Практична робота: «Складання порівняльної характеристики природних зон України».

Опис документу:
Мета уроку: навчальна: повторити та систематизувати знання про особливості природних комплексів на рівнинній території України; вдосконалити вміння учнів самостійно виявляти спільні і відмінні риси в компонентах природних комплексів; розвивальна: удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №42

Дата:

Практична робота №9

«Складання порівняльної характеристики

природних зон України».

Мета уроку: навчальна: повторити та систематизувати знання про особливості природних комплексів на рівнинній території України; вдосконалити вміння учнів самостійно виявляти спільні і відмінні риси в компонентах природних комплексів; розвивальна: удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; розвивати уміння узагальнювати послідовність виконання операцій і дій, що ведуть до шуканого результату; виховна: розвивати самостійність, критичне ставлення до результатів власної діяльності.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас, аркуші з практичними завданнями.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні зможуть: самостійно характеризувати рівнинні лісові, лісостепові та степові ландшафти, порівнювати їх, виявляти причини відмінностей.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бліцопитування

1. Яке географічне положення має зона мішаних лісів України? Де проходить її південна межа?

2. На які частини за особливостями ландшафтів поділяється Українське Полісся?

3. Де розташована лісостепова зона України? На які фізико-географічні провінції вона поділяється?

4. Де проходить межа між лісостеповою та степовою природними зонами України? Якими чинниками обумовлене її проведення?

5. На які підзони поділяється степова зона?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вступне слово вчителя

Тепер вам відомі риси географічного положення та природні особливості всіх трьох природних зон України. На рівнинах України з півночі на південь змінюються природні зони мішаних лісів, лісостепова і степова. Природні зони, у свою чергу, поділяються на природні комплекси менших розмірів: підзони, провінції, області тощо. Зміна природних комплексів обумовлена багатьма причинами.

Із метою визначення головних чинників, що обумовлюють розмаїття ландшафтів на території України, ви самостійно порівняєте географічне положення та природні компоненти двох природних зон, визначивши їх спільні та відмінні риси.

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

(Роботу доцільно проводити за варіантами, порівнюючи природні зони, наприклад:

I варіант — зона мішаних лісів та степів,

II варіант — лісостепова та степова зони.)

1. На картосхемі України підпишіть назви природних зон, що порівнюються.

2. За допомогою карт атласу та тексту підручника заповніть таблицю.

План характеристики

Назва першої природної зони

Назва другої природної зони

Географічне положення, розміри

Загальні риси клімату

Температурний режим та опади

Коефіцієнт зволоження

Загальні риси рельєфу

Особливості поверхневих вод

Зональні типи ґрунтів

Типові представники рослинного світу

Типові представники тваринного світу

Види господарської діяльності

Об’єкти природно-заповідного фонду

3. Проаналізуйте зміст таблиці та порівняйте досліджені природні зони.

Назва першої природної зони

Назва другої природної зони

Спільні риси

Відмінні риси

4. Зробіть висновок про причини, що обумовили відмінності природних компонентів порівнюваних природних зон.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріали §§ 30-34 про рівнинні ландшафти України.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»