Пряма і непряма мова. Діалог. Складносурядне речення

Опис документу:
Тематичний контроль знань (профільний рівень)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 клас

Пряма і непряма мова. Діалог. Складносурядне речення 1 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі .б)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею вишивала сорочку. в)Михайлик казав що татар хтозна й скільки.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

а)Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе. б)Джериха попросила сина, щоб він не грав такої жалібної пісні. в) Мати сказала Миколі, що восени пошлемо старостів до Варки.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) «Чим живе Київ, Дмитре?»- (С,с)питав князь. б) Пролунали голоси: «(Т,т)и щось знаєш, княже!» в) « Будемо битися!»- (В,в)игукнув Іванко запально.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) « Не дивуйтеся,- сказав князь Данило,- я вклонився Києву - матері городів руських. б) Він гукнув ще раз щосили: «Хто є в Храмі? Озовися! в) «Спасибі діточки, що защедрували в нашій хаті,»- жебонить жіночий голос.

5.Укажіть правильні твердження:

а) У складносурядному реченні одна частина головна, а друга – підрядна. б) Складні речення поділяються на сполучникові і безсполучникові. в) Розрізняють три види складносурядних речень: єднальні, протиставні, розділові.

6.Укажіть складні речення:

а) Знову там і сям сяйнули зморені голоси повзиків, скупо озвались пищухи. б) Служки носили безліч страв: тетереви, гуси,голуби, кури;всілякі напої: вино, мед,квас. в) Пахло далеким вітром, якого звечора не було.

7. Укажіть складносурядне речення:

а) Півень стояв на порозі у хліві, стріпував крильми, наче поривався летіти понад сяйвом снігів. б) Вийшов на сизу піщану косу і, струсивши воду, знову заіржав грізно та бойовито. в) Десь далеко щасливіший від Шептала кінь п’є сонячний ранок, і в прозорім кориті дня того ранку лишається все менше.

8.Укажіть складносурядне єднальне речення:

а) Зрештою, полум’я грози пригасає,й тільки грім озивається з вершини. б) Біля нас шелестять ясени, а під ногами сонце смикає за поводи тіні. в) Зрідка спросоння заскрипить журавель або гупне біля якогось похиленого тину росяне яблуко.

1 – 8 питання – по 0,5 бала.

9.Об’єднайте подані прості речення в складносурядне.Вітер стукнув гілкою у вікно. Кошеня щось звалило. Наведіть власний приклад складносурядного речення з таким сполучником.

10.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою.Додому співало все в ньому уже досі закінчилися жнива і йде молотьба.Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

9 і 10 питання – по 2 бали.

11.Наведіть, які ви знаєте повторювані сполучники. У яких типах складносурядних речень вони вживаються?Наведіть приклад складносурядного речення із повторюваними сполучниками(4 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог .Складносурядне речення

2 варіант

1.Укажіть правильні твердження:

а) Коли слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка. б) Непрямою мовою називається чуже мовлення, що передається дослівно. в) Діалог – це пряма мова, що передає розмову двох або кількох осіб.

2. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) Дід приходить до липки: « липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом.» б) «Не сплять мої, - сказав боярин.- Та й кому до сну тепер?» в) Кого ж ти княже, залишиш замість себе в Києві?»- спитав єпископ.

3.Укажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущені):

а) Бабуся казала, що це зорі – душі людські. б) Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю. в) А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі.

4.Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру:

а) « Ні, Мирославо, не бійся за мене!»- (С,с)казав Максим. б) Татари помітили Гивора і закричали: « (О,о)це його кінь!» в) «Брате,- писала княгиня,- (П,п)орятуй!»

5.Укажіть правильні твердження:

а) Складне речення має дві або більше граматичні основи. б) У складнопідрядному реченні частини, що мають свої граматичні основи, відносно рівноправні. в) Частини складносурядного речення пов’язані сурядним зв'язком за допомогою сполучників.

6.Укажіть складносурядне єднальне речення:

а) Минає час, і піде вода аж за Перекоп. б) На грядках червоно виблискують скиби, а в борознах біліє опалий сніг. в) Город копати було ще рано, але Миколка наточив лопату.

7.Укажіть складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома ( окремі розділові знаки пропущено):

а) Срібно-холодні роси слалися і дикі кози,стрункі й полохливі,виходили пастись на полянку. б) Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя і знову стало чути густе комарине гудіння. в) Яблука, налляті холодним соком, світяться і їх видно здалеку.

8.Укажіть правильні твердження:

а) Перед сполучником і ніколи не ставиться кома. б) У складносурядному реченні між простими реченнями в окремих випадках ставиться тире. в) У складносурядних єднальних реченнях уживаються сполучники чи,чи…чи, або,або…або.

1 – 8 питання – по 0,5бала.

9.Об’єднайте подані прості речення в складносурядне.Пташка не пролетить.Листочок не зашелестить.Наведіть власний приклад складносурядного речення з таким сполучником.

10. Знайдіть помилки і запишіть речення правильно:Тухольці кричали, що ми хочемо загинути в обороні свого краю.Наведіть власний приклад заміни прямої мови непрямою.

9 і 10 питання – по 2 бали.

11.Напишіть, які розділові знаки можуть вживатися в складносурядних реченнях(4 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

1 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі .б)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею і вишивала сорочку. в)Михайлик казав що татар хтозна й скільки.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

а)Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе. б)Джериха попросила сина, щоб він не грав такої жалібної пісні. в) Мати сказала Миколі, що восени пошлемо старостів до Варки.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) «Чим живе Київ, Дмитре?»- (С,с)питав князь. б) Пролунали голоси: «(Т,т)и щось знаєш, княже!» в) « Будемо битися!»- (В,в)игукнув Іванко запально.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) « Не дивуйтеся,- сказав князь Данило,- я вклонився Києву - матері городів руських». б) Він гукнув ще раз щосили: «Хто є в Храмі? Озовися! в) «Спасибі діточки, що защедрували в нашій хаті,-» жебонить жіночий голос.

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Усе життя,- писав академік Павлов,- я любив і люблю розумову працю і фізичну, мабуть, навіть більше другу.»

6. Складіть речення за схемою « П,- а: П!»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Добре сказав у статті С(с)лово рідної мови відомий український педагог Василь Сухомлинський Щ(щ)об любити – треба знати а щоб проникнути в таку тонку й всеосяжну величину й багатогранну річ як мова треба її любити.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Додому співало все в ньому уже досі закінчилися жнива і йде молотьба. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «У чому сенс життя?» (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

2 варіант

1.Укажіть правильні твердження:

а) Коли слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка. б) Непрямою мовою називається чуже мовлення, що передається дослівно. в) Діалог – це пряма мова, що передає розмову двох або кількох осіб.

2. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) Дід приходить до липки: « липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом.» б) «Не сплять мої, - сказав боярин.- Та й кому до сну тепер?» в) «Кого ж ти княже, залишиш замість себе в Києві?»- спитав єпископ.

3.Укажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущені):

а) Бабуся казала, що це зорі – душі людські. б) Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю. в) А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі.

4.Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру:

а) « Ні, Мирославо, не бійся за мене!»- (С,с)казав Максим. б) Татари помітили Гивора і закричали: « (О,о)це його кінь!» в) «Брате,- писала княгиня,- (П,п)орятуй!»

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Я спитав старого лісоруба: «Не жаль Вам цих верб і дуба?»

6. Складіть речення за схемою «П,- а,- п!»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Чого Ви матінко? Може водиці холодної Що у Вас болить? Л(л)астівкою припадала вона коло (не)дужої.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. В обіймах хмар мовчали скелі. І хмари так сказали їм О(о) любі сестри полетім в краї щасливі і веселі. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Що краще: фізична чи розумова праця?» (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

3 варіант

1.Укажіть правильні твердження:

а) Непрямою мовою називається чуже мовлення, що передається дослівно. б) Діалог – це пряма мова, що передає розмову двох або кількох осіб. в) Коли слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка.

2. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Не сплять мої, - сказав боярин.- Та й кому до сну тепер?» б) «Кого ж ти княже, залишиш замість себе в Києві?»- спитав єпископ. в) Дід приходить до липки: « липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом.»

3.Укажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущені):

а) Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю. б) А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі. в) Я спитав старого лісоруба, чи не жаль йому цих верб і дуба.

4.Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру.

а) Татари помітили Гивора і закричали: « (О,о)це його кінь!» б) «Брате,- писала княгиня,- (П,п)орятуй!» в) « Ні, Мирославо, не бійся за мене!»- (С,с)казав Максим.

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Зустрілися якось День і Ніч та й засперечалися: «Хто із нас головніший, потрібніший для людини?»

6. Складіть речення за схемою «П?-» а.

7. У реченні поставте розділові знаки.

Разом із водою я витяг із копанки дві грушки. Самі падають у воду (с)зпитав я а вона промовила К(к)отра й сама впаде а то і я вкидаю щоб холонули.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Чи ж багато знайдеться серед нас українців таких хто б отак просто й сміливо сказав Я(я) українець! Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Плани на майбутні вихідні». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

4 варіант

1.Укажіть правильні твердження:

а) Діалог – це пряма мова, що передає розмову двох або кількох осіб. б) Коли слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка. в) Непрямою мовою називається чуже мовлення, що передається дослівно.

2. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови.

а) «Кого ж ти княже, залишиш замість себе в Києві?»- спитав єпископ. б) Дід приходить до липки: « липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом.» в) «Не сплять мої, - сказав боярин.- Та й кому до сну тепер?»

3.Укажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущені):

а) Я спитав старого лісоруба, чи не жаль йому цих верб і дуба. б) Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю. в) А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі.

4.Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру.

а) «Брате,- писала княгиня,- (П,п)орятуй!» б) « Ні, Мирославо, не бійся за мене!»- (С,с)казав Максим. в) Татари помітили Гивора і закричали: « (О,о)це його кінь!»

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками,» - хто не співає в нашій стороні?

6. Складіть речення за схемою А: «П?»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Шептала візьми С(с)казав конюх хлопчикові Т(т)ільки зачекай напою.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Чому саме робота З(з)апитує себе професор і відповідає Д(д)ля того щоб зробити якомога більше добра людям. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Чи потрібно щодня ходити до школи?». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

5 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею і вишивала сорочку. б)Михайлик казав що татар хтозна й скільки. в)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі .

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

а)Джериха попросила сина, щоб він не грав такої жалібної пісні. б) Мати сказала Миколі, що восени пошлемо старостів до Варки. в)Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) Пролунали голоси: «(Т,т)и щось знаєш, княже!» б) « Будемо битися!»- (В,в)игукнув Іванко запально. в) «Чим живе Київ, Дмитре?»- (С,с)питав князь.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) Він гукнув ще раз щосили: «Хто є в Храмі? Озовися! б) «Спасибі діточки, що защедрували в нашій хаті,-» жебонить жіночий голос. в) « Не дивуйтеся,- сказав князь Данило,- я вклонився Києву - матері городів руських».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Колись Луначарський сказав про нашу культуру: «Українська музика й поезія найбільш розкішна і запашна з усіх гілочок світової народної творчості».

6. Складіть речення за схемою « П,- а,-п».

7. У реченні поставте розділові знаки.

До нас Каховське озеро само прийшло сказала О(о)леся дивлячись з вікна будинку на водяний простір.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Ну що покатати тебе на літаку З(з)апитав Михайло в брата і побачивши благальні очі Андрія додав (Т)тобі не можна малий ще. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Чи потрібні сьогодні знання?» (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

6 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Михайлик казав що татар хтозна й скільки. б)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі . в)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею і вишивала сорочку.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

а)Мати сказала Миколі, що восени пошлемо старостів до Варки. б)Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе. в)Джериха попросила сина, щоб він не грав такої жалібної пісні.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) « Будемо битися!»- (В,в)игукнув Іванко запально. б) «Чим живе Київ, Дмитре?»- (С,с)питав князь. в) Пролунали голоси: «(Т,т)и щось знаєш, княже!»

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Спасибі діточки, що защедрували в нашій хаті,-» жебонить жіночий голос. б) « Не дивуйтеся,- сказав князь Данило,- я вклонився Києву - матері городів руських». в) Він гукнув ще раз щосили: «Хто є в Храмі? Озовися!

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Хто ще хоче говорити?»- запитала Катя.

6. Складіть речення за схемою «П»,- а.

7. У реченні поставте розділові знаки.

Добрим напуттям у дорогу нехай стануть для тебе слова видатного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського Я(я)кщо ви вдало оберете труд і вкладете в нього свою душу щастя само вас відшукає.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Дідусь мовляє тихо урочисто Щ(щ)асливі дітки ви що народились у лагідний час у безпечную годину. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: « Усе починається з любові». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

7 варіант

1.Слова автора - це:

а)речення, що вказує, кому належить пряма мова; б) речення, що вказує на манеру вести розмову; в) речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

«А як ти розумієш щастя?» - спитала у свою чергу Рая.

а) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя .б) Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя. в) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя?

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько. б) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо. в) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий».

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення». б) Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» в) І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…»

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Дозвольте і мені , панове, річ держать,»- тут обізвалася Лисиця.

6. Складіть речення за схемою «П? – а.- П».

7. У реченні поставте розділові знаки.

Говорять якось поляки запорожцям М(м)и от воюєм завжди за честь а ви за гроші.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Ой роде наш красний роде наш прекрасний не цураймося признаваймося не багацько нас є говориться в народній пісні. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: « Бути щасливим дуже важко, і не всякому це під силу». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

8 варіант

1.Слова автора - це:

а) речення, що вказує на манеру вести розмову; б) речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини; в)речення, що вказує, кому належить пряма мова.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

«А як ти розумієш щастя?» - спитала у свою чергу Рая.

а) Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя. б) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя? в) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя .

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо. б) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий». в) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» б) І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…» в) Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Доброта – це найбільше досягнення людини, прекрасне й святе,»- писав Іван Цюпа.

6. Складіть речення за схемою А: «П!»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Ой роде наш красний роде наш прекрасний не цураймося признаваймося не багацько нас є Г(г)овориться в народній пісні.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Говорять якось поляки запорожцям М(м)и от воюєм завжди за честь а ви за гроші. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: « Від почуття гумору ще ніхто не відмовлявся, так само й від розуму». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

9 варіант

1.Слова автора - це:

а) речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини; б)речення, що вказує, кому належить пряма мова; в) речення, що вказує на манеру вести розмову.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

«А як ти розумієш щастя?» - спитала у свою чергу Рая.

а) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя? б) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя . в) Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий». б) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько. в) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…» б) Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення». в) Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

6. Складіть речення за схемою «П,- а, - п».

7. У реченні поставте розділові знаки.

Не барися мій синочку швидше повертайся С(с)казав старий та й заплакав.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Оцінювати чиєсь життя це мабуть найпростіше С(с)казала Лукія . Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Природа – наша мати». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

10 варіант

1Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

а) кома; б)лапки, тире, двокрапка; в) тире.

2.У реченні «Чого зажурився, мій любий козаче?»- питає дівчина вродлива» слова автора стоять:

а) перед прямою мовою; б) після прямої мови; в) у середині прямої мови.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий». б) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько. в) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Чи бачили таке,- сказав батько і, помовчавши, додав:- Готовий хлібороб, одним словом». б) «Ото воно там якраз і було,- сказав мій візник,- отам, де стовп». в) «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Хвалилась калина: «Я з медом солодка».

6. Складіть речення за схемою «П!- а.- П».

7. У реченні поставте розділові знаки.

У нашому краї все степ та степ Н(н)есподівано ні до кого не звертаючись сказав веснянкуватий солдат.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Богдан розсміявся Щ(щ)о ж я вам дам коли маю тільки один пейзажний вірш та ще про дощ . Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Що означає бути вихованим?». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

11 варіант

1Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

а)лапки, тире, двокрапка; б) тире; в) кома.

2.У реченні «Чого зажурився, мій любий козаче?»- питає дівчина вродлива» слова автора стоять:

а)після прямої мови; б) у середині прямої мови; в) перед прямою мовою.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько. б) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо. в) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий».

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Ото воно там якраз і було,- сказав мій візник,- отам, де стовп». б) «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами». в) «Чи бачили таке,- сказав батько і, помовчавши, додав:- Готовий хлібороб, одним словом».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Казав хрін: «Я добрий з м’ясом».

6. Складіть речення за схемою «П!- а:- П».

7. У реченні поставте розділові знаки.

Ех сину сину промовляє докірливо батько не кричи хоч ти на старого бо так закричали мене за цей місяць – жити не хочеться.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Правду ото в народі кажуть Н(н)е святі горшки ліплять . Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «З чого починається дружба?» (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

12 варіант

1Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

а) тире; б) кома; в)лапки, тире, двокрапка.

2.У реченні «Чого зажурився, мій любий козаче?»- питає дівчина вродлива» слова автора стоять:

а) у середині прямої мови; б) перед прямою мовою; в)після прямої мови.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо. б) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий». в) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами». б) «Чи бачили таке,- сказав батько і, помовчавши, додав:- Готовий хлібороб, одним словом». в) «Ото воно там якраз і було,- сказав мій візник,- отам, де стовп».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

А м’ясо каже: «Я без хрону добре».

6. Складіть речення за схемою «П…- а.- П».

7. У реченні поставте розділові знаки.

Правду ото в народі кажуть Н(н)е святі горшки ліплять .

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Ех сину сину промовляє докірливо батько не кричи хоч ти на старого бо так закричали мене за цей місяць – жити не хочеться. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Як розрізнити добро і зло?» (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

13 варіант

1Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

а) тире; б) кома; в)лапки, тире, двокрапка.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

а)Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе. б)Джериха попросила сина, щоб він не грав такої жалібної пісні. в) Мати сказала Миколі, що восени пошлемо старостів до Варки.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) «Чим живе Київ, Дмитре?»- (С,с)питав князь. б) Пролунали голоси: «(Т,т)и щось знаєш, княже!» в) « Будемо битися!»- (В,в)игукнув Іванко запально.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) « Не дивуйтеся,- сказав князь Данило,- я вклонився Києву - матері городів руських». б) Він гукнув ще раз щосили: «Хто є в Храмі? Озовися! в) «Спасибі діточки, що защедрували в нашій хаті,-» жебонить жіночий голос.

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Дякую за моральну підтримку,»- всміхнувся син.

6. Складіть речення за схемою А: «П…»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Ходімо сказав він і спитав чого ж ти мовчиш.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Не біда поет відмовив як ти й сам з дороги звернеш бо як рими повтікають ти мені їх не завернеш. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Телефонна розмова». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

14 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі .б)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею і вишивала сорочку. в)Михайлик казав що татар хтозна й скільки.

2. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Не сплять мої, - сказав боярин.- Та й кому до сну тепер?» б) «Кого ж ти княже, залишиш замість себе в Києві?»- спитав єпископ. в) Дід приходить до липки: « липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом.»

3.Укажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущені):

а) Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю. б) А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі. в) Я спитав старого лісоруба, чи не жаль йому цих верб і дуба.

4.Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру.

а) Татари помітили Гивора і закричали: « (О,о)це його кінь!» б) «Брате,- писала княгиня,- (П,п)орятуй!» в) « Ні, Мирославо, не бійся за мене!»- (С,с)казав Максим.

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Передихнула, промовила вголос: «Я вільна».

6. Складіть речення за схемою А: «П?»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Йому ж своє муляло перекази козацькі вони хай трохи постороняться розкажи які перекази про нас складають.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Про що ти задумалась Світлано іноді запитувала дівчину мати. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Біля книжкової полиці». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

15 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі .б)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею і вишивала сорочку. в)Михайлик казав що татар хтозна й скільки.

2. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Не сплять мої, - сказав боярин.- Та й кому до сну тепер?» б) «Кого ж ти княже, залишиш замість себе в Києві?»- спитав єпископ. в) Дід приходить до липки: « липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом.»

3.Укажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущені):

а) Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю. б) А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі. в) Я спитав старого лісоруба, чи не жаль йому цих верб і дуба.

4.Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру.

а) Татари помітили Гивора і закричали: « (О,о)це його кінь!» б) «Брате,- писала княгиня,- (П,п)орятуй!» в) « Ні, Мирославо, не бійся за мене!»- (С,с)казав Максим.

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

6. Складіть речення за схемою «П,- а, - п».

7. У реченні поставте розділові знаки.

Не барися мій синочку швидше повертайся С(с)казав старий та й заплакав.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Оцінювати чиєсь життя це мабуть найпростіше С(с)казала Лукія . Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «Україна – наш дім». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

16 варіант

1.Слова автора - це:

а) речення, що вказує на манеру вести розмову; б) речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини; в)речення, що вказує, кому належить пряма мова.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

«А як ти розумієш щастя?» - спитала у свою чергу Рая.

а) Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя. б) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя? в) Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя .

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо. б) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий». в) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» б) І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…» в) Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Доброта – це найбільше досягнення людини, прекрасне й святе,»- писав Іван Цюпа.

6. Складіть речення за схемою А: «П!»

7. У реченні поставте розділові знаки.

Ой роде наш красний роде наш прекрасний не цураймося признаваймося не багацько нас є Г(г)овориться в народній пісні.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Говорять якось поляки запорожцям М(м)и от воюєм завжди за честь а ви за гроші. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.91.Складіть діалог на тему: « Можливості Інтернету». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

17 варіант

1.Укажіть речення з прямою мовою(розділові знаки пропущені):

а)Михайлик казав що татар хтозна й скільки. б)Щоб я посидів спочив бабуся оповідала що і як у селі . в)Чи можна у вас напитися спитав я у бабусі що сиділа під грушею і вишивала сорочку.

2.Укажіть речення з непрямою мовою,побудоване правильно:

а)Мати сказала Миколі, що восени пошлемо старостів до Варки. б)Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе. в)Джериха попросила сина, щоб він не грав такої жалібної пісні.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) « Будемо битися!»- (В,в)игукнув Іванко запально. б) «Чим живе Київ, Дмитре?»- (С,с)питав князь. в) Пролунали голоси: «(Т,т)и щось знаєш, княже!»

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Спасибі діточки, що защедрували в нашій хаті,-» жебонить жіночий голос. б) « Не дивуйтеся,- сказав князь Данило,- я вклонився Києву - матері городів руських». в) Він гукнув ще раз щосили: «Хто є в Храмі? Озовися!

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

«Хто ще хоче говорити?»- запитала Катя.

6. Складіть речення за схемою «П»,- а.

7. У реченні поставте розділові знаки.

Добрим напуттям у дорогу нехай стануть для тебе слова видатного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського Я(я)кщо ви вдало оберете труд і вкладете в нього свою душу щастя само вас відшукає.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Дідусь мовляє тихо урочисто Щ(щ)асливі дітки ви що народились у лагідний час у безпечную годину. Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: « Збираємося на дискотеку». (3 бали).

Пряма і непряма мова. Діалог

18 варіант

1Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

а) кома; б)лапки, тире, двокрапка; в) тире.

2.У реченні «Чого зажурився, мій любий козаче?»- питає дівчина вродлива» слова автора стоять:

а) перед прямою мовою; б) після прямої мови; в) у середині прямої мови.

3.Укажіть випадок, коли треба вживати велику літеру:

а) Промовила конвалія: «П(п)рощай, гаю милий». б) « Васильку, а йди сюди,»- Г(г)укнув батько. в) «Чого ти журишся?» - В(в)она спитала тихо.

4.Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови:

а) «Чи бачили таке,- сказав батько і, помовчавши, додав:- Готовий хлібороб, одним словом». б) «Ото воно там якраз і було,- сказав мій візник,- отам, де стовп». в) «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами».

5. Перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою.

Хвалилась калина: «Я з медом солодка».

6. Складіть речення за схемою «П!- а.- П».

7. У реченні поставте розділові знаки.

У нашому краї все степ та степ Н(н)есподівано ні до кого не звертаючись сказав веснянкуватий солдат.

1 – 7 питання – по 1 балу.

8.Поставте розділові знаки та замініть в разі потреби малу літеру великою. Богдан розсміявся Щ(щ)о ж я вам дам коли маю тільки один пейзажний вірш та ще про дощ . Наведіть власний приклад речень із такими способами розташування прямої мови і слів автора.

8 питання – 2 бали.

9.Складіть діалог на тему: «У супермаркеті». (3 бали).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!