Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Презентація на тему "Правова охорона і захист лісів"

Екологія

Для кого: Дорослі

27.08.2021

196

2

0

Опис документу:
Ліс, як зазначено у ст. З Лісового кодексу України, - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компо­нентів, що у своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і навколишнє середовище. Ліси є національним багатством України і за своїм при­значенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігіенічні, оздоровчі, рекреацій­ні), естетичні та інші функції.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Презентація на тему: «Правова охорона і захист лісів» Автор: викладач кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»» Філіпова Н.А.
Слайд № 1

Презентація на тему: «Правова охорона і захист лісів» Автор: викладач кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»» Філіпова Н.А.

Ліс, як зазначено у ст. З Лісового кодексу України, - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізм...
Слайд № 2

Ліс, як зазначено у ст. З Лісового кодексу України, - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компо­нентів, що у своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і навколишнє середовище. Ліси є національним багатством України і за своїм при­значенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігіенічні, оздоровчі, рекреацій­ні), естетичні та інші функції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному обліку та охороні. Ліс захищає річки, ставки й інші водойми від обміління, а їх береги від руйнування.

Ліси мають величезне господарське значення. Зокрема, дуже широко використовується деревина в промисловості. З неї виготовляються будівельні матеріа...
Слайд № 3

Ліси мають величезне господарське значення. Зокрема, дуже широко використовується деревина в промисловості. З неї виготовляються будівельні матеріали, меблі, папір, ліку­вальні препарати.. Лісам належить велика роль у розвитку сільського госпо­дарства. Вони захищають поля від суховіїв, піщаних та чорних бур, поліпшують водний режим полів, підвищують урожайність сільськогосподарських культур.

Ліси України за екологічним і господарським значенням поділяються на 2 групи. До першої групи належать ліси, що виконують переважно природоохоронні...
Слайд № 4

Ліси України за екологічним і господарським значенням поділяються на 2 групи. До першої групи належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції:

До першої групи належать також ліси на територіях при­родно-заповідного фонду (заповідники, національні природні парки, пам'ятники природи, заповід...
Слайд № 5

До першої групи належать також ліси на територіях при­родно-заповідного фонду (заповідники, національні природні парки, пам'ятники природи, заповідні урочища, регіональні ландшафтні парки, ліси, що мають наукове або історичне зна­чення). До другої групи належать ліси, що поряд з екологічним мають експлуатаційне значення, і для збереження захисних функцій, безперервності та невиснажливості використання яких встановлюється режим обмеженого лісокористування.

У лісах першої та другої груп можуть бути виділені захисні земельні ділянки лісового фонду з режимом обмеженого лі­сокористування. Поділ лісів на г...
Слайд № 6

У лісах першої та другої груп можуть бути виділені захисні земельні ділянки лісового фонду з режимом обмеженого лі­сокористування. Поділ лісів на групи та віднесення до категорій захище­ності, переведення лісів з однієї групи до іншої, а також ви­ділення особливо захищених земельних ділянок лісового фон­ду проводиться залежно від народногосподарського призначення лісів, їх місця розташування та функцій, які вони вико­нують.

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкоджен...
Слайд № 7

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Тому власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і...
Слайд № 8

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їхньої локалізації і ліквідації. Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи виконавчої влади з питань лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до чинного лісового законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень можуть установлювати заборону або обмеження на відвідування лі...
Слайд № 9

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень можуть установлювати заборону або обмеження на відвідування лісів населенням, а також проведення певних видів робіт на окремих лісових ділянках на період пожежної небезпеки та під час проведення заходів боротьби зі шкідниками.

Наведемо приклади організації органами виконавчої влади заходів щодо: охорони хвойних лісів від незаконних рубок у передноворічний період; збережен...
Слайд № 10

Наведемо приклади організації органами виконавчої влади заходів щодо: охорони хвойних лісів від незаконних рубок у передноворічний період; збереження та відтворення лісів; поліпшення санітарного стану лісових насаджень уздовж доріг; охорони захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, забезпечення населення, організацій і підприємств області дровами паливними.

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
Слайд № 11

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

Метою діяльності Держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажл...
Слайд № 12

Метою діяльності Держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів, включаючи об'єкти тваринного світу в лісах.

Основними завданнями Держлісоохорони є:
Слайд № 13

Основними завданнями Держлісоохорони є:

Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, централ...
Слайд № 14

Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їхніми об'єднаннями.

Посадові особи Держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право: безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядк...
Слайд № 15

Посадові особи Держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право: безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб; перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами; проводити перевірки додержання лісокористувачами та власниками лісів вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства; складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу; зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, встановленому законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, написом та емблемою;

- доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановл...
Слайд № 16

- доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановлення особи на місці вчинення правопорушення для складення протоколу про адміністративне правопорушення; - вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи, добуті деревину та інші продукти лісу, знаряддя їхнього добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення; - надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності; - проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; - викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства; - безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять діяльність, пов'язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їхнього використання;

- визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу; - анульовувати дозволи...
Слайд № 17

- визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу; - анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства; - приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності; - звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився; - вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки; - видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їхніх повноважень.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Слайд № 18

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.