і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Правила вживання апострофа

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Правила вживання апострофа

Мета. - Систематизувати знання про вживання апострофа;

- розвинути навички правильного написання слів з апострофом;

- удосконалювати навички грамотного письма та зв’язного мовлення.

Тип . Формування умінь і навичок.

Обладнання . Інтерактивна дошка, картки , пам’ятки ,комп’ютер.

Хід уроку:

1 Оголошення теми і мети уроку

- Діти, пригадайте, що ви вивчили на попередньому уроці.

- Гаразд, продовжимо роботу. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – «Правила вживання апострофа».

Запишіть її в зошити, не забудьте записати число і класну роботу. (слайд 1)

- Діти, на уроці ми повинні досягти наступного: (слайд 2)

- Систематизувати знання про вживання апострофа;

- розвинути навички правильного написання слів з апострофом;

- удосконалювати навички грамотного письма та зв’язного мовлення.

- Яка мета ви познайомилися. Погоджуєтеся працювати?

2 Мотивація навчальної діяльності

- Все, що ми будемо робити під час заняття, сприятиме підвищенню культури вашого письма, а отже – й мовлення. Ви бажаєте грамотно і красиво писати і висловлюватись?

Отже, працюємо для досягнення мети нашого заняття.

З Актуалізація опорних знань

Бесіда

1 Для чого використовується апостроф?

(Для позначення на письмі твердої роздільної вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї)

2 Як вимовляються приголосні звуки у словах перед апострофом?

(Твердо )

3 А в тих словах, в яких його немає?

( Букви я, ю, є вказують на м’якість попереднього приголосного, то він звучить м’яко, звука й немає й вимова є плавною, а не роздільною.)

1 Завдання

Давайте виразно прочитаємо ці слова (слайд 3):

Буря – бур’ян.

Бюро - б’ю.

Зорю - матір’ю.

- Діти, пропоную вам виконати кілька завдань, працюючи над якими, ми повторимо правила вживання апострофа, узагальнимо знання.

Окрім цього, пропоную вам попрацювати у групі мовознавців. Хто із вас бажає? Діти, ваше завдання полягає в наступному: працюючи разом з усіма, готуйте зв’язне висловлювання – підсумок уроку « Вживання апострофа в українській мові.» Щоб ви виконали завдання правильно, я пропоную скористатися вам пам’яткою.

Пам’ятка

1 Що таке апостроф, навіщо використовується?

2 Правила вживання.

3 Висновок: роль апострофа в мовленні.

Отже, працюємо.

Перше завдання буде таким:

1 Відгадайте загадки (слайд 4)

Що з землі легко піднімеш,

та далеко не закинеш ?

Із землі підніме й мале,

а через хату не перекине й велике.

(Пір’їна)

Відповідь дітей

Діти, пригадайте, за яким правилом вживається апостроф в цьому слові. (Після твердого р пишемо апостроф)

Фонетична загадка (слайд 5)

Якщо ми відгадаємо всі звуки, вони утворять слово, в якому вживається апостроф.

а) Приголосний, дзвінкий, не має пари, є у слові мати.

б) Приголосний, дзвінкий, без пари. Разом з голосним, що

є у слові хата, позначається однією буквою.

в) Приголосний, глухий. Його пара — [д].

г) Голосний, ненаголошений. В алфавіті позначається першою

буквою.

Слово легко пізнати за запахом.

Відгадка: м'ята.

Діти, пригадайте, за яким правилом вживається апостроф у даному слові. (Після губних б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї пишеться апостроф)

Гра « Знайди « зайве» слово» (слайд 6)

Сузір..я, р..яст, пір..я. (ряст – після мякого р не пишемо)

Сер..йозний, цв..ях, мавп..ячий. (серйозний – перед буквосполученням йо апостроф не пишеться)

Торф..яний, моркв..яний, верб..я. (морквяний – перед б, п, в, м, ф стоїть буква, що позначає приголосні, крім р, і належить до кореня апостроф не ставиться)

Загадка (слайд 7)

Тож бувають у мові дива!

Це слівце інтригує недаром:

На шість літер – апострофів два,

Означає місцину над яром.

(Над’яр’я)

(Слайд 8)

Відповідь дітей

Діти, пригадайте, за яким правилом вживається 1 апостроф в цьому слові. (після префіксів і 1 частини складних слів, які закінчуються на твердий пригл.)

- Діти, чи всі правила про вживання апострофа ми повторили?

Залишилося одне правило, пригадайте його, наведіть приклади.

(У слові Лук’ян і всіх похідних від нього. Лук’янівка)

4 Виконання вправ

1 Вибірково-розподільний диктант

Записати слова у дві колонки: в першу — з апострофом, у другу — без апострофа.

Рядок, Лук'ян, двох'я­русний, в'їзд, свято, п'ять, без'язикий, обов'язок, торф'яний, ім'я, мавпячий, реп'ях.

(Рядок, Лукян,

свято, двохярусний,

мавпячий. в’їзд,

п’ять,

без’язикий,

обов’язок,

торфяний,

імя,

репях.)

- Діти, пропоную одному з вас бути на уроці творцем: поки ми будемо працювати, написати невелику казку про апостроф.

(1 учень)

А ми продовжуємо роботу.

2 Робота у парах

Знайдіть закінчення прислів’їв та приказок, запишіть їх, ставлячи, де слід, апостроф.

Перший учень – виписати про працю.

Другий учень – про слово.

а зима з..їдає.

від добрих слів.

і в будень св..ято.

а слово пам..ятається.

Ледачому

Удар забувається,

Навіть тверде серце м..якне Літо збирає,

( 1 Ледачому і в будень свято.

Літо збирає, а зима з’їдає.

2 Удар забувається, а слово пам’ятається.

Навіть тверде серце м’якне від добрих слів)

Творче завдання (слайд 9)

А зараз уявіть себе у ролі поетів. Відновіть зміст поезії.

Пригадайте, що таке рима? ( Рима – це співзвучне закінчення рядків у вірші)

Як виросту, збудую хату,

На хаті колесо приб’ю,

А там я поселю кри…

Лелечу клекітну сі…

Д.Павличко

Слова для довідки: крилату, сім’ю.

За яким правилом вживається апостроф у слові сім’ю?

(Після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї пишемо апостроф)

- А тепер ми надаємо слово творцю. Пропоную одному з вас бути рецензентом (критиком), який дасть оцінку роботі однокласника.(слайд 10) Щоб було легше працювати, даю тобі пам’ятку.

Пам’ятка

1 Чи цікава казка?

2 Чи оповідь логічна, зв’язна?

3 Культура мовлення.

А ось як цікаво сказав про апостроф відомий письменник Д.Білоус. (слайд 11 ) - учень читає:

Я такий же, як знак розділовий,

і відомий шкільній дітворі.

Та в словах української мови

я пишусь не внизу, а вгорі.

Спробуй лиш написати їм’я –

Зразу стану потрібним і я.

- Діти, запишіть у зошити «Звуковий диктант»

(слайд12 )

З народної пісні, яку виконує Ніна Матвієнко, «Ой летіли дикі гуси», виписати слова з апострофом.

- Діти, зачитайте слова, які виписали, а тепер звірте зі слайдом, на якому слова пісні.

Ой, летіли дикі гуси.

Ой, летіли у неділю дощову.

Впало піря на подвіря,

Закотилось, як повіря, у траву. (слайд 13)

Починає складати зв’язне висловлювання група мовознавців.

Два учні працюють з тестами за комп’ютером.

Тестові завдання.

Знайти слово, в корені якого ставиться апостроф:
а)медв..яний; в) моркв..яний;
б)духм..яний; г) рум..яний.

Знайти слово, в корені якого не ставиться апостроф:
а)дерев..яний; в) мавп..ячий;

б) олов..яний; г) круп..яний.

3) Знайти слово, в якому після р ставиться апостроф:
а)р..ясний; в) кучер..явий;
б)бур..ян; г) бур..як.

4) Знайти слово, в якому після р не ставиться апостроф:

а) сузір..я; в) подвір..я;

б ) дір..явий; г) матір...ю.

5) Знайти слово, в якому апостроф після префікса ставиться:

а) з...агітувати; в) з...уміти;

6) без...іменний; г) без..ядерний.

б) Знайти слово, в якому апостроф після префікса не ставиться:

а) з..ясувати; в) з...економити;

б) роз...єднати; г) під...їхати.

Кросворд «Слова з апострофом» (слайд 14)

1

2

3

4

5

6

1 Група близьких родичів, що проживають разом.

2 Елемент вбрання священика.

3 Частина голови.

4 Запашна лікарська рослина.

5 Що не можна вживати у піст?

6 Частина стопи.

Відповідь (слайд 15)

5 Підсумки уроків

Діти, підводимо підсумок уроку. Отже, мовознавці, вам слово

(один учень).

Оголосити оцінки за виконання тестів.

Гра «Мікрофон»

Ми повинні охороняти природу, примножувати її багатства, тому що…

Ні в кого не залишилося питань?

6 Домашнє завдання (слайд 16)

Творче завдання

1 Згадайте назви пташок, що пишуться з апострофом.

(Кропив’янка, в’юрок )

2 Складіть діалог – розмову двох товаришів про прогулянку до лісу, уживаючи слова з апострофом.

3 Вправа 374

Письмо по пам'яті

Прочитати вірш, запам'ятовувати його протягом хвилини, записати, потім перевірити і пояснити вживання апострофа.

І мене в сім'ї великій,

В сім'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.

Т. Шевченко

Казка

Одного разу дві сестри – феї прогулювалися своїми володіннями і зустріли звук й, що сидів на лавці сумний. Поцікавилися у чому справа, звук відповів :

- Я маю багато братів і сестер – звуків – голосних і приголосних. Особливо люблю прогулюватися за руки з голосними а, у, е, и, і. Але як тільки я з ними заходжу в замок Орфографії, то брати мене виганяють і стають самі. Що мені робити? Я й сиджу отут один. Тоді орфографія дістала знак ’ і сказала :

- Цей знак чарівний, зветься апостроф, коли входиш в замок Орфографії із звуками а, у, е, и, і і хочеш стати біля братів приголосних - став попереду цей знак, він вас роз’єднає, Брати близько до тебе не підійдуть, та й не помітять тебе, а заховаєшся в буквах я, ю, є, ї.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Пам’ятка

1 Що таке апостроф, навіщо використовується?

2 Правила вживання.

3 Висновок: роль апострофа в мовленні.

------------------------------------------------------------------------------------------

Пам’ятка

1 Чи цікава казка?

2 Чи оповідь логічна, зв’язна?

3 Культура мовлення.

-----------------------------------------------------------------------------------------

10

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Конспект уроку
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  5 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1110
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  4
 • Номер матеріала
  FZ637900
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь