Презентація "Як навчити учня вчитися?"

Виховна робота

18.03.2021

138

0

1

Для кого: 10 Клас
Опис документу:
Роздуми над проблемою, яка турбує вчителя, батьків. Що робити, як діяти, коли підліток, і обдарований, і той, що має проблеми у навчанні, втратив інтерес до навчання? Як прищепити їм жагу до пізнання, до саморозвитку? Як врятувати від інтелектуального падіння? Можливо ви знайдете в цих роздумах щось корисне...
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Роздуми над проблемою «Як навчити учня вчитися»
Слайд № 1

Роздуми над проблемою «Як навчити учня вчитися»

Формування вміння розв’язувати задачі, виконувати практичні та лабораторні роботи - Розв’язування задач з фізики як метод навчання; - Фізична задач...
Слайд № 2

Формування вміння розв’язувати задачі, виконувати практичні та лабораторні роботи - Розв’язування задач з фізики як метод навчання; - Фізична задача використовується для створення проблемних ситуацій, формування практичних умінь та навичок, перевірки рівня засвоєння знань, сформованості умінь та навичок, глибини розуміння сутності фізичних процесів, розвитку творчих здібностей учнів; Задачі відрізняються за змістом, способами задання, дидактичною метою, способом подання умови, ступенем складності, за вимогами, за способом розв’язування тощо; - При формуванні вміння розвязувати задачі необхідно ознайомити з методами розвязування задач: аналітичним, синтетичним, аналітико-синтетичним, арифметичний, алгебраїчний, графічний. Розвязування задач вимагає різної специфіки для різного типу задач. - Учитель враховує динамічний характер процесу засвоєння знань: репродуктивний, теоретичний, практичний, творчий

Організація самостійної діяльності учня Самостійне опрацювання нового матеріалу за планом; Складання плану-конспекту окремого параграфа або невелик...
Слайд № 3

Організація самостійної діяльності учня Самостійне опрацювання нового матеріалу за планом; Складання плану-конспекту окремого параграфа або невеликої теми; Самостійний пошук розв’язування задач репродуктивного рівня; Складання задачі певного рівня (репродуктивного, творчого); Самостійний пошук матеріалу за певною темою; Створення навчального проекту; Самостійне проектування фізичного експерименту ( творчі лабораторні роботи); Домашні лабораторні роботи; Самостійне виготовлення лабораторного обладнання; Участь у турнірах юних фізиків

Особливості роботи з учнями, які виявляють ознаки обдарованості Виявлення характеру обдарованості ( спільна робота психолога та класного керівника)...
Слайд № 4

Особливості роботи з учнями, які виявляють ознаки обдарованості Виявлення характеру обдарованості ( спільна робота психолога та класного керівника); Узгодження спільної діяльності учня та вчителя; Проектування спільної діяльності вчителя, учня та батьків; Проведення моніторингу результативності діяльності; Систематичні консультації шкільного психолога, вивчення запитів та проблем учня; Консультування батьків з питань сприяння розвитку обдарованості дитини; Планування самостійної діяльності учня з питань саморозвитку та самовдосконалення; - Систематичний контроль за станом здоров’я учня

Особливості роботи з учнями, які мають проблеми у навчанні Під час опитування: -учневі пропонують план відповіді; -дозволяють користуватись планом,...
Слайд № 5

Особливості роботи з учнями, які мають проблеми у навчанні Під час опитування: -учневі пропонують план відповіді; -дозволяють користуватись планом, складеним вдома; -відводиться більше часу для підготовки відповіді біля дошки; -можна робити попередні записи; -можна користуватись наочністю; -створювати ситуацію успіху; -періодично перевіряти засвоєння матеріалу за темами; -виробляти позитивне ставлення.

Під час вивчення нового матеріалу: Концентрувати увагу на найбільш складних та важливих розділах; Частіше звертатись із запитаннями; Залучати учнів...
Слайд № 6

Під час вивчення нового матеріалу: Концентрувати увагу на найбільш складних та важливих розділах; Частіше звертатись із запитаннями; Залучати учнів як помічників до діяльності, стимулювати питаннями, підтримувати у разі виникнення труднощів. У ході самостійної роботи: - Давати завдання, спрямовані на усунення помилок, допущених під час відповіді чи письмової роботи; Зазначати позитивні моменти для стимулювання; Допомагати під час усунення типових помилок поясненням; - Допомагати частково.

Під час організації самостійної роботи Підбирати завдання щодо усвідомлення та вивчення навчального матеріалу; Проводити попередній інструктаж про ...
Слайд № 7

Під час організації самостійної роботи Підбирати завдання щодо усвідомлення та вивчення навчального матеріалу; Проводити попередній інструктаж про порядок виконання домашньої роботи, про можливі ускладнення; - Розподіляти навантаження, аби усунути перевантаження школярів.

Що означає «навчити вчитися»? Організація навчальної праці: режим, поведінка, дисциплінованість, санітарно-гігієнічні умови. - Самоосвітня діяльніс...
Слайд № 8

Що означає «навчити вчитися»? Організація навчальної праці: режим, поведінка, дисциплінованість, санітарно-гігієнічні умови. - Самоосвітня діяльність: систематична навчальна діяльність, побудована на самостійному вивченні якогось питання чи проблеми з періодичним консультуванням у педагога чи без нього. Розвиток навчально-інформаційних умінь: робота з книжкою, робота в бібліотеці, використання довідкової літератури, різними джерелами інформації, робота з основними компонентами підручника, робота з комп’ютером, в Інтернеті, аналіз інформації та відбір необхідної. Формування навчально-комунікативних умінь: вислуховування думок інших людей, володіння різними формами публічних виступів; оцінювання різних точок зору, володіння прийомами риторики, організація сумісної діяльності, володіння культурою мовлення, ведення дискусії, володіння різними типами і стилями мовлення. - Формування навчально-інтелектуальних умінь: визначення об’єктів аналізу та синтезу, виявлення суттєвих ознак предмета, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, оперування поняттями, судженнями, формулювання проблеми та способів її розв’язання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Виховна робота

18.03.2021

138

0

1

Для кого: 10 Клас