• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • Презентація до дипломної роботи "Художньо-мовленнєва діяльність, як засіб розвитку мовленнєвої активності дітей"

Презентація до дипломної роботи "Художньо-мовленнєва діяльність, як засіб розвитку мовленнєвої активності дітей"

Опис документу:
Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким дитина оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в період дошкільного дитинства. У процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ «Я»; засвоює і створює культурні цінності, виступає при цьому активним суб’єктом взаємодії....

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Слайд № 1

Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

На сучасному етапі розвитку дошкільної педагогіки робота освітніх закладів особистісно орієнтованої моделі навчання висуває потребу по-новому підхо...
Слайд № 2

На сучасному етапі розвитку дошкільної педагогіки робота освітніх закладів особистісно орієнтованої моделі навчання висуває потребу по-новому підходити до проектування навчального середовища, обирати нестандартні методи та форми залучення дошкільнят до різних видів діяльності, що, в свою чергу, передбачає глибоке й різнобічне вивчення пізнавальних здібностей дітей. У системі навчання дітей рідної мови особливе місце посідає  художньо-мовленнєва діяльність, що пов’язана із сприйманням літературних творів, їх виконанням і відтворенням, супроводжується образним, виразним мовленням, словесною творчістю.

Художньо-мовленнєва діяльність – діяльність, яка пов'язана із сприйманням літературних творів, виконанням їх, відтворенням, супроводжується образни...
Слайд № 3

Художньо-мовленнєва діяльність – діяльність, яка пов'язана із сприйманням літературних творів, виконанням їх, відтворенням, супроводжується образним, виразним мовленням, словесною творчістю та включає такі компоненти: сприймання на слух та розуміння дітьми змісту художніх творів; відтворення змісту і виконавча діяльність; театралізована діяльність; творчо-імпровізаторська діяльність.

Фронтальні заняття Індивідуальні заняття Індивідуально-грнупові заняття Групові заняття
Слайд № 4

Фронтальні заняття Індивідуальні заняття Індивідуально-грнупові заняття Групові заняття

В останній час все більшого значення набувають нетрадиційні методи та прийми розвитку навичок зв’язного мовлення дошкільників. метод наочного модел...
Слайд № 5

В останній час все більшого значення набувають нетрадиційні методи та прийми розвитку навичок зв’язного мовлення дошкільників. метод наочного моделювання; казкотерапія; методи та прийоми ТРВЗ різноманітні літературні ігри ті ін..

Найбільш ефективними шляхами розвитку навичок зв’язного монологічного мовлення старших дошкільників є: записи їхніх розповідей, придуманих казок; в...
Слайд № 6

Найбільш ефективними шляхами розвитку навичок зв’язного монологічного мовлення старших дошкільників є: записи їхніх розповідей, придуманих казок; виготовлення «книжок» розповідей; пропонування розповісти щось своїм батькам, молодшим дітям; обговорення й оцінка дитячих розповідей, визначення кращих з них; опис предметів або картинок у дидактичних іграх; розповіді дітей за картиною; переказування художніх творів; розповіді з власного досвіду; придумування кінця розповіді; розповідь на тему, запропоновану вихователем тощо.

У художньо-мовленнєвій діяльності використовується 2 групи методів Теоретичні методи: вивчення і аналіз наукового фонду літератури з проблемами дос...
Слайд № 7

У художньо-мовленнєвій діяльності використовується 2 групи методів Теоретичні методи: вивчення і аналіз наукового фонду літератури з проблемами дослідження; моделювання, аналіз і узагальнення матеріалів дослідження й педагогічної практики Емпіричні методи: спостереження, бесіда, анкетування, інтерв’ю, оцінка, педагогічний експеримент

Над питанням художньо-мовленнєвої діяльності працювали такі видатні педагоги як К.Д.Ушинський, С.Ф.Русова, Є.О.Фльорина та ін.. Однак, на рівні вих...
Слайд № 8

Над питанням художньо-мовленнєвої діяльності працювали такі видатні педагоги як К.Д.Ушинський, С.Ф.Русова, Є.О.Фльорина та ін.. Однак, на рівні вихователів дошкільних навчальних закладів залишається актуальною проблема пошуку та раціонального використання методів і прийомів розвитку зв’язного мовлення засобам художньо-мовленнєвої діяльності. У своєму дослідженні ми виходили з припущення про те, що систематичне залучення старших дошкільників до художньо-мовленнєвої діяльності позитивно позначиться на розвитку в них навичок зв’язного мовлення

Зведені результати констатувального етапу експерименту в експериментальній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кільк...
Слайд № 9

Зведені результати констатувального етапу експерименту в експериментальній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості балів,% Рівень 1 2 3 Загал. кільк. балів Максим. кільк. балів Борисова Кіра 8 7 6 21 60 35 нижче за середній Грушецький Рома 5 5 6 16 60 26,7 нижче за середній Дем'яненко Артур 6 8 6 20 60 33,3 нижче за середній Загребельна Даша 10 12 12 34 60 56,7 середній Каменський Толік 15 16 14 45 60 75 достатній Мазур Аня 15 16 14 45 60 75 достатній Панченко Микита 6 3 4 13 60 21,7 нижче за середній Шейко Катя 6 7 9 22 60 36,7 нижче за середній

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в експериментальній групі 2 дитини (25%) знаходиться на достатньому рівні розвитку нав...
Слайд № 10

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в експериментальній групі 2 дитини (25%) знаходиться на достатньому рівні розвитку навичок зв’язного мовлення; 1 дитина (12,5%) – на середньому рівні; 5 дітей (62,5%) знаходяться на рівні нижче середнього. Діти з високим, низьким та критичним рівнями розвитку навичок зв’язного мовлення відсутні.

Зведені результати констатувального етапу експерименту в контрольній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості б...
Слайд № 11

Зведені результати констатувального етапу експерименту в контрольній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості балів,% Рівень 1 2 3 Загал. кільк. балів Максим. кільк. балів Головко Альбіна 18 19 17 54 60 90 високий Дмитракович Лєра 18 18 18 54 60 90 високий Дмітрієва Даша 14 16 15 45 60 75 достатній Мищенко Дмитро 15 17 16 48 60 80 високий Панікарьова Ксюша 17 19 19 55 60 91,7 високий Тузко Максим 11 14 14 39 60 65 достатній Удовицький Женя 14 15 15 44 60 73,3 достатній Шаповалов Сергій 9 11 11 31 60 51,7 середній

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в контрольній групі 4 дитини (50%) знаходиться на високому рівні розвитку навичок зв’я...
Слайд № 12

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в контрольній групі 4 дитини (50%) знаходиться на високому рівні розвитку навичок зв’язного мовлення; 3 дитини (37,5%) – на достатньому рівні; 1 дитина (12,5%) знаходяться на середньому рівні. Діти з рівнями розвитку навичок зв’язного мовлення нижчим за середній, низьким та критичним відсутні.

Контрольна група Експериментальна група З метою порівняння експериментальних даних, отриманих в експериментальній та контрольній групі, нами було п...
Слайд № 13

Контрольна група Експериментальна група З метою порівняння експериментальних даних, отриманих в експериментальній та контрольній групі, нами було побудовано секторну діаграму.

З метою удосконалення мовленнєвих навичок дітей були розроблені конспекти занять з художньо-мовленнєвої діяльності. Розробка занять здійснювалася з...
Слайд № 14

З метою удосконалення мовленнєвих навичок дітей були розроблені конспекти занять з художньо-мовленнєвої діяльності. Розробка занять здійснювалася з урахуванням таких загальних дидактичних принципів: систематичності, послідовності, наочності, індивідуалізації, науковості, виховання. Провідними методиками і прийомами при проведенні занять були: спостереження, розглядання і бесіда за картиною, читання віршів, дидактична гра, розповідання, читання художніх творів, показ діафільмів, ігри-драматизації, розповідання знайомих казок тощо.

Для перевірки рівня розвитку навичок зв’язного мовлення при контрольному експерименті були використані наступні літературні твори: оповідання К.Д.У...
Слайд № 15

Для перевірки рівня розвитку навичок зв’язного мовлення при контрольному експерименті були використані наступні літературні твори: оповідання К.Д.Ушинського «Бджоли та муха»; В.О.Сухомлинського «Чому котові соромно стало», «Як хлопчик хотів приголубити сніжинку», І.Прокопенко «Що шепотіли берізки»; українські народні казка «Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат», «Зайчикова хатка», «Гусі-лебеді»; англійська народна казка «Троє поросят»; вірш П.Воронька «Їжічок» та казка Н.Забіли „Про Курочку та Півника і хитру Лисичку. Також складалися творчі розповіді про пори року.

Результати контрольного етапу експерименту в експериментальній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості балів,%...
Слайд № 16

Результати контрольного етапу експерименту в експериментальній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості балів,% Рівень 1 2 3 Загал. кільк. балів Максим. кільк. балів Борисова Кіра 14 15 14 43 60 71,7 достатній Грушецький Рома 11 11 10 32 60 53,3 середній Дем'яненко Артур 12 14 12 38 60 63,3 достатній Загребельна Даша 18 19 19 56 60 93,3 високий Каменський Толік 20 20 19 59 60 98,3 високий Мазур Аня 20 19 20 59 60 98,3 високий Панченко Микита 14 14 16 44 60 73,3 достатній Шейко Катя 10 13 12 35 60 58,3 середній

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в експериментальній групі 3 дитини (37,5%) знаходиться на високому рівні розвитку нави...
Слайд № 17

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в експериментальній групі 3 дитини (37,5%) знаходиться на високому рівні розвитку навичок зв’язного мовлення; 3 дитини (37,5%) – на достатньому рівні; 2 дитина (25%) знаходяться на середньому рівні. Діти з рівнями розвитку навичок зв’язного мовлення нижчим за середній, низьким та критичним відсутні. Якщо порівняти результати констатувального етапу експерименту з контрольним, ми бачимо, що процент дітей на достатньому рівні розвитку зв’язного мовлення залишився таким самим, але з’явилися діти з високим рівнем розвитку навичок зв’язного мовлення, кількість дітей з середнім рівнем – збільшилась, відсутні діти з показниками нижчими за середні, низькими та критичними.

Результати контрольного етапу експерименту в контрольній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості балів,% Рівен...
Слайд № 18

Результати контрольного етапу експерименту в контрольній групі Прізвище, ім’я дитини Кількість балів Відсоток від загальної кількості балів,% Рівень 1 2 3 Загал. кільк. балів Максим. кільк. балів Головко Альбіна 18 19 17 54 60 90 високий Дмитракович Лєра 18 18 18 54 60 90 високий Дмітрієва Даша 14 16 15 45 60 75 достатній Мищенко Дмитро 15 17 16 48 60 80 високий Панікарьова Ксюша 17 19 19 55 60 91,7 високий Тузко Максим 11 14 14 39 60 65 достатній Удовицький Женя 14 15 15 44 60 73,3 достатній Шаповалов Сергій 9 11 11 31 60 51,7 середній

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в експериментальній групі 4 дитини (50%) знаходиться на високому рівні розвитку навичо...
Слайд № 19

Аналіз результатів, наведених в таблиці, свідчить про те, що в експериментальній групі 4 дитини (50%) знаходиться на високому рівні розвитку навичок зв’язного мовлення; 3 дитини (37,5%) – на достатньому рівні; 1 дитина (12,5%) знаходяться на середньому рівні. Діти з рівнями розвитку навичок зв’язного мовлення нижчим за середній, низьким та критичним відсутні. Тобто результати контрольного експерименту в контрольній групі показав що всі діти залишилися на тому самому рівні розвитку навичок зв’язного мовлення.

Експериментальна група Контрольна група
Слайд № 20

Експериментальна група Контрольна група

З метою виявлення динаміки показників розвитку навичок зв’язного мовлення, нами було побудовано стовпчикову діаграму.
Слайд № 21

З метою виявлення динаміки показників розвитку навичок зв’язного мовлення, нами було побудовано стовпчикову діаграму.

Аналіз результатів, наведених в стовпчиковій діаграмі свідчить про те, що в процесі проведеної роботи в експериментальній групі з’явилися діти з ви...
Слайд № 22

Аналіз результатів, наведених в стовпчиковій діаграмі свідчить про те, що в процесі проведеної роботи в експериментальній групі з’явилися діти з високим рівнем розвитку навичок зв’язного мовлення. Збільшився відсоток дітей з середнім рівнем розвитку навичок зв’язного мовлення. Відсоток дітей з достатнім рівнем розвитку зв’язного мовлення залишився без змін. Зазначене дозволяє зробити висновки про вірогідність гіпотези нашого дослідження.

Дидактична гра “Портрет Зими”
Слайд № 23

Дидактична гра “Портрет Зими”

Опорні картинки для складання розповіді про зиму
Слайд № 24

Опорні картинки для складання розповіді про зиму

Малюнки для складання переказу за оповіданням В.О.Сухомлинського «Як хлопчик хотів приголубити сніжинку»
Слайд № 25

Малюнки для складання переказу за оповіданням В.О.Сухомлинського «Як хлопчик хотів приголубити сніжинку»

Малюнок для складання переказу за оповіданням В.О.Сухомлинського «Як котові соромно стало»
Слайд № 26

Малюнок для складання переказу за оповіданням В.О.Сухомлинського «Як котові соромно стало»

Складання творчої розповіді за схемами «До нас завітала красуня Осінь»
Слайд № 27

Складання творчої розповіді за схемами «До нас завітала красуня Осінь»

Складання творчої розповіді за картиною «Весна-Красна»
Слайд № 28

Складання творчої розповіді за картиною «Весна-Красна»

Переказ української народної казки «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат» (задопомогаю дінамічного матеріалу)
Слайд № 29

Переказ української народної казки «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат» (задопомогаю дінамічного матеріалу)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!