Практична робота з дисципліни "Податкова система"

Опис документу:
Метою практичної роботи є отримати навики визначення суми податкового кредиту податку з доходів фізичних осіб; сум, з яких сплачується податок з доходів фізичних осіб; суми податку, що сплачується до бюджету.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ТЕМА: Розрахунок сум податку з доходів фізичних осіб

МЕТА: навчитися визначати суми податкового кредиту податку з доходів фізичних осіб, суми, з яких сплачується податок з доходів фізичних осіб, суми податку, що сплачується до бюджету.

Завдання 1

Визначити суму єдиного соціального внеску, що утримується із нарахованої заробітної плати і податку на доходи фізичних осіб. Дані для розрахунку наведені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку

Варіант

Заробітна плата працівника підприємства у вересні 2017 року, грн

1

4520

2

15450

3

2654

4

3580

5

1218

6

2458

7

4587

8

10250

9

9500

10

8400

11

5300

12

4500

13

3600

14

2970

15

3800

16

11200

17

12400

18

4580

19

3540

20

4980

Завдання 2

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб за місяць громадянину на поточний момент. Дані для розрахунку наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Дані для розрахунку

Варіант

Доходи у вигляді…….., грн

Категорія пільговика

За основним місцем роботи

аліменти

дивіденди

штрафи

матеріальна допомога працедавця

1

1980

-

-

159

720

Мати-одиничка

2

2870

718

-

370

-

Має двоє дітей до 18 років

3

1250

-

880

105

950

Утримує дитину-інваліда

4

1930

483

-

-

-

Інвалід 2 групи

5

1900

480

-

-

-

Герой України

6

1930

-

-

270

730

«Чорнобилець» 2 категорія

7

1550

500

-

-

-

Є учасником бойових дій

8

1250

-

-

280

850

Є вдовою

9

1376

450

630

-

-

Чорнобилець 1 категорії

10

1812

-

-

287

500

Мати-одиначка

11

1910

500

1010

-

-

Опікун

12

1450

-

-

130

510

Утримує дитину інваліда

13

1284

-

-

59

-

Є учасником бойових дій

14

2580

-

-

107

820

Герой України

15

4890

1200

-

-

-

-

16

2560

-

1800

-

Має двох дітей до 18 років

17

3350

-

-

380

-

Мати трьох дітей

18

3440

-

-

170

900

опікун

19

3602

-

980

-

-

-

20

2800

-

1000

150

-

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Платниками податку на доходи фізичних осіб є фізичні особи:

- резиденти, які отримують доходи на території України та іноземні доходи;

- нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження в Україну, крім осіб з дипломатичними привілеями та імунітетом відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною радою України;

- податкові агенти.

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається як різниця загального оподатковуваного доходу (ЗРОД) та податкової знижки (ПЗ) такого звітного року:

ЧРОД = ЗРОД – ПЗ, грн (3.1)

Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного періоду, який включає:

1) доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті, наданні);

2) доходи, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу. Загальний річний оподатковуваний дохід визначається як сума: місячних оподатковуваних доходів; іноземних доходів, отриманих платником податку протягом року; доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від господарської діяльності (відповідно до ст.177 Р. IV Податкового Кодексу); доходів, отриманих фізичною особою від проведення незалежної професійної діяльності (відповідно до ст. 178 Р. IV Податкового Кодексу). Загальний місячний оподатковуваний дохід дорівнює сумі оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь платника протягом звітного місяця;

3) доходів, які оподатковуються за іншими правилами.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

1) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

2) суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

3) доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, доходи у вигляді сум авторської винагороди, плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), роялті;

4) частина доходів від операцій з майном;

5) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду;

6) оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований органом державної податкової служби;

7) сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності; дохід у вигляді позитивної різниці між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації його заставленого майна при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником зобов'язань, і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат згідно з таким договором. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації;

8) дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, які нараховуються у вигляді акцій, часток, паїв, емітованих юридичною особою-резидентом, якщо нарахування не змінює пропорції участі всіх власників у статутному фонді емітента), виграшів і призів (крім, виграшів та призів у державну грошову лотерею у розмірах, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат), процентів (крім процентів на цінні папери Міністерства фінансів України; процентів на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати та соціальні виплати);

9) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені);

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

1) сума державної та соціальної матеріальної допомоги: державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг, житлових та інших субсидій (дотацій, компенсацій); винагород і страхових виплат платнику податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів та ін.;

2) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів нерезидентом, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, узгодженими Верховною Радою України;

3) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом за умови, що нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх власників у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;

Право на податкову соціальну пільгу має платник податку, який отримує доходи протягом місяця від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо нарахована заробітна плата за місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Такий платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, з урахуванням встановленої категорії платників та відповідного розміру соціальної пільги (табл. 3.3):

БОзп = ЗПн – Утримання – ПСП, грн (3.2)

де ЗПн - нарахована сума заробітної плати;

ПСП - податкова соціальна пільга.

Таблиця 3.3 – Перелік та розмір податкових соціальних пільг (відповідно до п. 169.1 Податкового Кодексу України)

п/п

Розмір пільги

Категорії платників

1

2

3

1

До 31.12.2014 р. – в розмірі 50%, з 01.01.2015 р. – 100% від місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок звітного податкового року

Будь-який платник податку, крім категорій, визначених пунктами 2,3,4 цієї таблиці.

2

100% від суми пільги, визначеної пунктом 1 у графі 2

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років у розрахунку на кожну таку дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання пільги одному з батьків, визначається як добуток суми розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, і кількості дітей

3

150% від суми пільги, визначеної пунктом 1 у графі 2

а) одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

б) особа, яка утримує дитину–инвалида у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесена до 1 або 2 категорії;

г) учень, студент, аспірант, ординатор, ад`юнкт;

ґ) інвалід 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, визначених підпунктом «б» пункту 4 у графі 3;

д) особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених підпунктом «б» пункту 4 у графі 3.

4

200% від суми пільги, визначеної пунктом 1 у графі 2

а) Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»;

б) учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка в той час працювала в тилу, та є інвалідом 1 або 2 групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

в) особа, яка є колишнім в`язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзникам

Таблиця 3.4 – Ставки оподаткування (відповідно до Податкового кодексу України)

№п/п

Податкові

Ставки

Види доходів платників податку

1

2

3

1

15% (базова)

    1. а) одержані доходи, крім тих, за якими встановлені інші ставки (визначені пунктами 2-7 цієї таблиці), в т.ч., але не виключно: заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати і винагороди платнику у зв`язку з трудовими відносинами та цивільно-правовими договорами, виграш у державну та недержавну лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри;

    2. б) грошові виграші у спортивних змаганнях, крім винагород спортсменам-чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам (що не включають у оподатковуваний дохід);

в) вартість дарунків на користь та вартість об`єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-резидентом від спадкодавця-нерезидента; вартість дарунків на користь та об`єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента;

г) іноземні доходи;

ґ) дохід від продажу (обміну) об`єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами-нерезидентами.

2

17%

Застосовується до доходів, визначених підпунктом «а» пункту 1 цієї таблиці, якщо загальна сума таких доходів, отриманих платником податку у звітному податковому місяці, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. За ставкою 17% оподатковується сума перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
4
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!