Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Арттерапія для внутрішньо переміщених дітей за методикою «Моя тварина-захисник»
»
Взяти участь Всі події

Презентація "Екосистеми, їх властивості, типи зв'язків між популяціями."

Біологія

25.01.2022

248

9

0

Опис документу:

Презентація на тему " Властивості та характеристика екосистем. Функціональна роль популяцій в екосистемах. Типи зв'язків між популяціями різних видів в екосистемах."

Також презентація містить опис трофічних ланцюгів , наведені приклади продуцентів, консументів, редуцентів. Зображені різні види екологічної піраміди( піраміда чисел, піраміди маси та піраміда енергії. Для закріплення вивченого пропонується скласти ланцюги живлення за наведеними схемами.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ЕКОСИСТЕМИ. ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОСИСТЕМ
Слайд № 1

ЕКОСИСТЕМИ. ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОСИСТЕМ

Екосистема - це природна або штучна система, що складається з угруповань живих організмів і середовища їхнього існування, між якими відбувається по...
Слайд № 2

Екосистема - це природна або штучна система, що складається з угруповань живих організмів і середовища їхнього існування, між якими відбувається постійний обмін речовиною й енергією. Термін «екосистема» був запропонований 1935 року англійським ботаніком Артуром Тенслі.

Слайд № 3

Слайд № 4

Структура екосистеми: 1 - біоценоз; 2 - екотоп; 3 - тварини; 4 - мікроорганізми; 5 - рослинність; 6 - атмосфера; 7 - ґрунт, вода
Слайд № 5

Структура екосистеми: 1 - біоценоз; 2 - екотоп; 3 - тварини; 4 - мікроорганізми; 5 - рослинність; 6 - атмосфера; 7 - ґрунт, вода

Властивості екосистем
Слайд № 6

Властивості екосистем

ЦІЛІСНІСТЬ властивість, що забезпечується тісними зв’язками організмів між собою та середовищем існування; спільним і загальним інтегруючим чиннико...
Слайд № 7

ЦІЛІСНІСТЬ властивість, що забезпечується тісними зв’язками організмів між собою та середовищем існування; спільним і загальним інтегруючим чинником- є потік речовин, енергії та інформації.

СТІЙКІСТЬ властивість, що є результатом тривалої та глибокої коеволюції живих організмів та їх усталених відносин з компонентами неживої природи
Слайд № 8

СТІЙКІСТЬ властивість, що є результатом тривалої та глибокої коеволюції живих організмів та їх усталених відносин з компонентами неживої природи

САМОРЕГУЛЯЦІЯ властивість відновлювати динамічну рівновагу, що проявляється в коливаннях кількісних та якісних показників біопродуктивності, способ...
Слайд № 9

САМОРЕГУЛЯЦІЯ властивість відновлювати динамічну рівновагу, що проявляється в коливаннях кількісних та якісних показників біопродуктивності, способів і швидкості біогенного кругообігу речовин і потоків енергії навколо певних оптимальних значень масове розмноження гризунів призводить до збільшення чисельності хижаків, які зменшують чисельність популяції, а це веде до зменшення популяції хижаків, і динамічна рівновага в біоценозі відновлюється

САМООРГАНІЗАЦІЯ це властивість екосистеми впорядковувати внутрішню структуру і функціонування, що забезпечується механізмами саморегуляції
Слайд № 10

САМООРГАНІЗАЦІЯ це властивість екосистеми впорядковувати внутрішню структуру і функціонування, що забезпечується механізмами саморегуляції

Організація потоку речовини, енергії та інформації в екосистемі Всередині екосистеми обмін речовин та енергії здійснюється завдяки діяльності проду...
Слайд № 11

Організація потоку речовини, енергії та інформації в екосистемі Всередині екосистеми обмін речовин та енергії здійснюється завдяки діяльності продуцентів, консументів і редуцентів, пов’язаних між собою найрізноманітнішими зв’язками, визначальними серед яких є трофічні.

ПРОДУЦЕНТИ Автотрофні організми
Слайд № 12

ПРОДУЦЕНТИ Автотрофні організми

КОНСУМЕНТИ Рослиноїдні, м’ясоїдні та всеїдні тварини.
Слайд № 13

КОНСУМЕНТИ Рослиноїдні, м’ясоїдні та всеїдні тварини.

РЕДУЦЕНТИ Сапротрофні бактерії, гриби й тварини
Слайд № 14

РЕДУЦЕНТИ Сапротрофні бактерії, гриби й тварини

За джерелом надходження енергії до консументів Пасовищні починаються із зелених рослин і завершуються редуцентами
Слайд № 15

За джерелом надходження енергії до консументів Пасовищні починаються із зелених рослин і завершуються редуцентами

За джерелом надходження енергії до консументів ДЕТРИТНІ починаються з мертвої органічної речовини (решток) і продовжуються безпосередньо редуцентами
Слайд № 16

За джерелом надходження енергії до консументів ДЕТРИТНІ починаються з мертвої органічної речовини (решток) і продовжуються безпосередньо редуцентами

Типизв’язків Трофічні Топічні Форичні Фабричні Безпосереднєспоживанняорганізмів,їхніхрештокабопродуктівжиттєдіяльності Створенняодниморганізмомсере...
Слайд № 17

Типизв’язків Трофічні Топічні Форичні Фабричні Безпосереднєспоживанняорганізмів,їхніхрештокабопродуктівжиттєдіяльності Створенняодниморганізмомсередовищамешканнядляіншого Транспортуванняорганізміводного видуіншим Використанняоднимиорганізмамиіншихабоїхніхрештокдлябудівництвавласногожитла

Приклад топічних зв’язків книжковий псевдоскорпіон (завдовжки до 2 мм) оселяється в житлі людини, бібліотеках, музеях, де живиться дрібними членист...
Слайд № 18

Приклад топічних зв’язків книжковий псевдоскорпіон (завдовжки до 2 мм) оселяється в житлі людини, бібліотеках, музеях, де живиться дрібними членистоногими, серед яких є багато видів-шкідників

Приклад форичних зв’язків у риб-причеп (ряд Окунеподібні) передній спинний плавець перетворений на своєрідний присосок, яким вони прикріплюються до...
Слайд № 19

Приклад форичних зв’язків у риб-причеп (ряд Окунеподібні) передній спинний плавець перетворений на своєрідний присосок, яким вони прикріплюються до тіла «транспортного засобу» - більших за розмірами риб, черепах, китів

Приклад фабричних зв’язків: личинки комах-волохокрильців мешкають у будиночках, які самі створюють з рослинних решток, черепашок дрібних молюсків тощо
Слайд № 20

Приклад фабричних зв’язків: личинки комах-волохокрильців мешкають у будиночках, які самі створюють з рослинних решток, черепашок дрібних молюсків тощо

Екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні Еколо...
Слайд № 21

Екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні Екологічна піраміда – це графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення. ПРАВИЛО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІРАМІДИ

Піраміда чисел відображає співвідношення числа особин на кожному з трофічних рівнів ланцюга живлення. На відміну від пірамід біомаси і енергії, її ...
Слайд № 22

Піраміда чисел відображає співвідношення числа особин на кожному з трофічних рівнів ланцюга живлення. На відміну від пірамід біомаси і енергії, її основа може бути вужчою за верхівку (поміркуйте чому). Піраміда чисел

Піраміда біомаси відображає кількісні закономірності передачі маси органічної речовини від одного трофічного рівня ланцюга живлення до іншого (прод...
Слайд № 23

Піраміда біомаси відображає кількісні закономірності передачі маси органічної речовини від одного трофічного рівня ланцюга живлення до іншого (продуктивність організмів при цьому виражають у одиницях маси сухої речовини показує співвідношення загальної кількості живої речовини на трофічних рівнях харчового ланцюга. Може мати два графічних різновиди - правильна і обернена

Піраміда енергії Піраміда енергії демонструє закономірності передачі енергії від однієї ланки ланцюга живлення до іншої. Кожний її блок відповідає ...
Слайд № 24

Піраміда енергії Піраміда енергії демонструє закономірності передачі енергії від однієї ланки ланцюга живлення до іншої. Кожний її блок відповідає тій кількості хімічної енергії, яка запасається на відповідному трофічному рівні. 

Скласти ланцюги живлення
Слайд № 25

Скласти ланцюги живлення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.