Презентація на тему "Селекція"

Біологія

Для кого: 9 Клас

29.09.2019

11872

948

2

Опис документу:
Мультимедійна презентація, створена до уроку біології " Селекція, її завдання та методи" у 9 класі. У презентації подана інформація про основні завдання, методи сучасної селекції Також показано досягнення сучасної селекції. Особлива увага приділяється особливостям селекції рослин, тварин та мікроорганізмів, що робить матеріал зрозумілішим для учнів
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Селекція. Методи селекції.
Слайд № 1

Селекція. Методи селекції.

Селекція – це наука про теоретичні основи створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів. У селекц...
Слайд № 2

Селекція – це наука про теоретичні основи створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів. У селекції виділяють три основних розділи: селекція рослин, селекція тварин і селекція мікроорганізмів. Чарльз Дарвін. Основоположник наукової селекції Основоположник сучасної наукової селекції

Основні завдання селекції: виведення нових, продуктивніших сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів корисних мікроорганізмів, підв...
Слайд № 3

Основні завдання селекції: виведення нових, продуктивніших сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів корисних мікроорганізмів, підвищення продуктивності та стійкості існуючих сортів і порід, переведення їх на промислову основу, створення порід, сортів і штамів, пристосованих до умов сучасного сільського господарства, забезпечення найповнішого виробництва харчових продуктів за найменших витрат 

Теоретичною базою селекції є генетика та еволюційне вчення. Результат селекції – створення нових сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізм...
Слайд № 4

Теоретичною базою селекції є генетика та еволюційне вчення. Результат селекції – створення нових сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Порода тварин або сорт рослин – це сукупність особин одного виду із певними спадковими особливостями, створених людиною у результаті штучного добору. Штам – це потомство однієї клітини мікроорганізмів

одержання гібридів. з
Слайд № 5

одержання гібридів. з

ГІБРИДИЗА́ЦІЯ – процес отримання гібридів у результаті схрещувань рослин або тварин, які відрізняються між собою одним чи кількома алелями, кількіс...
Слайд № 6

ГІБРИДИЗА́ЦІЯ – процес отримання гібридів у результаті схрещувань рослин або тварин, які відрізняються між собою одним чи кількома алелями, кількістю або будовою хромосом. Неспоріднена ( Аутбридинг)-схрещування неспоріднених між собою особин для отримання гетерозиготних особин.  Споріднена ( Інбридинг)-  схрещування близькоспоріднених організмів для отримання гомозиготних особин-чистих ліній. Віддалена ( Міжвидова )- схрещування органімів різних видів, родів для отримання міжвидових гібридів.

Штучний добір — вибіркове допущення до розмноження організмів з метою виведення нових сортів та порід, які володіють бажаними для людини якостями. ...
Слайд № 7

Штучний добір — вибіркове допущення до розмноження організмів з метою виведення нових сортів та порід, які володіють бажаними для людини якостями. ФОРМИ ШТУЧНОГО ДОБОРУ Несвідомий ( не ставиться мета про виведення породи чи сорту) Свідомий, методичний ( ставиться мета: вивести сорт чи породу) Масовий ( фенотиповий ) Індивідуальний ( генотиповий )

Сучасні методи селекції Штучний мутагенез - процес штучного одержання успадковуваних змін у геномах осіб, які проявляються через зміни у фенотипах....
Слайд № 8

Сучасні методи селекції Штучний мутагенез - процес штучного одержання успадковуваних змін у геномах осіб, які проявляються через зміни у фенотипах. Мутагенез є наслідком пошкодження у молекулах ДНК, пошкоджень хромосом або порушень процесів поділу клітин, що спричиняються чинниками – мутагенами. Поліплоїдія - кратне збільшення числа хромосом в клітинах рослин або тварин. Застосовують для отримання високоврожайних сортів; для подолання безплідності. Біотехноло́гія — використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія — міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. Основними напрямками біотехнології є генна інженерія, клітинна інженерія, ембріональна інженерія, промислова мікробіологія.

Особливості селекції рослин Генетичні основи Основні методи селекції рослин Утворення при розмноженні значної кількості особин Зумовлює використанн...
Слайд № 9

Особливості селекції рослин Генетичні основи Основні методи селекції рослин Утворення при розмноженні значної кількості особин Зумовлює використання масового добору  Наявність статевого розмноження, запилення Можна використовувати неспоріднену гібридизацію дляотриманнягетерозису і споріднену гібридизацію для отримання чистих ліній Наявність вегетативного розмноження Дає змогу широко використовувати гетерозис і зберігати в нащадків сортові ознаки Більшість рослин не мають статевих хромосом Застосовується методполіплоїдизаціїдля подолання стерильності гібридів Для рослин властиві дуже різноманітні мутації Застосовують метод штучного мутагенезу для отримання матеріалу для добору Частини рослин можуть поєднуватися Застосовують метод щеплень для отримання нових корисних властивостей внаслідок взаємодії прищепи і підщепи

Українські селекціонери створили багато нових сортів сільськогосподарських культур. У селекції кукурудзи селекціонери: Б. Соколов, О. Мусійко, В. К...
Слайд № 10

Українські селекціонери створили багато нових сортів сільськогосподарських культур. У селекції кукурудзи селекціонери: Б. Соколов, О. Мусійко, В. Козубенко, П. Оселедець одержали гібриди: Дніпровський 90 Т., Буковинський 3 і З ТВ, Одеський 27 М, Краснодарський 436, Київський 8. Нові сорти озимого ячменю Оріон, Одеський 31, Одеський 46 вивів П. Гаркавий. У реєстрі сортів рослин України з 2000р.занесено:Дев’ятий вал, Луран, Достойний, Сорти соняшника з високим вмістом олії вивів селекціонер В. Пустовійт при співробітництві В. Щербини та Г. Романенка. За останні 30 років у світі та Україні створено високогетерозисні гібриди жита озимого, зокрема Тритікале ( гібрид жита і пшениці). Сучасні високоінтенсивні сорти пшениці дають можливість за сприятливих умов отримувати до 8 т/га зерна. Зокрема сорти: Славна, Ужинок, Жайвір, Сагайдак, Гордовита, створені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України, Селекційно-генетичному інституті НААН України

Особливості селекції тварин Генетичні основа Основні методи селекції тварин При розмноженні потомство нечисленне Застосовується індивідуальний добі...
Слайд № 11

Особливості селекції тварин Генетичні основа Основні методи селекції тварин При розмноженні потомство нечисленне Застосовується індивідуальний добір Тваринам властиве статеве розмноження Застосовують неспоріднену та віддалену гібридизацію для отримання явища гетерозису і нових порід та споріднену гібридизацію для отримання чистих ліній Наявність статей, у яких певні ознаки можуть не проявлятися (наприклад, несучість у півнів), Метод підбору плідників за нащадками для визначення певних ознак у самців Більшість тварин мають статеві хромосоми Не використовується метод поліплоїдизації Для тварин властиве внутрішнє запліднення Використовують метод штучного запліднення для одержання цінних порід у штучних умовах

Досягнення в селекції тварин Біолог Б.Л.Астауров створив поліплоїдні форми шовковичного шовкопряда, в геномі яких є хромосоми двох різних видів. Н....
Слайд № 12

Досягнення в селекції тварин Біолог Б.Л.Астауров створив поліплоїдні форми шовковичного шовкопряда, в геномі яких є хромосоми двох різних видів. Н. С. Батурин і Я.Я.Лусіс провели серію схрещувань дикого барана архара з вівцями-мериносами і отримали нову породу – архаромеринос, що поєднує в собі високі якості вовни тонкорунних овець і відмінну пристосованість до умов високогір’я архара. Від дикого предка свиней – кабана були виведені європейські породи. Вітчизняний селекціонер академік М.Ф.Іванов серією схрещувань в поєднанні з жорстким відбором безпородної української свині і білої англійської отримав нову високопродуктивну породу – біла степова українська свиня. На основі селекції з використанням внутрішньовидових міжпородних, а також міжвидових і навіть міжродових схрещувань з подальшим відбором створені високопродуктивні, породи риби, зокрема, українські породи коропа (А. і. Кузема і ін.). міжродовой гібрид стерляді і білуги - бістер.

Особливості селекції мікроорганізмів Генетичні основи Основні методі селекції мікроорганізмів У багатьох прокаріотів відсутні статеві процеси Гібри...
Слайд № 13

Особливості селекції мікроорганізмів Генетичні основи Основні методі селекції мікроорганізмів У багатьох прокаріотів відсутні статеві процеси Гібридизація не застосовується, використовують методи генетичної та клітинної інженерії більшість мікроорганізмів має гаплоїднийнабір хромосом або кільцеву молекулу ДНК Застосовують штучний мутагенез Високі темпи розмноження Застосовують штучний добір Легко здійснюється горизонтальний перенос генів (між різними видами) Використовують штучне схрещування різних штамів за допомогою вірусів-бактеріофагів

Селекція мікроорганізмів Необхідні властивості мікроорганізмів : висока швидкість росту; використання для життєдіяльності дешевих субстратів; стійк...
Слайд № 14

Селекція мікроорганізмів Необхідні властивості мікроорганізмів : висока швидкість росту; використання для життєдіяльності дешевих субстратів; стійкість до зараження сторонніми мікроорганізмами. Деякі досягнення у селекції : - мікроорганізмам надана властивість продукувати ті сполуки, синтез яких у природних умовах їм ніколи не був притаманний (наприклад, гормони людини і тварин, біологічно активні сполуки).  - створено штам Pseudomonas putida, здатний утилізувати вуглеводні нафти. - експериментальне отримання мутацій відкриває майже необмежені перспективи для створення високопродуктивних штамів.  - в роботі з грибом Penicillium був збільшений вихід антибіотика пеніциліну приблизно в 10 тис. разів порівняно з вихідним диким штамом.

Перевір себе 1. Що таке селекція? 2. Чим порода і сорт відрізняються від виду? 3.Назвіть основні методи селекції. 4. Яка форма штучного добору вико...
Слайд № 15

Перевір себе 1. Що таке селекція? 2. Чим порода і сорт відрізняються від виду? 3.Назвіть основні методи селекції. 4. Яка форма штучного добору використовується при виведенні нових порід тварин? 5. Чим аутбридинг відрізняється від інбридингу? 6. Яке значення у селекції мікроорганізмів має штучний мутагенез? 7. Які науки є теоретичною базою для селекції?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.