Презентація до уроку на тему :Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Презентація до уроку для 10 класу на тему : Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок
Слайд № 1

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

Які головні рівні організації живого виділяють учені?
Слайд № 2

Які головні рівні організації живого виділяють учені?

Рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії — ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення.
Слайд № 3

Рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії — ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення.

Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організмений, популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосф...
Слайд № 4

Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організмений, популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний. У типовому випадку кожен з цих рівнів є системою з підсистем нижчого рівня і підсистемою системи вищого рівня.

Завдання 1. Заповнити таблицю: « Рівні організації біологічних систем» Рівень Визначення Компоненти, процеси Науки
Слайд № 5

Завдання 1. Заповнити таблицю: « Рівні організації біологічних систем» Рівень Визначення Компоненти, процеси Науки

Це специфічні для живих організмів класи органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічн...
Слайд № 6

Це специфічні для живих організмів класи органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами, роль в обміні речовин та енергії в організмі, зберіганні спадкової інформації та її передачі. Зв'язок між молекулярним і наступним за ним клітинним рівнем забезпечується тим, що молекули — це той матеріал, з якого створені надмолекулярні клітинні структури. Тільки вивчивши молекулярний рівень можна зрозуміти, як протікали процеси зародження і еволюції життя на нашій планеті, якими є молекулярні основи спадковості і процесів обміну речовин в організмі. Молекулярний рівень організації життя

Компоненти Молекули неорганічних і органічних сполук Молекулярні комплекси хімічних сполук (мембрана тощо) Основні процеси Об'єднання молекул в осо...
Слайд № 7

Компоненти Молекули неорганічних і органічних сполук Молекулярні комплекси хімічних сполук (мембрана тощо) Основні процеси Об'єднання молекул в особливі комплекси Здійснення фізико-хімічних реакцій в упорядкованому вигляді Копіювання ДНК, кодування та передача генетичної інформації Молекулярний рівень організації життя

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Біохімія Біофізика Молекулярна біологія Молекулярна генетика Молекулярний рівень організації життя
Слайд № 8

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Біохімія Біофізика Молекулярна біологія Молекулярна генетика Молекулярний рівень організації життя

Представлений вільноживучими одноклітинними організмами і клітинами, що входять в багатоклітинні організми. Компоненти Комплекси молекул хімічних с...
Слайд № 9

Представлений вільноживучими одноклітинними організмами і клітинами, що входять в багатоклітинні організми. Компоненти Комплекси молекул хімічних сполук і органели клітини. Клітинний рівень організації життя

Основні процеси Біосинтез, фотосинтез Регулювання хімічних реакцій Поділ клітини Залучення хімічних елементів Землі і енергії Сонця в біосистемі Кл...
Слайд № 10

Основні процеси Біосинтез, фотосинтез Регулювання хімічних реакцій Поділ клітини Залучення хімічних елементів Землі і енергії Сонця в біосистемі Клітинний рівень організації життя

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Генна інженерія Цитогенетика Цитологія Ембріологія Клітинний рівень організації життя
Слайд № 11

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Генна інженерія Цитогенетика Цитологія Ембріологія Клітинний рівень організації життя

Тканинний рівень представлений тканинами, що об'єднують клітини певної будови, розмірів, розташування і подібних функцій. Тканини виникли в ході іс...
Слайд № 12

Тканинний рівень представлений тканинами, що об'єднують клітини певної будови, розмірів, розташування і подібних функцій. Тканини виникли в ході історичного розвитку разом з багатоклітинністю. Тканинний рівень організації життя

У багатоклітинних організмів вони утворюються в процесі онтогенезу як наслідок диференціації клітин. У тварин розрізняють кілька типів тканин (епіт...
Слайд № 13

У багатоклітинних організмів вони утворюються в процесі онтогенезу як наслідок диференціації клітин. У тварин розрізняють кілька типів тканин (епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, а також кров і лімфа). У рослин розрізняють меристематичну, захисну, основну і провідну тканини. На цьому рівні відбувається спеціалізація клітин. Наукові дисципліни, які здійснюють дослідження на цьому рівні: гістологія. Тканинний рівень організації життя

Органний рівень представлений органами організмів. У найпростіших травлення, дихання, циркуляція речовин, виділення, пересування і розмноження здій...
Слайд № 14

Органний рівень представлений органами організмів. У найпростіших травлення, дихання, циркуляція речовин, виділення, пересування і розмноження здійснюються за рахунок різних органел. У досконаліших організмів є системи органів. У рослин і тварин органи формуються за рахунок різної кількості тканин. Органний рівень організації життя

Представлений одноклітинними і багатоклітинними організмами рослин, тварин, грибів і бактерій. Компоненти Клітина — основний структурний компонент ...
Слайд № 15

Представлений одноклітинними і багатоклітинними організмами рослин, тварин, грибів і бактерій. Компоненти Клітина — основний структурний компонент організму. З клітин утворені тканини та органи багатоклітинних організмів Основні процеси Обмін речовин (метаболізм) Подразливість Розмноження Онтогенез Нервово-гуморальна регуляція процесів життєдіяльності Гомеостаз Організмовий рівень організації життя

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Анатомія Біометрія Морфологія Фізіологія Гістологія Організмовий рівень організації життя
Слайд № 16

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Анатомія Біометрія Морфологія Фізіологія Гістологія Організмовий рівень організації життя

Представлений в природі величезною різноманітністю видів і їх популяцій. Сукупність організмів одного й того самого виду, об'єднана спільним місцем...
Слайд № 17

Представлений в природі величезною різноманітністю видів і їх популяцій. Сукупність організмів одного й того самого виду, об'єднана спільним місцем існування, створює попу­ляцію як систему надорганізменого порядку. У цій системі здійснюються найпростіші, елементарні еволюційні перетворення. Компоненти Групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем Основні процеси Генетична своєрідність Взаємодія між особами і популяціями Накопичення елементарних еволюційних перетворень Здійснення мікроеволюції і вироблення адаптацій до змінного середовища Видоутворення Збільшення біорізноманіття Популяційно-видовий рівень організації життя

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Генетика популяцій Теорія еволюції Екологія Популяційно-видовий рівень організації життя
Слайд № 18

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Генетика популяцій Теорія еволюції Екологія Популяційно-видовий рівень організації життя

Представлений різноманітністю природних і культурних біогеоценозів у всіх середовищах життя. Біогеоценоз - сукупність організмів різних видів різно...
Слайд № 19

Представлений різноманітністю природних і культурних біогеоценозів у всіх середовищах життя. Біогеоценоз - сукупність організмів різних видів різної складності організації та усіх чинників середовища їх існування. Компоненти Популяції різних видів Фактори середовища Харчові мережі, потоки речовин і енергії Основні процеси Біохімічний колообіг речовин і потік енергії, що підтримують життя Підтримує рівновагу між живими організмами і абіотичним середовищем (гомеостаз) Забезпечення живих організмів умовами проживання і ресурсами (їжею та притулком) Біогеоценотичний рівень організації життя

Слайд № 20

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Біогеографія Біогеоценологія Екологія Біогеоценотичний рівень організації життя Біогеоценоз
Слайд № 21

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Біогеографія Біогеоценологія Екологія Біогеоценотичний рівень організації життя Біогеоценоз

Представлений вищою, глобальною формою організації біосистем — біосферою. Біосфера - система вищого порядку, що охо­плює всі явища життя на Землі. ...
Слайд № 22

Представлений вищою, глобальною формою організації біосистем — біосферою. Біосфера - система вищого порядку, що охо­плює всі явища життя на Землі. На цьому рівні відбувається кругообіг речовин і перетворення енергії, пов'язані з життє­діяльністю всіх живих організмів. Компоненти Біогеоценози Антропогенний вплив Основні процеси Активна взаємодія живої і неживої речовини планети Біологічний кругообіг речовин і енергії Активна біогеохімічна участь людини у всіх процесах біоcфери, її господарська та етнокультурна діяльність Біосферний рівень організації життя

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Екологія Глобальна екологія Космічна екологія Соціальна екологія Біосферний рівень організації життя
Слайд № 23

Науки, що ведуть дослідження на цьому рівні Екологія Глобальна екологія Космічна екологія Соціальна екологія Біосферний рівень організації життя

Відомо, що всі живі ор­ганізми складаються з клітин. Клітина може бути й окремим організмом, і частиною багатоклітинного організму рослини чи твари...
Слайд № 24

Відомо, що всі живі ор­ганізми складаються з клітин. Клітина може бути й окремим організмом, і частиною багатоклітинного організму рослини чи тварини. Вона буває досить просто влаштованою, як бакте­ріальна клітина, чи значно складніше, як клітини одноклі­тинних тварин - найпростіших. Як бактеріальна клітина, так і клітина найпростіших є цілісним організмом, здатним виконувати всі необхідні для забезпечення життєдіяльності функції. Клітини, що входять до складу багатоклітинного організму, спеціалізовані і не здатні самостійно існувати поза організмом. Елементи організму - клітини, тканини та орга­ни - у сукупності ще не являють собою цілісний організм. Лише їх поєднання в історично сформованому процесі еволю­ції в порядку та їх взаємодія утворює цілісний організм, яко­му притаманні особливі властивості.

Чим можна пояснити наявність різних рівнів організації живої матерії?
Слайд № 25

Чим можна пояснити наявність різних рівнів організації живої матерії?

Який організм знаходиться на різних рівнях організації?
Слайд № 26

Який організм знаходиться на різних рівнях організації?

1.березовий гай а)молекулярний 2.нуклеїнова кислота б)клітинний 3.бактерія в)органно-тканинний 4.живі організми г)організмовий планети Земля 5)лист...
Слайд № 27

1.березовий гай а)молекулярний 2.нуклеїнова кислота б)клітинний 3.бактерія в)органно-тканинний 4.живі організми г)організмовий планети Земля 5)листок рослини д)екосистемний 6)собака е)біосферний Завдання 2. Знайди відповідність біосистем і рівні організації, до яких вони належать

Охарактеризуйте властивості живих систем, які виявляються на всіх рівнях організації живої матерії. Опрацюйте параграф. Домашнє завдання :
Слайд № 28

Охарактеризуйте властивості живих систем, які виявляються на всіх рівнях організації живої матерії. Опрацюйте параграф. Домашнє завдання :

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рівні_організації_живої_матерії http://nuczu.edu.ua/material/bio/10172.html Джерела інформації:
Слайд № 29

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рівні_організації_живої_матерії http://nuczu.edu.ua/material/bio/10172.html Джерела інформації:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.