• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Географія
 • ПРАКТИЧНІ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ГЕОГРАФІЯ»за спеціальністю: 017 «Фізична культура і спорт» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ГЕОГРАФІЯ»за спеціальністю: 017 «Фізична культура і спорт» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Опис документу:
Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи(за вибором учнів) Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої сімки»(за вибором) Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання праце ресурсного потенціалу країн.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

з навчальної дисципліни

«ГЕОГРАФІЯ»

за спеціальністю:

017 «Фізична культура і спорт»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

НА ТЕМУ: Порівняльна характеристика структури промислового виробництва

двох економічно розвинених невеликих країн Європи(за вибором учнів)

наприклад: Норвегія та Нідерланди, або Ісландія та Бельгія

Структура промислового виробництва

Країна

Добувна промисловість

Електроенерге-тика

Металургія

Чорна

Кольорова

Хімічна

Машинобудування та металообробка

Лісова та деревообробна

Вир-тво будівельних матеріалів

Легка

Харчова

Чи мають країни подібні промислові виробництва?

Якими виробництвами різняться їхні господарства? Які чинники вплинули на розвиток цих виробництв у кожній з країн?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

НА ТЕМУ: Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з

європейських країн «Великої сімки»(за вибором)

Варіант 1

Завдання 1. Назвіть особливості просторової організації господарства європейських країн «Великої сімки».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На контурній карті Німеччини позначте найбільші промислові ареали.

На побудованій картосхемі зафарбуйте одним кольором більш економічно розвинені райони країни, іншим - менш розвинені.

Завдання 3. Вкажіть причини, що сприяли нерівномірному розвитку промислових районів Німеччини.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

НА ТЕМУ: Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з

європейських країн «Великої сімки»(за вибором)

Варіант 2

Завдання 1. Назвіть особливості просторової організації господарства європейських країн «Великої сімки».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На контурній карті Франції позначте найбільші промислові ареали.

На побудованій картосхемі зафарбуйте одним кольором більш економічно розвинені райони країни, іншим - менш розвинені.

Завдання 3. Вкажіть причини, що сприяли нерівномірному розвитку промислових районів Франції.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

НА ТЕМУ: Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з

європейських країн «Великої сімки»(за вибором)

Варіант 3

Завдання 1. Назвіть особливості просторової організації господарства європейських країн «Великої сімки».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На контурній карті Великої Британії позначте найбільші промислові ареали. На побудованій картосхемі зафарбуйте одним кольором більш економічно розвинені райони країни, іншим - менш розвинені.

Завдання 3. Вкажіть причини, що сприяли нерівномірному розвитку промислових районів Великої Британії.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

НА ТЕМУ: Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з

європейських країн «Великої сімки»(за вибором)

Варіант 4

Завдання 1. Назвіть особливості просторової організації господарства європейських країн «Великої сімки».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На контурній карті Італії позначте найбільші промислові ареали.

На побудованій картосхемі зафарбуйте одним кольором більш економічно розвинені райони країни, іншим - менш розвинені.

Завдання 3. Вкажіть причини, що сприяли нерівномірному розвитку промислових районів Італії.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

НА ТЕМУ: Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

Завдання 1. Дайте визначення. Що таке споживчий кошик та прожитковий мінімум?

Споживчий кошик - це _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прожитковий мінімум – це __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Оберіть по одній країні Західної та Східної Азії. За допомогою різних джерел інформації, визначте, яким є склад споживчого кошика товарів жителів обраних країн.

Назва товару продовольчого кошика

Країна Східної Азії:

________________________

(кг на рік чи порція на день)

Країна Західної Азії:

_____________________

(кг на рік чи порція на день)

Завдання 3. Порівняйте склад споживчого кошика досліджуваних країн та України. Назвіть в чому полягають основні відмінності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Завдання 4. Як ви вважаєте, чи потрібно внести зміни до споживчого кошика України? Якщо так, то які саме?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

НА ТЕМУ: Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання праце ресурсного потенціалу країн.

Завдання 1. Проаналізуйте у формі таблиці статево-вікові піраміди Японії, Китаю та Індії.

Статево-вікові піраміди країн

Японія, 2016 рік

Китай, 2016 рік

Індія, 2016 рік

Аналіз статево-вікових пірамід країн

Аналіз даних статево-вікових пірамід

Країни

Японія

Китай

Індія

Проаналізуйте дані статево-вікових пірамід

(співвідношення населення різних вікових груп)

Тип відтворення населення

Оцініть працересурсний потенціал країн на найближчі 10 років

Поясніть проблеми у статево-віковій структурі кожної з зазначених країн

Прогноз демографічної ситуації

Завдання 2. За отриманими даними в таблиці знайдіть спільні та відмінні риси в демографічній ситуації країн, що порівнюються.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

НА ТЕМУ: Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх

економічного розвитку

Завдання 1. Назвіть основні типи та підтипи країн за рівнем їх економічного розвитку та надайте кожному з них коротку характеристику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На політичній контурній карті Америки позначте кордони найбільших держав та підпишіть їхні назви. Використовуючи власні умовні позначення, зафарбуйте контури держав кольором відповідно до належності країни до того чи іншого підтипу.

Завдання 3. Як розподілилися держави відповідного рівня економічного розвитку між субрегіонами Америки? У яких субрегіонах зосереджені найбільш та найменш економічно розвинені країни? Поясніть чому.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

НА ТЕМУ: Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Машинобудування визначає рівень науково-технічного прогресу та зростання продуктивності праці в усьому господарстві, оскільки забезпечує його різноманітною технікою. Саме продукція машинобудування спричинила революційні зміни в обсягах виробництва продукції, у характері праці людини, а також увесь час висувала вимоги щодо кваліфікації, освіти, культури виробництва.

Різноманітність виробленої продукції, а також безліч деталей і вузлів, необхідних для виготовлення найбільш складних товарів, визначають наявність кількох чинників, що впливають на розміщення різних підприємств машинобудування. Так, більшість виробництв машинобудівного комплексу належить до працересурсних. Особливо це характерно для точного машинобудування, де необхідно витратити багато праці для виробництва продукції. Тому на розміщення підприємств впливає наявність кваліфікованих трудових ресурсів. Серед інших чинників варто виділити: сировинний (конструкційні матеріали), споживчий, науковий, транспортний.

Машинобудування є найбільш яскравим прикладом такої форми суспільної організації виробництва як кооперування. Це зумовлено тим, що підприємства галузі виробляють технічно складну продукцію. Вона складається із численних деталей, вузлів та інших комплектуючих, які часто різняться за технологією виробництва. Так, за підрахунками японських фахівців у сучасному автомобілі налічується до 30 тис. деталей, із яких приблизно 300 є особливо важливими в цьому транспортному засобі. В американському літаку «Боїнг-747» налічують до 6 млн деталей. Зрозуміло, що жодне, навіть дуже потужне підприємство, не може виробити все необхідне для такої складної техніки. Тому воно кооперується з десятками, навіть сотнями інших підприємств. Звідси випливає ще одна форма суспільної організації машинобудування — спеціалізація.

Завдання 1 не обов’язкове для виконання і може бути розглянуте усно з метою актуалізації знань про склад машинобудування.

Завдання 2. Опрацювання різноманітних джерел інформації і заповнення таблиці «Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії» (за зразком).

Таблиця може мати такий вигляд.

Складова машинобудування

Особливості машинобудування країн

США

Канада

Бразилія

Загальне машинобудування

Країна відома виробництвом обладнання для інших складових господарства, зокрема, для електро-енергетики (у першу чергу для АЕС), металургії, добувної промисловості. Широко відома високопродуктивна, потужна і надійна сільськогосподарська техніка компаній «Джон Дір», «Грейт Плейнз», «Кінз»: комбайни, сівалки, трактори, культи-ватори, косарки, посівні машини.

Верстати виробляє відома компанія «Хаас» (токарні та фрезерні верстати з числовим програм-ним управлінням, вертикально-оброб-лювальні центри).

Водночас країна не входить до трійки лідерів з виробництва верстатів та

Найбільше значення має виробництво сільськогосподарської техніки, облад-нання для електроенергетики, гірничодобувної і лісової проми-словості.

Недостатньо розвинена складова. Налагоджено виробництво електро-устаткування (генератори, транс-форматори, двигуни) на підприємствах, які належать компаніями «Дженерал електрик» (США) і «Сіменс» (Німеччина). Розвинене тракторобудування

Транспортне машинобудування

Ця складова має велике значення. У виробництві автомобілів, їх збуті та комерційній експлуатації зайнято близько 20 млн осіб, тобто кожен шостий працюючий американець. На частку «великої трійки» — концернів «Дженерал моторс», «Форд», і «Крайслер» — припадає близько 97 % національного виробництва легкових і 85 % вантажних автомобілів.

Високий рівень розвитку має авіаційна промисловість, яка в США перетворилася по суті на нову галузь —авіаракетнокосмічну промисловість. Авіаракетні монополії «Макдоннел-Дуглас», «Локхід», «Боїнг», «Рокуелл», «Хьюз ейркрафт» впродовж багатьох років посідають перші місця за розмірами урядових військових замовлень. Значне місце займає випуск і цивільної авіаційної техніки, у тому числі лайнерів, легких літаків, вертольотів, значна частина яких експортується. Розвинене залізничне машинобудування.

У суднобудуванні найбільше значення має виробництво військових суден

Транспортне машинобудування — головна складова машинобудування країни, у якій переважають ТНК інших кран (у першу чергу США). У країні розміщені значні виробничі потужності американських та японських автомобільних концернів (переважають збиральні виробництва). Країна досягла великих успіхів в автобудуванні. Місцева компанія «Бомбардір» належить до найбільших світових виробників літаків бізнес-класу і літаків регіонального призначення. Компанія також є потужним виробником рухомого складу для залізниці, виготовляє трамваї.

Зважаючи на особливості природних умов, країна спеціалізується на виробництві снігоходів, всюдиходів, гідроциклів

Ця складова має найбільше значення. Автомобілі випускають компанії: «Фольксваген ду Бразил», «Дженерал моторс», «Форд-Вілліс», «Крайслер ду Бразил», «Фіат». Бразилія є однією з провідних суднобудівних країн світу, однією з небагатьох країн, що розвиваються, де виробляють суднові двигуни та інше суднове обладнання.

Розвинене авіабудування. У країні виробляється 10 типів літаків і вертольотів (в основному йдуть на експорт). Найбільше значення має компанія «Ембраер»

Точне машинобудування

Велике значення має виробництво радіоелектронної апаратури та засобів зв’язку. На частку американських фірм припадає до 40 % всього виробництва ЕОМ у розвинених країнах. Особливо помітна перевага США у випуску ЕОМ промислового і військового призначення. Водночас у виробництві побутової електроніки американські компанії не витримують конкуренції з японськими та іншими південноазіатськими країнами.

Розвинене приладобудування. На США припадає понад половина випуску контрольних, наукових вимірювальних приладів, фото- і кіноапаратури

У цій складовій також переважають ТНК інших кран (у першу чергу США). Найбільше значення має виробництво електроніки та електротехніки.

Недостатньо розвинене приладобудування

Велику роль відіграє електротехніка, зокрема виробництво двигунів, електросилового обладнання. Країна виробляє електронно-обчислювальну техніку, міні- та мікрокомп’ютери (комп’ютери розміром з банківську картку), постачає на світовий ринок мікросхеми, напівпровідники

Завдання 3 Зробити висновки звертаючі увагу на головні особливості машинобудування США, Канади та Бразилії.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

НА ТЕМУ: Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування.

Завдання 1. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки (збагачення).

Завдання 2. Позначення на контурній карті Африки основні транспортні магістралей та портів експортування.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

НА ТЕМУ: Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки

Визначення прямокутних координат точок за топографічною картою

Прямокутні координати визначаються за кілометровою сіткою топографічної карти. Кожен аркуш топографічної карти обмежований лініями, що утворюють рамку топографічної карти. Внутрішня решка - це трапеція, яка утворена тонкими суцільними лініями. Бічні лінії цієї трапеції - меридіани, а верхня і нижня основи – паралелі.

Для того щоб визначити географічні координати будь-якої точки, треба провести через неї дві лінії, що є перпендикулярами до сторін рамки карти і прочитати на ній значення широти й довготи з точністю до секунд. Якщо значення паралелей наростають із півдня на північ, то це вказує на те, що широта північна (пн. ш.), а якщо навпаки, значення паралелей наростають із півночі на південь - південна (пд. ш.).

Що стосується визначення довготи, то судять за меридіанами. Якщо їх значення наростає із заходу на схід, то це значить, що довгота східна (сх. д.), а якщо із сходу на захід - західна (зх. д.).

На аркушах топографічних карт, як зазначалося раніше, нанесено кілометрову (прямокутну) сітку. Біля кожної лінії записані її координати.

Так, надпис на першій горизонтальній лінії 6015 означає, що всі точки, які розташовані на цій лінії (лінії Y), знаходяться від екватора на відстані 6015 км. А надпис 3435 біля вертикальної лінії (лінії X) означає: 3 - номер зони, а 435 - ординату лінії у кілометрах, розташовану на захід від осьового меридіана зони на 65 км (500км - 435 км = 65 км). Прямокутні координати на топографічних картах застосовуються по координатних зонах. Координатні зони - частини земної поверхні, обмежені меридіанами з довготою, кратної 6о. Перша зона обмежена меридіанами 0о і 6о, друга – 6о і 12о, третя – 12о і 18о і т.д.

Рахунок зон проводиться від Грінвічського меридіана із заходу на схід. Довжина кожної зони з півночі на південь становить 20000 км. Ширина зони на екваторі близько 670 км, на широті 40о - 510 км, на широті 50о - 430 км, на широті 60о - 340 км.

Усі топографічні карти в межах даної зони мають загальну систему прямокутних координат. Початком координат у кожній зоні є точка перетину середнього (осьового) меридіана зони з екватором (рис. 12.4), середній меридіан зони відповідає осі абсцис, а екватор - осі ординат. При такому розташуванні координатних осей, абсциси точок, розташованих південніше екватора, і ординати точок, розташованих на захід середнього меридіана, будуть мати від’ємні значення.

Для зручності користування координатами на топографічних картах прийнятий умовний розрахунок ординат, що виключає від’ємні значення ординат. Це досягнуто тим, що відлік ординат йде не від нуля, а від величини 500 км, тобто початок координат у кожній зоні як би перенесено на 500 км вліво уздовж осі У. Крім того, для однозначного визначення положення точки по прямокутних координатах на земній кулі до значення координати У ліворуч приписується номер зони (однозначне чи двозначне число).

Наприклад, якщо точка має координати:

Х = 56 50450; У = 36 20840,

то це значить, що точка розташована в третій зоні на віддалі 120 км 840 м від середнього меридіана зони (620840 - 500 000) і до півночі від екватора на віддалі 5650 км 450 м.

Повні координати - прямокутні координати, записані (названі) цілком, без яких-небудь скорочень. У прикладі, приведеному вище, дані повні координати об’єкта:

Х = 56 50450; У = 36 20840.

Наприклад, підпис 6082 у правому верхньому куті показує, що дана лінія знаходиться від екватора на відстані 6082 км.

Підписи вертикальних ліній означають номер зони (одна чи дві перших цифри) і відстань у кілометрах (завжди три цифри) від початку координат, умовно перенесеного на захід від середнього меридіана на 500 км.

Наприклад, підпис 4308 у лівому нижньому куті означає: 4 - номер зони, 308 - відстань від умовного початку координат у кілометрах.

Як зазначалося раніше, координатні осі і початок координат кожної зони мають цілком визначене географічне положення на земній поверхні, що забезпечує взаємозв'язок прямокутних координат окремих зон між собою і з системою географічних координат на земному еліпсоїді. Цей взаємозв'язок дозволяє при необхідності визначати прямокутні координати точок за відомими географічними координатами і навпаки.

Наприклад, потрібно визначити прямокутні координати точки за відомими географічними координатами. Припустимо, що пункт має такі географічні координати: 50" пн. ш. і 23" сх. д.

Координату X , тобто відстань від екватора до заданої точки, визначаємо, помноживши значення широти, що виражене в градусах, на довжину дуги 1° меридіана (довжина дуги 1" меридіана приблизно дорівнює 111,1 км, а географічна широта точки - 50° пн. ш.). Звідси, X - 50° пн. ш. х 111,1 км = 5555 км.

Для визначення координати Y потрібно знати, в якій зоні розташований пункт. Оскільки відлік зон ведеться від Гринвіцького меридіана із заходу на схід, то номер зони можна визначити шляхом підбору: перша зона - від 0° до 6°; друга зона -від 6° до 12°; третя - від 12° до 18°; четверта - від 18° до 24° і т. д. Отже, наш пункт знаходиться в четвертій зоні, тому що його довгота становить 23° сх. д.

Задачі для розрахунку.

 1. Визначте на якій відстані від екватора розташований об'єкт, якщо його прямокутні координати такі: Х= 6756560; Y = 4555450.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (X- 5585150; Y. - 4757325); В (X = 3585300; Y = 4957325). Яка з цих двох точок знаходиться ближче до екватора і на скільки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. На топографічній карті масштабу 1 : 10 000 у квадраті 66-15 позначені колодязь і пам'ятник, які мають такі плоскі прямокутні координати: колодязь - X = 6066800; Y = 4315600, пам'ятник - X = 6066400; Y = 4315300. Накресліть квадрат 66 - 15 та визначте відстань на місцевості між зазначеними об'єктами.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте масштаб топографічної карти, на якій відстань між точками А і В, які мають такі плоскі координати: А (X = 6066325; Y = 4311500);В (X = 6065825; Y = 4311500), становить 2 см .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте точку , яка розтвшованв до екватора найближче:

а) Х=5 533 350, Y =6 655 347

б) Х=6 750 445, Y= 4 375 563

в) Х= 4 385 780, Y= 5 330 750

г)Х= 5 555 000, Y = 3280 500

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Визначте найкоротшу відстань від точки, яка розташована на території України і має прямокутні координати (Х= 5 555 000, Y=6 555 000) до Північного полюса.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Падіння річки - це різниця між абсолютними висотами її витоку і гирла.

Похил річки - це відношення її падіння до довжини.

Задача приклад.

Визначити похил річки завдовжки 25 км, якщо атмосферний тиск (у верхній частині) біля витоку становить 745 мм ртут. стовпчика, а біля гирла 755 мм. рт. ст.

Розвязок:

Різниця між витоком і гирлом у метрах становить: (755-745)*10=100(м) це- падіння річки;

Похил становить 4 м на 1 км(100:25);

Відповідь:4м/км.

Прикдади задач на визначення падіння і похилу річки.

 1. Визначте падіння і похил річки, якщо її довжина 2547 м, висота витоку – 312 м, а гирла – 0 м.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте похил річки, якщо її довжина становить 1218 м, висота витоку - 286 м, висота гирла – 85 м.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Похил Дніпра – 11см/км, довжина – 2285 км. Визначте висоту витоку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте похил ділянки річки довжиною 25 км, якщо атмосферний тиск у верхній частині ділянки річки становить 740 мм рт. ст., а в нижній – 750 мм рт. ст.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте похил річки, якщо її довжина становить 50 км, висота витоку - 150 м, висота гирла - 100 м.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

НА ТЕМУ: Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх  обґрунтування.

Корисна порадаЯк зручною і точною підосновою для створення плану ви можете скористатися космічними знімками високої роздільної здатності, які можна роздрукувати з картографічних сервісів Google Earht або Yandex Maps.

Прийом «Творча лабораторія» (робота в групах)

Інструкція до роботи

1. Виберіть точку, звідки буде видно всю ділянку, на яку ви хочете зробити план. Лист білого паперу прикріпіть до жорсткої основи — планшету. Виберіть масштаб, необхідний для того, щоб вся ділянка помістилася на плані. Накресліть стрілку північ-південь і під час виготовлення плану зорієнтуйте планшет, встановивши його на плоскій твердій основі, за компасом.

2. Нанесіть на плані точку свого стояння і за допомогою лінійки нанесіть напрямок на цікаві для вас об’єкти і основні орієнтири, розташовані в цій місцевості.

3. Напрямок на кожну таку точку виміряйте по азимуту — куту між напрямком на північ і на об’єкт. Нанесіть цей напрям на плані за допомогою транспортира.

На цьому напрямку відзначайте відстань до кожної точки в обраному масштабі. Її можна виміряти кроками або парами кроків і перевести потім у метри й сантиметри, що відповідають обраному масштабу.

4. Основні точки, вибрані як орієнтири, відобразіть на плані тими умовними знаками, які їм відповідають. Огляньте уважно місцевість і нанесіть по крокових промірах або «на око» розташування інших об’єктів, які ви хочете бачити на плані — дороги, межі рослинності, огорожі. Розфарбуйте умовні позначення відповідними кольорами.

5. На плані підпишіть масштаб, а також усі необхідні найменування та назви, зверху напишіть заголовок плану.

Рух автобусів Запорізької області

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

НА ТЕМУ: Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

Картографічна проекція – це математично визначений спосіб зображення земної поверхні на площині (карті). Реальна земна поверхня дуже складна і не відповідає жодному геометричному тілу. Щоб відтворити цю поверхню на карті, спочатку її відображають на математично правильній фігурі (кулі), а потім переносять це зображення на площину, ніби проектуючи його.

Картографічні  проекції за допоміжними геометричними поверхнями поділяються на  циліндричні, конічні, азимутальні (див. рисунок)

Прийом «Хвилинка підручника»

За матеріалами підручника та атласу складіть схему «Види картографічних проекцій».

Для географічних карт території України здебільшого застосовують конічну довільну проекцію. На картах з такою проекцією порівняно мало спотворюються кути і площі, масштаб можна вважати постійним на невеликих відстанях навколо будь-якої точки. Тому на цих картах можна приблизно вимірювати кути, невеликі відстані і площі.

Картографічні  проекції за характером спотворень бувають рівнокутні, рівновеликі (рівноплощинні), рівнопроміжні, довільні

Розрізняють  такі види спотворень: довжини ліній, форм, кутів і площ.

Експрес-тести

1.Циліндричними називаються картографічні сітки, які отримують проектуванням градусної сітки на:

а) бічну поверхню циліндра;

в) поверхню нормального конуса; г) дотичну площину;

  д) вісь симетрії циліндра.

2.Назвіть пропущену групу картографічних проекцій за характером спотворень:  

а) рівновеликі; б) рівнокутні; в) _____________.  

3.Конічними називаються картографічні сітки, які отримують проектуванням градусної сітки на:

а) бічну поверхню циліндра; б) поверхню нормального конуса; в) дотичну площину;

г) вісь симетрії конуса.  

4.Азимутальними називаються картографічні сітки, які отримують проектуванням градусної сітки на:  

а) бічну поверхню циліндра; б) поверхню нормального конуса; в) дотичну площину; г) січну площину.  

5.До елементів еліпсу спотворень не відносяться:

а) меридіан; б мала вісь;

в) паралель; г) ) велика вісь.  

6.Вкажіть пропущений вид картографічних спотворень:  

а) довжин ліній; б) кутів;

в) площ. г) _____________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

НА ТЕМУ: Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.

 1. Зробіть короткий висновок про взаємозвязки між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зробіть висновки з наведеного малюнку.(Паливні корисні копалини)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Зробіть висновки з наведеного малюнку.(Густота населення України)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Зробіть висновки з наведеного малюнку.

Рис. Розміщення родовищ нафти і газу на території України

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12

НА ТЕМУ: Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

1. За даними власних спостережень побудуйте графіки ходу температури повітря за кілька місяців (лініями різного кольору).

Для побудови графіка температур задамо таблицю.

День

Січень, °С

Березень, °С

Липень, °С

1

-6

8

26

2

-12

3

22

3

-13

4

26

4

-10

7

28

5

-8

5

28

6

-7

4

26

7

-4

6

28

8

-2

9

27

9

-2

13

26

10

2

15

22

11

3

14

17

12

6

11

20

13

4

5

23

14

0

6

23

15

2

7

23

16

2

11

24

17

3

8

26

18

0

7

24

19

4

9

24

20

0

10

27

21

-8

11

28

22

2

8

27

23

2

4

28

24

3

12

26

25

7

14

27

26

4

13

28

27

-1

14

23

28

-8

15

23

29

-6

3

26

30

-5

8

24

31

-2

8

25

Нагадаємо, що амплітуда являє собою різницю між екстремальними показниками тих чи інших величин.

Амплітуда коливань температури в січні 7°С – (– 13°С) = 7°С + 13°С = 20°С

Амплітуда коливань температури в березні 15°С – 3°С = 12°С

Амплітуда коливань температури в липні 28°С – 17°С = 11°С

Умовні позначення

Місяць

Колір лінії

 січень

 синій

 березень

 рожевий

 липень

червоний 

 

2. Уважно розгляньте графіки та заповніть таблицю.

Місяць, у якому була найвища температура повітря та її величина у градусах

Липень, 28°С 

Місяць, у якому була найнижча температура повітря та її величина у градусах

Січень, -13°С 

Місяць, у якому була найбільша амплітуда температур та її величина у градусах

 Січень, 20°С

Місяць, у якому була найменша амплітуда температур та її величина у градусах

 Липень, 11°С

  

3. За даними таблиці, побудуйте діаграму опадів за рік.

Таблиця. Середньомісячна кількість   опадів у мм  

Січень

38

Лютий

37

Березень

43

Квітень

49

Травень

56

Червень

80

Липень

76

Серпень

61

Вересень

49

Жовтень

44

Листопад

47

Грудень

42

Діаграма опадів. 

 

4. Уважно розгляньте діаграму та заповніть таблицю.

Найбільша кількість опадів у мм

80

Місяць, у якому випало найбільше опадів

червень

Найменша кількість опадів у мм

37

Місяць, у якому випало найменше опадів

лютий

Найсухіша пора року

зима

Найвологіша пора року

літо

 

5. За даними власних спостережень хмарності за один місяць (на вибір).

Хмарність

Ясно

Мінлива

Суцільна

Кількість днів

2

18

10

 

 

6. За даними календаря погоди побудуйте розу вітрів за один місяць (на вибір). Для цього запишіть в таблицю кількість днів, коли був вітер певного напряму. Відзначте на лінії певного напряму кількість днів. З'єднайте отримані позначки і зафарбуйте отриманий восьмикутник.

Напрям вітру

Пн.

Пн.-сх.

Сх.

Пд.-сх.

Пд.

Пд.-зх.

Зх.

Пн.-зх.

Кількість днів

10

1

4

3

2

2

4

4

 

7. Уважно розгляньте розу вітрів та заповніть таблицю

Напрям вітрів, який переважав цього місяця

північний

Напрям вітрів, якого було найменше число днів

західний

 

8. За даними власних спостережень та аналізом показників погоди у завданнях 2 та 7, вкажіть, яку погоду приносять переважаючі вітри у Вашій місцевості. 

В Україну ппівнічний вітер несе похолодання, південний вітер зумовлює потепління, західний вітер (з Атлантичного океану) приносить дощ або сніг, східний вітер (з центру Євразії) викликає посушливу погоду.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13

НА ТЕМУ: Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків.

Завдання 1. Відомо, що із загальної площі поверхні Землі (510, 1 млн км2 ) дві третини припадає на Світовий океан – 360, 7 млн км2 . Визначте, площі яких океанів позначено на діаграмі: а) Тихий – 178,7 млн. км2 ; б) Атлантичний – 91,7 млн. км 2 ; в) Індійський – 76,2 млн. км2 ; г) Північний Льодовитий – 14,1 млн. км2 . Висновок. Найбільший за площею Тихий океан, у ньому може "втопитися" весь суходіл планети, на який припадає 149 млн. км2 .

Завдання 2. Порівняйте максимальні глибини океанів. Глибини яких океанів і якими буквами позначені на малюнку? Запишіть назви максимальних глибин. Тихий океан – б, 11022 м, Маріанський жолоб. Атлантичний океан – а, 8742 м, жолоб Пуерто-Ріко. Індійський океан – г, 7729 м, Зондський жолоб. Північний Льодовитий океан – в, 5527 м. Висновок. Тихий океан – найглибший, Північний Льодовитий – наймілкіший, Атлантичний та Індійський – подібні за максимальними глибинами.

Завдання 3. Користуючись тектонічною картою світу, визначте, на дні якого океану найбільша кількість крайових океанічних жолобів? Яке наукове пояснення їх походження? Найбільше – в Тихому океані: Маріанський, Тонга, Чилійський, Перуанський, Центральноамериканський, Філіппінський, Курило-Камчатський, Алеутський. Вони виникли в місцях взаємодії найбільшої Тихоокеанської літосферної плити з іншими сусідніми літосферними плитами, яких значно більше в основі дна Тихого океану, ніж інших океанів.

Завдання 4. У якому з океанів шельф займає близько 40% площі його дна? Назвіть шельфові моря цього океану. Пригадайте, яку частину дна океану називають шельфом? – У Пн. Льодовитому океані, понад 1/3 площі. Шельф – (англ., материкова мілина) – прибережна частина материків з глибинами від 0 до 200 м; вирівняна частина підводної окраїни материків, яка межує з берегами суходолу і характеризується спільною з нею геологічною будовою. Глибини краю шельфу, як правило, становлять 100-200 м, але в Пн. Льодовитому океані – ширина шельфу до 1500 км (Баренцове, Карське, Східносибірське, Лаптєвих, Чукотське і ін.).

Завдання 5. Користуючись кліматичною картою світу, визначте, в яких океанах яскраво виражені напрямки постійних вітрів: а) пасатів – Тихий, Атлантичний, Індійський (впливають на сх. узбережжя суходолу); б) західних – в помірних широтах Тихого, Атлантичного, Індійського океанів (впливають на зх. узбережжя суходолу); Як вони впливають на зволоження материків? Спричиняють випадання великої кількості опадів. Завдання 2.1. Користуючись географічними картами, різними джерелами географічних знань, складіть комплексну порівняльну характеристику двох океанів (за вибором).

Заповніть таблицю.

План характеристики

Назви океанів та їх характеристика

І. Географічне положення 1. Межі океану

2. Розміри океану

3.Положення океану щодо екватора

4. Розміщення у

географічних поясах

5. Моря:

а) окраїнні

б) внутрішні

6. Затоки

7. Протоки

8. Материки, які омиває

океан

9. Найважливіші шляхи

сполучення через океан

ІІ. Будова та рельєф дна

а) літосферні плити

б) глибини, м

в) форми рельєфу

ІІІ. Клімат і властивості

водних мас

а) температура води у

поверхневому шарі, °С

б) солоність води, ‰

в) течії – теплі, холодні

IV. Органічний світ

V. Природні ресурси

VІ. Екологічні проблеми

Подібні ознаки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відмінні ознаки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14

НА ТЕМУ: . Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

ЗАВДАННЯ №1

Дайте визначення, що таке природний приріст, механічний рух. Запишіть формулу за якою розраховують природний приріст. Пригадайте, що всі показники природного руху обчислюють для певної території за рік в абсолютних (у тисячах осіб) і відносних ( у розрахунку на 1000 мешканців відповідної території, тобто у проміле – ‰) величинах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ №2.

Розв’яжіть задачу: у місті К станом на 1 січня 2017 р. проживає 300 тис. осіб. Природний приріст становить 20 тис. осіб, з яких померло впродовж року 10 тис. осіб. Визначіть абсолютний показник народжуваності та відносний показник природного приросту населення у даному місті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ №3

На початку року кількість населення України становило 42800000 осіб. Визначте, якою вона стане на кінець року, якщо, за цей рік у країні народилося 550000 осіб, померло 665000 осіб, виїхало з країни 20500 осіб, в’їхало до неї 80500 осіб.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ №4

Визначте показник природного приросту населення в областях України, якщо відомі показники народжуваності й смертності (див. додаток №5 В.М. Бойко).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ №5

Зробіть висновок про те, в яких регіонах України існує депопуляція населення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15

НА ТЕМУ: Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16

НА ТЕМУ: Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.

 1. Проаналізуйте та зробіть висновок з картограми народжуваності та смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 17

НА ТЕМУ: Аналіз секторальної структури економіки України.

 1. Сектори національної економіки України

Первинний

 

Вторинний

Третинний

Сільське господарство

Лісове

господарство

Рибне господарство

Добувна промисловість

Переробна

Будівництво

Послуги

 

 

Виробництво валового внутрішнього продукту и секторами економіки України, %

В Україні с 2001 по 2015 зміцнив позиції третинний сектор економіки, у першу чергу завдяки розвитку торгівлі, зв’язку. До 2010 р. ми бачимо зростання третинного сектору, зменшення первинного та вторинного, що вказує на економічний розвиток країни. Після 2010 року ми бачимо невеликий спад розвитку тритинного сектору, і збільшення первинного:, що пов’язано з фінансово-економічною та соціально-економічною кризою (2008-2015). - За показниками ми бачимо що У країна перебував ще на стадії індустріального розвитку. Суспільства.

Якщо, порівняти показники виробництва валового продукту по секторам економіки України с економіками високорозвинених країн, країн що розвиваються та країн с перехідною економікою, то Україну можна віднести країнам, що мають перехідну економіку. В країнах з високо розвиненою економікою первинний сектор займає 3- 1% ВВП, третинний сектор 60-80%. В країнах де економіка розвивається та знаходиться в перехідному стані (між індустріальним і постіндустріальним суспільством) збільшується відсоток третинного сектору і зменшення первинного сектору в межах 10-20%, тож економіка України знаходиться теж на цьому етапі.

ВИСНОВОК

Укажіть характерні риси секторальної моделі економіки України та її зміни в останні роки.

В останні роки в секторальній моделі економіки України приблизно по 20 % від загального обсягу ВВП припадало на первинний і вторинний сектор. Третинний сектор на сьогодні забезпечує вже майже 60 % ВВП України. Проте поки що секторальна модель економіки нашої державці суттєво відрізняється від моделі високорозвинених країн, де частка третинного сектору становить понад 70 %, а первинного— 2-6%.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»