Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Гостра травма та посттравматичні стресові розлади: особливості роботи з дітьми
»
Взяти участь Всі події

Презентація на тему : "Рух тіла під дією кількох сил в горизонтальному напрямку"

Фізика

Для кого: 9 Клас

30.03.2021

1855

179

0

Опис документу:
В презентації хотілося показати саме основне при вивчені теми.Повторити поняття сил ще з 7 класу.Багато матеріалу важко зрозуміти ,але мая презентація візьме основи та відкриє складніший матеріал. Буде цікавий як для дітей так і для вчителів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Рух тіла під дією кількох сил Підготувала вчитель фізики Кожокарь Оксана Вікторівна
Слайд № 1

Рух тіла під дією кількох сил Підготувала вчитель фізики Кожокарь Оксана Вікторівна

Взаємодії та сили
Слайд № 2

Взаємодії та сили

Тест «Так – Ні» 1.Сила – це векторна величина, що характеризує механічну дію даного тіла на інше і є мірою цієї взаємодії. ( Так ) 2.Сила – це скал...
Слайд № 3

Тест «Так – Ні» 1.Сила – це векторна величина, що характеризує механічну дію даного тіла на інше і є мірою цієї взаємодії. ( Так ) 2.Сила – це скалярна величина. ( Ні ) 3.Сила характеризується точкою прикладання, модулем, напрямком. ( Так ) 4.Модуль сили – це її числове значення. ( Так ) 5.Одиниця сили в СІ – кН. ( Ні ) 6.Для опису механічних явищ необхідно дуже багато сил. ( Ні ) 7.В механіці розрізняють три види сил. ( Так ) 8.Сили вимірюють динамометром. ( Так ) 9.Рівнодійна сила дорівнює алгебраїчній сумі сил, які діють на тіло.( Ні )

СИЛИ маса, кг Вага тіла Р = mg прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2 Сила пружності Сила тертя ковзання видовження, м Fпруж = kx жорсткість, Н...
Слайд № 4

СИЛИ маса, кг Вага тіла Р = mg прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2 Сила пружності Сила тертя ковзання видовження, м Fпруж = kx жорсткість, Н/м Сила реакції опори, Н Fтер = µN Коефіцієнт тертя ковзання Сила тяжіння Fтяж = mg маса, кг прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2

Фізичний диктант 1) Записати якими літерами позначаються наступні фізичні величини: В-1 В-2 1) маса 1) сила 2) прискорення 2) час 3) швидкість 3) п...
Слайд № 5

Фізичний диктант 1) Записати якими літерами позначаються наступні фізичні величини: В-1 В-2 1) маса 1) сила 2) прискорення 2) час 3) швидкість 3) прискорення вільного падіння 4) сила тяжіння 4) сила тертя 5) коефіцієнт тертя 5) сила реакції опори 2) Записати в яких одиницях вимірюються наступні фізичні величини: 1) швидкість 1) час 2) маса 2) сила 3) прискорення 3) переміщення 3) Записати формули: 1) другого закону Ньютона 1) сили тяжіння 2) сили пружності 2) сили тертя

Напрямок сил
Слайд № 6

Напрямок сил

Задача про ріпку Сили можна додавати
Слайд № 7

Задача про ріпку Сили можна додавати

Другий закон Ньютона Другий закон Ньютона: Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне м...
Слайд № 8

Другий закон Ньютона Другий закон Ньютона: Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

Розвязування задач Рух тіла під дією декількох сил. (горизонтальна площина) Тіло рухається по горизонтальній дорозі. На тіло діють чотири сили: сил...
Слайд № 9

Розвязування задач Рух тіла під дією декількох сил. (горизонтальна площина) Тіло рухається по горизонтальній дорозі. На тіло діють чотири сили: сила тяжіння- напрямлена вниз, сила нормальної реакції опори-напрямлена перпендикулярно до площини, сила тертя-напрямлена вздовж площини у бік, протилежний руху тіла сила тяги (сила натягу мотузки або сила пружності). Тіло рухається з прискоренням а. апрмку (тяги)

Проекції вектора сили на осі координат
Слайд № 10

Проекції вектора сили на осі координат

Рух під дією декількох сил по горизонтальній площині.   1.Якщо напрям сили збігається з напрямом осі ОХ, то проекція сили на вісь знаходиться … А …...
Слайд № 11

Рух під дією декількох сил по горизонтальній площині.   1.Якщо напрям сили збігається з напрямом осі ОХ, то проекція сили на вісь знаходиться … А … Fx = F. Б … Fx = – F.В … Fx = F.cos α.Г … Fx = F.sin α. Д … Fx = 0.   2. Якщо напрям сили протилежний з напрямом осі ОХ, то проекція сили на вісь знаходиться … А … Fx = F. Б … Fx = – F.В … Fx = F.cos α.Г … Fx = F.sin α.Д … Fx = 0   3. Якщо напрям сили перпендикулярний осі ОХ, то проекція сили на вісь знаходиться … А … Fx = F. Б … Fx = – F.В … Fx = F.cos α.Г … Fx = F.sin α.Д … Fx = 0   4. Якщо напрям сили з напрямом осі ОY утворює кут α, то проекція сили на вісь знаходиться … А … Fy = F. Б … Fy = – F. В… Fy = F.cos α.Г … Fy = F.sin α.Д … Fy = 0.  

5. Під час руху тіла по горизонтальній площині праворуч сила реакції опору напрямлена … А … перпендикулярно до горизонтальної площини. Б … паралель...
Слайд № 12

5. Під час руху тіла по горизонтальній площині праворуч сила реакції опору напрямлена … А … перпендикулярно до горизонтальної площини. Б … паралельно горизонтальній площині по напряму руху. В … паралельно горизонтальній площині проти напряму руху. Г … вертикально вниз.  6. Під час руху тіла по горизонтальній площині праворуч сила тяжіння напрямлена А … Вертикально вгору. Б … паралельно похилій площині по напряму руху. В … паралельно похилій площині проти напряму руху. Г … вертикально вниз. 7. Під час руху тіла по горизонтальній площині праворуч сила тертя напрямлена А … перпендикулярно до горизонтальної площини. Б … паралельно горизонтальній площині по напряму руху. В … паралельно горизонтальній площині проти напряму руху. Г … вертикально вниз.

8. Тіло, яке стоїть на горизонтальній площині, намагаються зрушити з місця праворуч. Сила тертя напрямлена … А … перпендикулярно до поверхні горизо...
Слайд № 13

8. Тіло, яке стоїть на горизонтальній площині, намагаються зрушити з місця праворуч. Сила тертя напрямлена … А … перпендикулярно до поверхні горизонтальної площини. Б … паралельно поверхні горизонтальної площини по напряму прикладеної сили. В … паралельно поверхні горизонтальної площини проти напряму прикладеної сили. Г Тіло не рухається, отже сила тертя не діє. 9.Водій шкільного автобус перед зупинкою біля школи вимкнув двигун. Яка сила спричинила зупинку автобуса? А. Сила тяги.Б. Сила тяжіння. В. Сила реакції опори. Г. Сила тертя.  10. Тіло рухається прямолінійно і рівномірно, якщо... А. … рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Б. … на тіло діє стала за значенням сила. В. … на тіло діє сила ,що рівномірно збільшується від нуля. Г. … на тіло діє сила, що рівномірно зменшується до нуля.

Алгоритм розв’язування задач динаміки. Визначити характер і напрям руху тіла; встановити, з якими тілами взаємодіє тіло. Зробити рисунок, показати ...
Слайд № 14

Алгоритм розв’язування задач динаміки. Визначити характер і напрям руху тіла; встановити, з якими тілами взаємодіє тіло. Зробити рисунок, показати всі сили, що діють на тіло. Обрати тіло відліку і зв’язати з ним систему координат. Записати у векторній формі рівняння другого закону Ньютона для кожного з тіл. Спроектувати на координатній осі сили, прискорення, швидкості. Записати рівняння другого закону Ньютона в проекціях на координатні осі, врахувавши знаки проекцій векторів. Якщо в одержаному рівнянні (рівняннях) кількість невідомих величин дорівнює кількості рівнянь, то задача може бути розв’язана. Інакше треба записати додаткові рівняння або кінематичні формули, виходячи з умови задачі. Розв’язати рівняння (систему рівнянь) одним з відомих методів, одержавши остаточну розрахункову формулу. Визначити числові значення невідомих величин, оцінити їх вірогідність; виконати дії над одиницями вимірювання. Проаналізувати отриману відповідь.

що приховують ?
Слайд № 15

що приховують ?

Слайд № 16

Щоб пересунути по підлозі скриню масою 15 кг, до неї потрібно прикласти горизонтальну силу 60 Н. Знайдіть коефіцієнт тертя між скринею та підлогою
Слайд № 17

Щоб пересунути по підлозі скриню масою 15 кг, до неї потрібно прикласти горизонтальну силу 60 Н. Знайдіть коефіцієнт тертя між скринею та підлогою

Задача 1. Автомобіль масою m=2т рухається рівномірно по горизонтальній дорозі. Визначити силу тяги автомобіля, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює ...
Слайд № 18

Задача 1. Автомобіль масою m=2т рухається рівномірно по горизонтальній дорозі. Визначити силу тяги автомобіля, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює k = 0,02. Запишемо скорочену умову задачі: Дано: m= 2т m - маса автомобіля, k = 0, 02 k - коефіцієнт опору руху, g = 9, 8 м/с F - силу тяги автомобіля, F - ? g - Прискорення вільного падіння. 2. Вияснимо, які сили діють на автомобіль з боку інших тіл: - mg – сила тяжіння, направлена вниз; - F - сила реакції опори, направлена вертикально вверх; - F - силу тяги, направлена вправо; - F - сила опору, яка направлена вліво. Намалюємо малюнок та вкажемо всі сили: 

Так як автомобіль рухається рівномірно і прямолінійно, то векторна сума всіх сил, що прикладені до автомобіля з боку інших тіл дорівнює 0. Запишемо...
Слайд № 19

Так як автомобіль рухається рівномірно і прямолінійно, то векторна сума всіх сил, що прикладені до автомобіля з боку інших тіл дорівнює 0. Запишемо перший закон Ньютона у векторній формі: → → → → F тяги + F опору + mg + F N = 0. 5. Зв’яжемо з тілом систему координат ОX: 6. Спроектуємо всі сили на цю вісь; Сили F опору та mg перпендикулярні до осі ОX, тому їх проекції дорівнюють 0. 7. Запишемо вираз в скалярному вигляді: F тяги - F опору = 0. 8. Розв’яжемо рівняння, використовуючи раніше набуті знання:  Так, як F опору = kF тиску , а F тиску = F N , тому F тяги = k FN ; отже F тяги = k FN . Знаючи, що F N= mg, маємо вираз для розрахунку сили тяги: F тяги = k mg. 9.Переведемо величини в систему СІ: 2т = 2000кг. 10. Підставимо числа у вираз для F та обчислимо: : F тяги = k mg. F = 0, 02 * 2000 *9, 8 =392 Н. Відповідь: F =392 Н

Вирішіть аналогічну Задача №1 Автомобіль масою 2 т рухається рівномірно прямолінійно по горизонтальній ділянці дороги. Знайти силу тяги автомобіля,...
Слайд № 20

Вирішіть аналогічну Задача №1 Автомобіль масою 2 т рухається рівномірно прямолінійно по горизонтальній ділянці дороги. Знайти силу тяги автомобіля, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,02. Відповідь: F = 400 H . Задача №2. Автобус, маса якого дорівнює 15 тон, рушає з місця з прискоренням 0,7 м/c2. Визначити силу тяги, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,03. Відповідь: F = 15000 Н Задача 3Автомобіль масою 1,2 т, який рухався по горизонтальній ділянці дороги рівномірно і прямолінійно, почав гальмувати. Визначити з яким прискоренням рухався автомобіль до повної зупинки, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,8?

Задача з гдз Дерев’яний брусок рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею, прикла- даючи силу 1 Н. Визначте коефіцієнт тертя ковзання, якщо маса б...
Слайд № 21

Задача з гдз Дерев’яний брусок рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею, прикла- даючи силу 1 Н. Визначте коефіцієнт тертя ковзання, якщо маса бруска дорівнює 200 г.

Задача 1. Тіло масою 20 кг тягнуть по горизонтальній поверхні за мотузку, прикладаючи при цьому силу 80 Н, напрямлену під кутом 30 до горизонту. Пр...
Слайд № 22

Задача 1. Тіло масою 20 кг тягнуть по горизонтальній поверхні за мотузку, прикладаючи при цьому силу 80 Н, напрямлену під кутом 30 до горизонту. Прискорення тіла 3 м/с. Визначте коефіцієнт тертя між тілом і поверхнею. Тіло рухається вгору (рівномірний рух): Тіло рухається вниз (рівнозмінний рух):

Задача №2. Сани масою 120 кг з’їжджають з гори завдовжки 20 м, нахиленої під кутом 300 до горизонту. Коли і з якою швидкістю вони досягнуть підніжж...
Слайд № 23

Задача №2. Сани масою 120 кг з’їжджають з гори завдовжки 20 м, нахиленої під кутом 300 до горизонту. Коли і з якою швидкістю вони досягнуть підніжжя гори, якщо коефіцієнт тертя 0,02?

САМООЦІНКА Я все зрозумів. Я сьогодні на уроці відкрив для себе багато нового. У мене залишилися нез'ясовані запитання. Я нічого не зрозумів
Слайд № 24

САМООЦІНКА Я все зрозумів. Я сьогодні на уроці відкрив для себе багато нового. У мене залишилися нез'ясовані запитання. Я нічого не зрозумів

Слайд № 25

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.