презентація "Формування ключових компетентностей на уроках МАТЕМАТИКИ"

Математика

16.09.2018

2028

49

0

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Компетентністний підхід – це як привид: всі про нього говорять, але мало хто його бачив… Б.Д. Эльконінс «Формування ключових компетентностей на уро...
Слайд № 1

Компетентністний підхід – це як привид: всі про нього говорять, але мало хто його бачив… Б.Д. Эльконінс «Формування ключових компетентностей на уроках МАТЕМАТИКИ». Учитель математики Берегівського НВК Помірко М.Й.

Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.
Слайд № 2

Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.

Ключові компетентності Соціальна Полікультурна Комунікативна Інформаційна Компетентність самоосвіти і саморозвитку Компетентність продуктивної твор...
Слайд № 3

Ключові компетентності Соціальна Полікультурна Комунікативна Інформаційна Компетентність самоосвіти і саморозвитку Компетентність продуктивної творчої діяльності

Процедурна компетентність — уміння розв’язувати типові математичні задачі.   Дослідницька компетентність — володіння методами до­слідження практичн...
Слайд № 4

Процедурна компетентність — уміння розв’язувати типові математичні задачі.   Дослідницька компетентність — володіння методами до­слідження практичних та прикладних задач математич­ними методами.   Природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистої зацікавленості в даному виді діяльності.     Технологічна компетентність — володіння сучасними ма­тематичними пакетами.   Логічна компетентність — володіння дедуктивним мето­дом доведення та спростування тверджень.   Методологічна компетентність — уміння оцінювати до­цільність використання математичних методів для розв’язування практичних та прикладних задач.  

Соціальна компетентність Вибір учителем завдань , які передбачають для учнів самостійний пошук розв'язку. Надання учням можливості обрання варіанту...
Слайд № 5

Соціальна компетентність Вибір учителем завдань , які передбачають для учнів самостійний пошук розв'язку. Надання учням можливості обрання варіанту завдання чи шляху розв'язання задач. Використання самооцінки та взаємооцінки учнів. Розв’язування задач різними способами та визначення раціонального шляху розв'язування. Залучення дітей до роботи в групах.Обов'язкова умова- врахування індивідуальних можливостей школярів. Завдання мають бути якщо не індивідуальними, то хоча б різнорівневими . Надання учням можливості виявлення ініціативи. Практикування доручень учням ( наприклад : „ відповідальний за наочність” , „ консультант ” тощо . Планування виховних заходів та заходів предметних тижнів, у яких передбачається самостійна активна діяльність учнів . Залучення дітей до самоврядування

Полікультурна компетентність Використання інформації з історії математичних від­криттів. Використання художньої літератури в процесі викла­дання ма...
Слайд № 6

Полікультурна компетентність Використання інформації з історії математичних від­криттів. Використання художньої літератури в процесі викла­дання математики. Розв'язання задач історико-культурного змісту. Розв'язання задач екологічного змісту . Характеристика внеску в науку вчених різних націо­нальностей. Наголошення на внеску в розвиток науки українських математеків. Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних математиків.

Комунікативна компетентність Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору. Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог. Викори...
Слайд № 7

Комунікативна компетентність Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору. Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог. Використання усних та письмових рецензій на відпо­відь, доповнень та зауважень до неї . Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами. Застосування взаємоопитування та взаємоперевірки з можливим подальшим коментуванням. Організація групової роботи . .Проведення нестандартних уроків , уроків-змагань , КВК. Підготовка учнями нестандартних запитань однокласникам . Стимулювання спілкування учнів з ровесниками та дорослими з метою підвищення рівня навчальних досягнень та ерудиції учнів

Інформаційна компетентність. Залучення вчителем додаткової інформації в процесі викладання математики. Стимулювання учнів до використання додатково...
Слайд № 8

Інформаційна компетентність. Залучення вчителем додаткової інформації в процесі викладання математики. Стимулювання учнів до використання додаткової ін­формації. Активна співпраця з кабінетом інформатики щодо ви­користання навчальних програм з математики. Використання малюнків , таблиць , схем , як джерел інформації, та передбачення складання схем , таблиць , планів , опорних конспектів , як результату роботи учнів з інформацією. Випуск шкільних газет , створення інформаційних сторінок у класних куточках.

Компетентність самоосвіти і саморозвитку Написання учнями повідомлень , рефератів , самостій­них творчих робіт. Використання випереджальних завдань...
Слайд № 9

Компетентність самоосвіти і саморозвитку Написання учнями повідомлень , рефератів , самостій­них творчих робіт. Використання випереджальних завдань , що передба­чають активну самостійну та самоосвітню діяльність учнів. Залучення учнів до творчих виставок . Консультування учнів з питань самоосвіти . Організація інтелектуальних конкурсів , ігор , предмет­них тижнів, які передбачають самостійне опануван­ня учнями певних питань та їх самоосвітню діяль­ність. Використання інтенсивних завдань з предмету , які пе­редбачають пояснення учнями певних питань. Використання навчальних програм з метою самоосвіти учнів. Залучення учнів до роботи консультантами , що підтри­мує їх самоосвітній тонус.

Компетентність продуктивної творчої діяльності Забезпечення високого наукового рівня викладання математики . Створення проблемних ситуацій на основ...
Слайд № 10

Компетентність продуктивної творчої діяльності Забезпечення високого наукового рівня викладання математики . Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя . Розв'язування задач та прикладів різними способами , використання задач підвищеної складності. Складання та розв'язування учнями тестів , задач , кросвордів тощо. Залучення учнів до участі в конкурсах „ Кенгуру " .

Слайд № 11

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.