семантикою виокремлюють кілька предикативів - дії, процесу, стану, якості, кількості. Розглядані речення постають на основі предикатів: 1) дії, що позначають діяльність, породжувану діячем i ним безпосередньо стимульовану їх пов’язують iз активними фізичними діями, локативними діями, пізнавально-інтелектуальною, мовленнєвою, сприйняттєвою діяльністю тощо. Taкi предикати відкривають позицію активного діяча, котру заповнює підметова частина: Хто знав - мовчки хрестився (М. Матюс); 2) процесу, яка вказують на динамічну ситуацію, що не передбачає активного виконавця. Суб’єкт, названий підметовою частиною, не породжує та безпосередньо не стимулюе процеси, позначені такими предикатами, тобто постає пасивним носієм процесу: Щ не з ’їдаєтъся - викидаєтъся (П. Загребельний); 3) стану, котрим властиві показники статичності, тимчасовості, пов’язаності з певним відрізком на часовій oci. Суб’єкти, виражені підметовою частиною, характеризуються пасивністю: Що для безсмертя народилось, від зброї смертних не умре! (М. Рильський); 4) якості «що позначають постійну, внутрішню, у певному розумінні невід’ємну щодо предмета ознаку». Підметова частина називає предмет, якому цю якість приписують: Дурний, хто в цъому світі помира... (I. Жиленко)

Отже, семантика підметової частини у типових складних речениях зi взаємозалежними частинами чітко визначена валентністю предиката присудкової части...
Слайд № 7

Отже, семантика підметової частини у типових складних речениях зi взаємозалежними частинами чітко визначена валентністю предиката присудкової частини. Підметова частина заступає суб’єктну позицію, відкриту предикатом для іменника в називному відмінку. Taкi частини найповніше репрезентують семантику підмета, оскільки мають суто предметне значення - позначають описово icтоту, зазвичай особу (підметові частини зi сполучним словом хто), або неістоту (зі сполучним словом що).

Специфічні складні речения зi взаемозалежними частинами формують предикати, обмежені i щодо форм їхнього вираження, i щодо семантики. Найчастіше в ...
Слайд № 8

Специфічні складні речения зi взаемозалежними частинами формують предикати, обмежені i щодо форм їхнього вираження, i щодо семантики. Найчастіше в присудковій частині маємо предикативи та безособові або особові в безособовому значенні дієслова з постфіксом -ся й без нього у формі третьої особи або середнього роду однини: Зрозуміло, що США як молода держава дуже уважно ставиться до своєї icmopiї в ycix її нюансах (День, 30.11.2011);

Предикативні частини розгляданих конструкцій здебільшого поєднані сполучниками що, щоб, аби, ніби, нібито, мов, мовби, мовбито, наче, начебто, чи, ...
Слайд № 9

Предикативні частини розгляданих конструкцій здебільшого поєднані сполучниками що, щоб, аби, ніби, нібито, мов, мовби, мовбито, наче, начебто, чи, коли, якщо, як, найуживанішим із-поміж яких є сполучник що: ...мені здавалося, що Ліка точно жива... (I. Роздобудько)

Предиката, уживані в присудковій частині, не поєднуються з іменниками в називному відмінку, тому підметова частина в розгляданих речениях позначає ...
Слайд № 10

Предиката, уживані в присудковій частині, не поєднуються з іменниками в називному відмінку, тому підметова частина в розгляданих речениях позначає не діяча, а ситуацію об’єктивної дійсності. Саме ця частина постає семантичним центром усього речення, а присудкова частина лише експлікує суб’єктивну настанову мовця щодо пропозицій підметової частини. Отже, присудкова частина є модусною, а підметова диктумною, тобто в специфічних складних реченнях зi взаємозалежними частинами реалізована модусно-диктумна співвіднесеність предикативних компонентів.

Середній ступінь упевненості суб’єкта в істинності повідомлюваного в підметовій частині передають модусні предиката з домінувальними семами «припущ...
Слайд № 11

Середній ступінь упевненості суб’єкта в істинності повідомлюваного в підметовій частині передають модусні предиката з домінувальними семами «припущення» (вірогідно, можливо, iмовірно, не виключено, гадатися, думатися, міркуватися, відчуватися, почуватися тощо): Можливо, що який-небудь старий більшовик з Барикадної; учасник тръох революцій теж змушений тут доживати вік одинцем (О. Гончар)

Можливі також суперлативи на зразок найвірогідніше, найімовірніше, що постають як проміжна ланка між середнім i високим рівнем упевненості, але все...
Слайд № 12

Можливі також суперлативи на зразок найвірогідніше, найімовірніше, що постають як проміжна ланка між середнім i високим рівнем упевненості, але все-таки більше тяжіть до середнього: На думку археологів, найвірогідніше, що найдавнішi люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани i Центральну Європу (О. Бойко).

Дякую за увагу
Слайд № 13

Дякую за увагу

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!