Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Презентація до уроку "Другий закон Ньютона"

Фізика

Для кого: 9 Клас

26.08.2020

2198

191

0

Опис документу:
Зміст презентації: 1. Актуалізація опорних знань з тем "Динаміка. Сила. Перший закон Ньютона". 2. Заповнити таблицю "Приклади прояву інерції". 3. Перевірка додаткового домашнього завдання "Знайдіть в художній літературі (байки, прислів’я, поезія...) описи дії різних сил". 4. Пояснення нового матеріалу "Другий закон Ньютона". 5. Закріплення нового матеріалу. 6. Розв'язування задач.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 10 клас.
Слайд № 1

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 10 клас.

Що таке динаміка? Які завдання динаміки? Що таке система відліку? Чи впливає вибір системи відліку на значення швидкості рухомого тіла? Що таке сил...
Слайд № 2

Що таке динаміка? Які завдання динаміки? Що таке система відліку? Чи впливає вибір системи відліку на значення швидкості рухомого тіла? Що таке сила? Як позначають силу? Яким приладом та в яких одиницях її вимірюють? Яку силу називають рівнодійною? У якому випадку та за якими правилами можна розраховувати рівнодійну силу? Види сил. Формули для обчислення. Що таке маса тіла? Як її позначають? Назвіть основні та похідні одиниці вимірювання маси тіла. Які способи визначення маси тіла вам відомі? Що таке еталон маси? Актуалізація опорних знань

Тіло перебуває в спокої (відносно Землі), якщо… Перший закон Ньютона читається так: … Інерцією називають… Інертність – це… Більш інертним вважають ...
Слайд № 3

Тіло перебуває в спокої (відносно Землі), якщо… Перший закон Ньютона читається так: … Інерцією називають… Інертність – це… Більш інертним вважають тіло, яке… Інерціальною системою відліку називається… Маса тіла – це… За 1 кг прийнято масу… Продовжіть речення

Сила – це… 1 Н – це така сила , яка… Рівнодійною силою називають… Рівнодійна двох сил, спрямованих у різні сторони по одній прямій , дорівнює… Рівн...
Слайд № 4

Сила – це… 1 Н – це така сила , яка… Рівнодійною силою називають… Рівнодійна двох сил, спрямованих у різні сторони по одній прямій , дорівнює… Рівнодійна двох сил, спрямованих в одну сторону по одній прямій, дорівнює… Другий закон Ньютона розглядає випадок… Третій закон динаміки читається так .. Продовжіть речення

Приклади прояву інерції № Інерція у побуті Інерція у техниці Інерція у спорті 1 2 3
Слайд № 5

Приклади прояву інерції № Інерція у побуті Інерція у техниці Інерція у спорті 1 2 3

Слайд № 6

знайдіть в художній літературі (байки, прислів’я, поезія...) описи дії різних сил. Додаткове завдання
Слайд № 7

знайдіть в художній літературі (байки, прислів’я, поезія...) описи дії різних сил. Додаткове завдання

Дані графіки залежності проекції швидкості й прискорення від часу для прямолінійного руху. Укажіть, на яких ділянках дії навколишніх тіл скомпенсов...
Слайд № 8

Дані графіки залежності проекції швидкості й прискорення від часу для прямолінійного руху. Укажіть, на яких ділянках дії навколишніх тіл скомпенсовані. Як спрямована рівнодіюча сила стосовно напрямку руху? v a Актуалізація опорних знань

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА Зробив, що міг, нехай інші зроблять краще! Ісаак Ньютон
Слайд № 9

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА Зробив, що міг, нехай інші зроблять краще! Ісаак Ньютон

При яких умовах Тіло знаходиться в стані спокою? Рухається рівномірно прямолінійно? Змінюється швидкість тіла? ІІ закон Ньютона
Слайд № 10

При яких умовах Тіло знаходиться в стані спокою? Рухається рівномірно прямолінійно? Змінюється швидкість тіла? ІІ закон Ньютона

a модуля напрямку Способи змінення ІІ закон Ньютона
Слайд № 11

a модуля напрямку Способи змінення ІІ закон Ньютона

природний примусовий Падіння тіл на землю Рух навколо центра Всесвіту (Землі) Чим тіло важче, тим воно швидше падає на землю Під дією зовнішних сил...
Слайд № 12

природний примусовий Падіння тіл на землю Рух навколо центра Всесвіту (Землі) Чим тіло важче, тим воно швидше падає на землю Під дією зовнішних сил Для рівномірного руху на тіло повинна діяти сила Багаточисленні спостереження!! Види руху

Другий закон механіки Ньютона встановлює зв’язок між кінематичними величинами. Найчастіше він формулюється так: прискорення, якого набуває тіло під...
Слайд № 13

Другий закон механіки Ньютона встановлює зв’язок між кінематичними величинами. Найчастіше він формулюється так: прискорення, якого набуває тіло під дією сили, прямо пропорційне силі, обернено пропорційне масі тіла і має той самий напрям, що й сила: Другий закон Ньютона

Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені. Другий закон ...
Слайд № 14

Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені. Другий закон Ньютона

де   а – прискорення  материальної точки; F — сила, прикладена до материальною точки; m — маса материальної точки. Другий закон Ньютона
Слайд № 15

де   а – прискорення  материальної точки; F — сила, прикладена до материальною точки; m — маса материальної точки. Другий закон Ньютона

Сила, прикладена до тіла, є причиною його прискорення. Другий закон Ньютона
Слайд № 16

Сила, прикладена до тіла, є причиною його прискорення. Другий закон Ньютона

Одна і та ж сила, діючи на тіла різної маси, надає їм різні прискорення. Другий закон Ньютона
Слайд № 17

Одна і та ж сила, діючи на тіла різної маси, надає їм різні прискорення. Другий закон Ньютона

Одна і та ж сила, діючи на тіла різної маси, надає їм різні прискорення. Другий закон Ньютона
Слайд № 18

Одна і та ж сила, діючи на тіла різної маси, надає їм різні прискорення. Другий закон Ньютона

Одна і та ж сила, діючи на тіла різної маси, надає їм різні прискорення. Другий закон Ньютона
Слайд № 19

Одна і та ж сила, діючи на тіла різної маси, надає їм різні прискорення. Другий закон Ньютона

Інерціальна система відліку. Макро- і мега світи. Рух зі швидкостями, набагато меншими за швидкість світла. Межі застосування закону
Слайд № 20

Інерціальна система відліку. Макро- і мега світи. Рух зі швидкостями, набагато меншими за швидкість світла. Межі застосування закону

Згідно із другим законом Ньютона причиною зміни швидкості тіла, або виникнення прискорення є дія на це тіло інших тіл з деякої силою. Якщо результу...
Слайд № 21

Згідно із другим законом Ньютона причиною зміни швидкості тіла, або виникнення прискорення є дія на це тіло інших тіл з деякої силою. Якщо результуюча цих сил не дорівнює нулю, то тіло рухається з прискоренням. Якщо педалі велосипеда почати крутити швидше, те можна збільшити швидкість руху їзди на велосипеді. ІІ закон Ньютона на практиці

Згідно із другим законом Ньютона чим більше сила діюча на тіло, тим більше прискорення, яке одержує це тіло. Якщо нажати на гальмо, то під дією сил...
Слайд № 22

Згідно із другим законом Ньютона чим більше сила діюча на тіло, тим більше прискорення, яке одержує це тіло. Якщо нажати на гальмо, то під дією сили тертя автомобіль почне гальмувати, і в підсумку зупиниться. ІІ закон Ньютона на практиці

Сформулюйте другий закон Ньютона. Що можна сказати про напрям сили і прискорення, якого надає ця сила? Чому однакова сила надає різним тілам різні ...
Слайд № 23

Сформулюйте другий закон Ньютона. Що можна сказати про напрям сили і прискорення, якого надає ця сила? Чому однакова сила надає різним тілам різні швидкості? Де застосовується 2 закон Ньютона? Закріплення

На рисунку подано графіки залежності координати та швидкості тіл від часу. У яких випадках рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю? Відп...
Слайд № 24

На рисунку подано графіки залежності координати та швидкості тіл від часу. У яких випадках рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю? Відповідь обґрунтуйте. Закріплення

У якому випадку тіло, що рухається вздовж осі , зберігає свою швидкість? Закріплення
Слайд № 25

У якому випадку тіло, що рухається вздовж осі , зберігає свою швидкість? Закріплення

За графіками залежностей прискорень тіл від прикладених до них сил порівняйте їх маси. Закріплення
Слайд № 26

За графіками залежностей прискорень тіл від прикладених до них сил порівняйте їх маси. Закріплення

Задача 1. Тіло, маса якого дорівнює 2 кг, рухається прямолінійно і за 4 с змінило свою швидкість з 1 м/с до 2 м/с. Визначити: а) з яким прискорення...
Слайд № 27

Задача 1. Тіло, маса якого дорівнює 2 кг, рухається прямолінійно і за 4 с змінило свою швидкість з 1 м/с до 2 м/с. Визначити: а) з яким прискоренням рухалося тіло; б) силу, що діє на тіло у напрямку його руху; в) яку відстань пройшло тіло за розглянутий час руху. В. Розв’язуємо задачі

Задача 2. Визначте масу м’яча, який під дією сили 50 мН набуває прискорення 10 см/с2. Задача 3. На тіло 500 г одночасно діють дві сили 10 Н та 2 Н,...
Слайд № 28

Задача 2. Визначте масу м’яча, який під дією сили 50 мН набуває прискорення 10 см/с2. Задача 3. На тіло 500 г одночасно діють дві сили 10 Н та 2 Н, напрямлені в протилежному напрямку уздовж однієї прямої. Визначте модуль та напрямок прискорення. Розв’язуємо задачі

Задача 4. Під дією сили 50H координата тіла змінюється за законом х = 10 + 5t + 0,5t2 . Знайти масу цього тіла. Задача 5. Сила 50 Н надає тілу прис...
Слайд № 29

Задача 4. Під дією сили 50H координата тіла змінюється за законом х = 10 + 5t + 0,5t2 . Знайти масу цього тіла. Задача 5. Сила 50 Н надає тілу прискорення 0,5 м/с2. Яка сила надасть цьому самому тілу прискорення 2 м/с2? Розв’язуємо задачі

Задача 6. М’яч масою 500 г після удару, який тривав 0,02 с, набув швидкості 10 м/с. Знайдіть середню силу удару. Розв’язуємо задачі
Слайд № 30

Задача 6. М’яч масою 500 г після удару, який тривав 0,02 с, набув швидкості 10 м/с. Знайдіть середню силу удару. Розв’язуємо задачі

Домашнє завдання
Слайд № 31

Домашнє завдання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.