Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Презентація "Графічний дизайн друкованої реклами. Графічна композиція" (вибірковий модуль "Графічний дизайн")

Інформатика

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

10.04.2020

1686

58

0

Опис документу:
Презентація "Графічний дизайн друкованої реклами. Графічна композиція" (вибірковий модуль "Графічний дизайн"інформатика 10 - 11 клас) містить поняття: друкована реклама, композиція та архітектоніка тексту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Графічний дизайн друкованої реклами Графічна композиція Вибірковий модуль «Графічний дизайн»
Слайд № 1

Графічний дизайн друкованої реклами Графічна композиція Вибірковий модуль «Графічний дизайн»

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА – це спеціальна інформація про об’єкт (товар, послугу, фірму, юридичну чи фізичну особу), яка поширюється на поліграфічно - проду...
Слайд № 2

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА – це спеціальна інформація про об’єкт (товар, послугу, фірму, юридичну чи фізичну особу), яка поширюється на поліграфічно - продукційних носіях з комерційною або некомерційною метою. Специфіка друкованої реклами полягає у сутності можливостей поліграфії і поліграфічної продукції, що дає змогу створювати велике розмаїття відображення об’єкта, просування в різних художніх формах.

Друкована реклама направлена, в першу чергу, на зорове сприйняття цільовою аудиторією інформаційного повідомлення, що містить риторичний вміст (мет...
Слайд № 3

Друкована реклама направлена, в першу чергу, на зорове сприйняття цільовою аудиторією інформаційного повідомлення, що містить риторичний вміст (метафору). Тому зразки реклами друкованого типу володіють надзвичайно високою проникною здатністю. Зоровий канал сприйняття інформації є досить чутливим до подразників відповідного типу. За характером і поєднанням образотворчих засобів, що використовуються в друкованій рекламі, вона підрозділяється на текстову – якщо в ній переважає шрифт, образотворчу – якщо головним елементом є зображення, і комплексну – якщо вона рівнозначно містить два зазначених компонента. Переважання тексту в рекламі робить її більш інформативною, а використання образотворчих елементів – наочною.

Композиція та архітектоніка тексту Композиція (складати, створювати, поєднувати, компонувати) - зумовлене задумом та змістом структурування літерат...
Слайд № 4

Композиція та архітектоніка тексту Композиція (складати, створювати, поєднувати, компонувати) - зумовлене задумом та змістом структурування літературного тексту поєднання частин, компонентів, їх гармонія, співвідношення. У художньому, художньо-публіцистичному тексті композиція формується з художньо осмислених і вмотивованих елементів: деталей, описів, діалогів портретів, сцен тощо. У журналістському виступі цими складниками виступають ядро і подробиці факту, факт чи система фактів і висновків, що з них впливають.

Композиція - це певна система зв’язку складників редакторської роботи над текстом, їхня взаємозумовленість і єдність як цілого. Така система передб...
Слайд № 5

Композиція - це певна система зв’язку складників редакторської роботи над текстом, їхня взаємозумовленість і єдність як цілого. Така система передбачає: доцільну збалансованість між окремими частинами ідейно-тематичного наповнення тексту; пропорційне співвідношення факту і висновків, що з нього випливають; розумне дозування логічних міркувань та художніх образів.

АРХІТЕКТОНІКА - «зовнішня» модель журналістського тексту, де чітко окреслені всі її складники: заголовок, перша фраза (зачин), основна частина, ост...
Слайд № 6

АРХІТЕКТОНІКА - «зовнішня» модель журналістського тексту, де чітко окреслені всі її складники: заголовок, перша фраза (зачин), основна частина, остання фраза (кінцівка). Якщо сюжетність, скажімо, нарису - це внутрішня його модель, композиція - відповідна її опора (із пропорційно співвіднесених частин тексту), то архітектоніка - зовнішнє вираження його структури. Сюжет у журналістському тексті - розвиток і утвердження певної думки. А архітектоніка - структура предмета чи явища, система його найсуттєвіших компонентів.

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність е...
Слайд № 7

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність елементів і засобів композиції. Цілісність композиції − це внутрішня єдність, яка виникає завдяки підпорядкуванню її частин. Цілісна композиція вирізняється такими якостями, як організованість, гармонійність та образність. Під організованістю слід розуміти упорядкованість розміщення частин композиції, яка допомагає читачеві розібратися, де головне, а де другорядне, зрозуміти логіку поєднання чи протиставлення частин.

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність е...
Слайд № 8

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність елементів і засобів композиції. Гармонійність можна вважати основною естетичною властивістю композиції. Злагодженість частин виникає внаслідок взаємодії ритму, пропорції та масштабу, тону і кольору, контрасту і нюансу, симетрії та асиметрії. Цілісна, добре продумана у функціональному та естетичному аспектах композиція періодичного видання мас свою, особливу образність, яка відрізняється від образності чистих видів мистецтва − живопису, графіки, скульптури тощо. За своєю природою образність зовнішньої форми газет і журналів є приблизно такою ж, як в архітектурі та дизайні. Композиція періодичних видань ще до ознайомлення читачів зі змістом номера здатна на емоційному, чуттєвому рівні проінформувати про типологічні особливості видання − його призначення, адресованість певній аудиторії, про характер надрукованих матеріалів тощо.

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність е...
Слайд № 9

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність елементів і засобів композиції. Стильова єдність усіх елементів. Арсенал засобів оформлення дуже різноманітний. Тому оформлювачі постійно стикаються з проблемою їх відбору. З текстових і заголовних шрифтів, форматів набору, лінійок, пробілів, відбивок треба відібрати найнеобхідніші для втілення композиційного задуму. Які ж є засоби композиції? Гармонія, тобто спільномірність усіх частин композиції, виникає завдяки використанню цілого ряду засобів, у яких відображаються об'єктивні закономірності побудови художньої форми. Ці засоби − пропорція, контраст, симетрія, рівновага тощо − діють не ізольовано, а разом, проникаючи одне в одне. Треба враховувати, що засоби гармонізації особливо виявляються у кожному виді мистецтва на основі внутрішніх законів його існування, матеріалів і мови.

Програма Microsoft Publisher Сучасні операційні системи доповнені програмними засобами, які дозволяють вирішити будь-які завдання. Одним з цих допо...
Слайд № 10

Програма Microsoft Publisher Сучасні операційні системи доповнені програмними засобами, які дозволяють вирішити будь-які завдання. Одним з цих доповнень є програма Microsoft Publisher. Вона спрощує створення й публікацію високоякісних матеріалів і веб-сторінок професійної якості. Програма Microsoft Publisher розроблена спеціально для користувачів, які серйозно підходять до створення друкованих робіт. Publisher надає у розпорядження користувача необхідну комбінацію розвинених функцій настільної видавничої системи, що складається з шаблонів, засобу перевірки макета, сумісності з пакетом Microsoft Office, а також функцій друкування й публікації в Інтернеті. Використання цих можливостей надає серйозну допомогу в підвищенні ефективності роботи.

Функціональні можливості Microsoft Office Publisher: Форматування на рівні абзаців у програмі Microsoft Office Word, включаючи відступи й інтервали...
Слайд № 11

Функціональні можливості Microsoft Office Publisher: Форматування на рівні абзаців у програмі Microsoft Office Word, включаючи відступи й інтервали, а також форматування кінця рядка або абзацу. Діалогове вікно для створення маркірованих і нумерованих списків. Функції пошуку й заміни тексту в масштабах всієї публікації або окремого текстового блоку. Завдяки зручному й багатофункціональному стартовому меню Publisher, можна швидше приступитися до роботи. Використання нових розділів області завдань «New Publication». Починати роботу можна з вибору типу публікації (для друкування, відправлення по електронній пошті або розміщення в Інтернеті), з вибору шаблону або створювати публікацію "з нуля". Використання області завдань "Quick Publication Options" для настроювання параметрів публікації. Можна вибирати колірне рішення, схеми шрифтів, настроювання макета сторінки й елементи дизайну, після чого просто додається власний текст і зображення.

Для створення публікації з нуля необхідно виконати наступні дії: В меню "Файл" вибираємо команду "Створити". В області задач "Створення публікації"...
Слайд № 12

Для створення публікації з нуля необхідно виконати наступні дії: В меню "Файл" вибираємо команду "Створити". В області задач "Створення публікації" в групі "Створити" виконуємо одне з наступних дій: А. Для створення публікації, яку потрібно роздрукувати, вибираємо команду "Пуста публікація". Б. Для створення веб-сторінки, вибираємо команду "Пуста веб-сторінка". Додаємо в публікацію текст, малюнки і будь-які інші потрібні об'єкти. В меню "Файл" вибираємо команду "Зберегти як". У полі "Папка" вибираємо папку, в яку необхідно зберегти нову публікацію. У полі "Ім'я файла" вводимо ім'я файлу для публікації. У полі "Тип файлу" вибираємо "Файли Publisher". Натискаємо кнопку "Зберегти".

Створення публікації за допомогою шаблонів Для створення публікації за допомогою шаблонів, заздалегідь створюємо даний шаблон. Для цього після ство...
Слайд № 13

Створення публікації за допомогою шаблонів Для створення публікації за допомогою шаблонів, заздалегідь створюємо даний шаблон. Для цього після створення публікації, при її зберіганні, в меню "Файл" вибираємо команду "Зберегти як". У полі "Ім'я файлу" вводимо ім'я файлу для шаблону. У полі "Тип файлу" вибираємо "Шаблон Publisher". Для створення публікації на основі створеного шаблону потрібно: В меню "Файл" вибрати команду "Створити". В області задач "Нова публікація" в групі "Почати з макету" вибрати команду "Шаблони". У вікні перегляду колекції вибрати потрібний шаблон. Внести необхідні зміни. В меню "Файл" вибрати команду "Зберегти як". У полі "Папка" вибрати папку, в яку необхідно зберегти нову публікацію. У полі "Ім'я файла" ввести ім'я файлу для публікації. У полі "Тип файла" вибрати "Файли Publisher". Натиснути кнопку "зберегти".

Загальний план створення публікації (листівки, буклету) Підібрати матеріал для створення відкритки/буклету. Обміркувати розміри відкритки/буклету, ...
Слайд № 14

Загальний план створення публікації (листівки, буклету) Підібрати матеріал для створення відкритки/буклету. Обміркувати розміри відкритки/буклету, її фон. Продумати розташування об'єктів на робочій області. Визначити кількість використовуваних кольорів. Вибрати використовувані шрифти, визначити стилі. Приступити до створення публікації

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.