Презентація на тему: "Складні речення з недиференційованим синтаксичним зв'язком"

Опис документу:
Презентація на тему: "Складні речення з недиференційованим синтаксичним зв'язком". Дана презентація складається з 18 слайдів. В ній детально розглядається питання про складні безсполучникові речення і їх конструкції.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Складні речення з недиференційованим синтаксичним зв'язком z
Слайд № 1

Складні речення з недиференційованим синтаксичним зв'язком z

3 історії вивчення складних безсполучникових речень Складні безсполучникові речення у східнослов’янському мовознавстві досліджують з XVIII ст.   z
Слайд № 2

3 історії вивчення складних безсполучникових речень Складні безсполучникові речення у східнослов’янському мовознавстві досліджують з XVIII ст.   z

Одні синтаксисти розглядали безсполучникові речення як варіанти сполучникових (О. Востоков, М. Греч, Ф. Буслаєв, І. Могильницький, Й. Лозинський, Й...
Слайд № 3

Одні синтаксисти розглядали безсполучникові речення як варіанти сполучникових (О. Востоков, М. Греч, Ф. Буслаєв, І. Могильницький, Й. Лозинський, Й. Левицький та ін.) Інші обґрунтували первинність безсполучникових утворень (О. Потебня, О. Мельничук) z

Зближення складних безсполучникових речень зі складносурядними і складнопідрядними в працях О. Пєшковського. безсполучникові конструкції сурядні  п...
Слайд № 4

Зближення складних безсполучникових речень зі складносурядними і складнопідрядними в працях О. Пєшковського. безсполучникові конструкції сурядні  підрядні за інтонацією Речення, в яких інтонація тотожна з відношеннями, що можуть бути оформлені за допомогою сурядних і підрядних сполучників, О. Пєшковський кваліфікував як недиференційовані складні цілі. Погляд на складні безсполучникові речення як різновиди складносурядних і складнопідрядних зберігається і в сучасному синтаксисі. z

І. Вихованець поділяє складні безсполучникові речення на складнопідрядні складносурядні складні речення з недиференційованим синтаксичним зв’язком z
Слайд № 5

І. Вихованець поділяє складні безсполучникові речення на складнопідрядні складносурядні складні речення з недиференційованим синтаксичним зв’язком z

Через відсутність сполучників і сполучних слів синтаксичне значення багатьох складних безсполучникових речень позбавлене чіткості.  z
Слайд № 6

Через відсутність сполучників і сполучних слів синтаксичне значення багатьох складних безсполучникових речень позбавлене чіткості.  z

У 50-х роках XX ст. М. Поспєлов виділив безсполучникові складні речення в особливий тип речень, розмежувавши дві групи: 1) безсполучникові речення ...
Слайд № 7

У 50-х роках XX ст. М. Поспєлов виділив безсполучникові складні речення в особливий тип речень, розмежувавши дві групи: 1) безсполучникові речення з однорідними щодо синтаксичного значення частинами 2) безсполучникові речення з неоднорідними частинами z

І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська називають складні безсполучникові речення “комунікатами”, які позбавлені граматичних ознак складного реченн...
Слайд № 8

І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська називають складні безсполучникові речення “комунікатами”, які позбавлені граматичних ознак складного речення. z

У праці “Русская грамматика” (1980 р.) їх виводять за межі речень і розглядають як компоненти тексту. z
Слайд № 9

У праці “Русская грамматика” (1980 р.) їх виводять за межі речень і розглядають як компоненти тексту. z

Таким чином, у сучасному синтаксисі немає однозначності в кваліфікації складних безсполучникових речень. z
Слайд № 10

Таким чином, у сучасному синтаксисі немає однозначності в кваліфікації складних безсполучникових речень. z

За особливостями будови, інтонаційним оформленням, засобами вираження зв’язку (наявність вказівних слів у першій частині, вживання анафоричних займ...
Слайд № 11

За особливостями будови, інтонаційним оформленням, засобами вираження зв’язку (наявність вказівних слів у першій частині, вживання анафоричних займенників у другій частині, відмінності у співвідношенні видо-часових і модальних форм присудків у предикативних частинах тощо) складні безсполучникові речення диференціюються на а) складносурядні речення з єднально-часовими семантико-синтаксичними відношеннями, які мають відкритий характер (Пройшли дощі, стрясають срібні сльози зелені віти (В. Сосюра); z

 б) складнопідрядні речення зі з’ясувально-об’єктними і з’ясувально-суб’єктними семантико-синтаксичними відношеннями, які мають закритий характер (...
Слайд № 12

 б) складнопідрядні речення зі з’ясувально-об’єктними і з’ясувально-суб’єктними семантико-синтаксичними відношеннями, які мають закритий характер (За хвилину побачите: з гілки на гілку на стукіт горіхів іде пухнастий звірок (В. Пєсков); Здалось на мить: пливе у безвість ночі Під парус хмар високий корабель (А. Малишко);  z

в) складні речення закритого типу з недиференційованим синтаксичним зв’язком між предикативними частинами (В житті мені весь вік тужити — Не жити (...
Слайд № 13

в) складні речення закритого типу з недиференційованим синтаксичним зв’язком між предикативними частинами (В житті мені весь вік тужити — Не жити (І. Франко). z

У типових безсполучникових реченнях із нейтралізованим протиставленням сурядності / підрядності виявлено такі семантико-синтаксичні відношення: 1) ...
Слайд № 14

У типових безсполучникових реченнях із нейтралізованим протиставленням сурядності / підрядності виявлено такі семантико-синтаксичні відношення: 1) недиференційовані зіставно-єднально-часові 2) недиференційовані зіставно-єднальні 3) причинові 4) наслідкові 5) недиференційовані єднально-наслідкові 6) недиференційовані наслідково-часові 7) недиференційовані причиново-наслідкові 8) часові 9) умовні 10) порівняльні z

ПРИКЛАДИ недиференційовані зіставно-єднально-часові: Вторила співові луна, Земля од щастя мліла (М. Луків) – Вторила співові луна, а земля од щастя...
Слайд № 15

ПРИКЛАДИ недиференційовані зіставно-єднально-часові: Вторила співові луна, Земля од щастя мліла (М. Луків) – Вторила співові луна, а земля од щастя мліла; 2) недиференційовані зіставно-єднальні: На горищі було вікно, У вікні голубіло небо (М. Луків) 3) причинові: Полярник вирішив ще раз уважно розглянути наскельний сту-дентський витвір: чимось-таки він приваблював (О. Гончар); 4) наслідкові: Старі листи – як вигасла зола, Не жди від них ні світла, ні тепла (М. Луків); Вітром війнуло – було і нема (М. Луків); 5) недиференційовані єднально-наслідкові: Цілу ніч шале-ніла битва, в залізних гуркотах здригалась земля (О. Гончар) z

6) недиференційовані наслідково-часові: Вітерець дмухнув: забриніли стебельця сіна, забриніла тирса тонко (О. Гончар) – Вітерець дмухнув, так що за...
Слайд № 16

6) недиференційовані наслідково-часові: Вітерець дмухнув: забриніли стебельця сіна, забриніла тирса тонко (О. Гончар) – Вітерець дмухнув, так що забриніли стебельця сіна, забриніла тирса тонко; Вітерець дмухнув – і забриніли стебельця сіна, забриніла тирса тонко; Коли вітерець дмухнув, забриніли стебельця сіна. 7) недиференційовані причиново-наслідкові: Бо у весни свої закони – І вибухнуть безлисті крони Зеленим листям в небеса: Прийде нова пора й краса (М. Луків) – Бо у весни свої закони – І вибухнуть безлисті крони Зеленим листям в небеса, адже прийде нова пора й краса; Бо у весни свої закони – І вибухнуть безлисті крони Зеленим листям в небеса, так що прийде нова пора й краса; 8) часові: Настане пора – нагряне зима… (М. Луків); Заклечає травень військкомати, Новобранці встануть на зорі (М. Луків); 9) умовні: Хочеш – броди у траві, Хочеш – у річці ку-пайся, Квіти збирай лугові, Теплим дощем умивайся (М. Луків); 10) порівняльні: Подивилась ясно – заспівала скрипка (П. Тичина) z

ВИСНОВКИ Речення із недиференційованим синтаксичним зв’язком становлять окремий формально-граматичний тип в системі базових складних речень сучасно...
Слайд № 17

ВИСНОВКИ Речення із недиференційованим синтаксичним зв’язком становлять окремий формально-граматичний тип в системі базових складних речень сучасної української мови. Вони репрезентовані тільки безсполучниковими структурами. Розглядані речення охоплюють: 1) типові конструкції з нейтралізованим протиставленням сурядності / підрядності та 2) специфічні конструкції, що бувають двох різновидів: а) конструкції, у яких недиференційований зв’язок не пов’язаний із нейтралізацією опозиції «сурядність / підрядність»; б) конструкції зі зміщеним синтаксичним зв’язком. Між предикативними частинами типових конструкцій можливі диференційовані (причинові, наслідкові, умовні, часові, порівняльні) та недиференційовані (зіставно-єднальночасові, зіставно-єднальні, єднально-наслідкові, наслідково-часові, причиново-наслідкові) семантико-синтаксичні відношення.Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні особливостей функціювання розгляданих речень в різних дискурсах. z

Дякую за увагу! z
Слайд № 18

Дякую за увагу! z

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!