Презентація "Етап перевірки засвоєння та узагальнення нового матеріалу"

Опис документу:
Засвоєння – етап унаочнення процесу надбання індивідом загальноісторичного дсвіду, перетворення його в джерело особистісних досягнень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Етап перевірки засвоєння та узагальнення нового матеріалу.
Слайд № 1

Етап перевірки засвоєння та узагальнення нового матеріалу.

Засвоєння – етап унаочнення процесу надбання індивідом загальноісторичного дсвіду, перетворення його в джерело особистісних досягнень.
Слайд № 2

Засвоєння – етап унаочнення процесу надбання індивідом загальноісторичного дсвіду, перетворення його в джерело особистісних досягнень.

первинне засвоєння (впізнавання – відтворення) застосування в знайомій ситуації (за взірцем) застосування в новій ситуації (творче)
Слайд № 3

первинне засвоєння (впізнавання – відтворення) застосування в знайомій ситуації (за взірцем) застосування в новій ситуації (творче)

Класифікація рівнів засвоєння (В. Безпалько) впізнавання об’єктів, властивостей, процесів під час повторного сприймання інформації про них чи дій з...
Слайд № 4

Класифікація рівнів засвоєння (В. Безпалько) впізнавання об’єктів, властивостей, процесів під час повторного сприймання інформації про них чи дій з ними (знання – знайомство); відтворення, репродуктивна дія – самостійне відтворення і застосування інформації для виконання даної дії (знання – копія); застосування, продуктивна дія – пошук і використання суб’єктивної нової інформації для самостійного виконання нової інформації для самостійного виконання нової дії (знання, уміння і навички); творчість, творча дія – самостійне конструювання способу діяльності, пошук нової інформації (знання – трансформації).

Основні компоненти формування навичок і вмінь: розбір і засвоєння правила, яке лежить в основі навички; подолання труднощів під час набуття навички...
Слайд № 5

Основні компоненти формування навичок і вмінь: розбір і засвоєння правила, яке лежить в основі навички; подолання труднощів під час набуття навички; вдосконалення й автоматизація навички; закріплення досягнутого рівня навички та використання її на практиці.

Узагальнення – основний елемент логіки та міркування людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох власти...
Слайд № 6

Узагальнення – основний елемент логіки та міркування людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для елементів. Це є основою дедуктивних міркувань. Необхідно застосування процесу верифікації для з’ясування правильності узагальнення в кожній окремій ситуації.

Уміння узагальнювати передбачає таку послідовність дій: аналіз ознак об’єктів; встановлення між ними взаємозв’язків порівнянням; виділення головних...
Слайд № 7

Уміння узагальнювати передбачає таку послідовність дій: аналіз ознак об’єктів; встановлення між ними взаємозв’язків порівнянням; виділення головних ознак (відповідно до мети завдання); об’єднання словом чи реченням; формулювання загального висновку; усвідомлення учнями способу виконання завдання.

Мета узагальнення: узагальнення істотних ознак порівнюваних об’єктів під час формування нового поняття; узагальнення способів дії з метою їх перене...
Слайд № 8

Мета узагальнення: узагальнення істотних ознак порівнюваних об’єктів під час формування нового поняття; узагальнення способів дії з метою їх перенесення на новий об’єкт, нові умови; узагальнення – висновок (з прочитаного тексту; з результатів спостереження; з уроку; з екскурсії); узагальнення з метою систематизації знань з певної теми, розділу(у вигляді переліку ознак; складання опорної схеми; таблиці).

Вимоги до закріплення вивченого матеріалу: закріплення потрібно проводити, використовуючи найрізноманітніші методи, що викликають інтерес учнів; у ...
Слайд № 9

Вимоги до закріплення вивченого матеріалу: закріплення потрібно проводити, використовуючи найрізноманітніші методи, що викликають інтерес учнів; у процесі закріплення учні повинні оперувати фактами, працювати з наочними посібниками, виконувати різні практичні завдання; вчитель озброює учнів прийомами запам’ятовування, радить користуватися допоміжними посібниками: малюнками, схемами, таблицями, діаграмами; навчальний процес будується так, що діти усвідомлюють просування вперед шляхом оволодіння знаннями, бачать їхню користь, практичне застосування.

Слайд № 10

Слайд № 11

Слайд № 12

Слайд № 13

Слайд № 14

Слайд № 15

Слайд № 16

Для практичної роботи використовуються: дослідницькі завдання; цікаві завдання творчого характеру; проблемні ситуації та проблемні завдання; рольов...
Слайд № 17

Для практичної роботи використовуються: дослідницькі завдання; цікаві завдання творчого характеру; проблемні ситуації та проблемні завдання; рольові ігри.

У північних народів є простий і мудрий афоризм: „Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два...
Слайд № 18

У північних народів є простий і мудрий афоризм: „Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу- буде ситою все життя”.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок (16 (28) ноября 1880, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 августа 1921, Петроград, РСФСР) — русский поэт-символист.
Слайд № 19

Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок (16 (28) ноября 1880, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 августа 1921, Петроград, РСФСР) — русский поэт-символист.

Блок Александр Александрович, русский поэт, родился 16(28) ноября 1880 г. в Петербурге в семье профессора-правоведа. Поэтический дар проявился в ра...
Слайд № 20

Блок Александр Александрович, русский поэт, родился 16(28) ноября 1880 г. в Петербурге в семье профессора-правоведа. Поэтический дар проявился в раннем детстве. Уже в пять лет он вовсю занялся сочинительством стихов. В 1891—1899 гг. учился во Введенской гимназии, в 1898—1901 гг. -на юридическом факультете Петербургского университета. В 1901 г. перешел на филологический факультет, окончил его в 1906 г. Временем становления Блока как поэта можно считать 1901—1902 гг. В этот период появилось 80 стихотворений, посвященных его будущей жене — Л. М. Менделеевой, дочери великого ученого-химика. Первые стихи были опубликованы в журнале «Новый путь» (1903). Книга «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) принесла автору известность. Революция 1905 г. раскрыла поэту другую, жестокую, сторону жизни, что отразилось в его творчестве («Вольные мысли», 1907, «На поле Куликовом», 1908). В это же время печатаются книги «Нечаянная радость» (1906), «Снежная маска» (1907), «Итальянские стихи» (1908), «Ночные часы» (1911), «Соловьиный Сад» (1915).

Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г. Блок встретил с востором. В 1918 г. он написал поэму «Двенадцать» (в ней матросы-большевики преподносят...
Слайд № 21

Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г. Блок встретил с востором. В 1918 г. он написал поэму «Двенадцать» (в ней матросы-большевики преподносятся как христиане-мессианцы). В 1918—1919 гг. работал в Наркомпросе, в Союзе поэтов, Союзе деятелей художественной литературы, в горьковском издательстве «Всемирная литература ». В апреле 1919 г. назначен председателем Режиссерского управления Петроградского Большого драматического театра. Загруженность общественной работой и государственная служба требовали огромных затрат сил и энергии, поэтому не хватало времени на творчество. Ситуацию усугубили семейные неурядицы, тяжелое материальное положение и обострившаяся болезнь. Блоку было отказано в заграничной поездке на лечение. Умер 7 августа 1921 г. в Петрограде.

Творчество Начинал в духе символизма («Стихи о Прекрасной Даме», 1904), ощущение кризиса которого провозгласил в драме «Балаганчик» (1906). Лирика ...
Слайд № 22

Творчество Начинал в духе символизма («Стихи о Прекрасной Даме», 1904), ощущение кризиса которого провозгласил в драме «Балаганчик» (1906). Лирика Блока, по своей «стихийности» близкая музыке, формировалась под воздействием романса. Через углубление социальных тенденций (цикл «Город», 1904-1908), религиозного интереса (цикл «Снежная маска», Изд. «Оры», Санкт-Петербург 1907), осмысление «страшного мира» (одноимённый цикл 1908-1916), осознание трагедии современного человека (пьеса «Роза и крест», 1912—1913) пришёл к идее неизбежности «возмездия» (одноимённый цикл 1907—1913; цикл «Ямбы», 1907-1914; поэма «Возмездие», 1910-1921). Главные темы поэзии нашли разрешение в цикле «Родина» (1907—1916).

А́нна Андре́евна Ахма́това (фамилия при рождении Го́ренко; 11 (23) июня 1889, Одесса, Российская империя — 5 марта 1966, Домодедово, Московская обл...
Слайд № 23

А́нна Андре́евна Ахма́това (фамилия при рождении Го́ренко; 11 (23) июня 1889, Одесса, Российская империя — 5 марта 1966, Домодедово, Московская область, РСФСР) — русский поэт, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик; один из крупнейших русских поэтов XX века.

Биография Родилась в одесском районе Большой Фонтан, в семье инженера-механика флота в отставке. В 1890 году семья переехала в Царское Село. Первое...
Слайд № 24

Биография Родилась в одесском районе Большой Фонтан, в семье инженера-механика флота в отставке. В 1890 году семья переехала в Царское Село. Первое стихотворение опубликовано в 1911 году. В молодости примыкала к акмеистам (сборники «Вечер», 1912, «Чётки», 1914). Характерными чертами творчества Ахматовой можно назвать верность нравственным основам бытия, тонкое понимание психологии чувства, осмысление общенародных трагедий XX века, сопряжённое с личными переживаниями, тяготение к классическому стилю поэтического языка. Автобиографическая поэма «Реквием» (1935-40; опубликован 1987) — одно из первых поэтических произведений, посвящённых жертвам репрессий 1930-х годов.

В «Поэме без героя» (1940—1962, полностью опубликована в 1976) — Ахматова попыталась воссоздать эпоху «серебряного века» русской литературы. Кроме ...
Слайд № 25

В «Поэме без героя» (1940—1962, полностью опубликована в 1976) — Ахматова попыталась воссоздать эпоху «серебряного века» русской литературы. Кроме поэтических произведений перу Ахматовой принадлежат статьи о творчестве А. С. Пушкина, воспоминания о современниках. Умерла в Домодедово (Подмосковье), похоронена в Комарово, под Санкт-Петербургом. Начиная с 1922 года книги Анны Ахматовой подвергались жёсткой цензурной правке. Все сборники её стихов, вышедшие в свет с 1922 по 1966 гг., нельзя назвать в полной мере авторскими. «Вечер» 1912. «Четки» 1914. «Белая стая» 1917. «Подорожник» 1921. «Anno Domini MCMXXI» Из шести книг. Л. 1940. Избранное. Стихи. Ташкент. 1943. Стихотворения. М. 1958. Стихотворения. 1909—1960. М. 1961. Бег времени. М.-Л. 1965. Избранное. М. 1974. Cтихотворения и поэмы. Л. 1976.

Любопытные факты Знаменитая «Зеленая будка» — дача Анны Ахматовой в поселке Литфонда в Комарово (Ленинградская область) была впервые ограблена в 20...
Слайд № 26

Любопытные факты Знаменитая «Зеленая будка» — дача Анны Ахматовой в поселке Литфонда в Комарово (Ленинградская область) была впервые ограблена в 2008 году. При жизни поэтессы никто не пытался проникнуть на дачу с целью совершения кражи или иного преступления[6] В 1914 году Натан Исаевич Альтман написал портрет Анны Андреевны Ахматовой. Художница О. Л. Делла-Вос-Кардовская писала об этом портрете: «Портрет, по-моему, слишком страшный. Ахматова там какая-то зеленая, костлявая, на лице и фоне кубические плоскости, но за всем этим она похожа, похожа ужасно, как-то мерзко в каком-то отрицательном смысле…» Дочь же художницы, Е. Д. Кардовская, считает, что: «Но как ни нравится мне с художественной стороны ахматовский портрет работы моей матери, и все же считаю, что Ахматова такая, какой ее знали ее друзья — поэты, поклонники тех лет, Ахматова „Четок“ передана не на этом портрете, а на портрете работы Альтмана».

Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский (7 (19) июля 1893, село Багдади, Кутаисская губерния, Российская империя (совр. Багдати, Имеретия, Грузия) — 14...
Слайд № 27

Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский (7 (19) июля 1893, село Багдади, Кутаисская губерния, Российская империя (совр. Багдати, Имеретия, Грузия) — 14 апреля 1930, Москва, РСФСР, СССР) — российский и советский поэт-футурист, драматург, редактор журналов «ЛЕФ» («Левый Фронт»), «Новый ЛЕФ» и «РЕФ».

Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля 1893г. в селе Багдади, в Грузии. С 1902г. учился в г.Кутаиси, затем переехал вместе с семьей в Мос...
Слайд № 28

Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля 1893г. в селе Багдади, в Грузии. С 1902г. учился в г.Кутаиси, затем переехал вместе с семьей в Москву, где продолжил свое обучение в гимназии. В 1908 г. Маяковский оставил гимназию, отдавшись подпольной революционной работе. В возрасте пятнадцати лет вступил в РСДРП(б), выполнял пропагандистские задания. . Трижды Маяковский подвергался аресту. В 1909г. отбывал срок в Бутырской тюрьме, там и начал писать стихи. С 1911г. Маяковский занимался в Московском училище живописи. В 1912 г. опубликовал первое стихотворение "Ночь". В ранних стихах Маяковского прослеживается горячий протест против капиталистической жизни. Тема никчемности существования при капитализме пронизывает произведения Маяковского - трагедию "Владимир Маяковский", поэмы "Война и мир", "Флейта-позвоночник", "Облако в штанах".

В лирико-эпических поэмах "Хорошо!" и "Владимир Ильич Ленин" Маяковский воплотил мысли социалистического человека, героя своей эпохи. В стихах о за...
Слайд № 29

В лирико-эпических поэмах "Хорошо!" и "Владимир Ильич Ленин" Маяковский воплотил мысли социалистического человека, героя своей эпохи. В стихах о загранице Маяковский раскрыл мировое значение советского социалистического строя. В "Стихах о советском паспорте" Маяковского звучит голос великого патриота Родины. Уже в те годы, до революции, В.В. Маяковский хотел создать поэзию, обращенную к широким массам, к рабочему классу. Он верил в революцю, в ее неизбежность. "В терновом венке революций грядет шестнадцатый год",- писал он в "Облаке". Весь свой поэтический талант Маяковский вкладывал в революцию - "чтоб выволочь республику из грязи".

Маяковский внес огромны и неоценимый вклад в советскую поэзи, утвердил новый взгляд на роль поэта в обществе как акативного бойца. "Я хочу, чтоб к ...
Слайд № 30

Маяковский внес огромны и неоценимый вклад в советскую поэзи, утвердил новый взгляд на роль поэта в обществе как акативного бойца. "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо",- требовал он. У Маяковского учились поэты с мировы именем - Иоганнес Бехер, Назым Хикмет, Луи Арагон, Пабло Неруда. Поэзия Маяковского жива в нашей жизни и поныне.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!