Презентація до уроку біології "Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію"

Опис документу:
Презентація до уроку біології "Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію" за підручником Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. На слайдах показані основні поняття та терміни до теми уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Необхідно бігти щодуху, щоб залишатися на одному й тому самому місці. Л. Керролл. Аліса в Задзеркаллі ПОНЯТТЯ ПРО СПРЯЖЕНУ ЕВОЛЮЦІЮ ТА КОАДАПТАЦІЮ
Слайд № 1

Необхідно бігти щодуху, щоб залишатися на одному й тому самому місці. Л. Керролл. Аліса в Задзеркаллі ПОНЯТТЯ ПРО СПРЯЖЕНУ ЕВОЛЮЦІЮ ТА КОАДАПТАЦІЮ

Що таке еволюція? Гіпотеза Чорної Королеви (англ. Red Queen hypothesis), або ефект Чорної Королеви (в англійській мові відома як гіпотеза Червоної ...
Слайд № 2

Що таке еволюція? Гіпотеза Чорної Королеви (англ. Red Queen hypothesis), або ефект Чорної Королеви (в англійській мові відома як гіпотеза Червоної королеви, оскільки колір шахових фігур за часів Л. Керролла був близьким до червоного) – це еволюційна гіпотеза Л. ван Валена, що пояснює переваги статевого розмноження організмів і постійні еволюційні перегони озброєнь між конкуруючими видами та між паразитом і хазяїном. Принцип Чорної Королеви формулюється так: «Для еволюційної системи сталий розвиток необхідний лише для того, щоб зберігати свою відносну пристосованість щодо систем, які коеволюціонують з нею». Що ж таке коеволюція? Пригадайте! У світі цікавого

КОЕВОЛЮЦІЯ (від лат. cо – разом та evolutio – розгортання), або спряжена еволюція, або коадаптивна еволюція, – еволюційна взаємодія організмів різн...
Слайд № 3

КОЕВОЛЮЦІЯ (від лат. cо – разом та evolutio – розгортання), або спряжена еволюція, або коадаптивна еволюція, – еволюційна взаємодія організмів різних видів, які не обмінюються генетичною інформацією, але об’єднані тісними екологічними зв’язками. Першим концепцію коеволюції запропонував у 1968 р. М. В. Тимофєєв-Ресовський (1900–1981). У процесі коеволюції видів складаються такі взаємовідносини, за яких види-партнери стають певною мірою взаємно необхідними. Результатом коеволюції є взаємні адаптації двох видів (коадаптації), що забезпечують можливість їхнього спільного існування та підвищення стійкості біогеоценозу як цілісної біологічної системи. значення коеволюційних відносин

«тварини запилювачі – квіткові рослини» «рослиноїдні тварини – рослини» «комахоїдні рослини – комахи» «організмигалоутворювачі – рослини» «паразит ...
Слайд № 4

«тварини запилювачі – квіткові рослини» «рослиноїдні тварини – рослини» «комахоїдні рослини – комахи» «організмигалоутворювачі – рослини» «паразит – хазяїн» «хижак – жертва» «рослина – гусениці, що її поїдають» Коеволюційні відносини

Коадаптація – взаємопристосування різних видів у процесі спряженої еволюції до нових умов існування. Велика кількість коадаптацій формується на осн...
Слайд № 5

Коадаптація – взаємопристосування різних видів у процесі спряженої еволюції до нових умов існування. Велика кількість коадаптацій формується на основі харчових (трофічних) зв’язків. Коадаптивні пристосування є екосистемними адаптаціями, що відповідають пристосуванням міжвидового рівня й виникають всередині екосистем. Коадаптації здійснюються й реалізуються на рівні популяцій, оскільки саме популяції є елементарними одиницями еволюції. Формування коадаптацій відбувається упродовж тривалого часу на основі змін генетичного матеріалу під контролем природного добору. Шляхом коадаптацій в екосистемах відбуваються й просторовий розподіл видів по ярусах, упаковування екологічних ніш, формування життєвих форм та ін. механізми формування коадаптацій

Самостійна робота на зіставлення. Форми коеволюції 1Алкалоїдикартоплій системадетоксикаціїколорадськогожука АХижак– жертва 2 Нектарникифлоксівісисн...
Слайд № 6

Самостійна робота на зіставлення. Форми коеволюції 1Алкалоїдикартоплій системадетоксикаціїколорадськогожука АХижак– жертва 2 Нектарникифлоксівісиснийапаратязиканазвичайного Б Паразит –хазяїн 3Відросткикінцівокм’яснихмух і волоскивенериноїмухоловки ВЗапилювач–квітковірослини 4Полюваннялевівістаднаповедінкаафриканськихбуйволів ГСимбіоз 5Мутаційніпроцесивірусівігуморальнийімунітетлюдини ДКомахоїднірослини–комахи 6Целюлозолітичнібактеріїйтравнасистематермітів ЕФітофаги–рослини

Однією з форм коеволюції є відносини галоутворювачів з рослинами. Так, дуб звичайний (Quercus robur) коеволюціонує з горіхотворкою дубовою (Diplole...
Слайд № 7

Однією з форм коеволюції є відносини галоутворювачів з рослинами. Так, дуб звичайний (Quercus robur) коеволюціонує з горіхотворкою дубовою (Diplolepis quercusfolii), яка відкладає яйця в листки. Крихітна личинка проколює листки й починає смоктати сік. У ділянках пошкоджень накопичується велика кількість дубильних речовин-галотанінів, які, змішуючись із сіллю ферум(ІІ) сульфатом, спричиняють утворення горіхоподібних виростів. Їх називають «чорнильними горішками», оскільки з них у минулому виготовляли стійкі чорнила. У чому полягає взаємонеобхідність цих коеволюційних відносин між дубом і горіхотворками? Біологія + Письмова мова. «Чорнильні горішки»

«До дуба підлетіла чимала пташка. Вона накинулася на жолуді. Набрала у дзьоб, змахнула крилами, полетіла до старої ялини. Підозріло обдивилася навк...
Слайд № 8

«До дуба підлетіла чимала пташка. Вона накинулася на жолуді. Набрала у дзьоб, змахнула крилами, полетіла до старої ялини. Підозріло обдивилася навкруг, певно, пересвідчувалася, чи ніхто не стежить за нею, не придивляється, де вона ховає на зиму свої жолуді» (В. Титаренко). Назвіть лісового птаха з родини Воронові. Яка роль сойок у житті лісових екосистем? Біологія + Література. Сойка та екосистеми

Що таке коеволюція? Що є результатом коеволюції? Назвіть найпоширеніші форми коеволюційних відносин. Що таке коадаптація? Наведіть приклади коадапт...
Слайд № 9

Що таке коеволюція? Що є результатом коеволюції? Назвіть найпоширеніші форми коеволюційних відносин. Що таке коадаптація? Наведіть приклади коадаптацій. Що є рушійною силою коадаптацій? Яке біологічне значення коеволюційних відносин? Якими є механізми коадаптацій? Дайте характеристику однієї з коадаптацій організмів. Чому коеволюція є основою функціонування стабільних екосистем? Завдання для самоконтролю

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»