Презентація на тему "Інтерактивні технології"

Опис документу:
Презентація "Інтерактивні технології " прийде на допомогу вчителям, які творчо працюють. Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язано насамперед з відмовою від традиційного навчання та виховання, з ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно орієнтованого підходу. Тому в презентації подано і описано різні види нестандартної роботи на уроках.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПІДГОТУВАЛА ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА СПЕЦІАЛІСТ І КАТЕГОРІЇ ОВОД ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА
Слайд № 1

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПІДГОТУВАЛА ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА СПЕЦІАЛІСТ І КАТЕГОРІЇ ОВОД ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

„ Знання має служити творчим цілям людини. Мало накопичувати знання: слід розповсюджувати їх якомога ширше та застосовувати в житті .” М. Рубакін
Слайд № 2

„ Знання має служити творчим цілям людини. Мало накопичувати знання: слід розповсюджувати їх якомога ширше та застосовувати в житті .” М. Рубакін

Слово – інтерактивний прийшло до нас з англійської і виникло від слова “інтерактив”. “Inter” – це “взаємний”, “act” – діяти. “Інтерактивний”-означа...
Слайд № 3

Слово – інтерактивний прийшло до нас з англійської і виникло від слова “інтерактив”. “Inter” – це “взаємний”, “act” – діяти. “Інтерактивний”-означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди,діалогу з будь-чим (комп’ютером), чи з будь-ким (людиною). Значить інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і слухача.

Це спеціальна форма пізнавальної діяльності; Навчальний процес організовано так, що практично всі слухачі заохочені до процесу пізнання, вони мають...
Слайд № 4

Це спеціальна форма пізнавальної діяльності; Навчальний процес організовано так, що практично всі слухачі заохочені до процесу пізнання, вони мають можливості розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають; Має бути атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки – форма кооперації та співпраці; На занятті організується індивідуальна, парна, групова робота; Застосовуються дослідницькі процеси, ділові гри, робота з документами, різними джерелами інформації, використовувати творчі завдання. Основна характеристика “Інтерактива”

- розвиток комунікативних умінь і навичок; - емоційний контакт між слухачами ; - вчитись працювати у команді, прислухатись до думки свого товариша;...
Слайд № 5

- розвиток комунікативних умінь і навичок; - емоційний контакт між слухачами ; - вчитись працювати у команді, прислухатись до думки свого товариша; - знімає нервове навантаження слухачів, дає можливість змінювати форми їх діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми. Задачі, які можна розв’язати одночасно:

Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. Суть інтерактивного ...
Слайд № 6

Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. Суть інтерактивного навчання

створення умов для залучення всіх слухачів до процесу пізнання; · надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати з приводу того, що в...
Слайд № 7

створення умов для залучення всіх слухачів до процесу пізнання; · надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати з приводу того, що він знає і думає; · вироблення життєвих цінностей; · створення атмосфери співпраці, взаємодії; · розвиток комунікативних якостей і здібностей; · створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного слухача відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, неповторності, значущості. Інтерактивне навчання має на меті:

моделювання життєвих ситуацій; вирішення творчих завдань; спільне розв'язання проблем Інтерактивне навчання передбачає:
Слайд № 8

моделювання життєвих ситуацій; вирішення творчих завдань; спільне розв'язання проблем Інтерактивне навчання передбачає:

В ході діалогового навчання слухачі вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на підставі аналізу обставин і відповідної інформації, ...
Слайд № 9

В ході діалогового навчання слухачі вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на підставі аналізу обставин і відповідної інформації, приймати продумані рішення, приймати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього на заняттях організується індивідуальна, парна і групова роботи, застосовуються дослідницькі проекти, рольові ігри, йде робота з документацією і різними джерелами інформації. Що ж дає впровадження методів інтерактивного навчання різним суб'єктам навчального процесу?

Він повинен: 1) ставити перед собою навчальні завдання; 2) розвивати навчальну активність; 3) визначати проблеми в ході навчання; 4) навчатися рефл...
Слайд № 10

Він повинен: 1) ставити перед собою навчальні завдання; 2) розвивати навчальну активність; 3) визначати проблеми в ході навчання; 4) навчатися рефлексії своєї навчальної діяльності. Яким же повинен бути учасник інтерактивного навчання?

Він має вміти: 1) Створити в аудиторії атмосферу, яка сприяє заохоченню слухачів здавати питання та шукати відповіді. Брати за основу таки види нав...
Слайд № 11

Він має вміти: 1) Створити в аудиторії атмосферу, яка сприяє заохоченню слухачів здавати питання та шукати відповіді. Брати за основу таки види навчання , які б сприяли розвитку критичного мислення та самостійного набуття знань, стимулювати рефлексію. 2) Застосовувати наявні ефективні методи. Стати вдумливим професіоналом, що означає навчитися самому, уважно спостерігати, визначати проблеми та створювати нові стратегії для їх розв’язання. 3) Бути взірцем для інших слухачів, передавати свої знання колегам, використовувати нові методики навчання. Яким же повинен бути викладач?

- Вступні - які дозволяють створювати атмосферу доброзичливості, довір’я - Основні (ключові)- під час яких розв’язується основна проблема (обговоре...
Слайд № 12

- Вступні - які дозволяють створювати атмосферу доброзичливості, довір’я - Основні (ключові)- під час яких розв’язується основна проблема (обговорення, інтерактивні лекції, мозковий штурм , рольові ігри, “кейс стаді”, карусель тощо) - Завершальні підсумкові (сенкан, вернісаж) - Допоміжні (енерджайзери) – включають тоді, коли необхідно зняти напругу, змінити вид діяльності, перейти з одного етапу до іншого. Активні методики поділяються на:

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Слайд № 13

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ за метою уроку та формою організації навчальної діяльності Інтерактивні технології кооперативного на...
Слайд № 14

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ за метою уроку та формою організації навчальної діяльності Інтерактивні технології кооперативного навчання Технології колективно-групового навчання Технології ситуативного моделювання Технології опрацювання дискусійних питань

Інтерактивні технології кооперативного навчання Робота в парах Ротаційні трійки Два-чотири-всі разом Карусель Робота в малих групах Акваріум
Слайд № 15

Інтерактивні технології кооперативного навчання Робота в парах Ротаційні трійки Два-чотири-всі разом Карусель Робота в малих групах Акваріум

Мікрофон Незакінчені речення Мозковий штурм Навчаючи-учусь Ажурна пилка Аналіз ситуації Дерево рішень Технології колективно-групового навчання
Слайд № 16

Мікрофон Незакінчені речення Мозковий штурм Навчаючи-учусь Ажурна пилка Аналіз ситуації Дерево рішень Технології колективно-групового навчання

Імітаційні ігри Спрощене судове слухання Громадські слухання Розігрування ситуації за ролями Технології ситуативного моделювання
Слайд № 17

Імітаційні ігри Спрощене судове слухання Громадські слухання Розігрування ситуації за ролями Технології ситуативного моделювання

Метод ПРЕС Займи позицію Неперервна шкала думок Дискусія Оцінювальна дискусія Дебати Розігрування ситуації за ролями
Слайд № 18

Метод ПРЕС Займи позицію Неперервна шкала думок Дискусія Оцінювальна дискусія Дебати Розігрування ситуації за ролями

за розподілом інтерактивних методів Превентивні інтеракції(тренінги, консультації та ін.) Імітаційні інтеракції( інсценування, ділові ігри, диспут,...
Слайд № 19

за розподілом інтерактивних методів Превентивні інтеракції(тренінги, консультації та ін.) Імітаційні інтеракції( інсценування, ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та ін.) Неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум) КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

1. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТАП МАЄ НА МЕТІ ЗАЦІКАВИТИ УЧНІВ ТЕМОЮ УРОКУ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, НАОЧНІСТЬ, НЕСКЛАДНІ ІНТЕРАКТ...
Слайд № 20

1. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТАП МАЄ НА МЕТІ ЗАЦІКАВИТИ УЧНІВ ТЕМОЮ УРОКУ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, НАОЧНІСТЬ, НЕСКЛАДНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНО­ЛОГІЇ («МІКРОФОН», «КРИГОЛАМИ» ТОЩО). 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ Й ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОЦІЛЬНО ЗАЛУЧИТИ ДО ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НЕ­ОБХІДНО ФОРМУЛЮВАТИ ЧЕРЕЗ ВІДПОВІДНІ ДІЄСЛОВА: «ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМО­ЖУТЬ…». 3. НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦЕ МОЖЕ БУТИ МІНІ-ЛЕКЦІЯ, ЗНАЙОМСТВО З ТЕКСТОМ, ВИПЕРЕДЖАЛЬНІ ЗА­ВДАННЯ. ТУТ МОЖУТЬ БУТИ АКТУАЛІЗОВАНІ ЗНАННЯ, ЯКІ УЧНІ ВЖЕ МАЮТЬ. 4.  ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА ЦЕ ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ І ЗА ЗМІСТОМ, І ЗА ОБСЯГОМ. 5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ І РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС ЦЬОГО ЕТАПУ УЧНІ ПОВИННІ УСВІДОМИТИ, ЧОГО ВОНИ НАВЧИЛИСЬ НА УРОЦІ, ВИЗНАЧИТИ СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ Й ОБГОВОРЮВАНОЇ ТЕМИ, ПОРІВ­НЯТИ СВОЄ СПРИЙНЯТТЯ З ДУМКАМИ ТА ПОГЛЯДАМИ ІНШИХ. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

1.Уміють спостерігати,аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях. 2. Володіють елементарними прийомами запам'ятовування, т...
Слайд № 21

1.Уміють спостерігати,аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях. 2. Володіють елементарними прийомами запам'ятовування, творчою уявою і мисленням. 3. Мають великий словниковий запас. 4. Можуть вільно висловлювати свої думки. 5. Можуть співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу. Результативність такої роботи полягає в тому, що учні

Метод мозкової атаки - це метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити як можна н...
Слайд № 22

Метод мозкової атаки - це метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити як можна найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та класифікувати. Цей метод використовується для вирішення складних проблем. Метод мозкової атаки можна використовувати в різних видах діяльності: в роботах з малими та великими навчальними групами, командами, індивідуальній роботі. Види інтерактивних методів навчання

«Круглий стіл» - метод проведення заняття із слухачами, які, як правило, мають досвід роботи в практичній діяльності з питання, що обговорюється. Н...
Слайд № 23

«Круглий стіл» - метод проведення заняття із слухачами, які, як правило, мають досвід роботи в практичній діяльності з питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити питання по темі обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - це свого роду нарада по обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досягнень і помилок. В такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові проблеми.

Дискусія –активний метод проведення занять, покликаний мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що розглядається. ...
Слайд № 24

Дискусія –активний метод проведення занять, покликаний мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що розглядається. Дискусія доречна при розгляді спірних питань, але у навчальному процесі може не виникати ситуації спірності трактувань. Із цих причин заздалегідь планувати проведення заняття як дискусію не цілком коректно. Основні передумови використання дискусії в активному навчанні такі: необхідно в складі теми, що досліджується, знайти питання, про які слухачі усвідомлено дотримуються істотно різних точок зору. Це може бути зроблене в ході лекцій і інших занять; варто визначити, чи відносяться ці спірні питання до інтересів, що зачіпають багатьох.

Ситуаційний аналіз полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають сво...
Слайд № 25

Ситуаційний аналіз полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами.

Ситуація-Ілюстрація містить у собі приклад з управлінської практики (як позитивний, так і негативний) і спосіб рішення ситуації. Залежно від характ...
Слайд № 26

Ситуація-Ілюстрація містить у собі приклад з управлінської практики (як позитивний, так і негативний) і спосіб рішення ситуації. Залежно від характеру висвітлення матеріалу використовуються ситуації-ілюстрації, ситуації-оцінки й ситуації-вправи.

Ситуація-Оцінка являє собою опис ситуації й можливе вирішення в готовому виді: потрібно тільки оцінити, наскільки воно правомірно й ефективно. Ситу...
Слайд № 27

Ситуація-Оцінка являє собою опис ситуації й можливе вирішення в готовому виді: потрібно тільки оцінити, наскільки воно правомірно й ефективно. Ситуація-Вправа полягає в тому, що конкретний епізод підготовлений так, щоб його рішення вимагало яких-небудь стандартних дій, наприклад заповнення таблиць, використання заранні підготовлених відповідей і т.д.

Аналіз конкретних ситуацій Найбільш прийнятний в умовах курсового навчання метод ситуаційного аналізу - традиційний аналіз конкретних ситуацій, що ...
Слайд № 28

Аналіз конкретних ситуацій Найбільш прийнятний в умовах курсового навчання метод ситуаційного аналізу - традиційний аналіз конкретних ситуацій, що включає глибоке й детальне дослідження реальної або імітованої ситуації.

Учні об’єднуються в групи та слухають завдання, але одна група перебуває в центрі класу. Центральна група вголос читає завдання, обговорює його й п...
Слайд № 29

Учні об’єднуються в групи та слухають завдання, але одна група перебуває в центрі класу. Центральна група вголос читає завдання, обговорює його й приймає рішення. Обговорення ідеї з усім класом відбувається, коли центральна група повертається на місце. Учитель ставить запитання: «Чи згодні ви з думкою групи?» Акваріум

Учитель ставить дискусійне запитання і пропонує його обговорити в групах. Групи обговорюють питання та висловлюються по черзі. Учитель фіксує ідеї ...
Слайд № 30

Учитель ставить дискусійне запитання і пропонує його обговорити в групах. Групи обговорюють питання та висловлюються по черзі. Учитель фіксує ідеї та узагальнює думки. Коло ідей

Цей метод надає змогу набути вміння публічно виступати. План шоу: 1. Оголошення теми дискусії. 2. Висловлювання своїх думок учасниками. 3. Запитанн...
Слайд № 31

Цей метод надає змогу набути вміння публічно виступати. План шоу: 1. Оголошення теми дискусії. 2. Висловлювання своїх думок учасниками. 3. Запитання доповідачам ( ставлять глядачі) Ток - шоу

Інтерактивні технології: дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних...
Слайд № 32

Інтерактивні технології: дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу; забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного; знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання. ВИСНОВКИ:

. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/Посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с. Масол Л.М. Інноваційні...
Слайд № 33

. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/Посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с. Масол Л.М. Інноваційні художньо-педагогічні технології//Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу:Довідкові матеріали для організації роботи вчителяі. – Харків:Торсінг плюс,2006 Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/Автор –укладач Н.П. Новолокова.-2-ге вид.-Х.:Вид.група «Основа», 2012.-176с. Кондратова Л.Г. Художня культура.9 клас:Ментодичний посібник. – Х.:Вид. група «Основа», 2010. - 208 с. Список використаних джерел:

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи. Перепробувати десять методів і виробити свій, переглянути десят...
Слайд № 34

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи. Перепробувати десять методів і виробити свій, переглянути десять підручників і не триматися жодного неухильно – от єдино можливий шлях живого викладання. Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя. М.А. Рибникова

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Слайд № 35

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
3
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!