Презентація до уроку "Контрольний переказ тексту"

Опис документу:
Презентація допоможе розвивати зв’язне мовлення, логічне та образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, удосконалювати культуру писемного мовлення; виховувати в учнів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу моральні якості, відповідальність за обраний шлях

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Слайд № 1

Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Мета нашого уроку: -узагальнити й систематизувати набуті вами знання про особливості публіцистичного стилю мовлення, удосконалювати вміння й навичк...
Слайд № 2

Мета нашого уроку: -узагальнити й систематизувати набуті вами знання про особливості публіцистичного стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички письмово докладно переказувати текст, за складеним планом, доповнюючи його своїми міркуваннями, розвивати логічне мислення, пам'ять, удосконалювати культуру писемного мовлення, виховувати моральні якості, відповідальність за обрану вами дорогу

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення». — Текст — це ... — Текст має такі ознаки, як... — Мені відомі такі стилі мовлення, як... — Визначають та...
Слайд № 3

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення». — Текст — це ... — Текст має такі ознаки, як... — Мені відомі такі стилі мовлення, як... — Визначають такі типи мовлення, як... — Публіцистичний стиль характеризується такими ознаками...

Публіцистичний стиль Сфера використання публіцистичного стилю — громадсько-по­літична, суспільно-виробнича, культурно-освітня діяльність, на­вчання...
Слайд № 4

Публіцистичний стиль Сфера використання публіцистичного стилю — громадсько-по­літична, суспільно-виробнича, культурно-освітня діяльність, на­вчання. Основне призначення: - розв'язання важливих актуальних суспільно-політичних про­блем інформаційно - пропагандистськими методами; - активний вплив на читача (слухача), спонукання його до діяль­ності, до бажання зайняти певну громадянську позицію, змінити погляди чи сформувати нові; - пропаганда певних думок, переконань, ідей, теорій та актив­на агітація за втілення їх у повсякдення.

Основні ознаки: - доступність мови й формулювань (орієнтація на широкий загал); - логічність доказів і полемічність викладу; - поєднання точних най...
Слайд № 5

Основні ознаки: - доступність мови й формулювань (орієнтація на широкий загал); - логічність доказів і полемічність викладу; - поєднання точних найменувань, дат, подій, місцевості, учас­ників, викладення наукових положень і фактів з емоційно-екс­пресивною образністю; - наявність низки яскравих засобів позитивного чи негативно­го авторського тлумачення, яке має здебільшого тенденційний характер; - широке використання художніх засобів Публіцистичний стиль

Слайд № 6

Яку професію оберу я? Чому?
Слайд № 7

Яку професію оберу я? Чому?

Поезія і проза професій
Слайд № 8

Поезія і проза професій

Пам’ятка “Як писати переказ” 1. Уважно прослухайте текст для переказу. 2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова і словосполучення, конкретн...
Слайд № 9

Пам’ятка “Як писати переказ” 1. Уважно прослухайте текст для переказу. 2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова і словосполучення, конкретні найменування (прізвища, географічні назви, дати, цифри тощо). 3. Визначте стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку тексту. 4. Під час повторного прослуховування тексту зробіть записи на чернетці у вигляді плану, окремих слів і словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, зв’язку частин тексту тощо. 5. Поміркуйте над змістом і послідовністю викладу матеріалу переказу. 6. На чернетці напишіть стислий переказ тексту, підпорядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, авторського задуму (роботу можна записувати як у повному, так і в скороченому варіанті). Виконайте на чернетці творче завдання 7. Відредагуйте написане для поліпшення мовного оформлення своєї роботи, подбайте про точність висловлення думок, розстановки розділових знаків. 8. Перепишіть роботу начисто охайно, без виправлень, відповідно до норм української літературної мови 9. Здійсніть перевірку написаного в чистовому варіанті.

Словникова робота Геодезія — наука про зображення земної поверхні на планах і картах, про методи вимірювання на місцевості. Геологія — наука про ре...
Слайд № 10

Словникова робота Геодезія — наука про зображення земної поверхні на планах і картах, про методи вимірювання на місцевості. Геологія — наука про речовинний склад землі, утворення й розміщення корисних копалин. Бутафорський (перен. показний, несправжній). Атрибут (постійна ознака чогось). Екзотичний (тут: незвичний, химерний, дивовижний).

Бесіда над змістом прочитаного Визначте основну думку, тип і стиль мовлення прослуханого тексту? Через що може з'явитися незадоволення обраною проф...
Слайд № 11

Бесіда над змістом прочитаного Визначте основну думку, тип і стиль мовлення прослуханого тексту? Через що може з'явитися незадоволення обраною професію? Чому непросто обрати «свій потяг»? Чому в молоді часто викривлені уявлення про різні професії? Які професії згадуються в тексті? Що відомо про зовнішні атрибути і суть кожної з них? Як ви розумієте вислови: «Фахівці, як і професії, бувають різні», «Без прози не існує поезії»?

Творче завдання: завершіть текст, доповнивши його власними роздумами про важливість «пізнати себе» (за Г. Сковородою) та вибору «сродної праці».
Слайд № 12

Творче завдання: завершіть текст, доповнивши його власними роздумами про важливість «пізнати себе» (за Г. Сковородою) та вибору «сродної праці».

«Мікрофон» — Якою була для вас робота над текстом: легкою чи важкою? — Коли виникало більше труднощів: під час написання докладного переказу чи вик...
Слайд № 13

«Мікрофон» — Якою була для вас робота над текстом: легкою чи важкою? — Коли виникало більше труднощів: під час написання докладного переказу чи виконання творчого завдання? — Чи задоволені ви своєю роботою?

Домашнє завдання Доберіть афоризми або прислів’я про спілкування.
Слайд № 14

Домашнє завдання Доберіть афоризми або прислів’я про спілкування.

Використана література:   I. Караман С. О., Мацько Л. І., Караман О. В. Українська мова: Як писати переказ: Навч.-метод. посібник. – К.: Магістр-S,...
Слайд № 15

Використана література:   I. Караман С. О., Мацько Л. І., Караман О. В. Українська мова: Як писати переказ: Навч.-метод. посібник. – К.: Магістр-S, 1998. – 224 с. II.Донченко Т. Як готувати учнів до переказу // Українська мова і література в школі. - 2001. - № 2. – С. 3 - 6.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.