Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Презентація на тему: "Малий бізнес як система економічних стосунків"

Економіка

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас

23.06.2019

1325

16

0

Опис документу:
Презентація на тему: "Малий бізнес як система економічних стосунків" за статею О.О.Нікітіної та А.П.Неживенко. У статті проаналізовано підходи до поняття "малого бізнесу", розглянуто головні умови успішної трансформації адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову. У даній презентації виокремлено порівняльні характеристики малого і великого бізнесу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Нікітіна Олена Олегівна та ст. викладач, А.П. Неживенко м. Вінниця ДОПОВІДЬ Малий бізнес як система економічних стосунків
Слайд № 1

Нікітіна Олена Олегівна та ст. викладач, А.П. Неживенко м. Вінниця ДОПОВІДЬ Малий бізнес як система економічних стосунків

Постановка проблеми. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економік...
Слайд № 2

Постановка проблеми. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. Актуальність дослідження. Інтеграція України у світову спільноту вимагає кардинально нового погляду на роль малого бізнесу у розв’язанні проблем підвищення добробуту людей.Сьогодні зростає актуальність дослідження проблем становлення, розвитку і підтримки малого бізнесу.

Дефініція Підприємництво у розумінні науковців Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Підприємництво – це система функціонування підприємства, ос...
Слайд № 3

Дефініція Підприємництво у розумінні науковців Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Підприємництво – це система функціонування підприємства, основу якої становлять демократичні форми його економічної діяльності, забезпечення його права ініціативи у виборі сфери, форм, методів господарювання, економічної, організаційної й технічної творчості й новаторства Воротіна Л.І., Воротін В.Е., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по проведенню продукції, виконанню робіт, наданню послуг і заняттю торгівлею з метою одержання прибутку - принцип раціонального сполучення колективних та індивідуальних форм і способів навчальної роботи. Ковальчук В.М. Підприємництво – особливий новаторський стиль економічної поведінки, в основі якого лежить постійний пошук нових виробничих можливостей і ресурсів. Варналій З.С. Підприємництво – ініціативна, самостійна, інноваційна, систематична діяльність по проведенню продукції, виконанню робіт, наданню послуг, яка відбувається на власний ризик і під особисту майнову відповідальність із метою одержання підприємницького доходу. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Підприємництво – самостійне організаційно-господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових товарів або старих новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту з метою одержання прибутків і самореалізації власної мети. Підприємницька діяльність – праця індивіда, заснований на розвитку особистісних факторів, спрямований на досягнення найкращого результату в господарській діяльності, на одержання додаткового продукту

Слайд № 4

Таблиця 1.1 Параметри розмежування підприємств в країнах ЄС [1 с. 10] Категорія підприємста Критерії, що діяли в ЄС в 1998-2006гг. Критерії, що дію...
Слайд № 5

Таблиця 1.1 Параметри розмежування підприємств в країнах ЄС [1 с. 10] Категорія підприємста Критерії, що діяли в ЄС в 1998-2006гг. Критерії, що діють в ЄС з 2007г. К-ть працюючих (чол.) Річний обсяг реалізації (млн. євро) Валюта балансу (млн. євро) К-ть працюючих (чол.) Річний обсяг реалізації (млн. євро) Валюта балансу (млн. євро) Мікро-підприємста Малі підприємста Середні підприємста Великі підприємста 0-9 0-49 0-249 250 і більш без обмежень 0-7 0-40 більш 40 без обмежень 0-5 0-27 більш 27 0-9 0-49 0-249 250 і більш 2 0-10 0-50 більш 50 2 0-10 0-43 більш 43

Проблемні області і використання формального/неформального підходу до визначення малого і середнього підприємства Проблемні області Формальний підх...
Слайд № 6

Проблемні області і використання формального/неформального підходу до визначення малого і середнього підприємства Проблемні області Формальний підхід Неформальний підхід Статистичні спостереження х х х х х х х х 2) Розробка державних програм підтримки малих підприємств 3) Оподатковування

Порівняльні характеристики малого і великого бізнесу ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС МАЛИЙ БІЗНЕС УПРАВЛІННЯ Менеджер, що володіє професійними знаннями по управлінн...
Слайд № 7

Порівняльні характеристики малого і великого бізнесу ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС МАЛИЙ БІЗНЕС УПРАВЛІННЯ Менеджер, що володіє професійними знаннями по управлінню підприємством Підприємець-власник, що не має достатніх професійних знань по управлінню підприємством Переважання планування, незначна роль імпровізації Значна роль імпровізації, роль планування не є такою, що веде вперед Віддаленість керівника від безпосереднього процесу виробництва Безпосередня участь керівника в процесі, відсутність громіздких управлінських структур Контакти, пов'язані з управлінням і контролем формалізовані і знеособлені Управління і контроль в прямому особовому контакті Управління і контроль в прямому особовому контакті Виробництво капіталомістке з переважанням спеціалізованого обладнання Виробництво трудомістке з переважанням універсального обладнання Значне зниження витрат при збільшенні кількості вироблюваної продукції Незначне зниження витрат при збільшенні кількості вироблюваної продукції Стійкі позиції на закупівельному ринку Слабкі позиції на закупівельному ринку Задоволення широкомасштабного попиту в межах просторовий і наочно обширного ринку збуту Гнучкість в задоволенні індивідуалізованого попиту в межах просторовий і наочно обмеженого ринку збуту

Порівняльні характеристики малого і великого бізнесу продовження ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС МАЛИЙ БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Комплексна організаційна струк...
Слайд № 8

Порівняльні характеристики малого і великого бізнесу продовження ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС МАЛИЙ БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Комплексна організаційна структура з низькою мірою гнучкості Гнучка однолінійна структура, орієнтована на підприємця Розподіл праці Поєднання функцій Слабкі особові зв'язки Сильні особові зв'язки Значна міра формалізації Низька міра формалізації ПЕРСОНАЛ Велика кількість працівників Мала чисельність зайнятих Значна доля співробітників з вищою освітою Невисока доля працівників з вищою освітою Спеціалізація співробітників Переважання працівників з широкими професійними знаннями Слабка задоволеність своєю працею Висока ступінь задоволення своєю працею

Порівняльні характеристики малого і великого бізнесу ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС МАЛИЙ БІЗНЕС ІНВЕСТИЦІЇ І ФІНАНСУВАННЯ Широке коло власників Переважає одиночне...
Слайд № 9

Порівняльні характеристики малого і великого бізнесу ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС МАЛИЙ БІЗНЕС ІНВЕСТИЦІЇ І ФІНАНСУВАННЯ Широке коло власників Переважає одиночне або родинне володіння Широкі можливості фінансування у зв'язку з вільним доступом до ринків капіталу Обмежені можливості фінансування через відсутність доступу до ринків капіталу Можливість державної підтримки в кризисних ситуаціях Відсутність державної підтримки в кризисних ситуаціях Значна міра формалізації Низька міра формалізації РЕАКЦІЯ НА ЗОВНІШНЮ ДІЮ Формалізовані зв'язки у сфері постачання і збуту продукції Неформальна стосунків з вузьким колом постачальників і споживачів Висока міра стійкості до зовнішніх дій Висока чутливість до зовнішніх дій

Для створення ринкового механізму в нашій країні необхідно здійснювати комплекс заходів: роздержавлення економіки (там де це в інтересах суспільств...
Слайд № 10

Для створення ринкового механізму в нашій країні необхідно здійснювати комплекс заходів: роздержавлення економіки (там де це в інтересах суспільства); реформу ціноутворення; 2. радикальну перебудову фінансової кредитно-грошової системи; 3. приведення у відповідність структури виробництва і попиту у демонополізацію економіки; 4. створення сучасної системи соціального захисту населення; 5.формування системи ефективного державного регулювання економіки.

Галузі економіки Прибуток, збиток (-) від реалізації, тис. грн. Рівень рентабельності, збитковості (-), % 2006 2007 2008 2009 Всього Промисловість ...
Слайд № 11

Галузі економіки Прибуток, збиток (-) від реалізації, тис. грн. Рівень рентабельності, збитковості (-), % 2006 2007 2008 2009 Всього Промисловість Сільське господарство Лісове господарство Транспорт Зв’язок Будівництво Торгівля та громадське харчування Матеріально-технічне постачання і збут Заготівлі Інформаційно-обчислювальне обслуг Операції з нерухомим майном Загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку Геологорозвідувальні організації Інші види діяльності сфери мат. вироб. Житлово-комунальні організації Побутове обслуговування населення Охорона здоров’я, фіз. культура та соц. забезпечення Освіта Культура і мистецтво Наука і наукове обслуговування Управління 409,1 -937,1 -271,8 6,2 120,6 -58,2 -509,3 2545,1 -58,3 -147,1 26,6 -58,0 67,9 – -93,9 -309,6 25,4 -41,7 9,7 -41,9 6,7 127,8 4129,7 -566,6 -622,3 133,0 480,9 75,5 913,9 3259,4 -79,5 148,4 289,0 -1,1 73,0 41,9 214,1 -344,9 6,8 -58,4 24,8 -31,4 41,5 38,8 -7,0 -8,8 -30,6 6,6 -20,5 10,5 -10,9 -8,3 -8,5 -9,1 1,0 21,2 0,7 -74,6 15,7 -19,6 -10,5 -24,9 17,7 -44,7 11,0 -29,7 0,9 -0,9 -5,7 1,9 21,7 9,5 3,2 12,6 -32,8 13,2 6,8 -1,4 1,8 15,8 3,3 -15,8 2,6 -6,4 12,4 -24,5 5,7 15,5

Слайд № 12

Малий бізнес як система економічних стосунків
Слайд № 13

Малий бізнес як система економічних стосунків

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.