Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Презентація на тему "Національна безпека України"

Основи здоров'я

Для кого: 9 Клас

01.09.2021

693

65

0

Опис документу:
Також є матеріали написані в ворді до кожної презентації. Якщо є така потреба, то звертайтесь, буду висилати на почту. Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров’я для людини; навчати школярів спостерігати за показниками свого здоров’я і розвитку, вимірювати пульс; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Навчальні питання: 1. Система світової колективної безпеки. 2. Поняття національної безпеки Держави. Система на...
Слайд № 1

ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Навчальні питання: 1. Система світової колективної безпеки. 2. Поняття національної безпеки Держави. Система національної безпеки України. 3. Сектор безпеки і оборони. 4. Національні інтереси Україні та загрози національної безпеці. 5. Воєнна Доктрина України.

Система світової колективної безпеки. Світова (міжнародна) безпека - такий стан міжнародних відносин, за якого створюються умови, необхідні для існ...
Слайд № 2

Система світової колективної безпеки. Світова (міжнародна) безпека - такий стан міжнародних відносин, за якого створюються умови, необхідні для існування та функціонування держав, забезпечення їхнього повного суверенітету, політичної та економічної незалежності, рівноправних відносин з іншими країнами. Тобто світова безпека - це стан міжнародних відносин, за якого їх суб'єктам (державам) не загрожує небезпека війни або інше посягання ззовні на суве­ренне існування і незалежний розвиток. Система колективної безпеки - це сукупність міждержавних організацій, міжнародних договорів та угод, колективних органів і сил, створена зусиллями кількох держав або всієї світової спільноти для запобігання різного роду загрозам (економічним, військовим, екологічним та ін.) існуванню і розвитку людської цивілізації на регіональному або глобальному рівні або нейтралізації їх.

Система світової колективної безпеки. У міжнародному праві розрізняють два види системи колективної безпеки: універсальну та регіональні. Універсал...
Слайд № 3

Система світової колективної безпеки. У міжнародному праві розрізняють два види системи колективної безпеки: універсальну та регіональні. Універсальна система колективної безпеки заснована на нормах Статуту ООН і передбачає дії держав-членів ООН відповідно до рішень цієї організації. Система колективних заходів, закріплена в Статуті ООН, охоплює: заходи щодо заборони погрози силою або її застосування у відносинах між державами; заходи мирного розв'язання міжнародних суперечок; заходи роззброєння; заходи з використання регіональних організацій безпеки; тимчасові заходи з припинення порушень миру; примусові заходи безпеки без застосування збройних сил; примусові заходи безпеки із застосуванням збройних сил. Регіональні системи колективної безпеки представлені угодами та організаціями, які забезпечують безпеку на окремих континентах та в регіонах. Можливість створення та діяльності цих систем закріплена в розділі VIII Статуту ООН «Регіональні угоди».

Поняття національної безпеки Держави. Система національної безпеки України. Національна безпека України - це захищеність державного суверенітету, т...
Слайд № 4

Поняття національної безпеки Держави. Система національної безпеки України. Національна безпека України - це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. Закон України «Про національну безпеку України» визначає, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист інтересів та цінностей таких суб'єктів та утворень: людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; суспільства - його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого роз­витку; держави - її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; території, навколишнього природного середовища - від надзвичайних ситуацій.

Реалізує політику захисту національних інтересів сектор безпеки і оборони (СБО). До його складу входять: органи державної влади; Збройні Сили Украї...
Слайд № 5

Реалізує політику захисту національних інтересів сектор безпеки і оборони (СБО). До його складу входять: органи державної влади; Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування; правоохоронні та розвідувальні органи; державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями; сили цивільного захисту; оборонно - промисловий комплекс України; громадяни та громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України. Не важко помітити, що громадяни України одночасно входять до складу СБО та є тими суб'єктами, інтереси та найважливіші цінності яких підлягають захисту. Правовою основою забезпечення національної безпеки громадянами нашої держави є Конституція України та закони України. У ч. 1 ст. 17 Конституції України проголошується, що захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Крім цього у Конституції України закріплено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Система національної безпеки України (СНБУ) - сукупність окремих відносно самостійних і взаємопов'язаних та відокремлених елементів, що утворюють певну цілісність, яка забезпечує розвиток та захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

У центрі системи національної безпеки України - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави.
Слайд № 6

У центрі системи національної безпеки України - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави.

Сектор безпеки і оборони Для захисту національних інтересів України від наявних та потенційних загроз функціонує СБО. СБО - система органів державн...
Слайд № 7

Сектор безпеки і оборони Для захисту національних інтересів України від наявних та потенційних загроз функціонує СБО. СБО - система органів державної влади, Збройних Сил України, інших утворених від­повідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і відповідно до Конституції та законів України за функціональним призначенням спрямована на захист національних інтересів України від загроз, а також громадяни та громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України. СБО України, таким чином, складається з чотирьох взаємопов'язаних складових: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; громадяни та громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки.

Сектор безпеки і оборони Сили безпеки - правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями...
Слайд № 8

Сектор безпеки і оборони Сили безпеки - правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України. Сили оборони - Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави. До складу СБО входять: Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної військово-промислової політики та реалізує її. Інші державні органи та органи місцевого самоврядування здійснюють свої функції із забезпечення національної безпеки у взаємодії з органами, які входять до СБО.

Сектор безпеки і оборони Очолює СБО Президент України. Він здійснює керівництво у сферах національної безпеки і оборони відповідно до Конституції У...
Слайд № 9

Сектор безпеки і оборони Очолює СБО Президент України. Він здійснює керівництво у сферах національної безпеки і оборони відповідно до Конституції України, а координацію у цих сферах здійснює Рада національної безпеки і оборони України (РНБО). СБО підлягає демократичному цивільному контролю. Демократичний цивільний контроль (ДЦК) - комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості орга­нів СБО та інших органів, діяльність яких пов'язана з обмеженням у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й виконанню покладе­них на них функцій, зміцненню національної безпеки України. Система ДЦК складається з контролю, що здійснюється: Президентом України; Верховною Радою України; РНБО; Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; судами; Громадськістю. Громадяни України беруть участь у здійсненні ДЦК через громадські об'єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання» та іншими законами України. Сфера громадського контролю може бути обмежена виключно Законом України «Про державну таємницю».

Сектор безпеки і оборони Предметом ДЦК є: дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності органів СБО, недопущення їх використання для ...
Слайд № 10

Сектор безпеки і оборони Предметом ДЦК є: дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності органів СБО, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина; зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів у сферах національної безпеки і оборони; стан правопорядку в органах СБО, їх укомплектованість, оснащеність сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою, забезпеченість необхідними запасами матеріальних засобів та готовність до виконання завдань за призначенням у мирний час та в особливий період; ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, органами СБО. З метою систематичного інформування суспільства про діяльність СБО періодично, але не рідше ніж раз на три роки, органами СБО видаються «Білі книги» або інші аналітичні документи (огляди, національні доповіді тощо).

Національні інтереси Україні та загрози національної безпеці. У найбільш загальному вигляді національний інтерес - це вираження сукупних потреб сус...
Слайд № 11

Національні інтереси Україні та загрози національної безпеці. У найбільш загальному вигляді національний інтерес - це вираження сукупних потреб суспільства відповідної держави на конкретному етапі її розвитку. Національні інтереси нетотожні інтересам націй, оскільки перші об'єднують інтереси всіх людей, що проживають у певній державі, незалежно від національної належності, а другі - лише інтереси окремої нації. Означення поняття «національні інтереси України» наведене в Законі України «Про національну безпеку України». Національні інтереси України - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демо­кратичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян. За ступенем важливості національні інтереси науковці поділяють на: 1. Життєво важливі національні інтереси (у Законі України «Про національну безпеку України» вони також називаються фундаментальними національними інтересами) - це такі національні інтереси, які пов'язані з виживанням і безпекою нації, захистом території України і території союзників, важливих елементів інфраструктури, забезпеченням безпеки громадян та їхнього економічного добробуту.

Національні інтереси Україні та загрози національної безпеці. До життєво важливих (фундаментальних) національних інтересів України належать: Держав...
Слайд № 12

Національні інтереси Україні та загрози національної безпеці. До життєво важливих (фундаментальних) національних інтересів України належать: Державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; Сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; Інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами. Важливі національні інтереси - такі національні інтереси, які не пов'язані з виживанням України, але які впливають на добробут країни і міжнародну обстановку. Інші національні інтереси - такі національні інтереси, яким можуть загрожувати стихійні лиха, великі виробничі катастрофи, порушення прав людини.

Воєнна Доктрина України. Воєнна доктрина України є системою поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принци...
Слайд № 13

Воєнна Доктрина України. Воєнна доктрина України є системою поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів. Доктринальні питання в Україні знаходять своє відображення в різних документах: Конституції України, Законах України («Про національну безпеку України», «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу»), Стратегії національної безпеки України, міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У нашій державі в систематизованому вигляді чинні доктринальні погляди викладені в документі «Воєнна доктрина України», схваленому рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р., яке затверджене Указом Президента України від 24.09.2015 р. №555/2015.

Воєнна Доктрина України. Зокрема, у Воєнній доктрині України: Російська Федерація визначається воєнним противником України; Визначаються умови звіл...
Слайд № 14

Воєнна Доктрина України. Зокрема, у Воєнній доктрині України: Російська Федерація визначається воєнним противником України; Визначаються умови звільнення тимчасово окупованих територій України; Констатується висока ймовірність великомасштабного застосування проти України воєнної сили; Підтверджується відмова від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію; Враховується збільшення ролі інформаційно-психологічних операцій; Наголошується на потребі вдосконалення системи мобілізаційної підготовки й мобілізації та суттєвого збільшення кількості професійних військових у Збройних Силах Укра­їни та в інших військових формуваннях; Формулюються заходи з підготовки держави до оборони, необхідні для відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності, а також завдання розвитку оборон­ного та безпекового потенціалу України; Указується, що застосування Україною воєнної сили та реалізація заходів цивільного захисту здійснюватимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. У Воєнній доктрині України особливо наголошується на необхідності протистояння новим методам ведення воєнних конфліктів. Це так звані гібридні війни, інформаційні та дезінформаційні кампанії, економічні війни, психологічні кампанії тощо. У сучасному глобалізованому світі ці загрози можуть бути навіть важливішими, ніж пряме військове втручання.

Воєнна Доктрина України. З урахуванням характеру загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у Воєнній доктрині, зокр...
Слайд № 15

Воєнна Доктрина України. З урахуванням характеру загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у Воєнній доктрині, зокрема, визначаються: відновлення престижу військової служби; збереження змішаного принципу комплектування Збройних Сил України та інших вій­ськових формувань. Тобто громадяни України вступають на військову службу за призовом та в добровільному порядку (за контрактом); дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до участі в бойових діях. Закон України «Про національну безпеку» встановлює, що Воєнна доктрина України з часом буде замінена іншим документом під назвою «Стратегія воєнної безпеки України». Документи, у яких викладено доктринальні погляди, у різних країнах називаються неоднаково. Наприклад, у Німеччині - «Біла книга», у Сполучених Штатах Америки - «Стратегія національної безпеки», у співдружності країн-членів НАТО - «Стратегічна концепція НАТО», у Китайській Народній Республіці - «Оборонна доктрина», у Японії - «Основний курс у галузі оборони».

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ - НЕОБХІДНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ МОГУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ч. 2 та 3 ст...
Слайд № 16

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ - НЕОБХІДНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ МОГУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ч. 2 та 3 ст. 17 Конституції України проголошено, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності покладаються на Збройні Сили України, а забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України є обов'язком відповідних військових формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Завдання та функції Збройних Сил України та інших військових формувань визначені у відповідних Законах України: «Про Збройні Сили України», «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну гвардію України». З огляду на велику важливість завдань та функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, окреслених зазначеними законами, очевидно, що їх розвиток та зміцнення є необхідною умовою забезпечення могутності української держави. Указом Президента України від 22.03.2017 р. № 73/2017 затверджено Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (текст таємний).

Вона містить п'ять стратегічних цілей: Розвиток системи управління Збройних Сил України. Удосконалення системи оборонного планування, запровадження...
Слайд № 17

Вона містить п'ять стратегічних цілей: Розвиток системи управління Збройних Сил України. Удосконалення системи оборонного планування, запровадження у Збройних Силах прозорого та ефективного управління ресурсами. Набуття спроможностей виконувати завдання щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Створення єдиної системи логістики та вдосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил. Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України. Крім цього, питанням розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань присвячена Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. Основною метою реформування та розвитку сектору безпеки й оборони визначено формування та підтримання спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реагування на весь спектр загрози національній безпеці України, раціонально використовуючи наявні в держави можливості та ресурси. Реформування сектору безпеки та оборони передбачає реалізацію комплексу завдань, які полягають, зокрема, у запровадженні принципів і стандартів держав-членів ЄС та НАТО; дотриманні принципів верховенства права, патріотизму, компетентності та департизації; підвищенні рівня координації та взаємодії; створенні національної системи кібербезпеки; зміцненні взаємодії з партнерськими спецслужбами держав-членів НАТО, зокрема вжитті конкретних заходів взаємної довіри та ін.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ 1.Що входить до системи колективної безпеки? Які її функції? 2.Що слід розуміти під поняття...
Слайд № 18

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ 1.Що входить до системи колективної безпеки? Які її функції? 2.Що слід розуміти під поняттям «національна безпека України»? 3.Що таке система національної безпеки України?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.