Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Використання наскрізної інтеграції святкових днів та пам’ятних дат в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

Практична робота : «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків». Модуль. Основи електронного документообігу.

Інформатика

Для кого: 11 Клас

15.04.2020

11543

865

0

Опис документу:
Практична робота : «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків». Модуль. Основи електронного документообігу.11 клас. В роботі запропоновано завдання для учнів по створенню реферату, обговорюються поняття реферату, вимоги до написання реферату, дані критерії оцінювання реферату і зразок готового реферату. Учням надано 31 тему на вибір.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Практична робота : «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків». Модуль. Основи електронного документообігу.

Мета:

навчальна: відпрацьовувати навички оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати вміння узагальнювати;

виховна: виховувати інформаційну культуру, формування бережливого ставлення до обладнання комп’ютерного кабінету, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання

 • перевірка присутніх

 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Пригадати основні поняття теми минулого уроку

IIІ. Мотивація навчальної діяльності

Щоб зрозуміти, як правильно писати реферат, досить усвідомити, що зміст реферату – це простий переказ з декількох джерел, і лише в рідкісних випадках – це ще і аналіз досліджуваного предмета, до якого необхідно прикріпити графіки. Починати написання реферату краще з плану. Таким чином ви відразу намітили собі напрямок, в якому будете рухатися. Деякі студенти пишуть введення в кінці, після вивчення матеріалу – це не зовсім вірно. Повірте, простіше написати введення відразу, грунтуючись на плані роботи – так ви швидше вникнете в тему.

Щоб зрозуміти,як написати реферат по книзі, досить дотримуватися пари рад: знайти одне, але змістовне джерело, в якому буде максимально повно розкрито ваше запитання і, читаючи «по діагоналі», виділити суть. А інші джерела використовувати, як допоміжні.

ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Реферат - короткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми.

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, кількістю відомостей, практичним значенням (20-24 с).

Структура роботи:

Титульний аркуш - це перша сторінка, на якій вказується міністерство; назва навчального закладу, в якому виконується робота; назва віддалення (кафедри); повна назва теми роботи; прізвище та ініціали студента-дослідника, курс, група, відділення; прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника; рік і місце виконання роботи.

Зміст - сторінка роботи, яка містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів; заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті і розміщуються один під одним (перелік умовних позначень при необхідності).

Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість; визначається об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст.

Розділи і підрозділи основної частини - проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів); кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ окрему частину цього питання; відмічається головна ідея, а також тези кожного підрозділу; розкривається теорія питання та досвід практичної роботи.

Висновки - підсумок проведеної роботи, подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій, які відповідають поставленим завданням; відмічається не тільки позитивне та недоліки, а також і конкретні рекомендації щодо їх усунення;

Список використаної літератури - відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивчення досліджуваної теми; містить бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою.

Додатки - не є обов'язковим елементом і не входять до основного ліміту обсягу роботи. однак містять допоміжний матеріал у вигляді зразків анкет, тестів, таблиць допоміжних цифрових даних, схем, графіків, карт, ілюстрованого матеріалу та ін.

Загальні правила оформлення титульного аркуша

Необхідно щоб титульна частина реферату школяра відповідала наступним нормативним вимогам:

 1. Форма оформлення повинно відповідати вимогам ГОСТ 21.101.97.

 2. Нумерації дана сторінка не підлягає.

 3. Текст належить набирати кеглем 14 шрифтом Times New Roman.

 4. Тему наукової роботи, назва навчального закладу та міністерства потрібно набирати з використанням великих літер.

Для того щоб правильно оформити титульний аркуш реферату в школі, зразок якого затверджено Міносвіти, потрібно включити наступні пункти:

 1. Повна форма назви навчального закладу.

 2. Назва кафедри.

 3. Найменування навчальної дисципліни.

 4. Тема наукової праці.

 5. Дані учня: прізвище, ім'я та по батькові.

 6. Курс навчання.

 7. Потім необхідно визначити форму навчання.

 8. Номер групи.

 9. Відомості про наукового керівника: прізвище, ім'я, по батькові.

 10. Місто.

 11. У завершенні ставимо дату: вказуємо рік, де була виконана робота.

V . Робота на комп'ютері.

Практична робота

Хід роботи.

 1. Написати реферат на одну із поданих тем.

 2. Матеріал для реферату знайти в мережі Інтернет.

 3. Скласти зміст до реферату.

 4. В рефераті використати 5 цитувань з різних джерел, оформивши їх згідно правил та вказавши джерела, звідки використана цитата.

 5. В рефераті використати 5 перефразувань джерел, оформивши їх згідно правил.

 6. В рефераті використати 2-3 перефразувань одночасно декількох джерел, оформивши їх згідно правил.

 7. Додати до реферату 2-3 малюнки, оформивши їх згідно правил.

 8. Додати до реферату 2 таблиці, оформивши їх згідно правил.

 9. Додати до роботи 2-3 додатки, оформивши їх згідно правил.

 10. Створити список використаних джерел, розташувавши за алфавітом.

 11. Створити список використаних джерел, розташувавши за датою.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Історія розвитку операційних систем сімейства Windows

 2. Сучасні антивіруси

 3. Історія розвитку глобальної мережі Інтернет

 4. Порівняльна характеристика сучасних веб-браузерів

 5. Спам. Програми боротьби зі спамом.

 6. 3D графіка  

 7. Послуги, які надає мережа Internet

 8. Правові норми Internet

 9. Огляд сайтів, призначених для навчання.

 10. Історія розвитку інформатики як науки.

 11. Історія появи інформаційних технологій.

 12. Сучасні програми перекладачі.

 13. Електронні грошові системи.

 14. Інформатизація суспільства: основні проблеми на шляху до ліквідації комп'ютерної безграмотності.

 15. Переваги і недоліки роботи з ноутбуком, нетбуком, кишеньковим комп'ютером.

 16. Негативний вплив комп'ютера на здоров'я людини і способи захисту.

 17. Спам і його різновиди. Методи боротьби зі спамом. Як не стати спамером.

 18. Відомі кібер-злочинці. Хто такий хакер і антихакер. Відповідальність за хакерство.

 19. Навчальні системи. Засоби створення електронних підручників.

 20. Комп'ютерна анімація.

 21. Можливості та перспективи розвитку комп'ютерної графіки.

 22. Хмарні технології.

 23. Комп'ютерний дизайн. Це наука чи мистецтво?

 24. Соціальні мережі. "За та проти".

 25. Порівняння темпів розвитку комп'ютера з темпами еволюції людини.

 26. Міфи і реальності Internet - відомі і приховані можливості мережі.

 27. Етичні норми поведінки в інформаційній мережі.

 28. Переваги та недоліки роботи з ноутбуком, нетбуком, кишеньковим комп'ютером.

 29. Негативний вплив комп'ютера на здоров'я людини і способи захисту.

 30. Порівняння різних браузерів. Стандарти створення веб-сайтів.

 31. Огляд віртуальних музеїв.

V. Підсумки уроку

Критерії оцінювання

Бали

Поля сторінки Верхнє, Нижнє, Праве:2 см, Ліве: 3 см

1

Розмір шрифта: 14

1

Гарнітура шрифта: Times New Roman

1

Міжрядковий інтервал: 1,5

1

Відступ першого рядка – 1,25 см.

1

Вирівнювання:

- основний текст: «по ширине»;

- заголовки: «по центру»

1

Нумерація сторінок: правий верхній кут; Починати нумерацію з «ВВЕДЕННЯ».

1

Новий розділ работи – з нової сторінки (Вставка/Разрыв страницы).

1

Оформлення заголовків структурних частин работи «ЗМІСТ», «ВВЕДЕННЯ», «ВИВЕДЕННЯ», «Список ВИКОРИСТАНОЇ лІтературИ» :

- вирівнювання «по центру»;

- «прописні букви»;

- без розділових знаків в наприкінці рядка.

1

оформлення літератури за алфавітним порядком.

1

оформлення літератури з зразком

1

всЬОГО

11

Виставлення оцінок за виконання практичної роботи згідно критеріям.

VI. Домашнє завдання

Підготувати інформацію для створення резюме.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №35

«Найкращі бібліотеки світу»

Підготувала

учениця(учень) ……. класу

…………………………………..

Перевірив

вчитель інформатики

.................................................

м.Чернігів

рік

Зміст

Бібліотека монастиря святого Галла, Санкт-Галлен, Швейцарія

Рік заснування: заснував бібліотеку перший абат монастиря святий Отмар на початку VIII століття.

Найдавніша бібліотека у Швейцарії розташована в місті Санкт-Галлен, вона вважається однією з найперших і найважливіших монастирських бібліотек у всьому світі.

Ще б пак, бібліотека запропонує вам 160 тис. томів, серед яких 2100 рукописів VIII-XVст., 1650 інкунабул, тобто книг, надрукованих до 1500 року. У стінах бібліотеки монастиря святого Галла - ціла історія століть.

Відвідувачі без проблем можуть почитати будь-яку

Рис.1

книгу в бібліотеці. Тільки книги, видані до 1900 року, видаються у спеціальному читальному залі.

Ті, хто цікавляться мистецтвом, обов'язково затримайтеся довше в Головному залі бібліотеки, він є яскравим прикладом оформлення у стилі рококо.

Чим цікава. У бібліотеці монастиря святого Галла зберігається німецький манускрип "Пісні про Нібелунгів" - найвідоміший епічний твір людства. Написав його невідомий автор у XII-XIII столітті.

Відгуки мандрівників. "Якщо треба описати одним словом відвідання бібліотеки, це буде - захопливо, - пише на емоціях швейцарець під ніком Christine_Carlos. - Тут знання 10-ти століть, 1000-літні книги доступні для загального користування. Якщо ви розумієте німецьку мову, візьміть о 14:00 екскурсію, це дасть змогу дізнатися історію бібліотеки, багато цікавих фактів. Єдине, що не радує, - всередині не можна фотографувати"

Бібліотека Гейзеля, США

Рік заснування: 1970.

Бібліотека Гейзеля - головна бібліотека Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Одразу після відкриття, вона стала символом університету. На емблемі Пнавчального закладу навіть є зображення бібліотеки. Будівля названа на честь Одрі та Теодора Сьюз Гейзеля - відомих письменників. Саме вони внесли чималий вклад у розвиток бібліотечного фонду.

Рис.2

Бібліотека Гейзеля має досить неординарну зовнішню форму: чи то вона схожа на крону дерева, чи то нагадує гігантський ліхтар.

Бібліотека приховує чимало легенд, одна з них стверджує, що під час спорудження будівлі архітектори не розрахували вагу книг, що наповнюватимуть бібліотечні фонди.

Тому, щоб уникнути обвалу, третій поверх бібліотеки залишається порожнім. Однак насправді, за початковим задумом, тут мав бути евакуаційний вихід та вільний хол.

Чим цікава. Справжньою родзинкою сучасного мистецтва вважаються вхідні двері бібліотеки, дизайнером яких став художник Джон Балдессарі.

Зверху на дверях написано: "Читай/Пиши/Думай/Мрій". Скло у дверях - різних кольорів. З обох боків біля вхідних дверей на склі розташовані фотографії студентів у повен зріст на стосах книг, що нагадує давньогрецькі колони на п'єдесталах.

Відгуки мандрівників. "Ця пам'ятна архітектура, однозначно. Для кожного, хто побував у Каліфорнійському університеті Сан Дієго, - розповідає на форумі американка під ніком Esther Y.  - 8-ий поверх - надзвичайно тихе місце, звідси відкривається чудовий краєвид на кампус, і саме тут ідеальне місце для сконцентрованого навчання. Тут настільки тихо, що може бути страшно відкривати замок вашого рюкзака".

Бібліотека Трініті-коледжу, Ірландія

Рік заснування: перші роки XVIII століття

Студенти, які прагнуть отримувати знання 24 години на добу, мабуть, готові оселитися в цій бібліотеці Трініті-коледжу в Дубліні. Вона входить до п'ятірки найкращих бібліотечних фондів університетів усього світу. Фонд найкрасивішої бібліотеки світу - це 4 мільйони томів, серед яких є дуже рідкісні книги, наприклад, рукописне Євангеліє.

Чим цікава. В бібліотеці зберігається Келлська Книга - середньовічний ірландський рукопис чотирьох Євангелій. Книга прикрашена мініатюрами та написана латинською мовою.

Творці Келлської Книги - ченці з острова Іон, що в Шотландії. Після того, як на острів напали вікінги 806 року, священнослужителі втекли в Келлс, графство Міт.

Рис.3

Відгуки мандрівників. 

"Бібліотека Трініті-коледжу, безперечно, варта відвідування, - розповідає на tripadvisor мандрівниця з Канади під ніком Juanita A. - Варто відвідати, щоб подивитися на Келлське Євангеліє, так само, як на стіни й цілі стелажі-стіни старих книг. Ви можете заплатити за тур, який дуже цікавий, але в кінці туру ви однаково ще чекатимете в довгій черзі, щоб подивитися на Келлську Книгу".

Бібліотека Делфтського технічного університету, Голландія

Рік заснування: 1997.

Можна сміливо заявити, що Делфтський університет технологій надсучасним дизайном бібліотеки випередив конкурентів.

Проект красивої та незвичної бібліотеки розробило архітектурне бюро Mecanoo. Бібліотека найстарішого технологічного університету в Нідерландах розташувалася на внутрішньому дворі навчального закладу.

Чим цікава. Бібліотека університету становить собою незрозумілу конічну споруду, що здіймається над пагорбом. Мало того, бібліотека в Делфті характеризується цікавим ландшафтним дизайном.

Рис.4

Дах бібліотеки покритий газоном, що служить природнім ізолятором, а влітку тут можна відпочивати й засмагати на сонці. Увінчана будівля сталевим прозорим куполом, можна піднятися на його вершечок.

Відгуки мандрівників. "Бібліотека технологічного університету - це яскравий приклад будівлі сучасної архітектури, - розповідає на форумі студентка з Іспанії Laura. - Також бібліотека надала нового дихання концепту переробки паперу. Річ у тому, що після пожежі частина бібліотеки була зруйнована. А тепер у відновленому приміщенні на пункті реєстрації розташовується стіл, складений із книг".

Бібліотека Александріна, Єгипет

Рік заснування: 2002

Бібліотека Александріна - це своєрідна данина утраченій в античності Александрійській бібліотеці. Розташована вона на березі Середземного моря, є головним культурним центром та головною бібліотекою міста Александрія.

Ідея відновити бібліотеку на місці античної Александрійської виникала у групи професорів Александрійського університету ще на початку 1970-х років. Будівництво почалося тільки через десять років.

Бібліотека Александріна нараховує 500 тисяч книг у відкритих фондах і ще 7,5 млн. у сховищах.

Рис.5

Грандіозний читальний зал має площу 70 000 м². Він розташований під 32-метровим скляним дахом, що перекинутий до моря - така форма нагадує сонячний годинник.

Навіть неясно, чим читачі будуть захоплені більше: унікальним зібранням фондів чи неймовірним краєвидом, що відкриється перед ними.

Чим цікава. Для наповнення бібліотечних фондів були здійснені пожертвування зі всього світу. Іспанія передала документи, що належать до періоду правління маврів, французи передали документи, що засвідчують будівництво Суецького каналу.

Відгуки мандрівників. "Мене просто вразили можливості, які надає ця бібліотека. Дозволю собі сміливість сказати - неймовірна бібліотека, - пише на форумі мандрівник під ніком glenys m. - Просто величезний простір для читання й користування комп'ютером, усе дуже гарно організовано, після реєстрації ви можете користуватися безкоштовним інтернетом на своєму комп'ютері, або ж на бібліотечному. Шкода, що було мало часу для відвідання всього, що пропонує цей арт-комплекс".

Бібліотека Конгресу, США

Рік заснування: 1800

Національна бібліотека США розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Бібліотека Конгресу США є найстарішою федеральною установою у США та найбільшою бібліотекою в усьому світі за кількістю поличок та книг. Бібліотечний фонд нараховує 22,19 мільйонів. Рай для науковця та закоханого у книги відвідувача.

Бібліотека розташовується у трьох будівлях на Капітолійському пагорбі. Всі будівлі тут з'єднані підземними переходами. Бібліотека також має окреме сховище для маловикористовуваних матеріалів.

Чим цікава. Уявіть собі, щорічно бібліотечний фонд поповнюється 1-3 млн. одиниць. У період з 1994 року було оцифровано близько 10% усіх текстових матеріалів, що є в бібліотеці. Щодня в бібліотеці Конгресу США сканують 75-200 документів.

Рис.6

Відгуки мандрівників. "Це моя 4-а подорож до округу Колумбія, - розповідає на tripadvisor мандрівниця під ніком 2mygirl2, - однак у бібліотеку Конгресу я потрапила вперше. Це було приголомшливо. Я надзвичайно щаслива, що мала змогу побачити це. Це, мабуть, найкрасивіша будівля у Вашингтоні. Красиві елементи декорацій, та й узагалі подивіться, як оформлені інтер'єри - ви не можете цього пропустити"

Використані джерела:

 1. Матеріали ІКТ олімпіали І туру 2016-2017 н.р.

 2. Бібліотека Конгресу США - http://booknazy.blogspot.com/2015/04/215.html

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.