Презентація на тему "Біосфера, як цілісна система.Захист і збереження біосфери,основні заходи щодо охорони навколишнього середовища".9 -клас.

Біологія

Для кого: 9 Клас

11.04.2020

6010

661

1

Опис документу:
Презентація на тему "Біосфера, як цілісна система.Захист і збереження біосфери,основні заходи щодо охорони навколишнього середовища".9 -клас. Біологія. Виконано по програмі: Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Використовувати як додатковий матеріал на уроці біології 9 клас.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Біосфера, як цілісна система. Захист і збереження біосфери,основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Біологія 9 клас
Слайд № 1

Біосфера, як цілісна система. Захист і збереження біосфери,основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Біологія 9 клас

Біосфера Біосфера — сфера життя, оболонка Землі, населена живими організмами.
Слайд № 2

Біосфера Біосфера — сфера життя, оболонка Землі, населена живими організмами.

Структура біосфери Виникла близько 3,5 млрд. років тому. Охоплює частину атмосфери до висоти озонового шару . (20—25 км), верхні шари земної кори і...
Слайд № 3

Структура біосфери Виникла близько 3,5 млрд. років тому. Охоплює частину атмосфери до висоти озонового шару . (20—25 км), верхні шари земної кори і всю гідросферу .

Біосфера з одного боку є середовищем життя,а з іншого-результатом життєдіяльності організмів. Специфіка біосфери полягає в тому,що в ній постійно п...
Слайд № 4

Біосфера з одного боку є середовищем життя,а з іншого-результатом життєдіяльності організмів. Специфіка біосфери полягає в тому,що в ній постійно підтримується пов’язаний з життєдіяльністю організмів кругообіг речовин і чітко направлені потоки енергії.

Вперше термін “біосфера” використав австрійський вчений - геолог Е. Зюсс у 1875 р. Термін походить від двох слів: “біо” - життя і “сфера”. Таким чи...
Слайд № 5

Вперше термін “біосфера” використав австрійський вчений - геолог Е. Зюсс у 1875 р. Термін походить від двох слів: “біо” - життя і “сфера”. Таким чином, біосфера - сфера життя або область існування живих організмів на Землі. Термін «біосфера» Е. Зюсс

Вони обґрунтували високу хімічну та геологічну активність живої речовини біосфери, підкреслюючи, що розвиток життя на планеті забезпечується особли...
Слайд № 6

Вони обґрунтували високу хімічну та геологічну активність живої речовини біосфери, підкреслюючи, що розвиток життя на планеті забезпечується особливими фізичними властивостями біосфери Основоположниками вчення про біосферу є В. І. Вернадський та Тейяр де Шарден. Тейяр де Шарден. В.І. Вернацький

Вчення В.Вернадського про біосферу Уявлення про біосферу як глобальну єдину систему Землі, де увесь хід геохімічних та енергетичних перетворень виз...
Слайд № 7

Вчення В.Вернадського про біосферу Уявлення про біосферу як глобальну єдину систему Землі, де увесь хід геохімічних та енергетичних перетворень визначається життям, у 20-х роках ХХ ст. розробив у своїх працях Володимир Іванович Вернадський..

За Володимиром Івановичем, біосфера – це оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої значною мірою обумовлені життєдіяльністю живих організм...
Слайд № 8

За Володимиром Івановичем, біосфера – це оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої значною мірою обумовлені життєдіяльністю живих організмів. Вчення В.Вернадського про біосферу В. І. Вернадський довів, що живі організми грають дуже важливу роль у формуванні образу Землі. Хімічний склад атмосфери, гідросфери і літосфери зумовлений життєдіяльністю організмів.

Особливості біосфери як біологічної системи найвищого рівня організації живої матерії 1. Біосфера охоплює три геологічні оболонки – літосферу, атмо...
Слайд № 9

Особливості біосфери як біологічної системи найвищого рівня організації живої матерії 1. Біосфера охоплює три геологічні оболонки – літосферу, атмосферу та гідросферу. Межами біосфери є нижні шари атмосфери до висоти бли зько 11 км, вся гідросфера і верхній шар літосфери до глибини 3 – 11 км. 2. У структурі біосфери виокремлюють абіотичний та біотичний компоненти, що пов’язані переміщенням елементів. 3. Структурними елементами біосфери є 7 типів речовини: 1) жива (сукупність усіх організмів на Землі); 2) біогенна (речовина, утворена й перероблювана організмами: вугілля, нафта, кисень атмосфери тощо); 3) косна (абіотична речовина, утворена без участі живого – лава, попіл вулканів; 4) біокосна (біогенно-абіотична речовина, продукти розкладу і переробки косної речовини організмами – ґрунт); 5) радіоактивна; 6) космічна; 7) розсіяні атоми. 4. Елементарними одиницями біосфери є екосистеми в усій своїй різноманітності, об’єднані біологічним колообігом речовин й перетворенням енергії. Через те біосферу розглядають як єдину глобальну складну екосистему планети Земля. 5. Біосфера існує з часу появи життя на Землі й на сучасному етапі свого розвитку поступово переходить у ноосферу – стан біосфери, за якого визначальними чинниками стає розумова діяльність й праця людини, а характерною рисою – екологізація всіх сфер життя.

Основні поняття біосфери
Слайд № 10

Основні поняття біосфери

Жива речовина (біота) – вся сукупність живих організмів на планеті. На її частку припадає всього 0,01 % від маси всієї біосфери, проте саме з нею п...
Слайд № 11

Жива речовина (біота) – вся сукупність живих організмів на планеті. На її частку припадає всього 0,01 % від маси всієї біосфери, проте саме з нею пов’язані найважливіші процеси, що відбуваються в усіх оболонках Землі. Функції живої речовини(біоти) Газова – вплив живих організмів на газовий склад атмосфери (наприклад, утворення кисню під час фотосинтезу, виділення вуглекислого газу під час дихання). Функції: Концентраційна – поглинання живими організмами певних хімічних елементів і їх накопичення (наприклад, накопичення молюсками у черепашках Кальцію, діатомовими водоростями, хвощами, злаками – сполук Силіцію, морськими водоростями – Йоду); Окисно-відновна – живі організми окиснюють та відновлюють певні сполуки (наприклад, залізо-, сіркобактерії перетворюють сполуки Феруму та Сульфуру). • Біохімічна – синтез і розщеплення білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, яких у природі до появи живого не існувало.

Біологічний колообіг й перетворення енергії в біосфері Біологічний колообіг речовин – це переміщення, розподіл і концентрація хімічних елементів і ...
Слайд № 12

Біологічний колообіг й перетворення енергії в біосфері Біологічний колообіг речовин – це переміщення, розподіл і концентрація хімічних елементів і речовин у біосфері, що відбуваються за допомогою живих організмів. Біологічне перетворення енергії – це перетворення сонячної енергії у біосфері, що відбуваються за допомогою живих організмів.

Слайд № 13

Інформаційне повідомлення „Наша планета щогодини, щохвилини” Щогодини на нашій планеті: випадає 2000 т кислотних опадів у Північній півкулі; 1000 о...
Слайд № 14

Інформаційне повідомлення „Наша планета щогодини, щохвилини” Щогодини на нашій планеті: випадає 2000 т кислотних опадів у Північній півкулі; 1000 осіб вмирає від отруєння водою; 55 осіб отруюються та гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин; зникають 5-6 видів тваринного та рослинного світу; 5-7 млн. га продуктивної землі стає пустелею. Щохвилини на нашій планеті: знищується більше 50 акрів тропічних лісів; використовується близько 45 000 барелів нафти; в атмосферу виділяється більше 12 000 т вуглекислого газу. Сьогодні це зло приймає глобальні масштаби. І всі ці безповоротні процеси у природі нас дуже засмучують.  

«Заповідні території і об’єкти України» До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти — природні заповідники, біосф...
Слайд № 15

«Заповідні території і об’єкти України» До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти — природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища. «Карпатський біосферний заповідник»

«Заповідні території і об’єкти України» До природно-заповідного фонду України належать: штучно створені об'єкти — ботанічні сади, дендрологічні пар...
Слайд № 16

«Заповідні території і об’єкти України» До природно-заповідного фонду України належать: штучно створені об'єкти — ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; «Дендропарк «Софіївка»»

«Заповідні території і об’єкти України» До природно-заповідного фонду України належать: заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні ...
Слайд № 17

«Заповідні території і об’єкти України» До природно-заповідного фонду України належать: заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення. Київський зоопарк Загалом, нараховується 11 категорій територій і об'єктів загальнодержавного та місцевого значення.

Слайд № 18

ОХОРОНА БІОСФЕРИ « Закон про тваринний світ». « Кодекс законів про ліс». « Закон про полювання». « Закон про Червону книгу України».
Слайд № 19

ОХОРОНА БІОСФЕРИ « Закон про тваринний світ». « Кодекс законів про ліс». « Закон про полювання». « Закон про Червону книгу України».

Живіть у злагоді з природою і будьте щасливими. Біосфера є джерелом природних багатств для людини і потребує піклування про себе. 3 метою охорони б...
Слайд № 20

Живіть у злагоді з природою і будьте щасливими. Біосфера є джерелом природних багатств для людини і потребує піклування про себе. 3 метою охорони біосфери здійснюється міжнародне співробітництво. В нашій державі створюються природоохоронні території, діють спеціальні закони.

Завдання Підготувати міні-проект “Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості”
Слайд № 21

Завдання Підготувати міні-проект “Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості”

ЛІТЕРАТУРА 1.Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – 288 с. 2. Біологія : ...
Слайд № 22

ЛІТЕРАТУРА 1.Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – 288 с. 2. Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Л.І.Остапченко, П.Г.Балан, В.П.Поліщук. – Київ: Генеза, 2017. – 256 с.

УСПІХІВ!!!
Слайд № 23

УСПІХІВ!!!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.