Презентація до теми «Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти»

Різне

Для кого: Дорослі

23.04.2021

138

5

0

Опис документу:
Педагогічна практика вимагає створення відносно простого і в той же час максимально універсального інструментарію здійснення особистісного і професійного розвитку студентів. Даний інструментарій має розкрити структуру цього розвитку та його динаміку в інноваційних технологіях навчання, у моделюванні самого освітнього середовища. У даному контексті варто переглянути основні компоненти освіти: зміст, форми, методи, технології навчання, методичне забезпечення (в тому числі підручники)
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти Пiдготувала: Фесенко О.А. 2021
Слайд № 1

Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти Пiдготувала: Фесенко О.А. 2021

ПЛАН Інтенсифікація навчання у вищій школі на сучасному етапі 4 Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології» та «...
Слайд № 2

ПЛАН Інтенсифікація навчання у вищій школі на сучасному етапі 4 Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології» та «навчальні технології» 1 Основні принципи педагогічних технологій 2 Класифікація педагогічних технологій та технологій навчання у вищій школі 3 Форми активного навчання як засіб оптимізації процесу навчання 5 Основні принципи педагогічних технологій 2

Педагогічна практика вимагає створення відносно простого і в той же час максимально універсального інструментарію здійснення особистісного і профес...
Слайд № 3

Педагогічна практика вимагає створення відносно простого і в той же час максимально універсального інструментарію здійснення особистісного і професійного розвитку студентів. Даний інструментарій має розкрити структуру цього розвитку та його динаміку в інноваційних технологіях навчання, у моделюванні самого освітнього середовища. У даному контексті варто переглянути основні компоненти освіти: зміст, форми, методи, технології навчання, методичне забезпечення (в тому числі підручники), функції викладача Термін «педагогічна технологія» з'явився в освіті порівняно недавно. Щодо навчального процесу його було вжито у 1886 р. англійцем Джеймсом Саллі (1842— 1923). Однак дискусія з приводу того, чи існує в природі педагогічна технологія як певний інструмент навчання й виховання, яким може оволодіти кожний педагог, триває дотепер. Технологія (з грец. у сполученні двох вихідних частин "майстерність" і "вчення, наука, слово".) означає наука про майстерність, мистецтво. У такому сенсі "наука" вживається у широкому (ненауковому) значенні. ВСТУП

Педагогічна технологія – чітке наукове проектування і відтворення гарантуючих успіх педагогічних дій. Сутність і взаємозв’язок понять «освітні техн...
Слайд № 4

Педагогічна технологія – чітке наукове проектування і відтворення гарантуючих успіх педагогічних дій. Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології» та «навчальні технології» 1

Педагогічні технології втілюють тактику реалізації освітніх технологій у навчальний процес шляхом упровадження моделей навчального процесу і тотожн...
Слайд № 5

Педагогічні технології втілюють тактику реалізації освітніх технологій у навчальний процес шляхом упровадження моделей навчального процесу і тотожних моделей управління цим процесом. Педагогічна технологія в межах тактики реалізації освітніх технологій будується на знанні закономірностей функціонування педагогічної системи у визначених умовах навчання, їй притаманні загальні риси та закономірності реалізації навчального процесу незалежно від конкретної навчальної дисципліни.

Технологія навчання – поняття близьке, але не тотожне педагогічній технології. Технологія навчання – це розділ педагогічної технології, що вивчає, ...
Слайд № 6

Технологія навчання – поняття близьке, але не тотожне педагогічній технології. Технологія навчання – це розділ педагогічної технології, що вивчає, досліджує, узагальнює принципи, закономірності, форми, методи та прийоми навчального процесу, їх вплив на засвоєння студентом знань, формування умінь і навичок, розвиток його потенційних здібностей, світогляду, громадянської позиції тощо

Розроблені у науково-педагогічній теорії принципи навчання та виховання слугують базою для розробки системи принципів фахових методик. Основні прин...
Слайд № 7

Розроблені у науково-педагогічній теорії принципи навчання та виховання слугують базою для розробки системи принципів фахових методик. Основні принципи педагогічних технологій 2

Розроблені у науково-педагогічній теорії принципи навчання та виховання слугують базою для розробки системи принципів фахових методик. Основні прин...
Слайд № 8

Розроблені у науково-педагогічній теорії принципи навчання та виховання слугують базою для розробки системи принципів фахових методик. Основні принципи педагогічних технологій 2

Розроблені у науково-педагогічній теорії принципи навчання та виховання слугують базою для розробки системи принципів фахових методик. Основні прин...
Слайд № 9

Розроблені у науково-педагогічній теорії принципи навчання та виховання слугують базою для розробки системи принципів фахових методик. Основні принципи педагогічних технологій 2

Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох вважають класифі...
Слайд № 10

Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні технології згруповано за різноманітними системними та інструментально значущими ознаками Класифікація педагогічних технологій та технологій навчання у вищій школі 3

Класифікація педагогічних технологій та технологій навчання у вищій школі 3
Слайд № 11

Класифікація педагогічних технологій та технологій навчання у вищій школі 3

У сучасній педагогічній теорії і практиці існує багато варіантів педагогічних технологій. Найбільш глибоко і різнобічне до їх кла­сифікації, на наш...
Слайд № 12

У сучасній педагогічній теорії і практиці існує багато варіантів педагогічних технологій. Найбільш глибоко і різнобічне до їх кла­сифікації, на нашу думку, підійшов Г.К.Селевко, який дає класифікацію за суттєвими та інструментальне значимими властивостями: цільовій орієнтації, організації навчання, особливостями змісту освіти, орієнтації на особистісні структури (ЗУН — оволодіння знання, уміння, навички, СРД - систему розумових дій, СЕМ - систему естетично-моральну, СКМ - систему самокеруючих ме­ханізмів, СДП - систему дійово-практичну). Класифікація педагогічних технологій та технологій навчання у вищій школі 3

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України інтенсифікація навчального процесу стає актуальною проблемою професійної підготовки студ...
Слайд № 13

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України інтенсифікація навчального процесу стає актуальною проблемою професійної підготовки студентів. Її розв’язання спрямоване на задоволення потреб суспільства в активних і творчих спеціалістах, які мали б ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з обраного фаху, могли самостійно приймати рішення, пов’язані з професійною діяльністю, щоб цілеспрямовано створювати інтелектуальні й матеріальні цінності в майбутньому. Молодий спеціаліст має чітко усвідомлювати, що з отриманням диплома процес його професійної зрілості не закінчується. Починається серйозна самостійна робота з постійного оновлення своїх знань, швидкого адаптування до нових умов професійної діяльності. Інтенсифікація навчання у вищій школі на сучасному етапі 4

У практиці вищої освіти все ширше застосовуються методи проблемного навчання. Інтенсивна організація навчального процесу передбачає оперативний зво...
Слайд № 14

У практиці вищої освіти все ширше застосовуються методи проблемного навчання. Інтенсивна організація навчального процесу передбачає оперативний зворотний зв’язок, швидке отримання інформації від ефективності вживаних заходів і таке ж оперативне регулювання та корекцію навчання. Отже, необхідно значно поліпшити використання у навчальному процесі методів контролю і оцінки знань студентів Важливою умовою переходу сучасної вищої школи до нового рівня освіти на основі інформаційних технологій є інформатизація, що передовсім повинна сприяти розв’язанню педагогічних проблем. Інформаційні технології ефективні лише в поєднанні з відповідними педагогічними технологіями: якщо викладач мислить колишніми категоріями, то використовування технічних засобів не міняє ні суті освітнього процесу, ні традиційного репродуктивного методу подачі матеріалу. Інформатизація дає змогу перейти до педагогіки співпраці, коли викладач і студент, маючи однаковий доступ до інформаційних ресурсів, стають партнерами при провідній ролі викладача Інтенсифікація навчання у вищій школі на сучасному етапі 4

Вдосконалення методів навчання для інтенсифікації навчально-виховного процесу забезпечують шляхом широкого використання колективних форм пізнавальн...
Слайд № 15

Вдосконалення методів навчання для інтенсифікації навчально-виховного процесу забезпечують шляхом широкого використання колективних форм пізнавальної діяльності формування у викладача відповідних навичок організації управління колективною навчальною діяльністю студентів Застосування різних форм і елементів проблемногонавчання вдосконалення навичок педагогічного спілкування, яке мобілізує творче мислення студентів індивідуалізації навчання при роботі у студентській групі і врахування особистісних характеристик при розробці індивідуальних завдань і виборі форм спілкування прагнення до результативності навчального процесу і рівномірного руху всіх студентів у процесі пізнання незалежно від вихідного рівня їх знань та індивідуальних здібностей знання і використання найновіших наукових даних в області соціальної і педагогічної психології застосування сучасних аудіовізуальних засобів, технічних засобів навчання інших інформаційних засобів навчання Інтенсифікація навчання у вищій школі на сучасному етапі 4

Активні методи навчання (АМН) посідають окрему групу серед педагогічних технологій через наближення навчання до реальної діяльності за фахом, сприя...
Слайд № 16

Активні методи навчання (АМН) посідають окрему групу серед педагогічних технологій через наближення навчання до реальної діяльності за фахом, сприяння розвиткові творчого потенціалу студентів, можливість брати участь у не жорстко алгоритмізованому навчальному процесі, інтерактивну групову роботу, високу ефективність у забезпеченні результатів навчання тощо. АМН є такими методами, де викладач у навчальному процесі іншим чином порівняно з традиційним навчальним процесом розставляє акценти учіннєвої діяльності. Педагогіка активного навчання "відкриває та конструює знання через діяльність" (Ж. Піаже, 1976). Система вищої освіти ХХІ ст. має забезпечувати варіативні, інноваційні, інтегративні знання типу "як діяти" і "як співіснувати" у професійному середовищі. Технологія АМН ґрунтується на побудові активного навчально-пізнавального середовища, проблемноситуаційних практиках навчання, розробленні кейсів (cases) і міні-ігор, організації навчальних конкурсів, інспектуванні знань активними методами тощо. Педагогіка активного навчання побудована на активному полілогу, інтерактивній взаємодії її учасників переважно в міні-групах, мотивуванні студентства у навчанні без примусу, досягненні результатів навчання "тут і тепер", "just in time". Форми активного навчання як засіб оптимізації процесу навчання 5

Відмінності в системі взаємодії педагога (П), що навчаються і змісту (С) навчання: - традиційному навчанні (а) - педагог (так само як і весь викори...
Слайд № 17

Відмінності в системі взаємодії педагога (П), що навчаються і змісту (С) навчання: - традиційному навчанні (а) - педагог (так само як і весь використовуваний їм комплекс дидактичних засобів) виконує роль «Фільтра», що пропускає через себе навчальну інформацію. активному навчанні (б, в) - б) педагог змінює свою позицію і виступає в іншій ролі - помічника навчаються в процесі їх взаємодії з навчальним матеріалом, в ідеалі (в) - керівником їх самостійної роботи, реалізуючи принципи педагогіки співробітництва. Форми активного навчання як засіб оптимізації процесу навчання 5

ВИСНОВКИ Будь-яка педагогічна технологія виражає певний концептуальний підхід до освіти, тому для порівняння технологій необхідно дотримуватися уні...
Слайд № 18

ВИСНОВКИ Будь-яка педагогічна технологія виражає певний концептуальний підхід до освіти, тому для порівняння технологій необхідно дотримуватися універсальної методології її проектування та експертизи, послуговуючись апробованою системою критеріїв оцінки педагогічних технологій навчання. Параметри цієї системи дають змогу охарактеризувати конкретну педагогічну технологію на етапах її проектування, функціонування, оцінювання результатів. За результатами експертного оцінювання педагогічної технології мають бути з'ясовані такі питання: 1) чи присутній у педагогічній системі, яка підлягає експертизі, технологічний інваріант (незмінна за будь-яких перетворень величина); 2) чи забезпечує педагогічна система, яка претендує на статус технології, гарантований позитивний результат, адекватний задекларованим цілям; 3) чи є педагогічна технологія актуальною, тобто чи сприяє вирішенню конкретних педагогічних проблем і труднощів у практиці навчання й виховання. Отже, сучасна педагогічна технологія повинна гарантувати досягнення певного рівня навчання й виховання, бути ефективною за результатами, оптимальною щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Бондаренко В.В. Современные педагогические технологии как объективная потребность: Учебно-метод. пособ. / В.В.Бондаренк...
Слайд № 19

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Бондаренко В.В. Современные педагогические технологии как объективная потребность: Учебно-метод. пособ. / В.В.Бондаренко, М.В.Ланских, Ю.В.Бондаренко. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 146 с. Гладуш В.А. Педагогіка вищої школи: Теорія, практика, історія : Навч. посіб. / В.А.Гладуш, Г.І. Лисенко. – Д., 2014. - 416 с. Образовательный портал/ Мультимедиа в образовании / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.ido. edu.ru/open / multimedia/index.html. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/ 09rssseh.htm. Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=14596&chapter=1. Танасієнко О. В. Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі/ О. В. Танасієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_ summary/edu_technology/28365/. http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/file.php/903/8_lecture.pdf http://brodypk.at.ua/navch-met/poch/bagay/1_zagalni_zasadi_pedagogichnikh_tekhnologij.pdf https://stud.com.ua/157660/pedagogika/suchasni_teoriyi_aktivnogo_navchannya Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник / за ред. І. Ф. Прокопенка. Харків : ХНПУ, 2018. 457 с. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1939/1.pdf

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.