Презентація на тему: "Електричне поле та його характеристики"

Опис документу:
Запропонована презентація буде корисною при вивченні теми "Електричне поле" в 11 класі. Її мета - сформувати нові знання, їх узагальнити й систематизувати, показати способи застосувань раніше набутих знань та розширити світогляд учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Електродинаміка Електричне поле
Слайд № 1

Електродинаміка Електричне поле

Електричні явища Електричні явища є найбільш поширеними. Вперше описував властивості бурштину потертого об шерсть Фале́с Міле́тський (624 до н. е. ...
Слайд № 2

Електричні явища Електричні явища є найбільш поширеними. Вперше описував властивості бурштину потертого об шерсть Фале́с Міле́тський (624 до н. е. — 548 до н. е.) - давньогрецький філософ, математик, астроном.

Що називають електричним зарядом? Які два види електричних зарядів існують? Як вони взаємодіють? Що називається електризацією тіл? Які досліди можн...
Слайд № 3

Що називають електричним зарядом? Які два види електричних зарядів існують? Як вони взаємодіють? Що називається електризацією тіл? Які досліди можна провести з електризації? У чому полягає закон збереження електричного заряду? Назвіть значення елементарного заряду? Пригадаймо!

Електричний заряд Заряд – кількісна міра електричної взаємодії. [q] = [Кл] - +
Слайд № 4

Електричний заряд Заряд – кількісна міра електричної взаємодії. [q] = [Кл] - +

Існує два роди електричних зарядів: Протони “+” (на склі потертому об шовк). Електрони “-”(на ебоніті потертому об шерсть). Однойменні заряди відшт...
Слайд № 5

Існує два роди електричних зарядів: Протони “+” (на склі потертому об шовк). Електрони “-”(на ебоніті потертому об шерсть). Однойменні заряди відштовхуються; різнойменні –притягуються. Носієм елементарного заряду є елементарна частинка (протон, електрон). Електрон: Протон: Заряд = -1,610-19 Кл Заряд = 1,610-19 Кл Маса спокою = 9,110-31 кг Маса в 1836 рази більша за масу Відкрив Дж.Томсон,1897р. електрона Відкрив Е.Резерфорд,1813р.

Електричний заряд - дискретний Тобто заряд будь-якого значення є кратним елементарному:
Слайд № 6

Електричний заряд - дискретний Тобто заряд будь-якого значення є кратним елементарному:

Дослід Міллікена-Йоффе Елементарний електричний заряд є однією з фундаментальних фізічних констант і знання його точного значення є дуже важливим. ...
Слайд № 7

Дослід Міллікена-Йоффе Елементарний електричний заряд є однією з фундаментальних фізічних констант і знання його точного значення є дуже важливим. У своїх експерементах Р.Міллікен та А.Йоффе вимірювали силу, що діє на найдрібніші заряджені крапельки олії, підвішені між електродами за допомогою електричного поля. При певному значенні електричного поля можна визначити заряд краплі. Провівши повторні експерименти з великою кількістю крапель, вчені показали, що заряд краплі пропорційний цілому числу елементарних зарядів. Міллікен Роберт Ендрус (1868-1953) Йоффе Абрам Федорович (1880-1960)

Закон збереження електричного заряду В електроізольованій системі алгебраїчна сума зарядів залишається постійною:
Слайд № 8

Закон збереження електричного заряду В електроізольованій системі алгебраїчна сума зарядів залишається постійною:

Чи можливо знайти значення сил взаємодії наелектризованих тіл?
Слайд № 9

Чи можливо знайти значення сил взаємодії наелектризованих тіл?

Закон Кулона Сила взаємодії між двома точковими нерухомими зарядами прямо пропорційна добутку цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані ...
Слайд № 10

Закон Кулона Сила взаємодії між двома точковими нерухомими зарядами прямо пропорційна добутку цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними: Шарль Огюстен Кулон (1736-1806)

де - діелектрична проникність середовища: величина, що показує, у скільки разів зменшується сила електростатичної взаємодії в даному середовищі. Ді...
Слайд № 11

де - діелектрична проникність середовища: величина, що показує, у скільки разів зменшується сила електростатичної взаємодії в даному середовищі. Діелектрична проникність завжди:

Електричне поле Електричне поле – це вид матерії, за допомогою якої здійснюється електрична взаємодія заряджених тіл. Електричне поле Електростатич...
Слайд № 12

Електричне поле Електричне поле – це вид матерії, за допомогою якої здійснюється електрична взаємодія заряджених тіл. Електричне поле Електростатичне поле: Індукційне (вихрове) поле: існує навколо нерухомих зарядів виникає навколо рухомих зарядів

Напруженість електростатичного поля Напруженістю електричного поля в даній точці називають векторну фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили,...
Слайд № 13

Напруженість електростатичного поля Напруженістю електричного поля в даній точці називають векторну фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на точковий заряд (сили Кулона), поміщений в цю точку, до величини цього заряду. [E]=

Напруженість поля точкового заряду
Слайд № 14

Напруженість поля точкового заряду

Графічне зображення Лінії напруженості (силові лінії) – лінії, дотична до яких в кожній точці збігається з вектором напруженості : лінії починаютьс...
Слайд № 15

Графічне зображення Лінії напруженості (силові лінії) – лінії, дотична до яких в кожній точці збігається з вектором напруженості : лінії починаються на позитивних електричних зарядах і закінчуються на негативних або йдуть у нескінченність; 2) лінії на перетинаються; густота ліній пропорційна напруженості ЕСП.

Слайд № 16

Принцип суперпозиції полів Напруженість результуючого електричного поля дорівнює векторній сумі напруженостей полів, створюваних окремими зарядами.
Слайд № 17

Принцип суперпозиції полів Напруженість результуючого електричного поля дорівнює векторній сумі напруженостей полів, створюваних окремими зарядами.

Розв'яжемо задачу: Яка сила діє на заряд 12 нКл, розміщений у точці, в якій напруженість електричного поля 2 кН/Кл? З яким прискоренням рухається е...
Слайд № 18

Розв'яжемо задачу: Яка сила діє на заряд 12 нКл, розміщений у точці, в якій напруженість електричного поля 2 кН/Кл? З яким прискоренням рухається електрон у полі напруженістю 10 кН/Кл? У деякій точці поля на заряд 0,1 мкКл діє сила 4 мН. Знайти напруженість поля у цій точці та визначити заряд який створює поле, якщо точка віддалена від нього на 0,3 м.

Робота електричного поля під час переміщення заряду : d
Слайд № 19

Робота електричного поля під час переміщення заряду : d

Аверт=0, так як α=900 d=d1+d2+…+dn Робота поля по переміщенню заряду не залежить від форми траєкторії, а залежить від початкового та кінцевого поло...
Слайд № 20

Аверт=0, так як α=900 d=d1+d2+…+dn Робота поля по переміщенню заряду не залежить від форми траєкторії, а залежить від початкового та кінцевого положення тіл. Робота поля на замкненій траєкторії дорівнює нулю.

Висновок: Робота поля по переміщенню заряду не залежить від форми траєкторії, а залежить від початкового та кінцевого положення тіл. Робота поля на...
Слайд № 21

Висновок: Робота поля по переміщенню заряду не залежить від форми траєкторії, а залежить від початкового та кінцевого положення тіл. Робота поля на замкненій траєкторії дорівнює нулю. Поля в яких робота на замкненій траєкторії дорівнює нулю називаються потенціальними. Тобто електростатичне поле - потенціальне.

Якщо робота не залежить від форми траекторії тіла, то вона рівна зміні потенціальної енергії тіла, взятій з протилежним знаком. потенціальна енергі...
Слайд № 22

Якщо робота не залежить від форми траекторії тіла, то вона рівна зміні потенціальної енергії тіла, взятій з протилежним знаком. потенціальна енергія заряду в однорідному електричному полі на відстані d.

Відношення потенціальної енергії до заряду не залежить від поміщеного в поле заряду. Потенціал електричного поля в даній точці – скалярна фізична в...
Слайд № 23

Відношення потенціальної енергії до заряду не залежить від поміщеного в поле заряду. Потенціал електричного поля в даній точці – скалярна фізична величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду, поміщеного в дану точку поля, до величини цього заряду:

Потенціал сумарного електричного поля дорівнює алгебраїчній сумі потенціалів кожного поля окремо в даній точці: Самостійно! Знайдіть потенціал поля...
Слайд № 24

Потенціал сумарного електричного поля дорівнює алгебраїчній сумі потенціалів кожного поля окремо в даній точці: Самостійно! Знайдіть потенціал поля точкового заряду. - принцип суперпозиції полів.

Величина називається різницею потенціалів - це різниця значень потенціала в початковій та кінцевій точках траекторії. Різниця потенціалів. Напруга
Слайд № 25

Величина називається різницею потенціалів - це різниця значень потенціала в початковій та кінцевій точках траекторії. Різниця потенціалів. Напруга

Напруженість поля завжди направлена в бік зменьшення потенціалу Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного поля
Слайд № 26

Напруженість поля завжди направлена в бік зменьшення потенціалу Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного поля

Поверхні однакового потенціалу називають еквіпотенціальними. Еквіпотенціальні поверхні однорідного поля є площинами, а поля точкового заряду - конц...
Слайд № 27

Поверхні однакового потенціалу називають еквіпотенціальними. Еквіпотенціальні поверхні однорідного поля є площинами, а поля точкового заряду - концентричними сферами. Силові лінії, так само, як і еквіпотенціальні поверхні, якісно характеризують розподіл поля в просторі. Вектор напруженості електричного поля перпендикулярний до еквіпотенціальних поверхонь. Графічне зображення

Розв'яжемо задачу: Потенціальна енергія заряду 1 нКл в електричному полі рівна 5 мкДж. Чому дорівнює потенціал поля в цій точці? Швидкість електрон...
Слайд № 28

Розв'яжемо задачу: Потенціальна енергія заряду 1 нКл в електричному полі рівна 5 мкДж. Чому дорівнює потенціал поля в цій точці? Швидкість електрона зменшилась з 10000 км/с до нуля. Яку різницю потенціалів пройшов електрон?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»