Презентація на тему "Категорія «логістика», її сутність і зміст"

Економіка

Для кого: Дорослі

04.06.2021

202

4

0

Опис документу:
У презентації розкрито зміст поняття "логістика", яке походить від грецького слова «logistike», що означає мистецтво обчислювати, міркувати. Розглянуто історію, етапи розвитку науки, її функції, обєкт і предмет.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Категорія «логістика», її сутність і зміст Виконав: студент ХХХХХХ
Слайд № 1

Категорія «логістика», її сутність і зміст Виконав: студент ХХХХХХ

Логістика походить від грецького слова «logistike», що означає мистецтво обчислювати, міркувати. У Древній Греції так називали прикладну математику...
Слайд № 2

Логістика походить від грецького слова «logistike», що означає мистецтво обчислювати, міркувати. У Древній Греції так називали прикладну математику, у Римській імперії – діяльність із забезпечення військ провіантом і житлом, у Візантії – процес комплексного вирішення різноманітних проблем, пов'язаних із пересуванням і тиловим забезпеченням армії Римський легіон

Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати французького військового фахівця А. Джоміні (1779-1869 рр.) Він визначив логістику як «п...
Слайд № 3

Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати французького військового фахівця А. Джоміні (1779-1869 рр.) Він визначив логістику як «практичне керівництво пересування військами», і вперше в 1812 р. застосував цю науку на практиці. Він стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але ширше коло питань: планування, управління і постачання, визначення місця дислокації військ, а також будівництва мостів, доріг і т.д. А. Джоміні Остаточне ж формування логістики як наукового напряму у сфері військової справи відносять до середини XIX століття

З 60-х рр ХХ ст. термін набув широкого вжитку в економічній науці та бізнесі. Він означав «оптимальну координацію переміщення і створення запасу си...
Слайд № 4

З 60-х рр ХХ ст. термін набув широкого вжитку в економічній науці та бізнесі. Він означав «оптимальну координацію переміщення і створення запасу сировини, діяльність з переробки, пакування кінцевої продукції, її складування і доставки клієнтам». Логістика одержала інший напрямок розвитку - економічний.

На сьогодні існує кілька десятків визначень поняття логістики як економічної діяльності Найбільш широке трактування розуміє під логістикою управлін...
Слайд № 5

На сьогодні існує кілька десятків визначень поняття логістики як економічної діяльності Найбільш широке трактування розуміє під логістикою управління всіма видами потоків (матеріальними, людськими, енергетичними, фінансовими та ін.), що існують в економічних системах. У загальному вигляді логістика - це наука про організацію, планування, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.

Етапи розвитку логістики І ий - 60-ті рр. XX ст. – характеризується інтеграцією складського господарства та транспорту та координацією їх використа...
Слайд № 6

Етапи розвитку логістики І ий - 60-ті рр. XX ст. – характеризується інтеграцією складського господарства та транспорту та координацією їх використання. ІІ ий - початок 80-х рр. XX ст. – до взаємодії складування та транспортування починає підключатись планування виробництва. ІІІ ій- з середини 80-х рр. і характеризується інтеграцією всіх ланок матеріального потоку.

Логістика дозволяє на науковій основі вирішувати безліч різноманітних завдань різної складності : прогнозування попиту і визначення на його основі ...
Слайд № 7

Логістика дозволяє на науковій основі вирішувати безліч різноманітних завдань різної складності : прогнозування попиту і визначення на його основі необхідного запасу, розробка системи управління запасами; визначення необхідної потужності виробництва і транспорту; управління перевантажувальними процесами і транспортно-складськими операціями в пунктах виробництва і у споживачів; моделювання функціонування логістичних систем; планування та реалізація постачання, виробництва, складування, збуту, транспортування; узгодження цілей і координація діяльності окремих підприємств в ланцюгу поставок і різних підрозділів в рамках підприємства і ін.

Функції логістики інтегруюча – формування процесу руху матеріального потоку як єдиної цілісної системи; організуюча – забезпечення взаємодії і узго...
Слайд № 8

Функції логістики інтегруюча – формування процесу руху матеріального потоку як єдиної цілісної системи; організуюча – забезпечення взаємодії і узгодження стадій і дій учасників руху матеріального потоку; управляюча – підтримка параметрів матеріалопровідної системи в заданих межах. Одне з основних завдань логістики полягає у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальних та інформаційних потоків

Об'єктом вивчення логістики є наскрізні матеріальні потоки (МП), потоки послуг та супутні їм фінансові та інформаційні потоки. Предметом вивчення л...
Слайд № 9

Об'єктом вивчення логістики є наскрізні матеріальні потоки (МП), потоки послуг та супутні їм фінансові та інформаційні потоки. Предметом вивчення логістики є оптимізація МП, потоків послуг і супутніх їм фінансових і інформаційних потоків.

Теоретичні положення і конкретні рекомендації логістики активно впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах. У приклад...
Слайд № 10

Теоретичні положення і конкретні рекомендації логістики активно впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах. У прикладній сфері зворотна віддача виявляється у відчутному економічному ефекті, такому як скорочення витрат і часу в сферах виробництва і обігу. До логістики як наукової основи управління потоковими процесами звертаються не тільки у промисловості, торгівлі і на транспорті, але також у сфері послуг, банківській і страховій справі, комунальному господарстві, сфері туризму та інш. областях діяльності.

Дякую за увагу!
Слайд № 11

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.