Презентація лекції з дисципліни "Бухгалтерський облік" на тему "Первинне спостереження, документація та інвентаризація"

Опис документу:
Презентація лекції з дисципліни "Бухгалтерський облік" на тему "Первинне спостереження, документація та інвентаризація" допоможе студентам спеціальності "Облік і оподаткування" вивчити леційний матеріал.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Первинне спостереження, документація та інвентаризація
Слайд № 1

Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Первинне спостереження, документація та інвентаризація 1. Сутність документів та їх класифікація. 2. Вимоги до змісту і оформлення документів. 3. П...
Слайд № 2

Первинне спостереження, документація та інвентаризація 1. Сутність документів та їх класифікація. 2. Вимоги до змісту і оформлення документів. 3. Поняття та етапи документообігу. Графіки документообігу. 4. Інвентаризація, її значення та види. 5. Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів.

Документація - спосіб суцільного і безперервного відображення господарських операцій у документах з метою отримання інформації про діяльність підпр...
Слайд № 3

Документація - спосіб суцільного і безперервного відображення господарських операцій у документах з метою отримання інформації про діяльність підприємства та її контролю.

Класифікація документів
Слайд № 4

Класифікація документів

Класифікація документів
Слайд № 5

Класифікація документів

За призначенням:
Слайд № 6

За призначенням:

Первинний документ - це письмове розпорядження на здійснення господарської операції або письмовий доказ здійсненої операції.
Слайд № 7

Первинний документ - це письмове розпорядження на здійснення господарської операції або письмовий доказ здійсненої операції.

2. Вимоги до змісту і оформлення документів. - мають складатися в момент здійснення кожної операції або безпосередньо після її завершення; - повинн...
Слайд № 8

2. Вимоги до змісту і оформлення документів. - мають складатися в момент здійснення кожної операції або безпосередньо після її завершення; - повинні містити обов'язкові реквізити; - повинні складатися на бланках типових форм; - записи в документах роблять темним чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою принтера та іншими засобами; - документи на грошові, матеріальні і розрахунково-кредитні операції обов'язково підписують керівник і головний бухгалтер підприємства; - керівник підприємства затверджує перелік осіб, що мають право підпису документів і несуть відповідальність за їх складання та достовірність даних; - усі зовнішні документи повинні бути з печаткою, підписами керівника і головного бухгалтера підприємства; - помилкові записи підлягають виправленню тільки за допомогою встановлених способів виправлення, у касових і банківських документах, у бланках суворого обліку виправлення не допускаються.

РЕКВІЗИТИ Показники, які характеризують господарські операції, зафіксовані в документі, та надають йому юридичної сили.
Слайд № 9

РЕКВІЗИТИ Показники, які характеризують господарські операції, зафіксовані в документі, та надають йому юридичної сили.

Обов'язковими реквізитами документів є: - назва підприємства, від імені якого складений документ; - назва документа і код форми; - дата і місце скл...
Слайд № 10

Обов'язковими реквізитами документів є: - назва підприємства, від імені якого складений документ; - назва документа і код форми; - дата і місце складання документа; - зміст і обсяг господарської операції та її одиниці виміру; - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; - особистий підпис або інші дані, що дають можливість визначити особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

3. Документообіг – це рух документів через усі стадії їх обробки, від моменту виписування і до передачі на зберігання в архів.
Слайд № 11

3. Документообіг – це рух документів через усі стадії їх обробки, від моменту виписування і до передачі на зберігання в архів.

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ З метою своєчасного отримання первинних документів з місць їх виписування наказом керівника встановлюється графік документооб...
Слайд № 12

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ З метою своєчасного отримання первинних документів з місць їх виписування наказом керівника встановлюється графік документообігу, яким регулюються порядок і строки складання, подання в бухгалтерію документів, а також призначаються конкретні виконавці, відповідальні за дотримання встановленого порядку і строків.

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ: а) з формальної точки зору (встановлюють повноту і правильність заповнення всіх реквізитів, достовірність підписів); б) арифм...
Слайд № 13

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ: а) з формальної точки зору (встановлюють повноту і правильність заповнення всіх реквізитів, достовірність підписів); б) арифметично (перевіряють арифметичні підрахунки); в) за сутністю (перевіряють законність та доцільність здійснення операцій).

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ: Поточний архів (організовується безпосередньо в приміщенні бухгалтерії) Постійний архів (організовується в спеціально обладн...
Слайд № 14

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ: Поточний архів (організовується безпосередньо в приміщенні бухгалтерії) Постійний архів (організовується в спеціально обладнаному приміщенні зі стелажами для розміщення на них бухгалтерських справ)

4. Інвентаризація - один із елементів бухгалтерського обліку, за допомогою якого перевіряється наявність і стан активів та зобов'язань підприємства...
Слайд № 15

4. Інвентаризація - один із елементів бухгалтерського обліку, за допомогою якого перевіряється наявність і стан активів та зобов'язань підприємства та порівнюється з даними документального оформлення.

Об'єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язков...
Слайд № 16

Об'єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

Проведення інвентаризації є обов'язковим у випадках: а) при реорганізації підприємства та зміні форми власності; б) при складанні річної фінансової...
Слайд № 17

Проведення інвентаризації є обов'язковим у випадках: а) при реорганізації підприємства та зміні форми власності; б) при складанні річної фінансової звітності. в) при зміні матеріально-відповідальної особи; г) при встановленні фактів крадіжок та злочинності, псуванні цінностей, за приписанням судово - слідчих органів; д) у випадках пожежі, стихійного лиха та техногенних аварій; е) при переоцінці ТМЦ; є) при ліквідації підприємства.

Класифікація інвентаризації.
Слайд № 18

Класифікація інвентаризації.

Класифікація інвентаризації.
Слайд № 19

Класифікація інвентаризації.

Залежно від способу проведення:
Слайд № 20

Залежно від способу проведення:

5.Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів. Наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія; До початку інвентаризації ...
Слайд № 21

5.Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів. Наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія; До початку інвентаризації матеріально-відповідальна особа складає звіт про останні проведенні операції, а потім дає розписку в тому, що усі прибуткові та видаткові документи здані до бухгалтерії та усі матеріальні цінності, які ввірені їй для збереження, знаходяться в передбачених місцях; Інвентаризація проводиться у присутності матеріально - відповідальної особи; Усі данні, отримані комісією під час проведення інвентаризації, заносяться до інвентаризаційних описів, які здаються до бухгалтерії.

Результати інвентаризації а) відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку; б) надлишки; в) недостачі.
Слайд № 22

Результати інвентаризації а) відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку; б) надлишки; в) недостачі.

Надлишки, виявлені при інвентаризації, належать оприбуткуванню із віднесенням на збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності підприє...
Слайд № 23

Надлишки, виявлені при інвентаризації, належать оприбуткуванню із віднесенням на збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності підприємства. Недостачі покладаються на винних осіб та належать погашенню за їх рахунок.

Кореспонденція рахунків
Слайд № 24

Кореспонденція рахунків

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»