Презентація на тему "Фінансова система України"

Опис документу:
Ознайомлення з поняттям фінансової системи як об'єкта управління, її призначенням; розглянута структуру та принципи побудови фінансової системи, характеристика сфер та ланок фінансової системи, а також об'єктів і суб'єктів управління фінансами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Дисципліна “ Фінанси ” Тема лекції: “ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ” План 1. Поняття фінансової системи як об’єкта управління. 2. Структура та принципи ...
Слайд № 1

Дисципліна “ Фінанси ” Тема лекції: “ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ” План 1. Поняття фінансової системи як об’єкта управління. 2. Структура та принципи побудови фінансової системи. 3. Характеристика сфер і ланок фінансової системи. 4. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами.

Актуалізація опорних знань студентів Тестові питання 1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що в перекладі означає: 1. Грошовий п...
Слайд № 2

Актуалізація опорних знань студентів Тестові питання 1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що в перекладі означає: 1. Грошовий потік 2. Скарбниця 3. Грошовий платіж 4. Фінансовий платі 2. Термін «фінанси» виник у: 1. 12–14 ст. у Греції 2. 13–15 ст. в Італії 3. 9–11 ст. у Франції 4. 5–4 ст. до н.е. у Китаї 3. Головним об’єктом фінансових відносин є: 1. Кошти громадян 2. Грошові ресурси підприємств 3. Валовий внутрішній продукт 4. Чистий дохід

4. Що є предметом фінансів? 1. Фінансові ресурси 2. Фінансові відносини 3. Гроші 4. Капітал 5. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:...
Слайд № 3

4. Що є предметом фінансів? 1. Фінансові ресурси 2. Фінансові відносини 3. Гроші 4. Капітал 5. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є: 1.Товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів 2.Існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення 3. Економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення 4. Товарно-грошові відносини, дія економічних законів 6. Суб’єктами фінансових відносин є: 1. Держава, суб’єкти господарювання, населення 2. Державні службовці, працівники ДПА, суб’єкти господарювання 3. Населення, державні підприємства, державна служба охорони 4. Державний бюджет, цільові державні фонди, державний кредит

7. Основними функціями фінансів є: 1. Контрольна, економічна, стимулююча 2. Розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна 3. Розподільча, к...
Слайд № 4

7. Основними функціями фінансів є: 1. Контрольна, економічна, стимулююча 2. Розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна 3. Розподільча, контрольна 4. Фіскальна, розподільча, регулювальна 8. Фінанси – це: 1. Усі види доходів держави і підприємств; 2. Еквівалент коштів; 3. Економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів; 4. Формування і використання коштів державного бюджету. 9. Основними у фінансах є відносини: 1. Обміну; 2. Купівлі-продажу товарів і послуг; 3. Розподілу і перерозподілу; 4. Виробництва валового внутрішнього продукту.

10. Суспільне призначення фінансів: 1. Формування і використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості; 2. Рух вартості...
Слайд № 5

10. Суспільне призначення фінансів: 1. Формування і використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості; 2. Рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахункам кредитних установ; 3. Грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави; 4. Грошові відносини, пов'язані з використанням державних засобів на потреби держави.

Відповіді на тестові питання 1. 3 2. 2 3. 3 4. 2 5. 1 6. 1 7. 3 8. 3 9. 3 10. 1
Слайд № 6

Відповіді на тестові питання 1. 3 2. 2 3. 3 4. 2 5. 1 6. 1 7. 3 8. 3 9. 3 10. 1

Мета заняття: ознайомитися з поняттям фінансової системи як об'єкта управління, її призначенням; розглянути структуру та принципи побудови фінансов...
Слайд № 7

Мета заняття: ознайомитися з поняттям фінансової системи як об'єкта управління, її призначенням; розглянути структуру та принципи побудови фінансової системи, характеристику сфер та ланок фінансової системи, а також об'єктів і суб'єктів управління фінансами.

1. Поняття фінансової системи як об’єкта управління
Слайд № 8

1. Поняття фінансової системи як об’єкта управління

Термін «система» походить від грецького, що в перекладі означає ціле, складене з частин. Поняття «система» - це сукупність елементів, що знаходятьс...
Слайд № 9

Термін «система» походить від грецького, що в перекладі означає ціле, складене з частин. Поняття «система» - це сукупність елементів, що знаходяться у відношеннях і взаємозв’язку один із одним і створюють певну єдність, цілісність. Поняття «фінансова система», як і будь-яка система – це сукупність взаємозв’язаних елементів, що мають однорідні ознаки.

Типи фінансової системи За територіальною ознакою За типами економічних систем країн національна (у межах певної країни); регіональна (у межах регі...
Слайд № 10

Типи фінансової системи За територіальною ознакою За типами економічних систем країн національна (у межах певної країни); регіональна (у межах регіону чи груп країн); світова (система міжнародних фінансових відносин). ринкова фінансова система; фінансова система країн, що розвиваються; фінансова система країн з адміністративно-командною економікою.

Фінансова система сукупність фондів фінансових ресурсів, які в процесі розподілу і перерозподілу ВВП зосереджуються в розпорядженні держави, суб’єк...
Слайд № 11

Фінансова система сукупність фондів фінансових ресурсів, які в процесі розподілу і перерозподілу ВВП зосереджуються в розпорядженні держави, суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних установ та домогосподарств для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб.

За внутрішньою будовою Сукупність фінансових сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП. Фінансова сис...
Слайд № 12

За внутрішньою будовою Сукупність фінансових сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП. Фінансова система За організаційною будовою Сукупність фінансових органів та інститутів, які здійснюють управління грошовими потоками.

Чинники, що визначають ефективність функціонування фінансової системи Кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи мобілізації коштів для с...
Слайд № 13

Чинники, що визначають ефективність функціонування фінансової системи Кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи мобілізації коштів для створення фондів фінансових ресурсів та ефективне їх використання Від організації управління фінансами (органи управління і форми та методи управлінської діяльності) Кожна ланка фінансової системи є відносно самостійною, має власну специфічну сферу застосування Фінансова система держави досягає найбільшої ефективності тоді, коли налагоджена та законодавчо закріплена діяльність кожної її ланки

2. Структура та принципи побудови фінансової системи Структура фінансової система – це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенн...
Слайд № 14

2. Структура та принципи побудови фінансової системи Структура фінансової система – це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин, а ланка — їх відособлену частину.

Слайд № 15

Принципи побудови фінансової системи Єдності – ґрунтується на єдиній економічній і політичній основі суспільства, погоджених засадах фінансової пол...
Слайд № 16

Принципи побудови фінансової системи Єдності – ґрунтується на єдиній економічній і політичній основі суспільства, погоджених засадах фінансової політики, що реалізуються через фінансову систему. Функціонального призначення – передбачає, що в кожній ланці фінансової системи вирішуються певні завдання специфічними методами, існують відповідні фонди грошових коштів і апарат управління.

3. Характеристика сфер і ланок фінансової системи
Слайд № 17

3. Характеристика сфер і ланок фінансової системи

Внутрішня будова фінансової системи складається зі сфер та ланок. Сфера – узагальнена за певними ознаками сукупність фінансових відносин. Рівні еко...
Слайд № 18

Внутрішня будова фінансової системи складається зі сфер та ланок. Сфера – узагальнена за певними ознаками сукупність фінансових відносин. Рівні економічної системи Сфери фінансових відносин Макроекономіка Державні фінанси Мікроекономіка Фінанси суб'єктів господарювання Світове господарство Міжнародні фінанси Забезпечуюча сфера Страхування Фінансовий ринок

Ланка – відособлена частина фінансових відносин, складова сфери. Виділення ланок відбувається або за ознаками специфічних форм та методів фінансови...
Слайд № 19

Ланка – відособлена частина фінансових відносин, складова сфери. Виділення ланок відбувається або за ознаками специфічних форм та методів фінансових відносин або за критеріями наявності окремого фонду фінансових ресурсів.

Виділення складових елементів внутрішньої будови фінансової системи здійснюється за такими ознаками: наявність власної фінансової бази (формується ...
Слайд № 20

Виділення складових елементів внутрішньої будови фінансової системи здійснюється за такими ознаками: наявність власної фінансової бази (формується на основі первинних доходів суб'єктів фінансових відносин); функціональне призначення кожної підсистеми; наявність специфічних каналів руху грошових потоків.

Фінанси суб'єктів господарювання (грошові відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків і виникають у процесі формування, розподілу та використа...
Слайд № 21

Фінанси суб'єктів господарювання (грошові відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків і виникають у процесі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів і доходів на мікрорівні) Фінанси домогосподарств – це грошові відносини з приводу формування і використання фондів грошових коштів з метою забезпечення матеріальних і соціальних умов життя членів домогосподарств та їх відтворення.

Фінанси підприємств Фінанси комерційних підприємств – діють на засадах комерційного розрахунку, який передбачає отримання прибутку, відшкодування з...
Слайд № 22

Фінанси підприємств Фінанси комерційних підприємств – діють на засадах комерційного розрахунку, який передбачає отримання прибутку, відшкодування за рахунок власних коштів всіх витрат на основну діяльність, а також на її розширення. Фінанси некомерційних установ – належать переважно установи невиробничої сфери, які надають послуги чи виконують роботи безкоштовно або за символічну плату. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів – головним джерелом доходів є вступні і членські внески, добровільні і спонсорські пожертвування фізичних і юридичних осіб. Фінанси комерційних підприємств – діють на засадах комерційного розрахунку, який передбачає отримання прибутку, відшкодування за рахунок власних коштів всіх витрат на основну діяльність, а також на її розширення.

Державні фінанси Державний бюджет Цільові державні фонди Державний кредит
Слайд № 23

Державні фінанси Державний бюджет Цільові державні фонди Державний кредит

Державний бюджет Система грошових відносин між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою ф...
Слайд № 24

Державний бюджет Система грошових відносин між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Цільові державні фонди являють собою централізацію коштів для вирішення конкретних завдань і проблем. Їх характерною ознакою є чітко визначені джер...
Слайд № 25

Цільові державні фонди являють собою централізацію коштів для вирішення конкретних завдань і проблем. Їх характерною ознакою є чітко визначені джерела формування і напрями використання. Створення таких фондів визначається конкретними потребами. Вони концентрують у своєму розпорядженні майже чверть усіх фінансових ресурсів держави. До них належать Пенсійний фонд та інші соціальні фонди.

Державний кредит кредит, наданий державою юридичним особам з державною користю. Формами державного кредиту  є позички і казначейські зобов'язання. ...
Слайд № 26

Державний кредит кредит, наданий державою юридичним особам з державною користю. Формами державного кредиту  є позички і казначейські зобов'язання. Як економічна категорія державний кредит поєднує в собі фінансові та кредитні відносини. Як ланка фінансової системи він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів держави. 

Страхування Особисте Майнове Відповідальності Підприємницьких ризиків
Слайд № 27

Страхування Особисте Майнове Відповідальності Підприємницьких ризиків

Особисте страхування галузь страхування, що надає страховий захист інтересів фізичних, юридичних осіб і держави, пов'язаних з життям, здоров'ям, пр...
Слайд № 28

Особисте страхування галузь страхування, що надає страховий захист інтересів фізичних, юридичних осіб і держави, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням громадян. Страхування життя Медичне страхування Страхування від нещасних випадків

Майнове страхування галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. Його економічне приз...
Слайд № 29

Майнове страхування галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. Його економічне призначення полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном.

Страхування відповідальності галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особа...
Слайд № 30

Страхування відповідальності галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності страхувальника. страхування відповідальності власників транспортних засобів; - страхування професійної відповідальності; - страхування відповідальності підприємця; - страхування відповідальності інвестора; - страхування кредитів; - страхування депозитів тощо.

Страхування підприємницьких ризиків страхування підприємницьких ризиків охоплює всю підприємницьку діяльність страхувальника, яка пов'язана з вклад...
Слайд № 31

Страхування підприємницьких ризиків страхування підприємницьких ризиків охоплює всю підприємницьку діяльність страхувальника, яка пов'язана з вкладенням грошових та інших ресурсів у виробництво, виконання робіт або надання послуг для отримання прибутку.

Фінансовий ринок Ринок цінних паперів Ринок позичкових капіталів
Слайд № 32

Фінансовий ринок Ринок цінних паперів Ринок позичкових капіталів

Ринок цінних паперів це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задово...
Слайд № 33

Ринок цінних паперів це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності.

Ринок позичкових капіталів сегмент фінансового (грошового) ринку, на якому формується попит і пропозиція на позичковий капітал Позичковий процент а...
Слайд № 34

Ринок позичкових капіталів сегмент фінансового (грошового) ринку, на якому формується попит і пропозиція на позичковий капітал Позичковий процент або процент за кредит (від латинського pro centrum - на сотню) - це плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші чи матеріальні цінності.

Міжнародні фінанси Міжнародні розрахунки Міжнародні фінансові інститути Фінанси міжнародних організацій
Слайд № 35

Міжнародні фінанси Міжнародні розрахунки Міжнародні фінансові інститути Фінанси міжнародних організацій

Міжнародні розрахунки це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та окремими особами, пов'язані з рухом товарно-матеріальних цін...
Слайд № 36

Міжнародні розрахунки це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та окремими особами, пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей та послуг у міжнародному обороті. Суб'єкти міжнародних розрахунків:  · експортери · імпортери · банки, що їх обслуговують

Міжнародні фінансові інститути Мета їх діяльності: - сприяння розвитку зовнішньої торгівлі й міжнародного та регіонального валютно-фінансового спів...
Слайд № 37

Міжнародні фінансові інститути Мета їх діяльності: - сприяння розвитку зовнішньої торгівлі й міжнародного та регіонального валютно-фінансового співробітництва; - підтримання рівноваги платіжних балансів країн, що входять до них, регулювання курсів їхніх валют; - надання кредитів цим країнам та гарантування приватних позик за кордоном.

Міжнародні фінансові інституції Всесвітні Регіональні Міжнародний валютний фонд (провідна світова фінансова інституція, яка має статус спеціалізова...
Слайд № 38

Міжнародні фінансові інституції Всесвітні Регіональні Міжнародний валютний фонд (провідна світова фінансова інституція, яка має статус спеціалізованої установи ООН) Група Світового банку Банк міжнародних розрахунків Європейський банк реконструкції та розвитку Азіатський банк розвитку Африканський банк розвитку Міжамериканський банк розвитку та ін.

Банк міжнародних розрахунків Європейський банк реконструкції та розвитку
Слайд № 39

Банк міжнародних розрахунків Європейський банк реконструкції та розвитку

Фінанси міжнародних організацій Організація Об’єднаних Націй (ООН) була заснована наприкінці Другої світової війни з метою підтримання миру. До сфе...
Слайд № 40

Фінанси міжнародних організацій Організація Об’єднаних Націй (ООН) була заснована наприкінці Другої світової війни з метою підтримання миру. До сфер її діяльності також входять економічні, соціальні та гуманітарні проблеми, права людини, охорона навколишнього природного середовища. Європейський союз - економічний і політичний союз європейських держав, створений 1992 року. До об'єднання входять 28 держав. Валюта: євро Столиця: Брюссель.

4. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами
Слайд № 41

4. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами

Управління фінансами – це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на процеси формування, розподілу і використання це...
Слайд № 42

Управління фінансами – це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на процеси формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів. Будь яке управління передбачає виділення об’єкта (чим керують) і суб’єкта (хто керує).

Об’єктом управління фінансами є централізовані і децентралізовані фонди фінансових ресурсів, а також різноманітні види фінансових відносин. Суб’єкт...
Слайд № 43

Об’єктом управління фінансами є централізовані і децентралізовані фонди фінансових ресурсів, а також різноманітні види фінансових відносин. Суб’єкти управління класифікуються у відповідності до масштабності покладених на них функцій та задач.

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Ц...
Слайд № 44

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інституціями. Загальне управління фінансами відповідно до Конституції України покладено на вищі органи державної влади – ВРУ, Президента, Кабінет Міністрів України.

Верховна Рада України, як вищий орган законодавчої влади, ухвалює закони, в тому числі з фінансових питань, основні напрями бюджетної політики на н...
Слайд № 45

Верховна Рада України, як вищий орган законодавчої влади, ухвалює закони, в тому числі з фінансових питань, основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період, затверджує Державний бюджет України та вносить зміни до нього; здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України; приймає рішення щодо звіту про його виконання; визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики.

Президент України, як глава держави, створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультат...
Слайд № 46

Президент України, як глава держави, створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; підписує закони, ухвалені ВРУ; має право вето щодо цих законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд ВРУ.

Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади, забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податково...
Слайд № 47

Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади, забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; розробляє проекти законів про Державний бюджет України; забезпечує виконання затвердженого ВРУ Державного бюджету України, подає ВРУ звіт про його виконання; приймає рішення про використання коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України; обслуговує державний борг України.

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будь-якій іншій державі, займає Міністерство фінансів. Саме на нього покладені завдання з...
Слайд № 48

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будь-якій іншій державі, займає Міністерство фінансів. Саме на нього покладені завдання загального керівництва всією фінансовою системою країни.  До складу Міністерства фінансів України входять два обособлені підрозділи: Державна контрольно-ревізійна служба і Державне казначейство.

Державна фіскальна служба України визначена центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрі...
Слайд № 49

Державна фіскальна служба України визначена центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує: 1. державну податкову політику; 2. державну політику ц сфері державної митної справи; 3. державну політику з адміністрування ЄСВ; 4. державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Рахункова палата України створена з метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, аналізу бюджетної політи...
Слайд № 50

Рахункова палата України створена з метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, аналізу бюджетної політики держави, контролю у сфері державного кредиту. Рахункова палата може проводити також ревізійну роботу в різних ланках фінансової системи.

Аудиторська палата, хоча і не є фінансовим органом, організовує незалежний фінансовий контроль. Вона видає ліцензії юридичним і фізичним особам на ...
Слайд № 51

Аудиторська палата, хоча і не є фінансовим органом, організовує незалежний фінансовий контроль. Вона видає ліцензії юридичним і фізичним особам на право здійснення аудиторської діяльності й контролює дотримання вимог законодавства з аудиторського контролю.

Національний банк України – основна фінансова інституція у сфері грошового ринку. Основне завдання: регулювання грошового обігу та організація ефек...
Слайд № 52

Національний банк України – основна фінансова інституція у сфері грошового ринку. Основне завдання: регулювання грошового обігу та організація ефективного функціонування кредитної системи.

Фондова біржа проводить операції з цінними паперами. Основне її призначення – організація функціонування вторинного ринку.
Слайд № 53

Фондова біржа проводить операції з цінними паперами. Основне її призначення – організація функціонування вторинного ринку.

На ринку цінних паперів важливу роль виконують фінансові посередники. За дорученням емітентів вони здійснюють випуск та розміщення цінних паперів н...
Слайд № 54

На ринку цінних паперів важливу роль виконують фінансові посередники. За дорученням емітентів вони здійснюють випуск та розміщення цінних паперів на фінансовому ринку, а також проводять операції з купівлі цінних паперів на підставі угод з інвесторами. Діяльність фінансових посередників ґрунтується на їх інформованості та глибоких знаннях ринку цінних паперів.

Українська міжбанківська валютна біржа проводить торги з купівлі-продажу іноземних валют. Ціни, які формуються на цій біржі, характеризують ринкови...
Слайд № 55

Українська міжбанківська валютна біржа проводить торги з купівлі-продажу іноземних валют. Ціни, які формуються на цій біржі, характеризують ринковий курс валют, тобто той, який складається під впливом попиту і пропозиції, як на національну, так і на іноземні валюти.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку організовує функціонування ринку цінних паперів. Вона проводить реєстрацію випуску цінних п...
Слайд № 56

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку організовує функціонування ринку цінних паперів. Вона проводить реєстрацію випуску цінних паперів та регулює їх кругообіг; забезпечує формування інфраструктури ринку; видає ліцензії фінансовим посередникам, які здійснюють операції з цінними паперами. Комісія здійснює контроль за діяльністю суб'єктів ринку цінних паперів (емітентів, інвесторів, фінансових посередників, фондових бірж) відповідно до чинного законодавства у цій сфері.

Узагальнення знань студентів Підібрати правильне визначення Дайте визначення фінансової системи й охарактеризуйте принципи її побудови. 2. Що являє...
Слайд № 57

Узагальнення знань студентів Підібрати правильне визначення Дайте визначення фінансової системи й охарактеризуйте принципи її побудови. 2. Що являє собою фінансова система за внутрішньою структурою? 3. Яка організаційна структура фінансової системи? 4. Що таке сфера фінансових відносин? 5. Що відображає ланка фінансової системи? 6. Дайте характеристику сфер та ланок фінансової системи.

Домашнє завдання 1 – О, ст. 24-27, 2 – О, ст. 35-43 Підготувати самостійне вивчення на тему “Правові, організаційні основи фінансової системи та де...
Слайд № 58

Домашнє завдання 1 – О, ст. 24-27, 2 – О, ст. 35-43 Підготувати самостійне вивчення на тему “Правові, організаційні основи фінансової системи та державне регулювання фінансових відносин ” Підготуватися до семінарського заняття на тему: “ Органи управління фінансами та їх функції “ 1. Характеристика Міністерства фінансів України. 2. Характеристика Державної фіскальної служби України. 3. Характеристика Державної казначейської служби України та їх структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
1
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!