Презентація до уроку української мови ( 10 клас) "Мовна норма. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст

Українська мова

Для кого: 10 Клас

09.09.2021

1113

193

0

Опис документу:
Презентація до пари ( 2 уроки) української мови в 10 кл., рівень стандарт. Складено з опором на підручник Українська мова ( рівень стандарту): підруч. для10 кл. закл. середн. освіти/Олександр Авраменко.- К: Грамота, 2018 р. Містить ілюстації та теоретичний матеріал із 3-4 параграфів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ТЕМА Мовна норма. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст
Слайд № 1

ТЕМА Мовна норма. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст

Питання для бесіди Який розділ мовознавства вивчає словники? На які 2 типи поділяються словники? Розкажіть про типи лінгвістичних словників відпові...
Слайд № 2

Питання для бесіди Який розділ мовознавства вивчає словники? На які 2 типи поділяються словники? Розкажіть про типи лінгвістичних словників відповідно до їх призначення.

1. Мовна норма Головною ознакою культури мовлення є його нормативність. Мовна норма — сукупність усталених мовних засобів, що відповідають системі ...
Слайд № 3

1. Мовна норма Головною ознакою культури мовлення є його нормативність. Мовна норма — сукупність усталених мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок спілкування в суспільстві. Кожна з мовних і мовленнєвих норм завжди співвідносна з певними мовними одиницями — орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними та ін.

З огляду на це й визначають різні мовні норми: • орфоепічні (не [грайеішс´:а], а [грайеіс´:а]); • лексичні (не живописна, а мальовнича галявина); •...
Слайд № 4

З огляду на це й визначають різні мовні норми: • орфоепічні (не [грайеішс´:а], а [грайеіс´:а]); • лексичні (не живописна, а мальовнича галявина); • фразеологічні (не приймати, а брати участь); • граматичні (навчатися не музиці, а музики); • орфографічні (не піцца, а піца); • пунктуаційні (не Він мабуть запізниться, а Він, мабуть, запізниться); • стилістичні (у науковому стилі — не глибоченне, а глибоке море).

Мовні норми єдині й обов’язкові для всіх користувачів літературної мови. Цим вони відрізняються від «діалектних норм», що територіально обмежені й ...
Слайд № 5

Мовні норми єдині й обов’язкові для всіх користувачів літературної мови. Цим вони відрізняються від «діалектних норм», що територіально обмежені й менш усталені. Норми літературної мови мають усенародно-освітній статус і підлягають таким оцінкам, як правильно чи неправильно, логічно, точно, образно, етично та ін. Мовні норми культурна людина вивчає протягом усього життя, читаючи художню літературу, відвідуючи театри, опрацьовуючи посібники з культури мовлення й дотримуючись порад М. Рильського: Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля; Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й Даля...

РОБОТА за підручником -Вправа 2, 3, стор. 14-15 ( усно) - Вправа 5, стор. 16 ( письмово, тест)
Слайд № 6

РОБОТА за підручником -Вправа 2, 3, стор. 14-15 ( усно) - Вправа 5, стор. 16 ( письмово, тест)

2. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст Лексичне значення слова — зміст слова; це історично закріплена у свідомості людей сп...
Слайд № 7

2. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст Лексичне значення слова — зміст слова; це історично закріплена у свідомості людей співвіднесеність слова з певним предметом, станом, дією, ознакою предмета та ін. Окрім лексичного значення, слова мають і граматичне, яке показує, до якої частини мови вони належать, які мають граматичні ознаки.

Наприклад, лексичне значення слова собака — домашня тварина родини собачих, яку використовують для охорони, на полюванні та ін. Граматичне значення...
Слайд № 8

Наприклад, лексичне значення слова собака — домашня тварина родини собачих, яку використовують для охорони, на полюванні та ін. Граматичне значення цього слова — відмінюваний іменник, однина, називний відмінок. Лексичне значення відображає лише узагальнене поняття про предмет, явище чи ознаку, адже те саме слово може викликати в людей різні асоціації. Хтось, почувши слово собака, уявить пуделя, хтось — тер’єра, комусь спаде на думку просто цуценя, для когось собака (у певній ситуації) — лайливе слово, а для когось — це вірний друг. Отже, кожне слово має узагальнене значення, яке є для нього основним.

Багатозначні слова Більшість слів у мові — багатозначні. У тлумачних словниках основне, пряме значеннястоїть на першому місці (його позначають цифр...
Слайд № 9

Багатозначні слова Більшість слів у мові — багатозначні. У тлумачних словниках основне, пряме значеннястоїть на першому місці (його позначають цифрою 1). Кожне наступне значення потроху віддаляється від головного, набуваючи статусу переносного (у словнику використовують скорочення перен.), наприклад, слово летіти.

ЛЕТІТИ, лечу, летиш, недок. 1. Пересуватися в повітрі за допомогою крил (про птахів, комах тощо). У небі летіли гуси з далекого краю (О. Довженко)....
Слайд № 10

ЛЕТІТИ, лечу, летиш, недок. 1. Пересуватися в повітрі за допомогою крил (про птахів, комах тощо). У небі летіли гуси з далекого краю (О. Довженко). 2. Те саме, що падати. Раптом він посунувся вниз і зрозумів, що летить в улоговину (Г. Тютюнник). 3. перен. Дуже швидко переміщатися (по землі, воді тощо); мчати, нестися. Рипить сніжок, співає, санки летять під білії намети ялин лапатих (Леся Українка). 4. перен. Швидко, непомітно проходити (про час). І в’янеш ти, а дні летять, несуть все добре за собою (Т. Шевченко). 5. перен. Линути думками, почуттями, помислами, душею до кого-, чого-небудь. Він солодко вкладається на ліжко, усіма думками летючи до Уляни (М. Стельмах).

Отже, значення багатозначного слова залежить від контексту: в одному реченні летіти — це пересуватися в повітрі за допомогою крил (Пташка летить ув...
Слайд № 11

Отже, значення багатозначного слова залежить від контексту: в одному реченні летіти — це пересуватися в повітрі за допомогою крил (Пташка летить увись), а в іншому — швидко відбуватися в часі (Не помічаю, як летить час на відпочинку). Якщо слово однозначне, то в будь-якому контексті його значення незмінне. Лексичні норми регулюють вибір слова відповідно до змісту й мети висловлювання. Наприклад, якщо йдеться про посаду, то вживаємо слово рятувальник, але аж ніяк не рятівник. Порівняйте: Викликали рятувальника з охоронної служби і Рятівником кота став випадковий перехожий. Якщо сказати: «Рятувальником кота став випадковий перехожий», то це означатиме, що випадкового перехожого призначили на посаду рятувальника. Виходить нісенітниця. Плутанина близькозвучних слів призводить до лексичної помилки. Контекст, -у, ч.Закінченийзазмістомуривоктексту,щодаєзмогувстановитизначенняслова, яке входить дойогоскладу.

Лексичні помилки виникають унаслідок: 1) уживання слова в невластивому йому значенні; 2) невдалого добору синонімів; 3) сплутування близькозвучних ...
Слайд № 12

Лексичні помилки виникають унаслідок: 1) уживання слова в невластивому йому значенні; 2) невдалого добору синонімів; 3) сплутування близькозвучних слів (паронімів); 4) уживання зайвих слів (плеоназм); 5) повторення спільнокореневих слів (тавтологія); 6) калькування російських слів і словосполучень; 7) використання російських слів замість українських; 8) уживання беззмістовних слів, зайвих у мовленні (слова-паразити); 9) уживання фразеологізмів у невластивому значенні.

1. Не всі слова можуть між собою сполучатися, тож, поєднуючи їх, ми маємо передусім зважати на їхнє лексичне значення. Не можна поєднати прикметник...
Слайд № 13

1. Не всі слова можуть між собою сполучатися, тож, поєднуючи їх, ми маємо передусім зважати на їхнє лексичне значення. Не можна поєднати прикметник молода з іменником дівчина, бо старих дівчат не буває. Так само не поєднуваними є прийменник біля й сполука слів на позначення кількості або часу: не біля, а близько одинадцятої години; не біля ста тисяч слів, а близько ста тисяч слів. 2. Порушенням лексичної сполучуваності є поєднання дієслова розповсюджувати з іменниками, що мають абстрактне значення: розповсюджувати інформацію, новини, чутки. Ні, розповсюджують конкретні предмети, наприклад листівки, літературу, а інформацію, новини й чутки поширюють.

Робота за підручником -Вправа 3, стор. 20 ( усно) - Вправа 4, стор. 20 ( письмово: переписати текст, замінивши виділені курсивом слова на нормативні)
Слайд № 14

Робота за підручником -Вправа 3, стор. 20 ( усно) - Вправа 4, стор. 20 ( письмово: переписати текст, замінивши виділені курсивом слова на нормативні)

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 1 . Які мовні норми вам відомі? 2. Чому мовні норми є обов’язковими для всіх користувачів літературної мови? 3. Дайте визначен...
Слайд № 15

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 1 . Які мовні норми вам відомі? 2. Чому мовні норми є обов’язковими для всіх користувачів літературної мови? 3. Дайте визначення поняттю “лексичне значення слова”. 5. Дайте визначеннянаступним поняттям: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми. Наведіть приклади. 4. Унаслідок чого виникають лексичні помилки?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Вивчити конспект. 2. Вправа 7, стор. 22 ( Відредагуйте речення письмово)
Слайд № 16

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Вивчити конспект. 2. Вправа 7, стор. 22 ( Відредагуйте речення письмово)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.