• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

Опис документу:
Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

(Історія України 8 клас)

Тема Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.; описувати видатні архітектурні пам’ятки цього періоду; характеризувати основні здобутки й досягнення в образотворчому та декоративно­ ужитковому мистецтві; удосконалювати набуті знання й уміння; формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості культурними досягненнями в складних умовах.

Обладнання: підручник «Історія України. 8 клас» В.С. Власов, 2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас»

Тип уроку: комбінований;

Основні терміни та поняття: замок, ордер, гравюра, декоративно ­ ужиткове мистецтво, гаптування.

Основні дати:

1572-1629 pp. - будівництво ансамблю Успенської церкви у Львові.

1580 р. - завершення будівництва палацу Костянтина Корнякта у Львові

1591 - 1629 pp. - будівництво Успенської церкви у Львові

1595 р. - спорудження у Львові костелу бенедиктинок (архітектор Павло Римлянин).

Історичні особистості: Олексій Горошкович, Войцех Стефановський

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • Визначати особливості містобудування, архітектури та образотворчого мистецтва доби.

  • Розпізнавати найвідоміші пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва, стисло описувати їх.

  • Висловлювати своє ставлення до пам'яток архітектури й образотворчого мистецтва доби.

  • Характеризувати найвизначніші пам’ятки як мистецького надбання людства.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація знань

Історичний диктант

1. Наприкінці XVI ст. українські землі входили до складу: __ , __ .

2. У цей період формується новий стан українського суспільства — __ .

3. У побуті для написання судових та урядових документів, полемічних

та ораторських творів, поезій, літописів використовувалася __ мова,

а церковні книжки писалися __ мовою.

4. Першою відомою книгою Святого Письма, що була написана тогочасною народною мовою, стало... .

5. Реформаційний рух зумовив появу в Україні __ та __ шкіл.

6. Найбільш відомими православними навчальними закладами тогочасної

України були ... та __ .

7. Засновником Острозької академії був __ . Це був перший__ навчальний

заклад на території України.

8. У 1574 р. з’явилися перші друковані в Україні книги - __ і __ .

9. Найбільш досконалим виданням І. Федорова стала надрукована

у 1581 р. церковнослов’янською мовою __ .

10. Історичні твори, в яких з позиції середньовічного світогляду описані

події за роками, називаються — __ .

11. До середини XVIІ ст. на українських землях у різний час діяло__ друкарень.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Які стилі архітектури Ви знаєте? Як Ви думаєте чи відбулися зміни в будівництві у XVI столітті? Свою думку обґрунтуйте.

IV. Вивчення нового матеріалу

Архітектура і містобудування

ХVІ ст. характеризується високим розвитком зодчества.

В архітектурі того періоду панували два стилі: бароко та класицизм.

Робота над поняттями

Бароко (від італ.bаrоссо — вигадливий, чудернацький) — стиль у мистецтві, що характеризується переходом від ясного, величавого урівноваженого і гармонійного мистецтва Відродження до мистец тва, наповненого динамікою і занепокоєнням. Для бароко харак терна пишність і грандіозність, висока емоційність, багата фантазія. Існувало з кінця XVI до середини XVIII ст.

Класицизм(від лат.сlassicus — зразковий) — стиль у мистецтві, для якого характерна строгість і чіткість архітектурних форм. Зразком для нього було класичне (давньогрецьке і давньоримське) мистецтво. Існував у XVII–XVIII ст.

Учитель розкриває основні напрями в розвитку архітектури:

• будівництво оборонних споруд, замків і фортець;

• поява нового виду оборонних споруд — оборонних замків;

• містобудування, поява кам’яниць;

• будівництво культових споруд.

Бесіда за питаннями

1. Чому в даний період широкого розмаху набуло будівництво оборонних

споруд?

2. Які регіони України мали найбільшу кількість оборонних споруд? Чому саме вони?

Цікаво знати

Більшість українських замків у XVI ст. були дерев’яними, вони не збереглися до наших днів і відомі лише за описами. Найбільшим дерев’яним замком, за повідомленнями сучасників, був Київський, заново збудований із соснового

дерева в 1542 р. У ньому була одна прямокутна й чотирнадцять шестигранних

веж. Стіни й башти із зовнішнього боку були обмазані товстим шаром глини й

побілені. Усередині замку було багато різних будівель — приміщення для гарнізону, будинок ротмістра і старости, один костьол і чотири православні церкви.

Розмаїті верхи церков, костьолу та башт, вибагливі композиції ґанків, світлиць із вежечками і галереями створювали мальовничу картину.

Робота з текстом підручника на основі тексту підручника С.61 з’ясуйте:

  • Які пам’ятки архітектури тих часів збереглися до наших днів?

Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво

Робота в групах

• 1-а група. На основі тексту підручника охарактеризуйте основні здобутки українського образотворчого мистецтва.

• 2-а група. На основі тексту підручника вкажіть діячів даного періоду.

Учитель заслуховує доповіді груп.

V. Закріплення знань учнів.

Експрес-опитування

1) Які пам’ятки архітектури входять до ансамблю площі Ринок у Львові?

2) Із якого матеріалу в XVI ст. будувалася переважна більшість замків?

3) Чим було зумовлене широке будівництво замків?

4) Назвіть пам’ятки православної церковної архітектури XVI ст., які ви знаєте.

5) Назвіть основні види українського образотворчого мистецтва XVI ст.

6) Що таке книжкова мініатюра?

7) Що таке гравюра?

8) Які види декоративно-ужиткового мистецтва розвивалися на українських землях у XVI ст.?

9) Наведіть кілька прикладів високої техніки українських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

10) Які факти свідчать про вплив ідей європейського Ренесансу на українське образотворче мистецтво?

Завдання

Заповніть таблицю «Розвиток українського мистецтва в XVI ст.».

Вид мистецтва

Найбільш яскраві й видатні твори

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати § 7

2. Вивчити визначення нових понять.

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
7
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!